Danh sách sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ
Danh sách sinh viên
 
STTMã hồ sơSố thẻ SVHọ tên sinh viênLớpMã chứng chỉTên chứng chỉĐiểmNgày kýGhi chúCựu SV
1200101110226101110226Trần Văn Hưng11C1BVSTEP3VSTEP B126/08/2018
1199101110226101110226Trần Văn Hưng11C1BVSTEP3VSTEP B126/08/2018
1198110110205110110205Lê Việt Vỹ11KTVSTEP3VSTEP B128/10/2018
1197110110205110110205Lê Việt Vỹ11KTVSTEP3VSTEP B128/10/2018
1196122120005122120005Nguyễn Hoàng Đăng12PFIEVVSTEP3VSTEP B103/06/2018
1195122120005122120005Nguyễn Hoàng Đăng12PFIEVVSTEP3VSTEP B103/06/2018
1194102120133102120133Nguyễn Đỗ Việt Đức12T2VSTEP3VSTEP B1ĐHNN, 2019-3-31
1193121130067121130067Nguyễn Đình Cường13KT2VSTEP3VSTEP B123/12/2018DHSP, 2018-12-23
1192121130067121130067Nguyễn Đình Cường13KT2VSTEP3VSTEP B123/12/2018DHSP, 2018-12-23
1191104130080104130080Đặng Công Đạt13NLVSTEP3VSTEP B117/12/2022cap nhat 2023-05-04
1190122130002122130002Nguyễn Lê Tuấn Anh13PFIEVTOEIC49519/12/201811/04/19
1189122130002122130002Nguyễn Lê Tuấn Anh13PFIEVTOEIC49519/12/201811/04/19
1188105140257105140257Huỳnh Viết Nhi14DCLCVSTEP3VSTEP B122/04/2018
1187105140257105140257Huỳnh Viết Nhi14DCLCVSTEP3VSTEP B122/04/2018
1186107140185107140185Võ Minh Hiếu14H5JLPT2Nhật ngữ - JLPT N4cập nhật 2024-04-08
1185103140141103140141Nguyễn Văn Danh14KTTTVSTEP3VSTEP B1ĐHNN, 2019-3-31
1184122140052122140052Dương Văn Tuấn14PFIEV3TOEIC54529/05/201924/7/19
1183122140052122140052Dương Văn Tuấn14PFIEV3TOEIC54529/05/201924/7/19
1182102140174102140174Đặng Bảo Đạt14TCLC1VSTEP3VSTEP B123/12/2018DHSP, 2018-12-23
1181102140174102140174Đặng Bảo Đạt14TCLC1VSTEP3VSTEP B123/12/2018DHSP, 2018-12-23
1180102140189102140189Dương Phú Ngọc14TCLC1VSTEP3VSTEP B112/05/2019
1179102140189102140189Dương Phú Ngọc14TCLC1VSTEP3VSTEP B112/05/2019
1178102140206102140206Trương Hồng Hạnh14TCLC2TOEIC70006/03/2024cập nhật 2024-04-08
1177102140217102140217Nguyễn Phạm Đông Phương14TCLC2VSTEP3VSTEP B112/05/2019
1176102140217102140217Nguyễn Phạm Đông Phương14TCLC2VSTEP3VSTEP B112/05/2019
1175102140220102140220Hoàng Bùi Ngọc Quý14TCLC2VSTEP3VSTEP B123/12/2018DHSP, 2018-12-23
1174102140220102140220Hoàng Bùi Ngọc Quý14TCLC2VSTEP3VSTEP B123/12/2018DHSP, 2018-12-23
1173102140224102140224Trần Văn Thịnh14TCLC2VSTEP3VSTEP B112/05/2019
1172102140224102140224Trần Văn Thịnh14TCLC2VSTEP3VSTEP B112/05/2019
1171102140230102140230Lê Anh Tuấn14TCLC2VSTEP3VSTEP B123/12/2018DHSP, 2018-12-23
1170102140230102140230Lê Anh Tuấn14TCLC2VSTEP3VSTEP B123/12/2018DHSP, 2018-12-23
1169105140388105140388Bùi Lâm Thanh Hải14TDHCLCTOEIC62522/01/2024cập nhật 2024-04-08
1168105140404105140404Đặng Đình Sáng14TDHCLCVSTEP3VSTEP B123/12/2018DHSP, 2018-12-23
1167105140404105140404Đặng Đình Sáng14TDHCLCVSTEP3VSTEP B123/12/2018DHSP, 2018-12-23
1166109140061109140061Nguyễn Văn Đường14X3AVSTEP3VSTEP B102/03/2024cap nhat 2024-04-25
1165101150232101150232Nguyễn Thành Tín15CDT2TOEIC44007/05/2022tuan nhap 21/06/2022
1164123150018123150018Ngô Lê Trí Khang15ECE1IELTS8IELTS 7.512/12/201924/12/19
1163123150018123150018Ngô Lê Trí Khang15ECE1IELTS8IELTS 7.512/12/201924/12/19
1162123150027123150027Nguyễn Đình Nhân15ECE1TOEFLITP47003/10/201918/11/19
1161123150027123150027Nguyễn Đình Nhân15ECE1TOEFLITP47003/10/201918/11/19
1160123150033123150033Trần Ngọc Quốc15ECE1IELTS4IELTS 5.512/10/201918/11/19
1159123150033123150033Trần Ngọc Quốc15ECE1IELTS4IELTS 5.512/10/201918/11/19
1158123150034123150034Nguyễn Hoàng Sơn15ECE1TOEFLITP48014/11/201924/12/19
1157123150040123150040Nguyễn Đức Toàn15ECE1TOEFLITP47303/10/201918/11/19
1156123150040123150040Nguyễn Đức Toàn15ECE1TOEFLITP47303/10/201918/11/19
1155123150019123150019Phan Anh Minh Khánh15ECE2TOEFLITP47703/10/201918/11/19
1154123150019123150019Phan Anh Minh Khánh15ECE2TOEFLITP47703/10/201918/11/19
1153123150057123150057Đoàn Ngọc Nguyên Hải15ECE2IELTS5IELTS 6.031/12/202011/3/21
1152123150063123150063Trần Thị Mỹ Huyền15ECE2TOEFLITP49703/10/201918/11/19
1151123150063123150063Trần Thị Mỹ Huyền15ECE2TOEFLITP49703/10/201918/11/19
1150123150072123150072Nguyễn Công Quang Nhật15ECE2IELTS4IELTS 5.502/11/201927/11/19
1149123150082123150082Lê Tấn Thành15ECE2TOEFLITP49014/11/201924/12/19
1148123150095123150095Phạm Tiến Vũ15ECE2TOEFLITP47307/10/201918/11/19
1147123150095123150095Phạm Tiến Vũ15ECE2TOEFLITP47307/10/201918/11/19
1146123150112123150112Ngô Thụy Khang15ESTOEFLITP48719/11/201924/12/19
1145123150117123150117Tôn Quang Hoàng Nguyên15ESIELTS6IELTS 6.502/01/2024capnhat 2024-01-25
1144123150119123150119Huỳnh Thị Mỹ Phúc15ESTOEFLITP47007/11/201924/12/19
1143102150215102150215Nguyễn Văn Bảy15TCLC1TOEIC68027/02/2024cập nhật 2024-04-08
1142102150222102150222Hồ Quí Hoàng15TCLC1TOEIC39528/11/2020
1141105150235105150235Nguyễn Xuân Bình15TDH1VSTEP3VSTEP B103/06/20221/8/22
1140105150286105150286Cao Hoàng Phúc15TDH1JLPT2Nhật ngữ - JLPT N421/01/2018CP159, 16/04/18
1139105150286105150286Cao Hoàng Phúc15TDH1JLPT2Nhật ngữ - JLPT N421/01/2018CP159, 16/04/18
1138103160103103160103Nguyễn Thanh Hùng16C4BTOEIC22028/11/2020
1137105160126105160126Nguyễn Ngọc Hoàng16DCLC1HSK4Tiếng Trung HSK 411/06/2023cap nhat 2023-10-11
1136106160122106160122Nguyễn Tiến Đức16DTCLC1TOEIC54522/04/2023cap nhat 2023-05-11
1135106160156106160156Lê Hưng Long16DTCLC2VSTEP4VSTEP B225/10/2023cập nhật 2024-04-25
1134123160059123160059Thái Thành Long16ESTOEFLITP50009/05/201912/6/19
1133123160059123160059Thái Thành Long16ESTOEFLITP50009/05/201912/6/19
1132123160066123160066Đỗ Văn Thành16ESTOEFLITP51009/05/2019123160059
1131123160066123160066Đỗ Văn Thành16ESTOEFLITP51009/05/2019123160059
1130123160066123160066Đỗ Văn Thành16ESTOEFLITP51009/05/201912/6/19
1129123160066123160066Đỗ Văn Thành16ESTOEFLITP51009/05/201912/6/19
1128123160068123160068Nguyễn Kim Trung16ESTOEFLITP09/05/201912/6/19
1127123160068123160068Nguyễn Kim Trung16ESTOEFLITP09/05/201912/6/19
1126123160068123160068Nguyễn Kim Trung16ESTOEFLITP09/05/201912/6/19
1125123160068123160068Nguyễn Kim Trung16ESTOEFLITP09/05/201912/6/19
1124123160070123160070Trần Thanh Tùng16ESIELTS5IELTS 6.008/10/202026/10/20
1123107160256107160256Hà Thị Nhất Ly16H2CLCTOEIC55514/01/2023tuannhap 2023-02-06
1122107160190107160190Trần Hữu Huy Thông16H5CLC1TOEIC60010/01/2024cập nhật 2024-04-08
1121121160086121160086Nguyễn Văn Đoàn Thạch16KTCLC2TOEIC64519/04/2024cap nhat 2024-05-16
1120121160094121160094Đặng Ngọc Tú16KTCLC2TOEIC59523/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
1119121160097121160097Lê Hoàng Vũ16KTCLC2TOEIC65030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
1118121160097121160097Lê Hoàng Vũ16KTCLC2TOEIC55520/01/2024capnhat 2024-01-29
1117121160097121160097Lê Hoàng Vũ16KTCLC2TOEIC52525/12/2023cap nhat 2024-01-10
1116121160097121160097Lê Hoàng Vũ16KTCLC2TOEIC55025/11/2023cap nhat 2023-12-04
1115121160097121160097Lê Hoàng Vũ16KTCLC2TOEIC48528/10/2023Cap nhat 2023-11-17
1114121160097121160097Lê Hoàng Vũ16KTCLC2TOEIC45030/09/2023cap nhat 2023-11-07
1113102160201102160201Phan Thanh Tú16TCLC1TOEIC65524/04/2024cap nhat 2024-05-16
1112102160201102160201Phan Thanh Tú16TCLC1TOEIC57507/05/2022tuan nhap 21/06/2022
1111102160211102160211Trần Văn Dương16TCLC2TOEIC51028/11/2020
1110102160222102160222Lê Ngọc Phú16TCLC2TOEIC41528/11/2020
1109105160254105160254Nguyễn Văn Tân16TDHCLC1TOEIC43022/04/2023cap nhat 2023-05-11
1108109160222109160222Nguyễn Việt Hoàng16X3CLCTOEIC64504/04/2023tuan nhap 2023-08-07
1107101170245101170245Nguyễn Duy Khan17CDT2TOEIC28512/03/2023cap nhat 2023-03-29
1106105170129105170129Phan Hồng Thái17D2TOEIC27525/12/2023cap nhat 2024-01-10
1105105170226105170226Phan Tiến Dũng17DCLCTOEIC54027/08/2023cap nhat 2023-09-06
1104105170226105170226Phan Tiến Dũng17DCLCTOEIC43527/05/2023capnhat 2023-06-29
1103105170226105170226Phan Tiến Dũng17DCLCTOEIC56022/04/2023cap nhat 2023-05-11
1102105170226105170226Phan Tiến Dũng17DCLCTOEIC53029/10/2022tuan nhap 2023-01-17
1101105170226105170226Phan Tiến Dũng17DCLCTOEIC40023/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
1100105170228105170228Nguyễn Thanh Hải17DCLCTOEIC61523/05/2023capnhat 2023-06-29
1099105170237105170237Nguyễn Trung Kiên17DCLCTOEIC48014/01/2023tuannhap 2023-02-06
1098105170245105170245Trần Viết Nhân17DCLCTOEIC35027/05/2023capnhat 2023-06-29
1097106170041106170041Trần Minh Nhân17DT1TOEIC86015/03/2024cap nhat 2024-05-16
1096106170118106170118Lại Thế Phúc17DT2TOEIC38525/03/2023cap nhat 2023-03-29
1095106170229106170229Nguyễn Trương Công Định17DTCLCTOEIC61503/02/2024cập nhật 2024-04-08
1094106170250106170250Hà Thị Nhàn17DTCLCTOEIC50514/01/2023tuannhap 2023-02-06
1093106170255106170255Trịnh Thị Phương17DTCLCTOEIC60028/01/2024cập nhật 2024-04-08
1092106170270106170270Nguyễn Văn Trường17DTCLCTOEIC48530/09/2023cap nhat 2023-11-07
1091123170003123170003Mai Đình Chí Bảo17ECE1IELTS3IELTS 5.025/04/20191/11/19
1090123170003123170003Mai Đình Chí Bảo17ECE1IELTS3IELTS 5.025/04/20191/11/19
1089123170003123170003Mai Đình Chí Bảo17ECE1IELTS3IELTS 5.025/04/20191/11/19
1088123170003123170003Mai Đình Chí Bảo17ECE1IELTS3IELTS 5.025/04/20191/11/19
1087123170008123170008Nguyễn Viết Huy17ECE1IELTS3IELTS 5.026/12/202011/01/21
1086107170297107170297Lê Thị Hằng17H2CLC1TOEIC54527/05/2023capnhat 2023-06-29
1085107170303107170303Trần Thị Thu Lài17H2CLC1IELTS4IELTS 5.506/04/201926/10/20
1084107170303107170303Trần Thị Thu Lài17H2CLC1IELTS4IELTS 5.506/04/201926/10/20
1083107170305107170305Võ Hoàng Long17H2CLC1TOEIC60022/03/2024cap nhat 2024-05-02
1082107170306107170306Trần Thị Diễm My17H2CLC1JLPT3Nhật ngữ - JLPT N307/02/2024cap nhat 2024-05-02
1081107170099107170099Trần Nguyễn Lê Phong17H5CLCTOEIC51022/04/2023cap nhat 2023-05-11
1080121170062121170062Nguyễn Xuân Hòa17KTCLC2TOEIC28530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
1079121170083121170083Nguyễn Văn Sơn17KTCLC2TOEIC23529/10/2022tuan nhap 2023-01-17
1078121170099121170099Nguyễn Văn Vũ17KTCLC2TOEIC75520/12/2023cập nhật 2024-04-08
1077103170188103170188Ngô Gia Huy17KTTTVSTEP3VSTEP B128/01/2024cập nhật 2024-04-25
1076118170125118170125Lê Văn Thức17KX2VSTEP3VSTEP B117/12/2023cập nhật 2024-04-25
1075104170033104170033Võ Ngọc Long17N1TOEIC52525/12/2023cap nhat 2024-01-10
1074104170033104170033Võ Ngọc Long17N1TOEIC38527/08/2023cap nhat 2023-09-06
1073104170033104170033Võ Ngọc Long17N1TOEIC36025/03/2023cap nhat 2023-03-29
1072122170036122170036Bùi Tuấn Việt Huy17PFIEV2TOEIC32022/04/2023cap nhat 2023-05-11
1071102170305102170305Ngô Thị Anh Thư17TCLC2JLPT3Nhật ngữ - JLPT N306/03/2024cập nhật 2024-04-08
1070102170313102170313Võ Thị Bảo Yến17TCLC2JLPT3Nhật ngữ - JLPT N311/01/2024cập nhật 2024-04-08
1069110170034110170034Trần Viết Anh Kiệt17X1AVSTEP3VSTEP B110/11/2023cập nhật 2024-04-25
1068110170034110170034Trần Viết Anh Kiệt17X1AVSTEP3VSTEP B110/11/2023cập nhật 2024-04-08
1067110170095110170095Trương Văn Diệu17X1BVSTEP3VSTEP B119/01/2024cập nhật 2024-04-25
1066110170095110170095Trương Văn Diệu17X1BVSTEP3VSTEP B119/01/2024cập nhật 2024-04-08
1065110170172110170172Trịnh Hoàng Anh17X1CTOEIC20027/05/2023capnhat 2023-06-29
1064110170172110170172Trịnh Hoàng Anh17X1CTOEIC26022/04/2023cap nhat 2023-05-11
1063101180138101180138Nguyễn Tuấn Thiện18C1BTOEIC84522/04/2023cap nhat 2023-05-11
1062103180077103180077Nguyễn Đình Hoàng Đức18C4BTOEIC25522/04/2023cap nhat 2023-05-11
1061103180169103180169Phạm Hùng Phương18C4CLCTOEIC70022/01/2019sv thi, Tuan nhap 22-07-2022
1060103180169103180169Phạm Hùng Phương18C4CLCTOEIC70022/01/201907/05/19
1059103180169103180169Phạm Hùng Phương18C4CLCTOEIC70022/01/201907/05/19
1058103180171103180171Trần Nhật Tân18C4CLCTOEIC54523/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
1057103180171103180171Trần Nhật Tân18C4CLCTOEIC55518/06/2022Sv thi,Tuan nhap 22/07/2022
1056103180179103180179Nguyễn Văn Trọng18C4CLCTOEIC37514/01/2023tuannhap 2023-02-06
1055103180184103180184Trịnh Đình Phú Trung18C4CLCTOEIC52518/06/2022Sv thi,Tuan nhap 22/07/2022
1054101180205101180205Phạm Hữu Nhật Tiến18CDT1TOEIC50527/02/2024cập nhật 2024-04-08
1053101180276101180276Lê Thế Vũ18CDT2TOEIC78527/08/2023cap nhat 2023-09-06
1052101180283101180283Nguyễn Văn Bửu18CDTCLCTOEIC64022/04/2024cap nhat 2024-05-16
1051101180283101180283Nguyễn Văn Bửu18CDTCLCTOEIC51014/01/2023tuannhap 2023-02-06
1050101180286101180286Nguyễn Thành Công18CDTCLCTOEIC47025/03/2023cap nhat 2023-03-29
1049101180287101180287Nguyễn Văn Cường18CDTCLCTOEIC51523/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
1048101180288101180288Nguyễn Quốc Đạt18CDTCLCTOEIC43523/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
1047101180291101180291Nguyễn Huỳnh Ngọc Hải18CDTCLCTOEIC43023/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
1046101180299101180299Đặng Ngọc Khôi18CDTCLCTOEIC31527/05/2023capnhat 2023-06-29
1045101180302101180302Nguyễn Thành Lân18CDTCLCTOEIC86526/02/2023cap nhat 2023-06-29
1044101180307101180307Phan Trần Minh18CDTCLCTOEIC51023/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
1043101180310101180310Nguyễn Văn Nghĩa18CDTCLCTOEIC59523/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
1042101180311101180311Trương Đình Nghĩa18CDTCLCTOEIC65530/01/2024cập nhật 2024-04-08
1041101180311101180311Trương Đình Nghĩa18CDTCLCTOEIC46023/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
1040101180316101180316Nguyễn Hồng Quang18CDTCLCTOEIC49023/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
1039101180317101180317Đàm Tiến Quốc18CDTCLCTOEIC52007/05/2022tuan nhap 21/06/2022
1038105180170105180170Huỳnh Công Thành18D3TOEIC40525/12/2023cap nhat 2024-01-10
1037105180185105180185Hồ Văn Kim Bảng18DCLC1TOEIC54030/09/2023cap nhat 2023-11-07
1036105180202105180202Trần Trung Kiên18DCLC1TOEIC34514/01/2023tuannhap 2023-02-06
1035105180203105180203Nguyễn Văn Lành18DCLC1TOEIC62520/01/2024capnhat 2024-01-29
1034105180203105180203Nguyễn Văn Lành18DCLC1TOEIC57014/01/2023tuannhap 2023-02-06
1033105180203105180203Nguyễn Văn Lành18DCLC1TOEIC46511/09/2022Tuan nhap 2022/10/10
1032105180203105180203Nguyễn Văn Lành18DCLC1TOEIC48023/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
1031105180208105180208Đinh Phương Nam18DCLC1Aptis428/01/2024cập nhật 2024-04-08
1030105180215105180215Lê Thìn18DCLC1TOEIC40525/12/2023cap nhat 2024-01-10
1029105180222105180222Thái Bá Tuấn18DCLC1TOEIC20027/05/2023capnhat 2023-06-29
1028105180225105180225Nguyễn Đức Xuân18DCLC1TOEIC26525/12/2023cap nhat 2024-01-10
1027105180242105180242Ngô Quý Hưng18DCLC2Aptis417/12/2023capnhat 2024-01-25
1026105180243105180243Trần Lê Hưng18DCLC2TOEIC60022/01/2024cập nhật 2024-04-08
1025105180245105180245Đoàn Văn Khải18DCLC2Aptis414/01/2024capnhat 2024-01-30
1024105180255105180255Hoàng Ngọc Nhân18DCLC2TOEIC46528/10/2023Cap nhat 2023-11-17
1023106180189106180189Nguyễn Tăng Cường18DTCLCTOEIC55523/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
1022106180193106180193Nguyễn Đình Dủng18DTCLCTOEIC35025/12/2023cap nhat 2024-01-10
1021106180195106180195Phan Văn Giang18DTCLCTOEIC41523/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
1020106180201106180201Huỳnh Lê Quốc Huy18DTCLCTOEIC42529/10/2022tuan nhap 2023-01-17
1019106180203106180203Lương Quang Khải18DTCLCTOEIC62526/04/2024cap nhat 2024-05-07
1018106180203106180203Lương Quang Khải18DTCLCTOEIC54030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
1017106180203106180203Lương Quang Khải18DTCLCTOEIC44023/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
1016106180209106180209Trần Đức Long18DTCLCTOEIC43023/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
1015106180220106180220Võ Đăng Tài18DTCLCTOEIC64019/04/2023tuan nhap 2023-08-07
1014106180220106180220Võ Đăng Tài18DTCLCTOEIC59523/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
1013123180006123180006Thái Bá Dương18ECEIELTS3IELTS 5.028/10/201719/9/18
1012123180006123180006Thái Bá Dương18ECEIELTS3IELTS 5.028/10/201719/9/18
1011123180006123180006Thái Bá Dương18ECEIELTS3IELTS 5.028/10/201719/9/18
1010123180006123180006Thái Bá Dương18ECEIELTS3IELTS 5.028/10/201719/9/18
1009107180038107180038Nguyễn Tấn Sang18H2ATOEIC48519/02/2024cập nhật 2024-04-08
1008107180101107180101Hoàng Khắc Sơn18H2BTOEIC31014/01/2023tuannhap 2023-02-06
1007107180156107180156Nguyễn Chí Trung18H2CLC1TOEIC63016/12/2023cap nhat 2024-05-02
1006107180160107180160Nguyễn Phan Ái Vy18H2CLC1TOEIC53014/01/2023tuannhap 2023-02-06
1005107180161107180161Hà Kiều Anh18H2CLC2TOEIC45018/06/2022Sv thi,Tuan nhap 22/07/2022
1004107180171107180171Phạm Vũ Huy18H2CLC2TOEIC43027/05/2023capnhat 2023-06-29
1003107180178107180178Phan Thị Ánh Nguyệt18H2CLC2TOEIC49514/01/2023tuannhap 2023-02-06
1002107180186107180186Đặng Văn Sinh18H2CLC2TOEIC64502/02/2024cập nhật 2024-04-08
1001107180186107180186Đặng Văn Sinh18H2CLC2TOEIC49022/04/2023cap nhat 2023-05-11
1000107180187107180187Bùi Duy Tân18H2CLC2TOEIC37514/01/2023tuannhap 2023-02-06
999107180191107180191Phan Thị Trang18H2CLC2TOEIC26514/01/2023tuannhap 2023-02-06
998107180194107180194Nguyễn Phước Vĩnh18H2CLC2TOEIC40022/04/2023cap nhat 2023-05-11
997107180194107180194Nguyễn Phước Vĩnh18H2CLC2TOEIC44523/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
996107180362107180362Trần Nhật Hào18H5CLCTOEIC76030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
995107180363107180363Ngô Đình Kha18H5CLCTOEIC61503/04/2024cap nhat 2024-05-02
994107180365107180365Lê Đặng Uyển Nhi18H5CLCTOEIC41023/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
993107180374107180374Phan Lê Thìn18H5CLCAptis428/01/2024cập nhật 2024-04-08
992107180374107180374Phan Lê Thìn18H5CLCTOEIC51522/04/2023cap nhat 2023-05-11
991107180374107180374Phan Lê Thìn18H5CLCTOEIC52025/03/2023cap nhat 2023-03-29
990107180374107180374Phan Lê Thìn18H5CLCTOEIC44023/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
989107180381107180381Huỳnh Đức Tú18H5CLCTOEIC47529/10/2022tuan nhap 2023-01-17
988121180004121180004Hồ Đoàn Chương18KTCLC1TOEIC28027/08/2023cap nhat 2023-09-06
987121180004121180004Hồ Đoàn Chương18KTCLC1TOEIC20027/05/2023capnhat 2023-06-29
986121180005121180005Phạm Minh Cường18KTCLC1TOEIC81524/06/2023cap nhat 2023-07-06
985121180005121180005Phạm Minh Cường18KTCLC1IELTS5IELTS 6.029/04/202129/3/23
984121180005121180005Phạm Minh Cường18KTCLC1TOEIC69022/01/2019sv thi, Tuan nhap 22-07-2022
983121180005121180005Phạm Minh Cường18KTCLC1TOEIC69022/01/201907/05/19
982121180005121180005Phạm Minh Cường18KTCLC1TOEIC69022/01/201907/05/19
981121180007121180007Đỗ Thị Hoàng Dung18KTCLC1TOEIC50525/11/2023cap nhat 2023-12-04
980121180027121180027Phan Văn Nam18KTCLC1TOEIC38530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
979121180047121180047Lê Thanh Tùng18KTCLC1TOEIC63525/11/2023cap nhat 2023-12-04
978121180049121180049Trần Minh Vương18KTCLC1TOEIC55525/11/2023cap nhat 2023-12-04
977121180057121180057Trần Nguyễn Gia Hân18KTCLC2TOEIC78022/01/2019sv thi, Tuan nhap 22-07-2022
976121180057121180057Trần Nguyễn Gia Hân18KTCLC2TOEIC78022/01/201816/5/19
975121180057121180057Trần Nguyễn Gia Hân18KTCLC2TOEIC78022/01/201816/5/19
974121180057121180057Trần Nguyễn Gia Hân18KTCLC2TOEIC78022/01/201907/05/19
973121180057121180057Trần Nguyễn Gia Hân18KTCLC2TOEIC78022/01/201907/05/19
972121180075121180075Lê Hồ Quỳnh Nhi18KTCLC2Aptis414/01/2024capnhat 2024-01-30
971121180075121180075Lê Hồ Quỳnh Nhi18KTCLC2TOEIC52525/11/2023cap nhat 2023-12-04
970121180075121180075Lê Hồ Quỳnh Nhi18KTCLC2TOEIC40014/01/2023tuannhap 2023-02-06
969121180089121180089Đỗ Thị Trà18KTCLC2TOEIC32514/01/2023tuannhap 2023-02-06
968121180093121180093Trần Đình Anh Tuấn18KTCLC2TOEIC65029/10/2022tuan nhap 2023-01-17
967107180218107180218Hoàng Thanh Liêm18KTHH1TOEIC45025/11/2023cap nhat 2023-12-04
966107180237107180237Nguyễn Đức Thịnh18KTHH1TOEIC25025/12/2023cap nhat 2024-01-10
965118180066118180066Nguyễn Thị Ngọc Anh18KXCLCTOEIC24014/01/2023tuannhap 2023-02-06
964118180070118180070Nguyễn Thị Kiều Duyên18KXCLCTOEIC29014/01/2023tuannhap 2023-02-06
963118180070118180070Nguyễn Thị Kiều Duyên18KXCLCTOEIC35529/10/2022tuan nhap 2023-01-17
962118180071118180071Trần Quang Huy18KXCLCTOEIC41523/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
961118180072118180072Trần Thị Minh Ly18KXCLCTOEIC50523/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
960104180039104180039Vy Công Thành18N1TOEIC44530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
959104180096104180096Lê Văn Trực18N2VSTEP3VSTEP B118/01/2024cập nhật 2024-04-25
958104180096104180096Lê Văn Trực18N2VSTEP3VSTEP B118/01/2024cập nhật 2024-04-08
957104180096104180096Lê Văn Trực18N2TOEIC34514/01/2023tuannhap 2023-02-06
956122180009122180009Trần Lê Quang Đạt18PFIEV1TOEIC63530/08/2023cap nhat 2023-11-07
955122180044122180044Bùi Tiến Triển18PFIEV1TOEIC56020/01/2024capnhat 2024-01-29
954122180033122180033Nguyễn Nhật Quang18PFIEV2TOEIC84526/07/2023tuan nhap 2023-08-18
953122180048122180048Lê Trần Trung Tuấn18PFIEV2TOEIC68020/01/2024capnhat 2024-01-29
952118180143118180143Nguyễn Minh Trực18QLCNTOEIC44014/01/2023tuannhap 2023-02-06
951102180111102180111Nguyễn Lê Bảo Ân18TCLC_DT1TOEIC88014/01/2023tuannhap 2023-02-06
950102180114102180114Hoàng Huy Cường18TCLC_DT1TOEIC95514/01/2023tuannhap 2023-02-06
949102180114102180114Hoàng Huy Cường18TCLC_DT1TOEIC94022/01/2019sv thi, Tuan nhap 22-07-2022
948102180114102180114Hoàng Huy Cường18TCLC_DT1TOEIC94022/01/201907/05/19
947102180114102180114Hoàng Huy Cường18TCLC_DT1TOEIC94022/01/201907/05/19
946102180121102180121Lương Minh Huấn18TCLC_DT1TOEIC59527/05/2023capnhat 2023-06-29
945102180141102180141Hồ Quang Thắng18TCLC_DT1TOEIC51014/01/2023tuannhap 2023-02-06
944102180163102180163Nguyễn Nguyên Hoàng18TCLC_DT2TOEIC64530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
943102180167102180167Trần Văn Huy18TCLC_DT2TOEIC60031/01/2024cập nhật 2024-04-08
942102180177102180177Đỗ Lý Nhân18TCLC_DT2TOEIC59523/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
941102180179102180179Nguyễn Xuân Phương18TCLC_DT2TOEIC79022/01/2019sv thi, Tuan nhap 22-07-2022
940102180179102180179Nguyễn Xuân Phương18TCLC_DT2TOEIC79022/01/201907/05/19
939102180179102180179Nguyễn Xuân Phương18TCLC_DT2TOEIC79022/01/201907/05/19
938102180182102180182Nguyễn Đặng Trường Sơn18TCLC_DT2TOEIC52520/01/2024capnhat 2024-01-29
937102180192102180192Phan Thế Tuệ18TCLC_DT2TOEIC59023/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
936102180203102180203Trần Anh Duy18TCLC_DT3TOEIC65520/01/2024capnhat 2024-01-29
935102180203102180203Trần Anh Duy18TCLC_DT3TOEIC59025/12/2023cap nhat 2024-01-10
934102180212102180212Nguyễn Bảo Linh18TCLC_DT3TOEIC50029/10/2022tuan nhap 2023-01-17
933102180239102180239Lê Ngọc Anh18TCLC_NhatTOEIC64507/05/2022tuan nhap 21/06/2022
932102180246102180246Tạ Đình Hân18TCLC_NhatJLPT3Nhật ngữ - JLPT N311/01/2024cập nhật 2024-04-08
931102180267102180267Lê Tấn Nhật Phong18TCLC_NhatJLPT3Nhật ngữ - JLPT N308/10/20224/8/23
930102180280102180280Châu Bảo Nhật Vy18TCLC_NhatTOEIC59025/12/2023cap nhat 2024-01-10
929105180372105180372Lê Quốc Nhân18TDH2TOEIC45525/11/2023cap nhat 2023-12-04
928105180379105180379Trần Văn Rôn18TDH2TOEIC34025/12/2023cap nhat 2024-01-10
927105180384105180384Phạm Cao Thìn18TDH2TOEIC45020/02/2024cập nhật 2024-04-08
926105180401105180401Lê Đức Anh18TDHCLC1TOEIC52529/10/2022tuan nhap 2023-01-17
925105180401105180401Lê Đức Anh18TDHCLC1TOEIC42523/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
924105180403105180403Nguyễn Hoàng Hải Đăng18TDHCLC1TOEIC32022/04/2023cap nhat 2023-05-11
923105180403105180403Nguyễn Hoàng Hải Đăng18TDHCLC1TOEIC35029/10/2022tuan nhap 2023-01-17
922105180424105180424Hoàng Tấn Nguyên18TDHCLC1TOEIC26529/10/2022tuan nhap 2023-01-17
921105180433105180433Nguyễn Lê Thắng18TDHCLC1TOEIC33529/10/2022tuan nhap 2023-01-17
920105180440105180440Trần Quế Tý18TDHCLC1TOEIC61002/02/2024cập nhật 2024-04-08
919105180449105180449Trần Phước Đức18TDHCLC2TOEIC48523/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
918105180459105180459Mai Quốc Khánh18TDHCLC2TOEIC31027/05/2023capnhat 2023-06-29
917105180460105180460Mai Duy Lân18TDHCLC2TOEIC36022/04/2023cap nhat 2023-05-11
916105180461105180461Lê Văn Long18TDHCLC2TOEIC54525/12/2023cap nhat 2024-01-10
915105180461105180461Lê Văn Long18TDHCLC2TOEIC52027/08/2023cap nhat 2023-09-06
914105180461105180461Lê Văn Long18TDHCLC2TOEIC40527/05/2023capnhat 2023-06-29
913105180468105180468Nguyễn Duy Phát18TDHCLC2TOEIC58527/05/2023capnhat 2023-06-29
912105180473105180473Nguyễn Công Sinh18TDHCLC2TOEIC60025/12/2023capnhat 2024-01-25
911105180473105180473Nguyễn Công Sinh18TDHCLC2TOEIC60025/12/2023cap nhat 2024-01-10
910105180475105180475Đặng Huỳnh Kim Tâm18TDHCLC2TOEIC48014/01/2023tuannhap 2023-02-06
909105180475105180475Đặng Huỳnh Kim Tâm18TDHCLC2TOEIC48518/06/2022Sv thi,Tuan nhap 22/07/2022
908105180484105180484Phan Minh Tuệ18TDHCLC2TOEIC89022/01/2019sv thi, Tuan nhap 22-07-2022
907105180484105180484Phan Minh Tuệ18TDHCLC2TOEIC89022/01/201907/05/19
906105180484105180484Phan Minh Tuệ18TDHCLC2TOEIC89022/01/201907/05/19
905105180485105180485Nguyễn Duy Tùng18TDHCLC2Aptis414/01/2024capnhat 2024-01-30
904109180043109180043Hồ Hữu Hoàng Sơn18VLXDTOEIC28027/05/2023capnhat 2023-06-29
903110180148110180148Nguyễn Văn Long18X1CLCTOEIC28022/04/2023cap nhat 2023-05-11
902110180154110180154Nguyễn Anh Pháp18X1CLCVSTEP4VSTEP B205/09/2023cap nhat 2023-11-07
901110180167110180167Hoàng Lê Anh Tuyến18X1CLCTOEIC30025/12/2023cap nhat 2024-01-10
900110180169110180169Nguyễn Hoàng Vũ18X1CLCAptis407/04/2024cap nhat 2024-05-02
899110180169110180169Nguyễn Hoàng Vũ18X1CLCTOEIC53525/12/2023cap nhat 2024-01-10
898110180169110180169Nguyễn Hoàng Vũ18X1CLCTOEIC57530/09/2023cap nhat 2023-11-07
897110180169110180169Nguyễn Hoàng Vũ18X1CLCTOEIC53518/06/2022Sv thi,Tuan nhap 22/07/2022
896101190005101190005Võ Đức Chính19C1AJLPT2Nhật ngữ - JLPT N411/01/2024cap nhat 2024-05-02
895101190014101190014Nguyễn Lê Anh Duy19C1ATOEIC39030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
894101190022101190022Võ Doãn Hùng19C1ATOEIC80525/11/2023cap nhat 2023-12-04
893101190058101190058Nguyễn Khánh Trịnh19C1ATOEIC45020/01/2024capnhat 2024-01-29
892101190079101190079Nguyễn Linh Đan19C1BTOEIC74520/01/2024capnhat 2024-01-29
891101190098101190098Nguyễn Thành Kiên19C1BTOEIC52519/02/2024cập nhật 2024-04-08
890101190120101190120Lương Thanh Thái19C1BTOEIC69530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
889101190176101190176Lê Sỹ Hồng Quân19C1CTOEIC58022/04/2023cap nhat 2023-05-11
888101190184101190184Lê Văn Nguyễn Thắng19C1CTOEIC51527/05/2023capnhat 2023-06-29
887101190251101190251Nguyễn Văn Phúc Thảo19C1DTOEIC70529/04/2024cap nhat 2024-05-16
886103190006103190006Nguyễn Thành Đạt19C4CLC1TOEIC55027/05/2023capnhat 2023-06-29
885103190007103190007Ngô Minh Đức19C4CLC1TOEIC59025/12/2023cap nhat 2024-01-10
884103190012103190012Văn Minh Hiếu19C4CLC1TOEIC67022/03/2024cap nhat 2024-05-02
883103190012103190012Văn Minh Hiếu19C4CLC1TOEIC46023/12/2023cap nhat 2024-01-10
882103190022103190022Đồng Hoàng Mạnh19C4CLC1TOEIC61029/03/2024capnhat 2024-04-11
881103190035103190035Võ Văn Thế19C4CLC1TOEIC39023/12/2023cap nhat 2024-01-10
880103190041103190041Hồ Viết Anh Trung19C4CLC1TOEIC71506/02/2024cập nhật 2024-04-08
879103190043103190043Nguyễn Đình Tùng19C4CLC1TOEIC37523/12/2023cap nhat 2024-01-10
878103190049103190049Nguyễn Đức Bình19C4CLC2TOEIC72502/02/2024cập nhật 2024-04-08
877103190049103190049Nguyễn Đức Bình19C4CLC2TOEIC58023/12/2023cap nhat 2024-01-10
876103190056103190056Phạm Đức Trung Hậu19C4CLC2Aptis405/04/202414/5/24
875103190056103190056Phạm Đức Trung Hậu19C4CLC2TOEIC40527/05/2023capnhat 2023-06-29
874103190057103190057Hồ Ngọc Hiếu19C4CLC2TOEIC39023/12/2023cap nhat 2024-01-10
873103190067103190067Lê Thanh Luận19C4CLC2TOEIC35023/12/2023cap nhat 2024-01-10
872103190070103190070Bùi Thành Cao Nguyên19C4CLC2TOEIC51025/11/2023cap nhat 2023-12-04
871103190081103190081Nguyễn Viết Thiên19C4CLC2TOEIC53025/11/2023cap nhat 2023-12-04
870103190083103190083Lê Nguyên Thông19C4CLC2Aptis424/03/2024cap nhat 2024-05-02
869103190083103190083Lê Nguyên Thông19C4CLC2TOEIC51030/09/2023cap nhat 2023-11-07
868103190088103190088Nguyễn Phú Tuấn19C4CLC2TOEIC46530/09/2023cap nhat 2023-11-07
867103190090103190090Nguyễn Đức Vệ19C4CLC2TOEIC33030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
866103190093103190093Trần Lại Gia Bảo19C4CLC3TOEIC52030/09/2023cap nhat 2023-11-07
865103190094103190094Nguyễn Thái Bình19C4CLC3TOEIC47520/01/2024capnhat 2024-01-29
864103190100103190100Nguyễn Thanh Hải19C4CLC3TOEIC48523/12/2023cap nhat 2024-01-10
863103190119103190119Đàm Văn Minh Phước19C4CLC3TOEIC38523/12/2023cap nhat 2024-01-10
862103190120103190120Đoàn Vinh Quang19C4CLC3TOEIC69030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
861103190120103190120Đoàn Vinh Quang19C4CLC3TOEIC58520/01/2024capnhat 2024-01-29
860103190124103190124Đinh Văn Thắng19C4CLC3TOEIC46523/12/2023cap nhat 2024-01-10
859103190124103190124Đinh Văn Thắng19C4CLC3TOEIC49025/11/2023cap nhat 2023-12-04
858103190124103190124Đinh Văn Thắng19C4CLC3TOEIC52030/09/2023cap nhat 2023-11-07
857103190129103190129Phan Minh Tiến19C4CLC3TOEIC50030/09/2023cap nhat 2023-11-07
856103190135103190135Nguyễn Sư Nhật Vĩ19C4CLC3TOEIC31528/11/2020
855103190146103190146Kiều Thanh Hiển19C4CLC4TOEIC27523/12/2023cap nhat 2024-01-10
854103190155103190155Phạm Lê Tuấn Liêm19C4CLC4TOEIC37530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
853103190158103190158Lê Xuân Mạnh19C4CLC4TOEIC70526/04/2024cap nhat 2024-05-07
852103190160103190160Đặng Văn Nguyên19C4CLC4TOEIC43527/08/2023cap nhat 2023-09-06
851103190161103190161Tăng Võ Ngọc Nguyện19C4CLC4TOEIC57027/08/2023cap nhat 2023-09-06
850103190164103190164Phạm Thân Minh Phương19C4CLC4TOEIC47030/09/2023cap nhat 2023-11-07
849103190169103190169Huỳnh Chí Thanh19C4CLC4TOEIC52027/08/2023cap nhat 2023-09-06
848103190171103190171Nguyễn Văn Thìn19C4CLC4TOEIC54030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
847103190171103190171Nguyễn Văn Thìn19C4CLC4TOEIC46023/12/2023cap nhat 2024-01-10
846103190172103190172Nguyễn Xuân Thịnh19C4CLC4TOEIC81030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
845101190276101190276Trần Lê Hồng Đức19CDTCLC1TOEIC42030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
844101190276101190276Trần Lê Hồng Đức19CDTCLC1TOEIC37523/12/2023cap nhat 2024-01-10
843101190284101190284Nguyễn Vũ Huy Hoàng19CDTCLC1Aptis424/03/2024capnhat 2024-04-11
842101190284101190284Nguyễn Vũ Huy Hoàng19CDTCLC1TOEIC55023/12/2023cap nhat 2024-01-10
841101190293101190293Tô Thành Nam19CDTCLC1TOEIC47523/12/2023cap nhat 2024-01-10
840101190297101190297Lê Minh Nhật19CDTCLC1TOEIC66029/01/2024cập nhật 2024-04-08
839101190297101190297Lê Minh Nhật19CDTCLC1TOEIC52025/11/2023cap nhat 2023-12-04
838101190300101190300Nguyễn Văn Anh Quân19CDTCLC1TOEIC55023/12/2023cap nhat 2024-01-10
837101190300101190300Nguyễn Văn Anh Quân19CDTCLC1TOEIC50028/10/2023Cap nhat 2023-11-17
836101190300101190300Nguyễn Văn Anh Quân19CDTCLC1TOEIC56030/09/2023cap nhat 2023-11-07
835101190303101190303Phan Minh Sự19CDTCLC1TOEIC56520/01/2024capnhat 2024-01-29
834101190303101190303Phan Minh Sự19CDTCLC1TOEIC56023/12/2023cap nhat 2024-01-10
833101190314101190314Võ Đan Trường19CDTCLC1TOEIC39030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
832101190317101190317Hoàng Quốc Việt19CDTCLC1TOEIC36530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
831101190318101190318Lê Hoàng Thế Vũ19CDTCLC1TOEIC91529/07/2023tuan nhap 2023-08-10
830101190321101190321Lê Việt Bắc19CDTCLC2TOEIC53028/10/2023Cap nhat 2023-11-17
829101190331101190331Trần Thái Dương19CDTCLC2TOEIC26522/04/2023cap nhat 2023-05-11
828101190334101190334Lê Trung Hiếu19CDTCLC2TOEIC65028/01/2024cập nhật 2024-04-08
827101190334101190334Lê Trung Hiếu19CDTCLC2TOEIC53525/11/2023cap nhat 2023-12-04
826101190334101190334Lê Trung Hiếu19CDTCLC2TOEIC50027/08/2023cap nhat 2023-09-06
825101190348101190348Trịnh Văn Nghĩa19CDTCLC2TOEIC26027/08/2023cap nhat 2023-09-06
824101190354101190354Thái Doãn Quân19CDTCLC2TOEIC62004/03/2024cập nhật 2024-04-08
823101190354101190354Thái Doãn Quân19CDTCLC2TOEIC59523/12/2023cap nhat 2024-01-10
822101190372101190372Trương Văn Vũ19CDTCLC2TOEIC66026/04/2024cap nhat 2024-05-07
821101190372101190372Trương Văn Vũ19CDTCLC2TOEIC56028/10/2023Cap nhat 2023-11-17
820101190373101190373Phạm Bảo An19CDTCLC3TOEIC38523/12/2023cap nhat 2024-01-10
819101190375101190375Phan Châu Bắc19CDTCLC3TOEIC57023/12/2023cap nhat 2024-01-10
818101190375101190375Phan Châu Bắc19CDTCLC3TOEIC55030/09/2023cap nhat 2023-11-07
817101190382101190382Huỳnh Tấn Đô19CDTCLC3Aptis424/03/2024capnhat 2024-04-11
816101190415101190415Nguyễn Hữu Thức19CDTCLC3TOEIC68029/01/2024cập nhật 2024-04-08
815101190415101190415Nguyễn Hữu Thức19CDTCLC3TOEIC53525/11/2023cap nhat 2023-12-04
814101190415101190415Nguyễn Hữu Thức19CDTCLC3TOEIC53030/09/2023cap nhat 2023-11-07
813101190418101190418Nguyễn Văn Toàn19CDTCLC3TOEIC59030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
812101190418101190418Nguyễn Văn Toàn19CDTCLC3TOEIC57023/12/2023cap nhat 2024-01-10
811101190418101190418Nguyễn Văn Toàn19CDTCLC3TOEIC49530/09/2023cap nhat 2023-11-07
810101190433101190433Trần Quang Cường19CDTCLC4TOEIC27527/05/2023capnhat 2023-06-29
809101190434101190434Lê Quang Đạt19CDTCLC4TOEIC36523/12/2023cap nhat 2024-01-10
808101190437101190437Nguyễn Văn Việt Đức19CDTCLC4TOEIC55030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
807101190437101190437Nguyễn Văn Việt Đức19CDTCLC4TOEIC43523/12/2023cap nhat 2024-01-10
806101190437101190437Nguyễn Văn Việt Đức19CDTCLC4TOEIC27027/08/2023cap nhat 2023-09-06
805101190443101190443Phan Ngọc Hiếu19CDTCLC4TOEIC54020/01/2024capnhat 2024-01-29
804101190443101190443Phan Ngọc Hiếu19CDTCLC4TOEIC55523/12/2023cap nhat 2024-01-10
803101190443101190443Phan Ngọc Hiếu19CDTCLC4TOEIC47028/10/2023Cap nhat 2023-11-17
802101190443101190443Phan Ngọc Hiếu19CDTCLC4TOEIC34027/08/2023cap nhat 2023-09-06
801101190447101190447Lê Đức Hùng19CDTCLC4TOEIC54025/11/2023cap nhat 2023-12-04
800101190448101190448Nguyễn Đình Minh Hưng19CDTCLC4TOEIC67029/03/2024cap nhat 2024-05-02
799101190448101190448Nguyễn Đình Minh Hưng19CDTCLC4TOEIC52020/01/2024capnhat 2024-01-29
798101190448101190448Nguyễn Đình Minh Hưng19CDTCLC4TOEIC53523/12/2023cap nhat 2024-01-10
797101190456101190456Nguyễn Cửu Nguyên19CDTCLC4TOEIC55530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
796101190465101190465Đoàn Huy Tâm19CDTCLC4TOEIC54023/12/2023cap nhat 2024-01-10
795101190474101190474Nguyễn Duy Hải Triều19CDTCLC4TOEIC48023/12/2023cap nhat 2024-01-10
794101190474101190474Nguyễn Duy Hải Triều19CDTCLC4TOEIC48025/11/2023cap nhat 2023-12-04
793101190474101190474Nguyễn Duy Hải Triều19CDTCLC4TOEIC46030/09/2023cap nhat 2023-11-07
792101190476101190476Trần Quang Tú19CDTCLC4TOEIC71522/03/2024cập nhật 2024-04-08
791101190476101190476Trần Quang Tú19CDTCLC4TOEIC57023/12/2023cap nhat 2024-01-10
790101190476101190476Trần Quang Tú19CDTCLC4TOEIC55025/11/2023cap nhat 2023-12-04
789101190477101190477Nguyễn Cửu Tuấn19CDTCLC4TOEIC58023/12/2023cap nhat 2024-01-10
788101190477101190477Nguyễn Cửu Tuấn19CDTCLC4TOEIC50525/11/2023cap nhat 2023-12-04
787105190003105190003Nguyễn Sỹ Bảo19DCLC1TOEIC17522/04/2023cap nhat 2023-05-11
786105190006105190006Đinh Minh Đức19DCLC1TOEIC52030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
785105190008105190008Ngô Nguyễn Nhật Duy19DCLC1TOEIC78531/07/2023tuan nhap 2023-08-10
784105190012105190012Đoàn Việt Hoàng19DCLC1TOEIC46028/10/2023Cap nhat 2023-11-17
783105190015105190015Nguyễn Phước Hưng19DCLC1TOEIC61030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
782105190015105190015Nguyễn Phước Hưng19DCLC1TOEIC53027/08/2023cap nhat 2023-09-06
781105190020105190020Nguyễn Đình Long19DCLC1TOEIC40030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
780105190024105190024Nguyễn Trần Trọng Nghĩa19DCLC1TOEIC60530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
779105190024105190024Nguyễn Trần Trọng Nghĩa19DCLC1TOEIC51520/01/2024capnhat 2024-01-29
778105190026105190026Phan Long Nhật19DCLC1TOEIC65530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
777105190026105190026Phan Long Nhật19DCLC1TOEIC56528/10/2023Cap nhat 2023-11-17
776105190029105190029Đào Viết Phước19DCLC1TOEIC60030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
775105190030105190030Nguyễn Duy Quang19DCLC1TOEIC62030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
774105190030105190030Nguyễn Duy Quang19DCLC1TOEIC53020/01/2024capnhat 2024-01-29
773105190030105190030Nguyễn Duy Quang19DCLC1TOEIC54528/10/2023Cap nhat 2023-11-17
772105190055105190055Trang Phi Hổ19DCLC2TOEIC47523/12/2023cap nhat 2024-01-10
771105190062105190062Nguyễn Minh Khôi19DCLC2TOEIC20523/12/2023cap nhat 2024-01-10
770105190065105190065Ngô Anh Minh19DCLC2TOEIC47023/12/2023cap nhat 2024-01-10
769105190066105190066Trương Công Minh19DCLC2TOEIC64526/04/2024cap nhat 2024-05-07
768105190068105190068Đỗ Văn Ngọc19DCLC2TOEIC43023/12/2023cap nhat 2024-01-10
767105190069105190069Phạm Việt Nhân19DCLC2Aptis410/03/2024cap nhat 2024-05-02
766105190076105190076Hoàng Đức Tài19DCLC2TOEIC70022/04/2023cap nhat 2023-05-11
765105190082105190082Phan Quốc Tiến19DCLC2TOEIC51523/12/2023cap nhat 2024-01-10
764105190088105190088Nguyễn Văn Vương19DCLC2TOEIC45523/12/2023cap nhat 2024-01-10
763105190093105190093Nguyễn Đình Đạt19DCLC3TOEIC60527/12/2023cập nhật 2024-04-08
762105190093105190093Nguyễn Đình Đạt19DCLC3TOEIC60527/12/2023capnhat 2024-04-11
761105190093105190093Nguyễn Đình Đạt19DCLC3TOEIC56027/05/2023capnhat 2023-06-29
760105190095105190095Bùi Văn Duy19DCLC3TOEIC49522/04/2023cap nhat 2023-05-11
759105190095105190095Bùi Văn Duy19DCLC3TOEIC64526/01/2024cập nhật 2024-04-08
758105190096105190096Trần Duy19DCLC3TOEIC63005/04/2024cap nhat 2024-05-02
757105190099105190099Bùi Văn Hữu Hòa19DCLC3TOEIC62530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
756105190099105190099Bùi Văn Hữu Hòa19DCLC3TOEIC52020/01/2024capnhat 2024-01-29
755105190099105190099Bùi Văn Hữu Hòa19DCLC3TOEIC47523/12/2023cap nhat 2024-01-10
754105190103105190103Nguyễn Viết Hưng19DCLC3TOEIC57027/05/2023capnhat 2023-06-29
753105190104105190104Trần Quang Huy19DCLC3TOEIC61030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
752105190110105190110Bùi Thành Nam19DCLC3TOEIC62026/04/2024cap nhat 2024-05-07
751105190110105190110Bùi Thành Nam19DCLC3TOEIC57030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
750105190115105190115Phan Xuân Pho19DCLC3TOEIC57023/12/2023cap nhat 2024-01-10
749105190115105190115Phan Xuân Pho19DCLC3TOEIC50525/11/2023cap nhat 2023-12-04
748105190115105190115Phan Xuân Pho19DCLC3TOEIC53530/09/2023cap nhat 2023-11-07
747105190135105190135Lê Trần Chinh19DCLC4TOEIC62520/01/2024capnhat 2024-01-29
746105190139105190139Lê Vũ Duy19DCLC4TOEIC62026/04/2024cap nhat 2024-05-07
745105190139105190139Lê Vũ Duy19DCLC4TOEIC54023/12/2023cap nhat 2024-01-10
744105190139105190139Lê Vũ Duy19DCLC4TOEIC55525/11/2023cap nhat 2023-12-04
743105190157105190157Nguyễn Khánh Nhật19DCLC4TOEIC29528/11/2020
742105190158105190158Huỳnh Tấn Nhựt19DCLC4TOEIC34023/12/2023cap nhat 2024-01-10
741105190159105190159Phan Đình Phong19DCLC4TOEIC60517/01/2024capnhat 2024-01-30
740105190174105190174Nguyễn Văn Pháp Việt19DCLC4TOEIC36527/05/2023capnhat 2023-06-29
739106190002106190002Vũ Bình An19DTCLC1TOEIC76029/07/2023tuan nhap 2023-08-10
738106190027106190027Nguyễn Trung Nhân19DTCLC1TOEIC44023/12/2023cap nhat 2024-01-10
737106190030106190030Huỳnh Thị Thu Phương19DTCLC1TOEIC51027/05/2023capnhat 2023-06-29
736106190032106190032Trần Dương Quý19DTCLC1TOEIC66526/04/2024cap nhat 2024-05-07
735106190042106190042Nguyễn Thanh Đức Trung19DTCLC1TOEIC62003/02/2024cập nhật 2024-04-08
734106190042106190042Nguyễn Thanh Đức Trung19DTCLC1TOEIC39022/04/2023cap nhat 2023-05-11
733106190047106190047Ngô Văn Vũ19DTCLC1TOEIC46523/12/2023cap nhat 2024-01-10
732106190048106190048Nguyễn Văn An19DTCLC2TOEIC45523/12/2023cap nhat 2024-01-10
731106190060106190060Hồ Phi Hoàng19DTCLC2TOEIC68029/04/2024cap nhat 2024-05-16
730106190060106190060Hồ Phi Hoàng19DTCLC2TOEIC55020/01/2024capnhat 2024-01-29
729106190074106190074Trần Ngọc Nhân19DTCLC2TOEIC48525/11/2023cap nhat 2023-12-04
728106190076106190076Võ Huy Phú19DTCLC2Aptis424/03/2024capnhat 2024-04-11
727106190076106190076Võ Huy Phú19DTCLC2TOEIC53523/12/2023cap nhat 2024-01-10
726106190076106190076Võ Huy Phú19DTCLC2TOEIC50525/11/2023cap nhat 2023-12-04
725106190081106190081Trần Văn Thái19DTCLC2Aptis405/04/202414/5/24
724106190087106190087Lý Huỳnh Hữu Trí19DTCLC2TOEIC57023/12/2023cap nhat 2024-01-10
723106190087106190087Lý Huỳnh Hữu Trí19DTCLC2TOEIC48528/10/2023Cap nhat 2023-11-17
722106190091106190091Nguyễn Thanh Tùng19DTCLC2TOEIC51525/11/2023cap nhat 2023-12-04
721106190091106190091Nguyễn Thanh Tùng19DTCLC2TOEIC56530/09/2023cap nhat 2023-11-07
720106190091106190091Nguyễn Thanh Tùng19DTCLC2TOEIC58527/08/2023cap nhat 2023-09-06
719106190097106190097Nguyễn Phúc Ánh19DTCLC3TOEIC49525/11/2023cap nhat 2023-12-04
718106190098106190098Lê Văn Bửu19DTCLC3TOEIC79503/04/2024cap nhat 2024-05-02
717106190098106190098Lê Văn Bửu19DTCLC3TOEIC49030/09/2023cap nhat 2023-11-07
716106190107106190107Trần Văn Hoàng19DTCLC3TOEIC63526/04/2024cap nhat 2024-05-07
715106190110106190110Huỳnh Huy19DTCLC3TOEIC61505/03/2024cập nhật 2024-04-08
714106190110106190110Huỳnh Huy19DTCLC3TOEIC55023/12/2023cap nhat 2024-01-10
713106190110106190110Huỳnh Huy19DTCLC3TOEIC53525/11/2023cap nhat 2023-12-04
712106190114106190114Nguyễn Đình Khiêm19DTCLC3TOEIC37523/12/2023cap nhat 2024-01-10
711106190115106190115Nguyễn Văn Linh19DTCLC3TOEIC64027/03/2024capnhat 2024-04-11
710106190115106190115Nguyễn Văn Linh19DTCLC3TOEIC46028/10/2023Cap nhat 2023-11-17
709106190123106190123Lê Trọng Phước19DTCLC3TOEIC66026/04/2024cap nhat 2024-05-07
708106190135106190135Nguyễn Thành Trung19DTCLC3TOEIC46025/11/2023cap nhat 2023-12-04
707106190136106190136Thạch Quang Trường19DTCLC3TOEIC29523/12/2023cap nhat 2024-01-10
706106190137106190137Huỳnh Võ Thiện Tuấn19DTCLC3TOEIC64522/01/2024cập nhật 2024-04-08
705106190137106190137Huỳnh Võ Thiện Tuấn19DTCLC3TOEIC56025/11/2023cap nhat 2023-12-04
704106190142106190142Trần Đình An19DTCLC4TOEIC48023/12/2023cap nhat 2024-01-10
703106190142106190142Trần Đình An19DTCLC4TOEIC46025/11/2023cap nhat 2023-12-04
702106190142106190142Trần Đình An19DTCLC4TOEIC55530/09/2023cap nhat 2023-11-07
701106190143106190143Lê Đức Quốc Anh19DTCLC4TOEIC51027/08/2023cap nhat 2023-09-06
700106190145106190145Lê Văn Chính19DTCLC4TOEIC65523/12/2023cap nhat 2024-01-10
699106190148106190148Nguyễn Tiến Dũng19DTCLC4TOEIC51522/04/2023cap nhat 2023-05-11
698106190151106190151Phạm Quốc Hiệp19DTCLC4TOEIC45022/04/2023cap nhat 2023-05-11
697106190162106190162Nguyễn Lê Xuân Lộc19DTCLC4TOEIC37527/08/2023cap nhat 2023-09-06
696106190164106190164Đàm Văn Minh19DTCLC4TOEIC45520/01/2024capnhat 2024-01-29
695106190167106190167Nguyễn Quang Nhân19DTCLC4TOEIC46023/12/2023cap nhat 2024-01-10
694106190173106190173Trần Công Sơn19DTCLC4TOEIC70514/01/2023tuannhap 2023-02-06
693106190174106190174Trần Quang Tân19DTCLC4Aptis414/01/2024capnhat 2024-01-30
692106190181106190181Trà Văn Trịnh19DTCLC4TOEIC57530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
691106190182106190182Nguyễn Thành Trung19DTCLC4TOEIC42023/12/2023cap nhat 2024-01-10
690106190183106190183Đặng Anh Tuấn19DTCLC4TOEIC50025/11/2023cap nhat 2023-12-04
689106190185106190185Trần Thị Thanh Tùng19DTCLC4TOEIC23030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
688123190015123190015Trương Tuấn Kiệt19ECEIELTS5IELTS 6.0603/08/2023cap nhat 2023-10-11
687123190019123190019Nguyễn Đặng Ly Na19ECEIELTS7IELTS 7.0731/01/2024cập nhật 2024-04-08
686123190032123190032Hoàng Kim Uyên19ECEIELTS4IELTS 5.520/09/201828/9/2020
685123190032123190032Hoàng Kim Uyên19ECEIELTS4IELTS 5.520/09/201828/9/2020
684123190045123190045Lê Quang Khải19ESIELTS3IELTS 5.029/11/20185/9/19
683123190045123190045Lê Quang Khải19ESIELTS3IELTS 5.029/11/20185/9/19
682123190052123190052Phạm Xuân Sang19ESTOEFLITP54707/12/2023cap nhat 2024-01-10
681107190004107190004Lê Thị Ngọc Diệp19H2CLC1TOEIC58528/10/2023Cap nhat 2023-11-17
680107190004107190004Lê Thị Ngọc Diệp19H2CLC1TOEIC53527/05/2023capnhat 2023-06-29
679107190013107190013Nguyễn Văn Hiếu19H2CLC1TOEIC53520/01/2024capnhat 2024-01-29
678107190013107190013Nguyễn Văn Hiếu19H2CLC1TOEIC47023/12/2023cap nhat 2024-01-10
677107190013107190013Nguyễn Văn Hiếu19H2CLC1TOEIC50525/11/2023cap nhat 2023-12-04
676107190014107190014Võ Thị Minh Hiếu19H2CLC1TOEIC35027/05/2023capnhat 2023-06-29
675107190020107190020Vũ Lê Anh Khoa19H2CLC1TOEIC56030/09/2023cap nhat 2023-11-07
674107190024107190024Đỗ Văn Hoàng Long19H2CLC1TOEIC43023/12/2023cap nhat 2024-01-10
673107190024107190024Đỗ Văn Hoàng Long19H2CLC1TOEIC44527/08/2023cap nhat 2023-09-06
672107190027107190027Lê Thị Minh Nga19H2CLC1TOEIC40527/05/2023capnhat 2023-06-29
671107190028107190028Nguyễn Dương Thúy Ngân19H2CLC1TOEIC54023/12/2023cap nhat 2024-01-10
670107190028107190028Nguyễn Dương Thúy Ngân19H2CLC1TOEIC56525/11/2023cap nhat 2023-12-04
669107190028107190028Nguyễn Dương Thúy Ngân19H2CLC1TOEIC63020/01/2024capnhat 2024-01-29
668107190032107190032Trần Thị Thanh Nhi19H2CLC1TOEIC28027/08/2023cap nhat 2023-09-06
667107190037107190037Lê Ngọc Hoàng Sơn19H2CLC1TOEIC62027/03/2024capnhat 2024-04-11
666107190037107190037Lê Ngọc Hoàng Sơn19H2CLC1TOEIC50023/12/2023cap nhat 2024-01-10
665107190038107190038Nguyễn Duy Tân19H2CLC1TOEIC95530/09/2023cap nhat 2023-11-07
664107190043107190043Nguyễn Lam Thoại19H2CLC1TOEIC30527/08/2023cap nhat 2023-09-06
663107190046107190046Đặng Quang Nhật Tiến19H2CLC1TOEIC65026/04/2024cap nhat 2024-05-07
662107190047107190047Trương Công Lộc Tôn19H2CLC1TOEIC39023/12/2023cap nhat 2024-01-10
661107190048107190048Lê Thị Ngọc Trâm19H2CLC1TOEIC64030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
660107190048107190048Lê Thị Ngọc Trâm19H2CLC1TOEIC51023/12/2023cap nhat 2024-01-10
659107190053107190053Nguyễn Văn Tùng19H2CLC1Aptis428/01/2024cập nhật 2024-04-08
658107190055107190055Nguyễn Thị Tường Vy19H2CLC1TOEIC47030/09/2023cap nhat 2023-11-07
657107190058107190058Hoàng Thị Lệ Anh19H2CLC2TOEIC49528/10/2023Cap nhat 2023-11-17
656107190064107190064Nguyễn Thị Quỳnh Giang19H2CLC2TOEIC46025/11/2023cap nhat 2023-12-04
655107190068107190068Phạm Thị Thanh Hiền19H2CLC2TOEIC38027/05/2023capnhat 2023-06-29
654107190069107190069Nguyễn Hồng Trọng Hiếu19H2CLC2TOEIC43530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
653107190075107190075Nguyễn Văn Huy19H2CLC2TOEIC60026/04/2024cap nhat 2024-05-07
652107190075107190075Nguyễn Văn Huy19H2CLC2TOEIC55023/12/2023cap nhat 2024-01-10
651107190075107190075Nguyễn Văn Huy19H2CLC2TOEIC49525/11/2023cap nhat 2023-12-04
650107190075107190075Nguyễn Văn Huy19H2CLC2TOEIC56030/09/2023cap nhat 2023-11-07
649107190077107190077Nguyễn Thu Khuyên19H2CLC2TOEIC34523/12/2023cap nhat 2024-01-10
648107190078107190078Nguyễn Thị Thanh Lành19H2CLC2Aptis428/01/2024cập nhật 2024-04-08
647107190079107190079Phan Thị Lệ19H2CLC2TOEIC47020/01/2024capnhat 2024-01-29
646107190088107190088Nguyễn Thị Yến Nhi19H2CLC2TOEIC21023/12/2023cap nhat 2024-01-10
645107190089107190089Võ Hoàng Nhi19H2CLC2TOEIC64030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
644107190099107190099Huỳnh Ngọc Thịnh19H2CLC2TOEIC51523/12/2023cap nhat 2024-01-10
643107190099107190099Huỳnh Ngọc Thịnh19H2CLC2TOEIC50030/09/2023cap nhat 2023-11-07
642107190099107190099Huỳnh Ngọc Thịnh19H2CLC2TOEIC51027/05/2023capnhat 2023-06-29
641107190113107190113Trần Thùy Lan Vy19H2CLC2TOEIC61030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
640107190113107190113Trần Thùy Lan Vy19H2CLC2TOEIC48523/12/2023cap nhat 2024-01-10
639107190115107190115Phạm Hoàng Anh19H5CLCTOEIC18023/12/2023cap nhat 2024-01-10
638107190122107190122Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu19H5CLCTOEIC50030/09/2023cap nhat 2023-11-07
637107190122107190122Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu19H5CLCTOEIC47027/05/2023capnhat 2023-06-29
636107190123107190123Nguyễn Thị Hiếu19H5CLCTOEIC42522/04/2023cap nhat 2023-05-11
635107190125107190125Nguyễn Lê Khải Hoàng19H5CLCTOEIC53030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
634107190125107190125Nguyễn Lê Khải Hoàng19H5CLCTOEIC43023/12/2023cap nhat 2024-01-10
633107190131107190131Nguyễn Minh Phúc19H5CLCTOEIC48023/12/2023cap nhat 2024-01-10
632107190134107190134Nguyễn Quang Sơn19H5CLCTOEIC35023/12/2023cap nhat 2024-01-10
631107190137107190137Nguyễn Bá Thạnh19H5CLCTOEIC32023/12/2023cap nhat 2024-01-10
630107190138107190138Trần Kiều Trang19H5CLCTOEIC60519/04/2024cap nhat 2024-05-16
629107190138107190138Trần Kiều Trang19H5CLCTOEIC58023/12/2023cap nhat 2024-01-10
628107190138107190138Trần Kiều Trang19H5CLCTOEIC47527/05/2023capnhat 2023-06-29
627121190001121190001Đặng Trường An19KTCLC1TOEIC56520/01/2024capnhat 2024-01-29
626121190016121190016Phạm Nguyên Hưng19KTCLC1TOEIC75528/01/2024cap nhat 2024-05-02
625121190020121190020Phan Huynh19KTCLC1TOEIC57020/01/2024capnhat 2024-01-29
624121190023121190023Nguyễn Công Lâm19KTCLC1TOEIC67020/01/2024capnhat 2024-01-29
623121190025121190025Lê Nguyễn Nguyên Lưu19KTCLC1Aptis424/03/2024capnhat 2024-04-11
622121190029121190029Mạc Vũ Xuân Nguyên19KTCLC1TOEIC61020/01/2024capnhat 2024-01-29
621121190039121190039Lê Văn Thông19KTCLC1TOEIC52030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
620121190040121190040Nguyễn Ngọc Tiến19KTCLC1TOEIC64030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
619121190042121190042Huỳnh Ngọc Bảo Trân19KTCLC1TOEIC93514/01/2023tuannhap 2023-02-06
618121190046121190046Phạm Ngọc Vỹ19KTCLC1TOEIC57520/01/2024capnhat 2024-01-29
617121190050121190050Hạ Ngọc Khánh Chi19KTCLC2TOEIC73022/01/2024cập nhật 2024-04-08
616121190051121190051Nguyễn Thành Đạt19KTCLC2IELTS5IELTS 6.008/11/201918/5/20
615121190068121190068Lê Thị Phùng Lam19KTCLC2TOEIC40523/12/2023cap nhat 2024-01-10
614121190075121190075Trần Nguyễn Bảo Nguyên19KTCLC2TOEIC42523/12/2023cap nhat 2024-01-10
613121190077121190077Lê Thị Phin19KTCLC2TOEIC32023/12/2023cap nhat 2024-01-10
612107190182107190182Trương Phước Tiến19KTHH1TOEIC70025/11/2023cap nhat 2023-12-04
611107190204107190204Nguyễn Trần Trí Dũng19KTHH2TOEIC86020/03/2024cập nhật 2024-04-08
610103190183103190183Huỳnh Quốc Chí19KTTTVSTEP3VSTEP B128/01/2024cập nhật 2024-04-25
609118190005118190005Mai Thành Đạt19KXCLC1TOEIC47527/05/2023capnhat 2023-06-29
608118190016118190016Lê Bảo Khanh19KXCLC1TOEIC21022/04/2023cap nhat 2023-05-11
607118190022118190022Trần Văn Nguyên19KXCLC1TOEIC48030/09/2023cap nhat 2023-11-07
606118190024118190024Nguyễn Văn Nhật19KXCLC1TOEIC39027/05/2023capnhat 2023-06-29
605118190031118190031Nguyễn Nữ Phương Quỳnh19KXCLC1TOEIC66001/04/2024cap nhat 2024-05-02
604118190031118190031Nguyễn Nữ Phương Quỳnh19KXCLC1TOEIC48527/05/2023capnhat 2023-06-29
603118190032118190032Phạm Thị Ngọc Sương19KXCLC1TOEIC40523/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
602118190037118190037Nguyễn Thị Thu Thủy19KXCLC1TOEIC57020/01/2024capnhat 2024-01-29
601118190044118190044Nguyễn Văn Bin19KXCLC2TOEIC49022/04/2023cap nhat 2023-05-11
600118190046118190046Võ Thị Minh Châu19KXCLC2TOEIC39023/12/2023cap nhat 2024-01-10
599118190049118190049Phạm Thị Hằng19KXCLC2TOEIC31523/12/2023cap nhat 2024-01-10
598118190060118190060Nguyễn Tiến Mạnh19KXCLC2TOEIC27027/08/2023cap nhat 2023-09-06
597118190064118190064Nguyễn Thị Thanh Nhã19KXCLC2TOEIC45527/08/2023cap nhat 2023-09-06
596118190065118190065Trần Nguyễn Thành Nhân19KXCLC2TOEIC61511/04/2024cap nhat 2024-05-02
595118190069118190069Lê Huỳnh Phong19KXCLC2TOEIC35027/08/2023cap nhat 2023-09-06
594118190073118190073Nguyễn Ngọc Sơn19KXCLC2TOEIC33530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
593118190076118190076Lê Tất Thịnh19KXCLC2TOEIC42527/08/2023cap nhat 2023-09-06
592118190078118190078Lê Văn Thuận19KXCLC2TOEIC46523/12/2023cap nhat 2024-01-10
591104190004104190004Trần Công Chương19NCLCTOEIC52525/11/2023cap nhat 2023-12-04
590104190008104190008Nguyễn Văn Danh19NCLCTOEIC43027/08/2023cap nhat 2023-09-06
589104190014104190014Nguyễn Văn Hoàng19NCLCTOEIC55020/01/2024capnhat 2024-01-29
588104190014104190014Nguyễn Văn Hoàng19NCLCTOEIC53523/12/2023cap nhat 2024-01-10
587104190016104190016Lưu Thị Bích Hồng19NCLCTOEIC36023/12/2023cap nhat 2024-01-10
586104190026104190026Ngô Văn Mạnh19NCLCTOEIC54520/01/2024capnhat 2024-01-29
585104190026104190026Ngô Văn Mạnh19NCLCTOEIC53023/12/2023cap nhat 2024-01-10
584104190026104190026Ngô Văn Mạnh19NCLCTOEIC46025/11/2023cap nhat 2023-12-04
583104190046104190046Nguyễn Hoàng Vũ19NCLCTOEIC52028/10/2023Cap nhat 2023-11-17
582123190093123190093Nguyễn Thị Thảo Nguyên19PFIEV1TOEIC62531/07/2023tuan nhap 2023-08-10
581123190128123190128Hoàng Nữ Kim Yến19PFIEV1TOEIC72526/04/2024cap nhat 2024-05-07
580123190069123190069Trương Thị Mỹ Duyên19PFIEV2DELF3DELF B105/09/2023capnhat 2024-01-25
579123190069123190069Trương Thị Mỹ Duyên19PFIEV2TOEIC62030/09/2023cap nhat 2023-11-07
578123190083123190083Đoàn Thị Thu Hương19PFIEV2TOEIC47026/04/2024cap nhat 2024-05-07
577123190091123190091Lê Thị Kim Loan19PFIEV2TOEIC65030/09/2023cap nhat 2023-12-04
576123190091123190091Lê Thị Kim Loan19PFIEV2DELF3DELF B105/09/202304/12/23
575123190091123190091Lê Thị Kim Loan19PFIEV2TOEIC65030/09/2023cap nhat 2023-11-07
574123190094123190094Phạm Lê Quốc Phi19PFIEV2DELF3DELF B117/10/20225/2/24
573123190094123190094Phạm Lê Quốc Phi19PFIEV2TOEIC53030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
572123190112123190112Nguyễn Hữu Thuận19PFIEV2DELF3DELF B117/10/2022cập nhật 2024-04-08
571123190112123190112Nguyễn Hữu Thuận19PFIEV2TOEIC50523/12/2023cap nhat 2024-01-10
570123190118123190118Hoàng Đức Trung19PFIEV2DELF3DELF B120/06/2023cap nhat 2024-01-10
569123190118123190118Hoàng Đức Trung19PFIEV2TOEIC66524/08/2022cap nhat 2024-01-10
568123190059123190059Nguyễn Quốc Bảo19PFIEV3IELTS7IELTS 7.0706/07/2023cap nhat 2023-10-11
567123190059123190059Nguyễn Quốc Bảo19PFIEV3DELF3DELF B118/12/202024/7/23
566123190066123190066Nguyễn Thị Xuân Diễm19PFIEV3DELF3DELF B105/09/20235/2/24
565123190066123190066Nguyễn Thị Xuân Diễm19PFIEV3TOEIC67025/11/2023cap nhat 2023-12-04
564123190087123190087Phạm Trần Thanh Lâm19PFIEV3DELF2DELF B221/12/202129/6/23
563123190087123190087Phạm Trần Thanh Lâm19PFIEV3IELTS5IELTS 6.027/05/20195/9/19
562123190087123190087Phạm Trần Thanh Lâm19PFIEV3IELTS5IELTS 6.027/05/20195/9/19
561123190088123190088Hoàng Phương Lê19PFIEV3DELF2DELF B212/02/201924/7/23
560118190186118190186Hà Thị Kim Quyên19QLCN2TOEIC50504/03/2024cập nhật 2024-04-08
559118190204118190204Đoàn Thị Vân19QLCN2TOEIC37025/12/2023cap nhat 2024-01-10
558117190008117190008Lê Thị Thanh Chung19QLMTTOEIC34523/12/2023cap nhat 2024-01-10
557117190032117190032Trần Thị Thảo Trang19QLMTTOEIC39523/12/2023cap nhat 2024-01-10
556107190254107190254Bùi Thị Thúy Hằng19SH1TOEIC69022/03/2024capnhat 2024-04-11
555107190255107190255Nguyễn Thị Thu Hằng19SH1TOEIC58026/04/2024cap nhat 2024-05-16
554107190258107190258Nguyễn Trọng Hưng19SH1TOEIC51020/01/2024capnhat 2024-01-29
553107190258107190258Nguyễn Trọng Hưng19SH1TOEIC41023/12/2023cap nhat 2024-01-10
552107190262107190262Nguyễn Thị Mai Huyền19SH1TOEIC35023/12/2023cap nhat 2024-01-10
551107190276107190276Nguyễn Thị Huyền Nhi19SH1TOEIC39023/12/2023cap nhat 2024-01-10
550107190277107190277Võ Thị Thúy Nhi19SH1TOEIC37523/12/2023cap nhat 2024-01-10
549107190290107190290Ngô Thành Tiến19SH1TOEIC82025/11/2023cap nhat 2023-12-04
548107190296107190296Ngô Minh Tùng19SH1TOEIC65523/12/2023cap nhat 2024-01-10
547102190007102190007Nguyễn Hữu Dinh19TCLC_DT1TOEIC63511/04/2024cap nhat 2024-05-16
546102190015102190015Nguyễn Xuân Hoàng19TCLC_DT1TOEIC64527/05/2023capnhat 2023-06-29
545102190021102190021Nguyễn Khôi19TCLC_DT1TOEIC62030/09/2023cap nhat 2023-11-07
544102190024102190024Dương Phước Long19TCLC_DT1TOEIC79025/08/2023cap nhat 2023-11-07
543102190025102190025Lê Hồng Minh19TCLC_DT1TOEIC76528/01/2024cập nhật 2024-04-08
542102190027102190027Nguyễn Đình Nghĩa19TCLC_DT1TOEIC64522/04/2023cap nhat 2023-05-11
541102190038102190038Hồ Tài19TCLC_DT1TOEIC45522/04/2023cap nhat 2023-05-11
540102190039102190039Đào Danh Thái19TCLC_DT1TOEIC61026/04/2024cap nhat 2024-05-07
539102190041102190041Trần Phước Thiện19TCLC_DT1TOEIC55530/09/2023cap nhat 2023-11-07
538102190045102190045Phan Đình Minh Trí19TCLC_DT1TOEIC56530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
537102190059102190059Ngô Nguyễn Hoàng Dung19TCLC_DT2TOEIC54027/08/2023cap nhat 2023-09-06
536102190063102190063Nguyễn Trung Hiếu19TCLC_DT2TOEIC55523/12/2023cap nhat 2024-01-10
535102190069102190069Lê Văn Kết19TCLC_DT2TOEIC51023/12/2023cap nhat 2024-01-10
534102190073102190073Nguyễn Thuỳ Linh19TCLC_DT2TOEIC53025/11/2023cap nhat 2023-12-04
533102190074102190074Lê Huỳnh Nhật Long19TCLC_DT2TOEIC70026/04/2024cap nhat 2024-05-07
532102190095102190095Trần Như Trí19TCLC_DT2TOEIC41522/04/2023cap nhat 2023-05-11
531102190097102190097Trần Thanh Tuệ19TCLC_DT2TOEIC81014/01/2023tuannhap 2023-02-06
530102190102102190102Phạm Xuân Bắc19TCLC_DT3TOEIC57520/01/2024capnhat 2024-01-29
529102190102102190102Phạm Xuân Bắc19TCLC_DT3TOEIC50014/01/2023tuannhap 2023-02-06
528102190115102190115Võ Minh Hoàng19TCLC_DT3TOEIC46023/12/2023cap nhat 2024-01-10
527102190118102190118Lê Văn Huy19TCLC_DT3TOEIC50012/03/2023cap nhat 2023-03-29
526102190127102190127Phạm Hửu Nghĩa19TCLC_DT3TOEIC69525/01/2024cập nhật 2024-04-08
525102190129102190129Trần Thanh Nhàn19TCLC_DT3TOEIC82530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
524102190137102190137Hoàng Thái Sơn19TCLC_DT3TOEIC39527/08/2023cap nhat 2023-09-06
523102190140102190140Tô Bá Thành19TCLC_DT3TOEIC97511/09/2022Tuan nhap 2022/10/10
522102190144102190144Nguyễn Thị Thu Trang19TCLC_DT3TOEIC42025/03/2023cap nhat 2023-03-29
521102190147102190147Quế Xuân Tùng19TCLC_DT3TOEIC49025/11/2023cap nhat 2023-12-04
520102190149102190149Đỗ Phú Vũ19TCLC_DT3TOEIC58025/11/2023cap nhat 2023-12-04
519102190149102190149Đỗ Phú Vũ19TCLC_DT3TOEIC56530/09/2023cap nhat 2023-11-07
518102190160102190160Trương Thị Mỹ Duyên19TCLC_DT4TOEIC72026/04/2024cap nhat 2024-05-07
517102190166102190166Nguyễn Tuấn Hùng19TCLC_DT4IELTS7IELTS 7.011/07/20195/9/19
516102190166102190166Nguyễn Tuấn Hùng19TCLC_DT4IELTS7IELTS 7.011/07/20195/9/19
515102190174102190174Lê Thanh Long19TCLC_DT4TOEIC60520/01/2024capnhat 2024-01-29
514102190174102190174Lê Thanh Long19TCLC_DT4TOEIC56523/12/2023cap nhat 2024-01-10
513102190178102190178Nguyễn Hữu Nguyên19TCLC_DT4TOEIC89526/04/2024cap nhat 2024-05-07
512102190182102190182Hoàng Vũ Tấn Phát19TCLC_DT4TOEIC88010/12/2022tuan nhap 2023-01-05
511102190183102190183Nguyễn Phước Vĩnh Phúc19TCLC_DT4TOEIC34023/12/2023cap nhat 2024-01-10
510102190186102190186Lê Thanh Quý19TCLC_DT4TOEIC50027/05/2023capnhat 2023-06-29
509102190188102190188Lê Nguyễn Quang Tân19TCLC_DT4TOEIC88028/11/2020
508102190202102190202Phạm Hữu Bằng19TCLC_DT5TOEIC49023/12/2023cap nhat 2024-01-10
507102190204102190204Lê Thị Kim Chi19TCLC_DT5TOEIC55020/01/2024capnhat 2024-01-29
506102190206102190206Trần Tấn Đạt19TCLC_DT5TOEIC78526/04/2024cap nhat 2024-05-07
505102190210102190210Tôn Nữ Hoàng Giang19TCLC_DT5TOEIC45525/11/2023cap nhat 2023-12-04
504102190211102190211Đoàn Thị Diệu Hằng19TCLC_DT5TOEIC78017/08/2023cap nhat 2023-10-11
503102190214102190214Đoàn Chí Hoàng19TCLC_DT5TOEIC61026/04/2024cap nhat 2024-05-07
502102190217102190217Lê Thị Thu Hương19TCLC_DT5TOEIC73501/02/2024cập nhật 2024-04-08
501102190224102190224Lương Thanh Long19TCLC_DT5TOEIC32027/08/2023cap nhat 2023-09-06
500102190226102190226Vũ Thị Nga19TCLC_DT5TOEIC60026/04/2024cap nhat 2024-05-07
499102190245102190245Nguyễn Hữu Trọng19TCLC_DT5TOEIC65020/01/2024capnhat 2024-01-29
498102190249102190249Lê Long Vũ19TCLC_DT5TOEIC48525/11/2023cap nhat 2023-12-04
497102190256102190256Hoàng Đình Điệp19TCLC_DT6TOEIC48520/01/2024capnhat 2024-01-29
496102190256102190256Hoàng Đình Điệp19TCLC_DT6TOEIC49523/12/2023cap nhat 2024-01-10
495102190256102190256Hoàng Đình Điệp19TCLC_DT6TOEIC45525/11/2023cap nhat 2023-12-04
494102190263102190263Nguyễn Duy Hòa19TCLC_DT6TOEIC52530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
493102190286102190286Thái Quan San19TCLC_DT6TOEIC71030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
492102190290102190290Hồ Hoàng Thiện19TCLC_DT6TOEIC48027/05/2023capnhat 2023-06-29
491102190292102190292Lê Viết Đại Tiền19TCLC_DT6TOEIC52028/10/2023Cap nhat 2023-11-17
490102190293102190293Trần Văn Toàn19TCLC_DT6TOEIC40523/12/2023cap nhat 2024-01-10
489102190315102190315Bùi Quốc Huy19TCLC_Nhat1TOEIC93525/11/2023cap nhat 2023-12-04
488102190373102190373Nguyễn Hoàng Phú19TCLC_Nhat2JLPT3Nhật ngữ - JLPT N311/01/2024cập nhật 2024-04-08
487105190177105190177Hồ Trí Bảo19TDHCLC1TOEIC41023/12/2023cap nhat 2024-01-10
486105190186105190186Lê Hữu Hải19TDHCLC1TOEIC57028/10/2023Cap nhat 2023-11-17
485105190190105190190Nguyễn Văn Sỹ Học19TDHCLC1TOEIC28025/12/2023cap nhat 2024-01-10
484105190195105190195Nguyễn Mai Nhật Lam19TDHCLC1TOEIC61524/01/2024cập nhật 2024-04-08
483105190195105190195Nguyễn Mai Nhật Lam19TDHCLC1TOEIC52528/10/2023Cap nhat 2023-11-17
482105190204105190204Nguyễn Đại Phát19TDHCLC1TOEIC32023/12/2023cap nhat 2024-01-10
481105190209105190209Võ Đình Chánh Quyền19TDHCLC1TOEIC66030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
480105190209105190209Võ Đình Chánh Quyền19TDHCLC1TOEIC56023/12/2023cap nhat 2024-01-10
479105190214105190214Nguyễn Văn Thiện19TDHCLC1TOEIC69010/01/2024capnhat 2024-01-25
478105190227105190227Nguyễn Đăng Đức Bảo19TDHCLC2TOEIC53020/01/2024capnhat 2024-01-29
477105190229105190229Vũ Mạnh Cường19TDHCLC2TOEIC56523/12/2023cap nhat 2024-01-10
476105190229105190229Vũ Mạnh Cường19TDHCLC2TOEIC54025/11/2023cap nhat 2023-12-04
475105190229105190229Vũ Mạnh Cường19TDHCLC2TOEIC46030/09/2023cap nhat 2023-11-07
474105190229105190229Vũ Mạnh Cường19TDHCLC2TOEIC36022/04/2023cap nhat 2023-05-11
473105190230105190230Nguyễn Thành Đạt19TDHCLC2TOEIC52520/01/2024capnhat 2024-01-29
472105190230105190230Nguyễn Thành Đạt19TDHCLC2TOEIC59523/12/2023cap nhat 2024-01-10
471105190230105190230Nguyễn Thành Đạt19TDHCLC2TOEIC47530/09/2023cap nhat 2023-11-07
470105190230105190230Nguyễn Thành Đạt19TDHCLC2TOEIC61020/03/2024capnhat 2024-04-11
469105190238105190238Nguyễn Hiệu19TDHCLC2TOEIC49525/11/2023cap nhat 2023-12-04
468105190241105190241Đặng Khánh Huy19TDHCLC2TOEIC55523/12/2023cap nhat 2024-01-10
467105190247105190247Hoàng Đức Lợi19TDHCLC2TOEIC63506/02/2024cập nhật 2024-04-08
466105190247105190247Hoàng Đức Lợi19TDHCLC2TOEIC57020/01/2024capnhat 2024-01-29
465105190247105190247Hoàng Đức Lợi19TDHCLC2TOEIC55028/10/2023Cap nhat 2023-11-17
464105190253105190253Dương Văn Nhật19TDHCLC2TOEIC53530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
463105190261105190261Nguyễn Lương Tài19TDHCLC2Aptis405/04/202414/5/24
462105190267105190267Nguyễn Hữu Toàn19TDHCLC2TOEIC64530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
461105190267105190267Nguyễn Hữu Toàn19TDHCLC2TOEIC58023/12/2023cap nhat 2024-01-10
460105190271105190271Nguyễn Văn Tú19TDHCLC2TOEIC55025/12/2023cap nhat 2024-01-10
459105190282105190282Đào Tiến Dũng19TDHCLC3TOEIC93523/12/2023cap nhat 2024-01-10
458105190293105190293Ngô Tri Khiêm19TDHCLC3TOEIC63026/04/2024cap nhat 2024-05-07
457105190293105190293Ngô Tri Khiêm19TDHCLC3TOEIC55520/01/2024capnhat 2024-01-29
456105190293105190293Ngô Tri Khiêm19TDHCLC3TOEIC48522/04/2023cap nhat 2023-05-11
455105190304105190304Võ Thành Phong19TDHCLC3Aptis405/04/202414/5/24
454105190314105190314Trần Khánh Thiện19TDHCLC3TOEIC50025/11/2023cap nhat 2023-12-04
453105190314105190314Trần Khánh Thiện19TDHCLC3TOEIC51022/04/2023cap nhat 2023-05-11
452105190324105190324Lê Công Vinh19TDHCLC3TOEIC40522/04/2023cap nhat 2023-05-11
451105190331105190331Võ Thành Đô19TDHCLC4TOEIC29525/12/2023cap nhat 2024-01-10
450105190337105190337Lê Văn Hiếu19TDHCLC4TOEIC76010/01/2024capnhat 2024-01-25
449105190341105190341Hoàng Quốc Huy19TDHCLC4TOEIC48530/09/2023cap nhat 2023-11-07
448105190346105190346Dương Quang Lộc19TDHCLC4TOEIC49530/09/2023cap nhat 2023-11-07
447105190353105190353Hoàng Xuân Phát19TDHCLC4TOEIC55523/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
446105190357105190357Nguyễn Hữu Phan Quang19TDHCLC4TOEIC65530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
445105190357105190357Nguyễn Hữu Phan Quang19TDHCLC4TOEIC50030/09/2023cap nhat 2023-11-07
444105190357105190357Nguyễn Hữu Phan Quang19TDHCLC4TOEIC57027/08/2023cap nhat 2023-09-06
443105190364105190364Nguyễn Phúc Thịnh19TDHCLC4TOEIC46525/11/2023cap nhat 2023-12-04
442105190364105190364Nguyễn Phúc Thịnh19TDHCLC4TOEIC43027/05/2023capnhat 2023-06-29
441105190372105190372Nguyễn Hữu Duy Tùng19TDHCLC4TOEIC43030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
440105190375105190375Nguyễn Duy Vỹ19TDHCLC4TOEIC66030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
439105190375105190375Nguyễn Duy Vỹ19TDHCLC4TOEIC50025/12/2023cap nhat 2024-01-10
438105190375105190375Nguyễn Duy Vỹ19TDHCLC4TOEIC51530/09/2023cap nhat 2023-11-07
437105190376105190376Đặng Đình Bắc19TDHCLC5TOEIC60025/01/2024cập nhật 2024-04-08
436105190384105190384Nguyễn Mạnh Duy19TDHCLC5TOEIC31523/12/2023cap nhat 2024-01-10
435105190387105190387Nguyễn Minh Hiếu19TDHCLC5TOEIC34023/12/2023cap nhat 2024-01-10
434105190398105190398Trần Đức Mạnh19TDHCLC5TOEIC53528/10/2023Cap nhat 2023-11-17
433105190405105190405Lê Văn Hạnh Phước19TDHCLC5TOEIC61508/01/2024capnhat 2024-01-25
432105190425105190425Dương Tiến Đạt19TDHCLC5TOEIC58029/10/2022tuan nhap 2023-01-17
431105190427105190427Tăng Hiếu Thịnh19TDHCLC5TOEIC54527/05/2023capnhat 2023-06-29
430109190024109190024Phan Văn Nhật19VLXDTOEIC36023/12/2023cap nhat 2024-01-10
429109190034109190034Trần Hữu Thái19VLXDTOEIC36523/12/2023cap nhat 2024-01-10
428110190002110190002Đào Ngọc Ánh19X1CLC1TOEIC61022/04/2024cap nhat 2024-05-16
427110190003110190003Lê Văn Nhật Bảo19X1CLC1TOEIC58527/08/2023cap nhat 2023-09-06
426110190004110190004Phạm Ngọc Chinh19X1CLC1TOEIC71008/01/2024capnhat 2024-01-30
425110190006110190006Văn Tấn Đạt19X1CLC1TOEIC64029/03/2024capnhat 2024-04-11
424110190006110190006Văn Tấn Đạt19X1CLC1TOEIC53023/12/2023cap nhat 2024-01-10
423110190007110190007Lê Văn Đức19X1CLC1TOEIC62530/01/2024cập nhật 2024-04-08
422110190007110190007Lê Văn Đức19X1CLC1TOEIC53023/12/2023cap nhat 2024-01-10
421110190008110190008Lê Đại Dương19X1CLC1TOEIC37023/12/2023cap nhat 2024-01-10
420110190022110190022Nguyễn Văn Nhã19X1CLC1JLPT3Nhật ngữ - JLPT N311/01/2024cập nhật 2024-04-08
419110190029110190029Nguyễn Quang Bảo Sơn19X1CLC1TOEIC61001/04/2024cap nhat 2024-05-02
418110190035110190035Đặng Như Thông19X1CLC1TOEIC37023/12/2023cap nhat 2024-01-10
417110190036110190036Trần Đăng Toàn19X1CLC1TOEIC62018/03/2024cap nhat 2024-05-02
416110190039110190039Hà Văn Quang Vinh19X1CLC1TOEIC58020/01/2024capnhat 2024-01-29
415110190044110190044Đỗ Xuân Đạt19X1CLC2TOEIC71526/01/2024cập nhật 2024-04-08
414110190044110190044Đỗ Xuân Đạt19X1CLC2TOEIC59525/11/2023cap nhat 2023-12-04
413110190044110190044Đỗ Xuân Đạt19X1CLC2TOEIC53527/08/2023cap nhat 2023-09-06
412110190062110190062Đoàn Đại Nhân19X1CLC2TOEIC54525/11/2023cap nhat 2023-12-04
411110190071110190071Nguyễn Huỳnh Tấn19X1CLC2Aptis428/04/2024cap nhat 2024-05-16
410110190092110190092Lê Văn Phúc Hưng19X1CLC3TOEIC47530/09/2023cap nhat 2023-11-07
409110190092110190092Lê Văn Phúc Hưng19X1CLC3TOEIC42527/05/2023capnhat 2023-06-29
408110190095110190095Huỳnh Trọng Khang19X1CLC3TOEIC53527/05/2023capnhat 2023-06-29
407110190099110190099Nguyễn Công Minh19X1CLC3TOEIC49530/09/2023cap nhat 2023-11-07
406110190105110190105Nguyễn Công Thiện Quân19X1CLC3TOEIC49025/12/2023cap nhat 2024-01-10
405110190105110190105Nguyễn Công Thiện Quân19X1CLC3TOEIC46530/09/2023cap nhat 2023-11-07
404110190120110190120Nguyễn Thành Thắng19X1CLC3TOEIC33523/12/2023cap nhat 2024-01-10
403109190047109190047Huỳnh Công Danh19X3CLCTOEIC48020/01/2024capnhat 2024-01-29
402109190059109190059Trần Duy Phước19X3CLCTOEIC46520/01/2024capnhat 2024-01-29
401109190061109190061Huỳnh Tấn Quang Sơn19X3CLCTOEIC42027/08/2023cap nhat 2023-09-06
400101200045101200045Trần Trọng Nghĩa20C1AJLPT2Nhật ngữ - JLPT N407/08/2023cập nhật 2024-04-08
399101200134101200134Phạm Văn Tin20C1BTOEIC80530/11/2023capnhat 2024-01-30
398103200031103200031Trần Công Thắng20C4ATOEIC77526/04/2024cap nhat 2024-05-07
397103200081103200081Lê Trung Hiển20C4CLC1TOEIC51520/01/2024capnhat 2024-01-29
396103200119103200119Nguyễn Việt Hoàng20C4CLC2TOEIC71530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
395101200249101200249Tôn Thất Tiến20CDT1TOEIC65530/09/2023cap nhat 2023-11-07
394101200258101200258Nguyễn Ngọc Bình20CDT2TOEIC58525/11/2023cap nhat 2023-12-04
393101200283101200283Nguyễn Hữu Quân20CDT2TOEIC50030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
392101200335101200335Lê Đình Thiệu20CDTCLC1IELTS2IELTS 4.519/03/20207/2/22
391101200364101200364Nguyễn Dương Gia Nhuệ20CDTCLC2IELTS7IELTS 7.012/12/20195/11/2020
390101200424101200424Văn Viết Quốc Anh20CKHKTOEIC76004/03/2024capnhat 2024-04-11
389101200433101200433Nguyễn Huy Hoàng20CKHKTOEIC77526/04/2024cap nhat 2024-05-07
388101200433101200433Nguyễn Huy Hoàng20CKHKIELTS5IELTS 6.024/12/20195/11/2020
387101200437101200437Nguyễn Thành Hưng20CKHKTOEIC69020/01/2024capnhat 2024-01-29
386101200446101200446Đỗ Nguyễn Như Lâm20CKHKTOEIC66526/04/2024cap nhat 2024-05-16
385101200447101200447Nguyễn Phan Ngọc Lin20CKHKTOEIC95526/04/2024cap nhat 2024-05-07
384101200455101200455Nguyễn Đình Phương20CKHKTOEIC71518/03/2024capnhat 2024-04-11
383101200469101200469Đào Văn Tùng20CKHKTOEIC56526/04/2024cap nhat 2024-05-07
382105200527105200527Nguyễn Đặng Phong Phú20DLTTOEIC16522/04/2023cap nhat 2023-05-11
381106200022106200022Phan Văn Huy Khánh20DT1TOEIC86025/11/2023cap nhat 2023-12-04
380106200035106200035Hồ Thị Ánh Tâm20DT1TOEIC69530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
379106200042106200042Nguyễn Quốc Trung20DT1TOEIC48028/10/2023Cap nhat 2023-11-17
378106200049106200049Thái Trần Bá Đạt20DT2IELTS6IELTS 6.514/09/2023cap nhat 2024-05-16
377106200150106200150Lê Nguyễn Tuấn Vũ20DTCLC2TOEIC48023/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
376106200155106200155Huỳnh Văn Đăng20DTCLC3TOEIC64025/11/2023cap nhat 2024-05-16
375106200155106200155Huỳnh Văn Đăng20DTCLC3TOEIC64025/11/2023cap nhat 2023-12-04
374123200036123200036Lưu Anh Kiệt20ESIELTS5IELTS 6.008/10/20205/11/2020
373123200042123200042Nguyễn Đức Quang20ESIELTS6IELTS 6.524/12/20195/11/2020
372123200046123200046Đỗ Anh Tuấn20ESIELTS3IELTS 5.030/01/202011/01/21
371107200075107200075Châu Thị Thanh Trà20H2TOEIC66026/04/2024cap nhat 2024-05-07
370107200149107200149Đặng Lan Nhật Hạ20H5TOEIC68515/09/2023cập nhật 2024-04-08
369107200157107200157Nguyễn Lê Anh Kiệt20H5IELTS6IELTS 6.507/01/2024capnhat 2024-01-25
368103200275103200275Trần Minh Tuấn20HTCNTOEIC66517/01/2024cập nhật 2024-04-08
367106200250106200250Đỗ Đình Tùng20KTMT1JLPT3Nhật ngữ - JLPT N312/01/2023cap nhat 2023-10-11
366118200062118200062Lê Viết Phú20KXTOEIC53026/04/2024cap nhat 2024-05-07
365104200077104200077Bùi Vĩnh Toàn20NCLCTOEIC50030/09/2023cap nhat 2023-11-07
364104200081104200081Nguyễn Văn Vinh20NCLCTOEIC68030/09/2023cap nhat 2023-11-07
363123200080123200080Trần Bửu Sơn20PFIEV1TOEIC63025/11/2023cap nhat 2023-12-04
362123200101123200101Đoàn Trọng Minh Hoàng20PFIEV3IELTS4IELTS 5.512/05/20205/11/2020
361123200104123200104Trần Ngọc Huy20PFIEV3DELF3DELF B110/11/202231/8/23
360123200107123200107Đào Hoài Linh20PFIEV3DELF3DELF B110/11/202231/8/23
359118200163118200163Lê Thị Diễm Quỳnh20QLCN1TOEIC35523/12/2023cap nhat 2024-01-10
358118200164118200164Đinh Thị Huyền Sâm20QLCN1TOEIC50526/04/2024cap nhat 2024-05-07
357118200165118200165Dương Thị Thu Thảo20QLCN1TOEIC53026/04/2024cap nhat 2024-05-07
356118200171118200171Nguyễn Hoàng Bảo Trân20QLCN1TOEIC78007/10/2022tuan nhap 2023-01-05
355118200179118200179Nguyễn Thị Kim Tuyến20QLCN1TOEIC49030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
354118200184118200184Nguyễn Công Phương Anh20QLCN2TOEIC61509/07/2021tuannhap 2021-08-30
353118200216118200216Nguyễn Thành Tâm20QLCN2TOEIC49026/04/2024cap nhat 2024-05-07
352107200242107200242Trần Phan Thúy Hiền20SH1IELTS7IELTS 7.030/01/20205/11/2020
351107200259107200259Trương Thị Diễm Quỳnh20SH1IELTS4IELTS 5.502/02/202118/3/21
350107200277107200277Hà Thị Thùy Dung20SH2TOEIC61523/12/2023cap nhat 2024-01-10
349107200288107200288Hoàng Thị Ni Na20SH2TOEIC70025/11/2023cap nhat 2023-12-04
348107200301107200301Lê Minh Thu20SH2TOEIC80530/09/2023cap nhat 2023-11-07
347102200008102200008Lê Hồng Anh20T1TOEIC62520/01/2024capnhat 2024-01-29
346102200014102200014Phan Tiến Đạt20T1TOEIC93010/10/2023cập nhật 2024-04-08
345102200019102200019Lê Ngọc Hưng20T1TOEIC93009/11/2022
344102200370102200370Trương Quang Chứ20T2TOEIC70029/10/2022tuan nhap 2023-01-17
343102200040102200040Chu Đức Anh20TCLC_DT1IELTS4IELTS 5.507/11/20195/11/2020
342102200041102200041Trần Nữ Hoài Anh20TCLC_DT1TOEIC93012/03/2023cap nhat 2023-03-29
341102200042102200042Trần Thanh Bình20TCLC_DT1TOEIC68526/04/2024cap nhat 2024-05-07
340102200042102200042Trần Thanh Bình20TCLC_DT1TOEIC50525/11/2023cap nhat 2023-12-04
339102200048102200048Nguyễn Thế Đăng Hoan20TCLC_DT1TOEIC67523/12/2023cap nhat 2024-01-10
338102200054102200054Nguyễn Tấn Khoa20TCLC_DT1TOEIC71026/04/2024cap nhat 2024-05-07
337102200056102200056Nguyễn Vũ Ngọc Linh20TCLC_DT1TOEIC87023/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
336102200078102200078Hoàng Thị Phương Uyên20TCLC_DT1TOEIC86525/11/2023cap nhat 2023-12-04
335102200078102200078Hoàng Thị Phương Uyên20TCLC_DT1IELTS6IELTS 6.502/03/20205/11/2020
334102200084102200084Đỗ Nguyễn Quốc Đạt20TCLC_DT2TOEIC73526/04/2024cap nhat 2024-05-07
333102200086102200086Nguyễn Ngọc Hải20TCLC_DT2TOEIC96025/11/2023cap nhat 2023-12-04
332102200087102200087Nguyễn Trí Hậu20TCLC_DT2TOEIC58027/08/2023cap nhat 2023-09-06
331102200089102200089Lê Hoàng20TCLC_DT2TOEIC69507/05/2022tuan nhap 21/06/2022
330102200091102200091Nguyễn Hưng20TCLC_DT2TOEIC80030/09/2023cap nhat 2023-11-07
329102200092102200092Bùi Phước Huy20TCLC_DT2TOEIC68025/11/2023cap nhat 2023-12-04
328102200093102200093Nguyễn Hữu Huy20TCLC_DT2IELTS6IELTS 6.524/12/20195/11/2020
327102200094102200094Trương Hoàng Nhật Huy20TCLC_DT2TOEIC95522/04/2023cap nhat 2023-05-11
326102200095102200095Đỗ Văn Khôi20TCLC_DT2TOEIC50023/12/2023cap nhat 2024-01-10
325102200102102200102Lê Văn Vĩnh Nhân20TCLC_DT2IELTS8IELTS 7.509/10/20195/11/2020
324102200102102200102Lê Văn Vĩnh Nhân20TCLC_DT2IELTS8IELTS 7.509/10/20195/11/2020
323102200103102200103Nguyễn Bảo Thục Nhi20TCLC_DT2TOEIC91023/12/2023cap nhat 2024-01-10
322102200103102200103Nguyễn Bảo Thục Nhi20TCLC_DT2IELTS6IELTS 6.509/11/20195/11/2020,iBT97
321102200106102200106Bùi Hồng Phước20TCLC_DT2IELTS4IELTS 5.518/08/20229/8/22
320102200106102200106Bùi Hồng Phước20TCLC_DT2IELTS3IELTS 5.019/12/201922/12/2020
319102200106102200106Bùi Hồng Phước20TCLC_DT2IELTS3IELTS 5.019/12/201922/12/2020
318102200112102200112Trương Văn Tân20TCLC_DT2TOEIC72006/03/2024cập nhật 2024-04-08
317102200129102200129Trần Đăng Hiệu20TCLC_DT3TOEIC64017/08/2023Cap nhat 2023-11-17
316102200129102200129Trần Đăng Hiệu20TCLC_DT3TOEIC54522/04/2023cap nhat 2023-05-11
315102200138102200138Nguyễn Ngọc Bảo Long20TCLC_DT3TOEIC80026/04/2024cap nhat 2024-05-07
314102200141102200141Nguyễn Hoàng Ngọc20TCLC_DT3TOEIC51523/12/2023cap nhat 2024-01-10
313102200143102200143Chu Văn Nhật20TCLC_DT3IELTS3IELTS 5.011/05/20195/11/2020,iBT65
312102200143102200143Chu Văn Nhật20TCLC_DT3IELTS3IELTS 5.011/05/20195/11/2020,iBT65
311102200150102200150Trương Bích Quỳnh20TCLC_DT3TOEIC80023/12/2023cap nhat 2024-01-10
310102200153102200153Vương Việt Tây20TCLC_DT3TOEIC74020/01/2024capnhat 2024-01-29
309102200156102200156Nguyễn Thị Thu Thuyên20TCLC_DT3TOEIC59023/12/2023cap nhat 2024-01-10
308102200160102200160Huỳnh Đinh Hoàng Viên20TCLC_DT3TOEIC63529/07/2023tuan nhap 2023-08-10
307102200189102200189Trần Thị Kim Quy20TCLC_DT4TOEIC81526/04/2024cap nhat 2024-05-07
306102200222102200222Nguyễn Phước Nhâm20TCLC_DT5TOEIC74025/11/2023cap nhat 2023-12-04
305102200244102200244Hoàng Nguyên Bách20TCLC_KHDLTOEIC64530/03/2024cap nhat 2024-05-02
304102200244102200244Hoàng Nguyên Bách20TCLC_KHDLTOEIC64530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
303102200249102200249Nguyễn Quốc Cường20TCLC_KHDLTOEIC62508/11/202331/8/23
302102200251102200251Đặng Huỳnh Khánh Dương20TCLC_KHDLTOEIC56025/11/2023cap nhat 2023-12-04
301102200253102200253Nguyễn Chiếm Giang20TCLC_KHDLTOEIC60523/12/2023cap nhat 2024-05-02
300102200253102200253Nguyễn Chiếm Giang20TCLC_KHDLTOEIC60523/12/2023cap nhat 2024-01-10
299102200256102200256Lê Trung Hoàng20TCLC_KHDLTOEIC92525/11/2023cập nhật 2024-04-08
298102200256102200256Lê Trung Hoàng20TCLC_KHDLTOEIC92525/11/2023cap nhat 2023-12-04
297102200257102200257Nguyễn Nho Song Hoàng20TCLC_KHDLTOEIC80525/11/2023cap nhat 2023-12-04
296102200257102200257Nguyễn Nho Song Hoàng20TCLC_KHDLIELTS5IELTS 6.019/12/201911/01/21
295102200264102200264Trần Tuấn Khải20TCLC_KHDLTOEIC79526/04/2024cap nhat 2024-05-07
294102200267102200267Lê Nguyễn Ngọc Lâm20TCLC_KHDLTOEIC91027/10/2023Cap nhat 2023-11-17
293102200268102200268Trần Thị Mỹ Linh20TCLC_KHDLIELTS5IELTS 6.004/09/20195/11/2020
292102200268102200268Trần Thị Mỹ Linh20TCLC_KHDLIELTS5IELTS 6.004/09/20195/11/2020
291102200272102200272Trương Công Nhật Minh20TCLC_KHDLTOEIC49025/11/2023cap nhat 2023-12-04
290102200282102200282Nguyễn Kiều Quốc20TCLC_KHDLTOEIC50525/11/2023cap nhat 2023-12-04
289102200285102200285Thân Văn Hồng Sơn20TCLC_KHDLTOEIC72023/12/2023cap nhat 2024-01-10
288102200287102200287Lương Thiện20TCLC_KHDLTOEIC68026/04/2024cap nhat 2024-05-07
287102200287102200287Lương Thiện20TCLC_KHDLTOEIC57025/11/2023cap nhat 2023-12-04
286102200292102200292Lê Tự Minh Tuấn20TCLC_KHDLTOEIC67011/07/2023cập nhật 2024-04-08
285102200303102200303Nguyễn Việt Hưng20TCLC_NHAT1TOEIC79023/12/2023cap nhat 2024-01-10
284102200312102200312Nguyễn Văn Hoàng Nhân20TCLC_NHAT1TOEIC85530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
283102200318102200318Lý Văn Tánh20TCLC_NHAT1JLPT3Nhật ngữ - JLPT N307/08/2023cập nhật 2024-04-08
282102200343102200343Ngô Đức Quốc Khánh20TCLC_NHAT2JLPT3Nhật ngữ - JLPT N307/08/2023cập nhật 2024-04-08
281102200344102200344Nguyễn Duy Khoa20TCLC_NHAT2JLPT3Nhật ngữ - JLPT N311/01/2024cap nhat 2024-05-02
280102200346102200346Lê Trọng Hoàng Minh20TCLC_NHAT2TOEIC86023/12/2023cap nhat 2024-01-10
279105200380105200380Huỳnh Văn Hồng Sang20TDHCLC1TOEIC86026/04/2024cap nhat 2024-05-07
278105200384105200384Hoàng Viết Thắng20TDHCLC1TOEIC76526/04/2024cap nhat 2024-05-07
277105200390105200390Nguyễn Hữu Trung20TDHCLC1TOEIC63026/04/2024cap nhat 2024-05-07
276105200455105200455Nông Ngọc Kiên20TDHCLC3TOEIC74520/01/2024cập nhật 2024-04-08
275105200455105200455Nông Ngọc Kiên20TDHCLC3TOEIC74520/01/2024capnhat 2024-01-29
274105200460105200460Phan Văn Hoài Nam20TDHCLC3TOEIC75030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
273105200467105200467Trần Duy Quý20TDHCLC3TOEIC63030/03/2024cap nhat 2024-05-16
272105200467105200467Trần Duy Quý20TDHCLC3TOEIC63030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
271105200482105200482Nguyễn Thế Vinh20TDHCLC3TOEIC79530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
270111200036111200036Phan Nhật Khoa20THXD1TOEIC69026/12/2023capnhat 2024-01-25
269111200036111200036Phan Nhật Khoa20THXD1TOEIC69026/12/2023cap nhat 2024-01-10
268111200043111200043Nguyễn Văn Phụng20THXD1Aptis419/11/2023cap nhat 2024-01-10
267111200060111200060Huỳnh Lê Anh Vũ20THXD1IELTS3IELTS 5.019/03/20205/11/2020
266111200072111200072Thân Trọng Huy20THXD2TOEIC60029/02/2024cập nhật 2024-04-08
265110200039110200039Nguyễn Thành Nhân20X1ATOEIC88030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
264110200093110200093Nguyễn Văn Đức20X1CLC1TOEIC45030/03/2024Cập nhật 2024-04-08
263110200104110200104Lê Thành Lộc20X1CLC1TOEIC53530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
262110200108110200108Trần Thành Nghĩa20X1CLC1IELTS4IELTS 5.524/12/20195/11/2020
261110200110110200110Phan Nhật Phong20X1CLC1TOEIC84530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
260110200111110200111Trần Đình Phú20X1CLC1TOEIC40530/03/2024Cập nhật 2024-04-08
259110200112110200112Nguyễn Phúc20X1CLC1TOEIC71031/10/2023cap nhat 2023-12-04
258110200165110200165Trần Duy Tín20X1CLC2TOEIC65525/11/2023cap nhat 2023-12-04
257111200014111200014Nguyễn Phước SinhK40.CTTTOEIC57003/06/2022Tuan nhap 2022/10/10
256105200008105200008Nguyễn Văn HuấnK40.TDH.KTTOEIC58529/10/2022cap nhat 2023-10-11
255102200001102200001Trịnh Minh AnK41.KMTTOEIC67517/05/2023cap nhat 2023-06-29
254102200006102200006Nguyễn Văn Quang TânK41.KMTTOEIC46517/05/2023cap nhat 2023-06-29
253102200006102200006Nguyễn Văn Quang TânK41.KMTTOEIC38022/04/2023cap nhat 2023-05-11
252101210233101210233Phạm Xuân Quân21C1DTOEIC86030/09/2023cap nhat 2023-11-07
251101210043101210043Lê Minh Đức21CDT1IELTS5IELTS 6.002/02/2021Tuan nhap 2022/10/10
250101210043101210043Lê Minh Đức21CDT1IELTS5IELTS 6.002/02/202113/6/22
249101210370101210370Cao Hữu Trương Tiến21CDTCLC2TOEIC92010/12/2022tuan nhap 2023-01-05
248101210410101210410Lê Minh21CKHKTOEIC61506/09/2023cap nhat 2023-10-11
247105210136105210136Lê Trung Nhân21D1IELTS4IELTS 5.509/12/2020Tuan nhap 2022/10/10
246105210061105210061Huỳnh Kim Hoàng21DCLC1IELTS5IELTS 6.029/04/2021Tuan nhap 2022/10/10
245105210066105210066Lê Huỳnh Quốc Khánh21DCLC1JLPT3Nhật ngữ - JLPT N326/01/2022cap nhat 2023-10-11
244106210062106210062Nguyễn Vũ Thịnh Anh21DT1TOEIC77522/03/2023Cap nhat 2023-11-17
243106210147106210147Nguyễn Tùng Chi21DTCLC3IELTS5IELTS 6.021/01/2021Tuan nhap 2022/10/10
242106210163106210163Trần Hữu Hoàng Nam21DTCLC3IELTS5IELTS 6.016/09/2023cap nhat 2024-01-10
241106210196106210196Đặng Thế Phong21DTCLC4TOEIC86522/04/2023cap nhat 2023-05-11
240123210097123210097Bùi Quang Minh21ECEIELTS6IELTS 6.511/03/2021Tuan nhap 2022/10/10
239123210097123210097Bùi Quang Minh21ECEIELTS6IELTS 6.503/11/202120/2/23
238123210100123210100Đặng Minh Quân21ECEIELTS6IELTS 6.508/08/202220/2/23
237123210025123210025Lê Đình Bảo Tín21ESIELTS6IELTS 6.531/12/202017/10/22
236107210115107210115Lê Nguyễn Ngọc Hương21H2BTOEFLiBT7121/11/2020Tuan nhap 2022/10/10
235107210059107210059Huỳnh Ngọc Nguyên Hương21H2CLC1IELTS5IELTS 6.018/02/2021Tuan nhap 2022/10/10
234121210027121210027Nguyễn Văn Hoàng Nhật21KTIELTS5IELTS 6.002/06/2021Tuan nhap 2022/10/10
233121210096121210096Đỗ Nguyễn Đăng Khoa21KT2IELTS5IELTS 6.009/03/2021Tuan nhap 2022/10/10
232121210116121210116Tăng Hà Minh Tuấn21KT2IELTS2IELTS 4.502/02/2021Tuan nhap 2022/10/10
231121210047121210047Nguyễn Huỳnh Diệp Nghi21KTCLCVSTEP2VSTEP A213/11/2019Tuan nhap 2022/10/10
230106210261106210261Trần Quốc Vủ21KTMT2TOEIC72030/09/2023cap nhat 2023-11-07
229103210259103210259Ngô Phi Dũng21KTOTO2IELTS3IELTS 5.003/03/2021Tuan nhap 2022/10/10
228103210280103210280Hoàng Đại Sơn21KTOTO2TOEIC58017/03/2021Tuan nhap 2022/10/10
227118210037118210037Nguyễn Hoàng Gia Huy21KXTOEIC88026/04/2024cap nhat 2024-05-07
226123210145123210145Nguyễn Thanh Quang21PFIEV1IELTS2IELTS 4.529/04/2021Tuan nhap 2022/10/10
225123210056123210056Lê Hữu Đức21PFIEV2IELTS5IELTS 6.020/10/2020Tuan nhap 2022/10/10
224123210057123210057Thái Nam Hưng21PFIEV3TOEIC61023/07/2022sv thi,tuan nhap 03/08/2022
223123210137123210137Hồ Nguyên Khoa21PFIEV3DELF3DELF B118/12/20235/2/24
222123210141123210141Nguyễn Nhật Minh21PFIEV3IELTS7IELTS 7.004/11/2020Tuan nhap 2022/10/10
221123210147123210147Trần Văn Đinh Sang21PFIEV3DELF3DELF B117/10/2022cập nhật 2024-04-08
220123210158123210158Nguyễn Chánh Đạt21PFIEV3DELF3DELF B118/12/20235/2/24
219118210147118210147Hà Quý Dương21QLCN1IELTS3IELTS 5.028/01/2021Tuan nhap 2022/10/10
218118210183118210183Trần Nguyễn My My21QLCN2TOEIC68519/01/2024cập nhật 2024-04-08
217107210005107210005Trần Anh Khoa21SH1IELTS7IELTS 7.002/02/2021Tuan nhap 2022/10/10
216107210298107210298Nguyễn Bảo Khôi Nguyên21SH2IELTS5IELTS 6.027/01/202217/10/22
215102210118102210118Lê Quang Nhật21T_DT2IELTS6IELTS 6.501/04/2021Tuan nhap 2022/10/10
214102210123102210123Trần Đại Qúy21T_DT2IELTS8IELTS 7.519/07/2021Tuan nhap 2022/10/10
213102210129102210129Nguyễn Hữu Thành21T_DT2TOEIC80026/04/2024cap nhat 2024-05-07
212102210133102210133Nguyễn Trí Hoài Thương21T_DT2TOEIC90525/11/2023cap nhat 2023-12-04
211102210053102210053Trương Tấn Cường21TCLC_DT1IELTS8IELTS 7.502/02/2021Tuan nhap 2022/10/10
210102210062102210062Trương Cao Khải21TCLC_DT1TOEIC88526/04/2024cap nhat 2024-05-07
209102210069102210069Nguyễn Anh Nguyên21TCLC_DT1IELTS4IELTS 5.504/02/2021Tuan nhap 2022/10/10
208102210070102210070Bùi Nhẫn21TCLC_DT1TOEIC62026/04/2024cap nhat 2024-05-07
207102210088102210088Thái Duy Việt21TCLC_DT1IELTS7IELTS 7.004/02/2021Tuan nhap 2022/10/10
206102210098102210098Hà Ngọc Hưng21TCLC_DT1IELTS6IELTS 6.524/11/2020Tuan nhap 2022/10/10
205102210147102210147Nguyễn Nguyên Anh21TCLC_DT1IELTS6IELTS 6.510/12/2020Tuan nhap 2022/10/10
204102210181102210181Nguyễn Minh Quang21TCLC_DT2TOEIC65525/11/2023cap nhat 2023-12-04
203102210275102210275Trần Văn Đức Sơn21TCLC_DT4IELTS7IELTS 7.027/10/2020Tuan nhap 2022/10/10
202102210089102210089Hồ Quốc Thiên Anh21TCLC_KHDLIELTS8IELTS 7.518/02/2021Tuan nhap 2022/10/10
201102210095102210095Phan Minh Nhật21TCLC_KHDLIELTS4IELTS 5.522/10/2019Tuan nhap 2022/10/10
200102210096102210096Trần Đức Trí21TCLC_KHDLIELTS8IELTS 7.517/02/2021Tuan nhap 2022/10/10
199102210295102210295Nguyễn Văn Thanh Hoàng21TCLC_KHDLIELTS7IELTS 7.007/11/2019Tuan nhap 2022/10/10
198102210306102210306Vũ Thanh Tâm21TCLC_KHDLIELTS8IELTS 7.522/11/202124/7/23
197102210034102210034Phạm Trung Hiếu21TCLC_Nhat1TOEIC78015/09/2023cập nhật 2024-04-08
196102210034102210034Phạm Trung Hiếu21TCLC_Nhat1IELTS4IELTS 5.523/07/2020Tuan nhap 2022/10/10
195102210037102210037Đoàn Thị Phước Huyền21TCLC_Nhat1JLPT3Nhật ngữ - JLPT N312/01/2023cap nhat 2023-11-07
194102210038102210038Trương Công Hoàng Long21TCLC_Nhat1JLPT3Nhật ngữ - JLPT N312/01/2023cap nhat 2023-10-11
193102210039102210039Đặng Nhật Minh21TCLC_Nhat1TOEIC60027/08/2023cap nhat 2023-10-11
192102210039102210039Đặng Nhật Minh21TCLC_Nhat1TOEIC60027/08/2023cap nhat 2023-09-06
191102210040102210040Nguyễn Trương Anh Minh21TCLC_Nhat1IELTS6IELTS 6.518/02/2021Tuan nhap 2022/10/10
190102210041102210041Trần Lê Minh21TCLC_Nhat1TOEIC80530/09/2023Cap nhat 2023-11-17
189102210041102210041Trần Lê Minh21TCLC_Nhat1TOEIC80530/09/2023cap nhat 2023-11-07
188102210041102210041Trần Lê Minh21TCLC_Nhat1IELTS7IELTS 7.022/04/2021Tuan nhap 2022/10/10
187102210045102210045Trần Tấn Thành21TCLC_Nhat1IELTS6IELTS 6.512/11/2020Tuan nhap 2022/10/10
186102210343102210343Thái Khắc Dược21TCLC_Nhat1JLPT3Nhật ngữ - JLPT N307/08/2023cap nhat 2024-05-16
185102210343102210343Thái Khắc Dược21TCLC_Nhat1JLPT3Nhật ngữ - JLPT N307/08/2023cap nhat 2023-11-07
184102210370102210370Võ Minh Quân21TCLC_Nhat2IELTS7IELTS 7.025/01/2021Tuan nhap 2022/10/10
183105210039105210039Phan Trung Kiên21TDH1TOEIC94018/08/2023cap nhat 2023-10-11
182105210048105210048Nguyễn Đình Minh Quang21TDH1VSTEP3VSTEP B105/02/2021Tuan nhap 2022/10/10
181105210082105210082Nguyễn Minh Duyên21TDHCLC1IELTS5IELTS 6.012/11/2020Tuan nhap 2022/10/10
180105210356105210356Lê Minh Đăng21TDHCLC2VSTEP3VSTEP B105/02/2021Tuan nhap 2022/10/10
179110210135110210135Nguyễn Việt Trung21X1BTOEIC81004/03/2024cập nhật 2024-04-08
178110210042110210042Đỗ Văn Mạnh21X1CLC1IELTS5IELTS 6.030/03/2021Tuan nhap 2022/10/10
177110210058110210058Chế Quang Thiều21X1CLC1IELTS6IELTS 6.508/04/2021Tuan nhap 2022/10/10
176106210262106210262Võ Văn ĐôngK43.KĐTTOEIC64524/02/2023cap nhat 2023-06-29
175103220023103220023Phan Tấn Lộc22C4AIELTS4IELTS 5.5
174101220209101220209Đinh Đăng Huy22CDT1IELTS4IELTS 5.5
173101220209101220209Đinh Đăng Huy22CDT1IELTS4IELTS 5.502/12/202219/6/23
172101220251101220251Phạm Gia Bảo22CDT2IELTS4IELTS 5.5
171101220300101220300Phan Đức Thịnh22CDT2IELTS3IELTS 5.0
170101220396101220396Nguyễn Quang Trung Kiên22CKHKIELTS5IELTS 6.0
169101220402101220402Phùng Nhật Minh22CKHKTOEIC90030/09/2023cap nhat 2023-11-07
168105220014105220014Lê Nam Hoàng22D1IELTS7IELTS 7.0
167105220024105220024Bùi Huy Minh22D1IELTS8IELTS 7.5
166105220037105220037Nguyễn Minh Thắng22D1IELTS8IELTS 7.5
165105220059105220059Nguyễn Đức Anh Hoàng22D2IELTS3IELTS 5.0
164105220060105220060Võ Nguyễn Anh Huân22D2IELTS6IELTS 6.5
163105220070105220070Trần Hoàng Minh22D2TOEIC71519/05/2023capnhat 2023-06-29
162105220076105220076Nguyễn Thiện Phúc22D2IELTS5IELTS 6.0
161105220204105220204Phạm Phú Minh22D5IELTS3IELTS 5.0
160106220077106220077Lê Đức Trung22DT2IELTS4IELTS 5.5
159106220108106220108Nguyễn Nhật Quang22DT3IELTS3IELTS 5.0
158106220178106220178Bùi Đoàn Anh Khoa22DT5IELTS7IELTS 7.0
157123220031123220031Hoàng Văn Thắng22ECEIELTS5IELTS 6.013/04/20225/5/23
156123220038123220038Nguyễn Hải Anh22ESIELTS4IELTS 5.529/03/20225/5/23
155123220047123220047Đặng Phan Khánh Hoàng22ESIELTS4IELTS 5.521/04/2022Cap nhat 2023-11-17
154123220052123220052Võ Quốc Hưng22ESIELTS4IELTS 5.531/03/20235/5/23
153123220063123220063Đặng Tuấn Quang22ESIELTS6IELTS 6.518/01/202229/3/23
152123220083123220083Tăng Thanh Tùng22ESIELTS5IELTS 6.013/04/20225/5/23
151107220144107220144Nguyễn Văn Hào22H5IELTS3IELTS 5.0
150121220099121220099Phạm Hoàng Tín22KT2IELTS3IELTS 5.0
149107220192107220192Lương Nguyễn Gia Huy22KTHH1TOEIC28527/05/2023capnhat 2023-06-29
148107220198107220198Nguyễn Thị Trúc Ngân22KTHH1IELTS4IELTS 5.5
147107220217107220217Võ Hữu Tuấn22KTHH1IELTS5IELTS 6.0
146123220094123220094Trần Công Dũng22PFIEV1IELTS6IELTS 6.5
145118220121118220121Nguyễn Bảo Khôi Minh22QLCN1IELTS4IELTS 5.5
144118220153118220153Huỳnh Thị Anh Đào22QLCN2TOEIC53019/05/2023capnhat 2023-06-29
143117220053117220053Trần Thanh Nhã22QLMTIELTS3IELTS 5.0
142117220053117220053Trần Thanh Nhã22QLMTIELTS3IELTS 5.004/07/202211/5/23
141107220300107220300Lê Thị Thu Hiền22SH2TOEIC46514/12/2023cap nhat 2024-01-10
140102220061102220061Ngô Công Hạnh22T_DT1TOEIC56530/09/2023cap nhat 2023-11-07
139102220067102220067Trần Hoàng Phúc Huy22T_DT1IELTS8IELTS 7.5
138102220071102220071Trương Vũ Linh22T_DT1TOEIC70030/09/2023cap nhat 2023-11-07
137102220080102220080Đặng Toàn Quốc22T_DT1TOEIC56527/09/2023cap nhat 2023-12-04
136102220091102220091Trần Bách Tùng22T_DT1IELTS6IELTS 6.5
135102220106102220106Lê Quang Hưng22T_DT2IELTS8IELTS 7.5
134102220120102220120Lê Viết Vĩnh Phú22T_DT2IELTS7IELTS 7.0
133102220125102220125Châu Bá Thắng22T_DT2TOEIC78025/11/2022tuan nhap 2023-01-05
132102220139102220139Trương Minh Đạt22T_DT3IELTS8IELTS 7.5
131102220149102220149Nguyễn Khánh Huy22T_DT3TOEIC63020/01/2024capnhat 2024-01-29
130102220151102220151Phạm Ngọc Huynh22T_DT3TOEIC58018/03/2024cập nhật 2024-04-08
129102220168102220168Văn Công Chí Thanh22T_DT3TOEIC64518/03/2024cập nhật 2024-04-08
128102220186102220186Võ Đình Hải22T_DT4IELTS7IELTS 7.0
127102220194102220194Mai Văn Khánh22T_DT4TOEIC94527/12/2023capnhat 2024-01-25
126102220219102220219Nguyễn Hoàng Tuấn Anh22T_DT5IELTS7IELTS 7.0
125102220260102220260Hồ Trần Thị Hồng Vy22T_DT5TOEIC91014/01/2023tuannhap 2023-02-06
124102220032102220032Ngô Xuân Ninh22T_KHDLTOEIC52025/11/2023capnhat 2024-01-25
123102220032102220032Ngô Xuân Ninh22T_KHDLTOEIC52025/11/2023cap nhat 2023-12-04
122105220272105220272Nguyễn Đức Thắng22TDH1TOEIC47526/05/2023cap nhat 2023-06-29
121105220273105220273Nguyễn Tuấn Thành22TDH1TOEIC69026/04/2024cap nhat 2024-05-07
120105220284105220284Lê Phan Tuấn Anh22TDH2IELTS5IELTS 6.0
119110220144110220144Cao Minh Hoàng22X1CIELTS4IELTS 5.5
118111220088111220088Lê Văn Linh Phú22X2IELTS3IELTS 5.0
117101230027101230027Lê Nguyễn Phương Nam23C1AIELTS6IELTS 6.56.516/06/2023cap nhat 2023-10-11
116101230071101230071Lê Tất Đan Huy23C1BIELTS5IELTS 6.0619/01/2023cap nhat 2023-10-11
115101230086101230086Lê Thanh Phong23C1BIELTS4IELTS 5.55.505/06/2023cap nhat 2023-10-11
114101230197101230197Phùng Văn Quang23C1DIELTS4IELTS 5.55.505/05/2023cap nhat 2023-10-11
113103230118103230118Trần Hoàng Minh Huy23C4CIELTS2IELTS 4.54.503/04/2023cap nhat 2023-10-11
112101230274101230274Trần Duy Xuân Bách23CDT1IELTS4IELTS 5.55.522/05/2023cap nhat 2023-10-11
111101230276101230276Trần Quang Hoàng Bảo23CDT1IELTS4IELTS 5.55.519/01/2023cap nhat 2023-10-11
110101230343101230343Huỳnh Tấn Lộc23CDT2IELTS4IELTS 5.55.506/10/2023cap nhat 2023-10-11
109101230348101230348Phan Lê Quỳnh Ngọc23CDT2IELTS5IELTS 6.0619/03/2023cap nhat 2023-10-11
108101230354101230354Nguyễn Phạm Duy Phước23CDT2IELTS4IELTS 5.55.504/08/2023cap nhat 2023-10-11
107101230359101230359Nguyễn Chiến Thắng23CDT2IELTS5IELTS 6.0601/07/2023cap nhat 2023-10-11
106101230361101230361Trần Hoài Thương23CDT2IELTS4IELTS 5.55.519/03/2023cap nhat 2023-10-11
105101230378101230378Nguyễn Đức Bình23CDT3IELTS6IELTS 6.56.509/10/2022cap nhat 2023-10-11
104101230399101230399Phan Khánh Nguyên23CDT3IELTS4IELTS 5.55.505/06/2023cap nhat 2023-10-11
103101230401101230401Tống Khánh Nhật23CDT3IELTS8IELTS 7.57.527/08/2022cap nhat 2023-10-11
102101230406101230406Lê Đình Quang23CDT3IELTS7IELTS 7.0703/02/2023cap nhat 2023-10-11
101101230468101230468Phan Thành Trung23CDT4IELTS6IELTS 6.56.504/01/2023cap nhat 2023-10-11
100101230474101230474Nguyễn Quốc Vương23CDT4TOEIC50522/12/2023capnhat 2024-01-25
99101230227101230227Phạm Minh Hải23CKHKIELTS3IELTS 5.012/09/202321/2/24
98101230245101230245Nguyễn Duy Nam23CKHKIELTS5IELTS 6.0621/06/2023cap nhat 2023-10-11
97109230111109230111Nguyễn Xuân Anh23CSHTIELTS4IELTS 5.55.525/12/2022cap nhat 2023-10-11
96109230114109230114Bùi Đức Đạt23CSHTIELTS3IELTS 5.0528/12/2023cập nhật 2024-04-08
95105230024105230024Huỳnh Cao Khánh23D1IELTS4IELTS 5.55.520/08/2022cap nhat 2023-10-11
94105230097105230097Nguyễn Văn Sang23D2IELTS6IELTS 6.56.512/04/2023cap nhat 2023-10-11
93105230099105230099Lê Văn Tài23D2IELTS6IELTS 6.56.506/04/2022cap nhat 2023-10-11
92105230137105230137Nguyễn Sỹ Khang23D3IELTS4IELTS 5.55.504/01/2023cap nhat 2023-10-11
91105230266105230266Trần Khánh Quốc23D5IELTS6IELTS 6.56.526/11/2022cap nhat 2023-10-11
90106230069106230069Nguyễn Hoàng Bách23DT1IELTS7IELTS 7.0718/01/2023cap nhat 2023-10-11
89106230108106230108Bùi Lê Hải Quý23DT1IELTS5IELTS 6.0620/11/2022cap nhat 2023-10-11
88106230156106230156Nguyễn Khôi Nguyên23DT2IELTS4IELTS 5.55.516/07/2005cap nhat 2023-10-11
87106230157106230157Trần Đình Thiện Nguyện23DT2IELTS3IELTS 5.001/06/2023cap nhat 2024-01-10
86106230170106230170Dương Tấn Thịnh23DT2IELTS4IELTS 5.55.526/04/2023cap nhat 2023-10-11
85106230210106230210Lê Khắc Nghĩa23DT3IELTS4IELTS 5.55.503/12/2023cap nhat 2023-10-11
84106230258106230258Hà Đức Lâm23DT4IELTS5IELTS 6.0622/04/2023cap nhat 2023-10-11
83106230272106230272Nguyễn Đăng Anh Quân23DT4IELTS3IELTS 5.0504/08/2023cap nhat 2023-10-11
82123230058123230058Phạm Văn Bảo Duy23ECETOEIC56517/08/2023cap nhat 2023-10-11
81123230060123230060Nguyễn Thanh Hải23ECEIELTS4IELTS 5.55.504/02/2023cap nhat 2023-10-11
80123230095123230095Phan Đăng Khôi Vỹ23ECEIELTS6IELTS 6.56.507/09/2022cap nhat 2023-10-11
79123230004123230004Lê Đức Bình23ESIELTS5IELTS 6.0620/04/2023cap nhat 2023-10-11
78123230008123230008Đặng Phúc Danh23ESIELTS5IELTS 6.0618/03/2023cap nhat 2023-10-11
77123230011123230011Bùi Anh Duy23ESIELTS9IELTS 8.0827/08/2022cap nhat 2023-10-11
76123230020123230020Lê Văn Thanh Hùng23ESIELTS8IELTS 7.57.517/03/2023cap nhat 2023-10-11
75123230023123230023Trần Hồng Hưng23ESIELTS3IELTS 5.0503/11/2023cap nhat 2023-10-11
74123230032123230032Trương Thị Trà My23ESIELTS5IELTS 6.0619/01/2023cap nhat 2023-10-11
73123230038123230038Nguyễn An Sơn23ESIELTS6IELTS 6.56.501/08/2023cap nhat 2023-10-11
72123230043123230043Lê Quang Thanh23ESIELTS7IELTS 7.0719/01/2023cap nhat 2023-10-11
71123230049123230049Trần Xuân Khánh Trình23ESIELTS5IELTS 6.0620/04/2023cap nhat 2023-10-11
70107230290107230290Trần Võ Khánh Linh23H2AIELTS4IELTS 5.55.505/11/2023cap nhat 2023-10-11
69107230330107230330Mai Thiệu Hòa23H2BIELTS5IELTS 6.0629/10/2022cap nhat 2023-10-11
68107230140107230140Bùi Trần Quang Lê23H5IELTS7IELTS 7.0707/09/2022cap nhat 2023-10-11
67121230034121230034Bùi Hồng Quân23KT1TOEIC76026/04/2023cap nhat 2023-10-11
66121230042121230042Hồ Khánh Thư23KT1IELTS3IELTS 5.0501/07/2023cap nhat 2023-10-11
65121230047121230047Lê Triều Mai Trang23KT1IELTS7IELTS 7.0727/08/2022cap nhat 2023-10-11
64107230193107230193Đặng Nguyễn Ngọc Mỹ23KTHH1IELTS4IELTS 5.519/01/2023capnhat 2024-01-25
63107230268107230268Nguyễn Văn Tường23KTHH2IELTS3IELTS 5.0512/03/2022cap nhat 2023-10-11
62103230275103230275Ngô Quang Tiến23KTOTO2VSTEP3VSTEP B113/09/2023
61103230277103230277Nguyễn Minh Toàn23KTOTO2IELTS6IELTS 6.56.518/03/2023cap nhat 2023-10-11
60104230023104230023Nguyễn Trung Kiên23N1IELTS3IELTS 5.0518/03/2023cap nhat 2023-10-11
59123230106123230106Đặng Trung Hiếu23PFIEV1IELTS6IELTS 6.56.529/04/2023cap nhat 2023-10-11
58123230111123230111Nguyễn Thái Minh Huy23PFIEV1IELTS5IELTS 6.0614/01/2005cap nhat 2023-10-11
57123230134123230134Hồ Kim Trang23PFIEV1IELTS4IELTS 5.55.503/04/2023cap nhat 2023-10-11
56123230140123230140Hoàng Trọng Quốc Bảo23PFIEV2TOEIC42530/08/2023cap nhat 2023-10-11
55123230141123230141Nguyễn Mạnh Chiến23PFIEV2IELTS6IELTS 6.56.527/11/2022cap nhat 2023-10-11
54123230155123230155Trương Trung Kiên23PFIEV2TOEIC52510/11/2023cap nhat 2023-12-04
53123230164123230164Mai Xuân Phước23PFIEV2IELTS4IELTS 5.55.507/06/2023cap nhat 2023-10-11
52123230167123230167Nguyễn Hồng Sơn23PFIEV2TOEIC50528/01/2024cập nhật 2024-04-08
51123230190123230190Nguyễn Gia Huy23PFIEV3IELTS5IELTS 6.0616/02/2023cap nhat 2023-10-11
50123230215123230215Nguyễn Phương Uyên23PFIEV3IELTS6IELTS 6.56.515/04/2023cap nhat 2023-10-11
49118230004118230004Nguyễn Quỳnh Châu23QLCN1IELTS4IELTS 5.55.516/02/2023cap nhat 2023-10-11
48118230008118230008Huỳnh Phương Duyên23QLCN1IELTS3IELTS 5.0529/04/2023cap nhat 2023-10-11
47117230059117230059Lê Văn Minh Nhân23QLMTTOEIC46001/12/2023cap nhat 2024-01-10
46107230058107230058Nguyễn Đức Siêu23SH2IELTS3IELTS 5.0519/01/2023cap nhat 2023-10-11
45107230066107230066Đinh Hồng Ngọc Anh23SHYDIELTS4IELTS 5.55.530/04/2023cap nhat 2023-10-11
44107230068107230068Nguyễn Nhã Khánh Đan23SHYDIELTS5IELTS 6.0604/02/2023cap nhat 2023-10-11
43107230085107230085Trần Ngọc Hạnh Nguyên23SHYDIELTS7IELTS 7.0719/11/2022cap nhat 2023-10-11
42107230114107230114Võ Thị Thúy Vy23SHYDIELTS3IELTS 5.0504/09/2022cap nhat 2023-10-11
41102230173102230173Nguyễn Quang Anh23T_DT1IELTS8IELTS 7.57.519/02/2023cap nhat 2023-10-11
40102230196102230196Huỳnh Ngọc Khánh Linh23T_DT1TOEIC74518/08/2023cap nhat 2023-10-11
39102230199102230199Nguyễn Thị Sương Mai23T_DT1TOEIC52512/09/2023cap nhat 2023-11-07
38102230226102230226Nguyễn Hữu An23T_DT2IELTS9IELTS 8.0826/11/2022cap nhat 2023-10-11
37102230239102230239Nguyễn Thanh Hiếu23T_DT2TOEIC92518/08/2023cap nhat 2023-10-11
36102230246102230246Lương Công Khánh23T_DT2IELTS8IELTS 7.57.509/11/2022cap nhat 2023-10-11
35102230255102230255Nguyễn Thị Bảo Ngân23T_DT2IELTS5IELTS 6.0625/07/2022cap nhat 2023-10-11
34102230260102230260Nguyễn Tuấn Phong23T_DT2IELTS5IELTS 6.0608/10/2022cap nhat 2023-10-11
33102230276102230276Nguyễn Hữu Anh Tú23T_DT2IELTS6IELTS 6.56.528/10/2022cap nhat 2023-10-11
32102230278102230278Nguyễn Lê Minh Vũ23T_DT2IELTS7IELTS 7.0716/07/2022cap nhat 2023-10-11
31102230286102230286Nguyễn Trần Công Hữu Đạt23T_DT3IELTS6IELTS 6.56.526/11/2022cap nhat 2023-10-11
30102230292102230292Nguyễn Trọng Hiếu23T_DT3IELTS7IELTS 7.0722/10/2022cap nhat 2023-10-11
29102230301102230301Trần Đức Tuấn Kiệt23T_DT3IELTS6IELTS 6.56.512/10/2022cap nhat 2023-10-11
28102230314102230314Đặng Huỳnh Anh Quân23T_DT3IELTS7IELTS 7.0712/11/2022cap nhat 2023-10-11
27102230316102230316Huỳnh Bảo Quyên23T_DT3IELTS5IELTS 6.0614/01/2023cap nhat 2023-10-11
26102230337102230337Nguyễn Minh Công23T_DT4TOEIC65508/09/2023cap nhat 2023-10-11
25102230337102230337Nguyễn Minh Công23T_DT4TOEIC65527/11/2005cap nhat 2023-10-11
24102230360102230360Bùi Trương Kim Ngân23T_DT4TOEIC58027/12/2023capnhat 2024-01-25
23102230379102230379Nguyễn Thị Hồng Trang23T_DT4TOEIC62520/10/2023Cap nhat 2023-11-17
22102230113102230113Nguyễn Thế Anh23T_KHDL1IELTS4IELTS 5.55.503/11/2023cap nhat 2023-10-11
21102230117102230117Nguyễn Quang Đức23T_KHDL1IELTS7IELTS 7.0726/06/2022cap nhat 2023-10-11
20102230146102230146Phan Tuấn Đạt23T_KHDL2IELTS7IELTS 7.0727/03/2023cap nhat 2023-10-11
19102230158102230158Đặng Quốc Nam23T_KHDL2IELTS6IELTS 6.56.519/03/2023cap nhat 2023-10-11
18102230164102230164Đặng Thị Ngọc Thảo23T_KHDL2TOEIC78017/08/2023cap nhat 2023-10-11
17102230165102230165Phạm Minh Thu23T_KHDL2IELTS5IELTS 6.0603/04/2023cap nhat 2023-10-11
16102230169102230169Nguyễn Việt Tùng23T_KHDL2IELTS9IELTS 8.0813/08/2022cap nhat 2023-10-11
15102230171102230171Nguyễn Nguyên Vũ23T_KHDL2IELTS7IELTS 7.0725/11/2022cap nhat 2023-10-11
14102230040102230040Trần Kiêm Phúc23T_Nhat1IELTS7IELTS 7.0705/06/2023cap nhat 2023-10-11
13102230056102230056Lê Xuân Bá Vũ23T_Nhat1IELTS6IELTS 6.56.518/03/2023cap nhat 2023-10-11
12102230069102230069Tăng Ngọc Hậu23T_Nhat2IELTS8IELTS 7.57.505/06/2023cap nhat 2023-10-11
11102230096102230096Hoàng Lương Phước23T_Nhat2JLPT3Nhật ngữ - JLPT N310/08/2022cap nhat 2023-11-07
10105230358105230358Lê Trung Hiếu23TDH2IELTS5IELTS 6.0620/08/2022cap nhat 2023-10-11
9105230362105230362Đoàn Lê Gia Huy23TDH2IELTS4IELTS 5.55.504/01/2023cap nhat 2023-10-11
8105230364105230364Trần Đình Huy23TDH2TOEIC65524/08/2023cap nhat 2023-10-11
7105230387105230387Huỳnh Ngọc Tấn Tài23TDH2IELTS4IELTS 5.55.504/02/2023cap nhat 2023-10-11
6105230393105230393Nguyễn Hữu Tín23TDH2IELTS4IELTS 5.55.519/04/2023cap nhat 2023-10-11
5105230445105230445Phạm Thanh Sơn23TDH3IELTS5IELTS 6.0611/12/2021cap nhat 2023-10-11
4111230018111230018Nguyễn Như Hưng23THXDIELTS3IELTS 5.0530/04/2023cap nhat 2023-10-11
3110230133110230133Lê Viết Nghĩa23X1CIELTS8IELTS 7.57.520/08/2022cap nhat 2023-10-11
2109230105109230105Lê Hữu Truyền23X3TOEIC74525/11/2023capnhat 2024-01-25
1109230105109230105Lê Hữu Truyền23X3TOEIC74525/11/2023cap nhat 2023-12-04