Trạng thái Hệ thống
Danh mục các tham số hệ thống
STTTham sốGiá trịGhi chú
1Đợt đăng ký đóng học phí
2Kỳ đăng ký đóng HP2320
3Hạn hoàn thành học phí30/05/2024
4Ngừng cho lập đề nghị cấp văn bản xác nhận:0
5Đề nghị phúc khảo bài thi cuối kỳ ở học kỳ:2310
6Hoãn đóng học phí - Lập đơn đề nghị xét hoãn cho học kỳ2310
7Hạn cuối (trước ngày) lập & nộp đơn - Xét trở lại học, đối với sinh viên năm 1:31/07/2024
8Hạn cuối (trước ngày) lập & nộp đơn - Xét trở lại học, đối với sinh viên từ năm 2:31/07/2024
9Hạn cuối (trước ngày) lập & nộp đơn - Xét ngừng học, đối với sinh viên năm 1:08/03/2024
10Hạn cuối (trước ngày) lập & nộp đơn - Xét ngừng học, đối với sinh viên từ năm 2:03/02/2024
11Hạn cuối (trước ngày) lập & nộp đơn - Xét gia hạn ngừng học, đối với sinh viên năm 1:24/02/2024
12Hạn cuối (trước ngày) lập & nộp đơn - Xét gia hạn ngừng học, đ.với sinh viên từ năm 2:31/08/2024
13Hạn cuối (trước ngày) lập & nộp đơn - Thi bổ sung giữa kỳ01/10/2022
14Hạn cuối (trước ngày) lập & nộp đơn - Thi bổ sung cuối kỳ19/05/2024
15Hạn cuối (trước ngày) lập & nộp đơn - Hoãn đóng học phí 08/05/2024
16Ràng buộc giữa hoàn thành khảo sát lớp học phần & hiện điểm:
17Yêu cầu bắt buộc kê khai thông tin phục vụ phòng chống Covid-190
18Chưa kiểm soát kê khai số thẻ BHYT đối với sinh viên khóa tuyển năm:19;20;21;22;23;
19Hiện công thức điểm lớp học phần
20Số ngày quy định phải đặt lại mật khẩu90