Danh sách sinh viên bị hủy đăng ký
Danh sách sinh viên
Thuộc khoa:
STTMã kỳMã hồ sơSố thẻ SVHọ tên sinh viênLớpBị hủy lớpTên lớp học phầnSố tín chỉCựu SV
71510110110256110110256Đặng Phương Nam11X1A110025315101167Tin học ứng dụng2
61510110110256110110256Đặng Phương Nam11X1A110005315101267Lý thuyết đàn hồi2
51520101140076101140076Nguyễn Hữu Thành Đạt14C1B209012115201439Đường lối CM của ĐCS Việt Nam3
41520101140076101140076Nguyễn Hữu Thành Đạt14C1B101108315201402Phương pháp tính3
31520118110169118110169Nguyễn Thạc Hùng11QLCN013040115201486AGDTC 5 BC Nam0
21820107180307107180307Dương Thành Đạt18SH413031118201848Anh văn A2.24
11820107180307107180307Dương Thành Đạt18SH319012118201848Giải tích 24