Danh sách Lớp sinh hoạt
Danh sách lớp
Thuộc khoa:
STTKhoa quản lýCấp LớpHết thời gian khóa họcHình thứcSố lượng hiện tạiSL chưa nhập đủ mục thông tinDanh sách hiện tạiTiêm ngừa Covid-19Ghi chú
SLSV tiêm 1 mũiSLSV tiêm 2 mũi