Danh sách sinh viên có chứng chỉ công nghệ thông tin
Danh sách sinh viên
 
STTMã hồ sơSố thẻ SVHọ tên sinh viênLớpTên chứng chỉNgày kýSố hiệuSố vào sổTổ chức cấp chứng chỉCựu SV
1690101150080101150080Lê Văn Linh15C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033473DDK.I1.2091.20Trường ĐH Bách khoa
1689101150080101150080Lê Văn Linh15C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033473DDK.I1.2091.20Trường ĐH Bách khoa
1688101150263101150263Nguyễn Hữu Phương15C1VAChứng chỉ CNTT cơ bản29/11/2020DND.I1.0033546DDK.I1.2164.20Trung tâm tin học Bách khoa, Trường ĐHBK, ĐHĐN
1687101150232101150232Nguyễn Thành Tín15CDT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1686105150120105150120Huỳnh Thị Thủy Tiên15D2Chứng chỉ CNTT cơ bản26/12/2019DND.I1.0025643DDK.I1.2066.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1685105150150105150150Huỳnh Võ Tuấn Kiệt15D3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033457DDK.I1.2075.20Trường ĐH Bách khoa
1684105150150105150150Huỳnh Võ Tuấn Kiệt15D3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033457DDK.I1.2075.20Trường ĐH Bách khoa
1683105150190105150190Phan Khánh Dương15DCLCChứng chỉ CNTT cơ bản26/12/2019DND.I1.0025290DDK.I1.1713.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1682105150191105150191Nguyễn Văn Hậu15DCLCChứng chỉ CNTT cơ bản14/05/2019DND.I1.0019565DDK.I1.0574.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1681105150205105150205Nguyễn Trung Kiên15DCLCChứng chỉ CNTT cơ bản26/12/2019DND.I1.0025824DDK.I1.2247.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1680105150206105150206Hoàng Nhật Linh15DCLCChứng chỉ CNTT cơ bản11/06/2019DND.I1.0020370DDK.I1.0757.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1679105150215105150215Châu Tấn Phong15DCLCChứng chỉ CNTT cơ bản16/06/2020DND.I1.0028305DDK.I1.0546.20Trường ĐH Bách khoa
1678105150219105150219Trương Minh Quang15DCLCChứng chỉ CNTT cơ bản26/12/2019DND.I1.0025541DDK.I1.1964.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1677105150222105150222Phan Phước Thành15DCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033603DDK.I1.2221.20Trường ĐH Bách khoa
1676105150222105150222Phan Phước Thành15DCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033603DDK.I1.2221.20Trường ĐH Bách khoa
1675106150017106150017Huỳnh Viết Vũ Hảo15DT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030214DDK.I1.0871.20Trường ĐH Bách khoa
1674106150037106150037Ngô Nhật Minh15DT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0036276DDK.I1.0812.21Trường ĐH Bách khoa
1673106150041106150041Nguyễn Anh Nhàn15DT1Chứng chỉ CNTT cơ bản26/12/2019DND.I1.0025853DDK.I1.2276.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1672106150051106150051Nguyễn Lâm Tiến Sơn15DT1Chứng chỉ CNTT cơ bản26/12/2019DND.I1.0025561DDK.I1.1984.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1671106150101106150101Nguyễn Tấn Huân15DT2Chứng chỉ CNTT cơ bản18/02/2020DND.I1.0027036DDK.I1.0060.20Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1670106150108106150108Nguyễn Duy Khánh15DT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033449DDK.I1.2067.20Trường ĐH Bách khoa
1669106150108106150108Nguyễn Duy Khánh15DT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033449DDK.I1.2067.20Trường ĐH Bách khoa
1668106150139106150139Nguyễn Quang Thịnh15DT2Chứng chỉ CNTT cơ bản19/04/2019DND.I1.0019061DDK.I1.0471.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1667106150184106150184Nguyễn Thị Thanh Loan15DT3Chứng chỉ CNTT cơ bản03/03/2020DND.I1.0027215DDK.I1.0239.20Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1666123150027123150027Nguyễn Đình Nhân15ECE1Chứng chỉ CNTT cơ bản18/02/2020DND.I1.0027088DDK.I1.0112.20Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1665123150033123150033Trần Ngọc Quốc15ECE1Chứng chỉ CNTT cơ bản11/06/2019DND.I1.0020408DDK.I1.0795.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1664123150034123150034Nguyễn Hoàng Sơn15ECE1Chứng chỉ CNTT cơ bản11/06/2019DND.I1.0020413DDK.I1.0800.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1663123150036123150036Hồ Trần Thuận Thảo15ECE1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0011158DND.2709.I1.18TT Phần mềm ĐHĐN
1662123150040123150040Nguyễn Đức Toàn15ECE1Chứng chỉ CNTT cơ bản06/08/2019DND.I1.0022042DDK.I1.0996.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1661123150019123150019Phan Anh Minh Khánh15ECE2Chứng chỉ CNTT cơ bản22/10/2018DND.I1.0014143DDK.I1.2813.18Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1660123150063123150063Trần Thị Mỹ Huyền15ECE2Chứng chỉ CNTT cơ bản22/10/2018DND.I1.0014139DDK.I1.2809.18Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1659123150072123150072Nguyễn Công Quang Nhật15ECE2Chứng chỉ CNTT cơ bản11/06/2019DND.I1.0020392DDK.I1.0779.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1658123150083123150083Nguyễn Thái Thanh Thảo15ECE2Chứng chỉ CNTT cơ bản11/06/2019DND.I1.0020424DDK.I1.0811.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1657123150112123150112Ngô Thụy Khang15ESChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030270DDK.I1.0927.20Trường ĐH Bách khoa
1656123150117123150117Tôn Quang Hoàng Nguyên15ESChứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1655123150119123150119Huỳnh Thị Mỹ Phúc15ESChứng chỉ CNTT cơ bản10/09/2018DND.I1.0012698DDK.I1.2667.18Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1654123150125123150125Ngô Quang Thái15ESChứng chỉ CNTT cơ bản10/09/2018DND.I1.0012722DDK.I1.2691.18Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1653107150067107150067Đào Trọng Vương15H1,4Chứng chỉ CNTT cơ bản16/06/2020DND.I1.0028404DDK.I1.0645.20Trường ĐH Bách khoa
1652121150057121150057Hồ Trần Lệ Sương15KT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0043612DND.I1.02132.22Trung tâm phát triển phần mềm - ĐHĐN
1651121150057121150057Hồ Trần Lệ Sương15KT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0043612DND.I1.02132.22Trung tâm phát triển phần mềm - ĐHĐN
1650121150094121150094Nguyễn Mạnh Hùng15KT2Chứng chỉ CNTT cơ bản26/12/2019DND.I1.0025363DDK.I1.1786.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1649117150056117150056Nguyễn Quang Hữu Phúc15MTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1648104150008104150008Nguyễn Cao Đạt15N1Chứng chỉ CNTT cơ bản26/12/2019DND.I1.0025769DDK.I1.2192.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1647104150038104150038Ngô Văn Mạnh15N1Chứng chỉ CNTT cơ bản16/06/2020DND.I1.0028267DDK.I1.0508.20Trường ĐH Bách khoa
1646122150040122150040Phạm Tấn Long15PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1645122150057122150057Phan Huy Quang15PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0036333DDK.I1.0869.21Trường ĐH Bách khoa
1644122150051122150051Lê Tiến Nhật15PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bản16/06/2020DND.I1.0028295DDK.I1.0536.20Trường ĐH Bách khoa
1643122150073122150073Trần Mạnh Tiến15PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033649DDK.I1.2267.20Trường ĐH Bách khoa
1642122150073122150073Trần Mạnh Tiến15PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033649DDK.I1.2267.20Trường ĐH Bách khoa
1641122150081122150081Lê Anh Ty15PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bản18/02/2020DND.I1.0027170DDK.I1.0194.20Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1640118150113118150113Huỳnh Thị Duyên15QLCNChứng chỉ CNTT cơ bản14/05/2019DND.I1.0019555DDK.I1.0564.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1639117150103117150103Nguyễn Thị Như Huỳnh15QLMTChứng chỉ CNTT cơ bản22/10/2018DND.I1.0014140DDK.I1.2810.18Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1638117150118117150118Phạm Văn Quý15QLMTChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0031090DDK.I1.1345.20Trường ĐH Bách khoa
1637107150335107150335Nguyễn Văn Việt15SHChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1636109150233109150233Võ Thị Lê Kha Chi15VLXDChứng chỉ CNTT cơ bản03/03/2020DND.I1.0027186DDK.I1.0210.20Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1635110150117110150117Phạm Bá Hải15X1BChứng chỉ CNTT cơ bản18/02/2020DND.I1.0027010DDK.I1.0034.20Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1634109150171109150171Võ Trung Tiễn15X3CChứng chỉ CNTT cơ bản26/12/2019DND.I1.0025916DDK.I1.2339.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1633109150188109150188Phan Tiến Dũng15X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030191DDK.I1.0848.20Trường ĐH Bách khoa
1632109150197109150197Mai Thanh Kỳ15X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bản26/02/2018DND.I1.0007289DDK.I1.1600.18Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1631109150205109150205Trần Tấn Phát15X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033899DDK.I1.0097.21Trường ĐH Bách khoa
1630109150219109150219Ngô Lê Duy Trác15X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bản18/02/2020DND.I1.0027148DDK.I1.0172.20Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1629109150222109150222Trương Anh Tuấn15X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1628101160035101160035Võ Văn Nghĩa16C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1627101160070101160070Nguyễn Văn Tuyến16C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033676DDK.I1.2294.20Trường ĐH Bách khoa
1626101160070101160070Nguyễn Văn Tuyến16C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033676DDK.I1.2294.20Trường ĐH Bách khoa
1625103160141103160141Lê Văn Trung16C4BChứng chỉ CNTT cơ bản
1624101160210101160210Phan Văn Tuấn16CDT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1623101160213101160213Trần Hùng Vĩ16CDT2Chứng chỉ CNTT cơ bản03/03/2020DND.I1.0027248DDK.I1.0272.20Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1622101160007101160007Nguyễn Minh Hiền16CDTLTChứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1621105160021105160021Nguyễn Duy Hoàn16D1Chứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1620105160051105160051Phùng Văn Tú16D1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1. 0066078DND.I1.01892.24Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1619105160111105160111Lê Thanh Chiến16DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033327DDK.I1.1945.20Trường ĐH Bách khoa
1618105160111105160111Lê Thanh Chiến16DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033327DDK.I1.1945.20Trường ĐH Bách khoa
1617105160126105160126Nguyễn Ngọc Hoàng16DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
1616105160132105160132Phạm Văn Mạnh16DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản26/12/2019DND.I1.0025446DDK.I1.1869.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1615105160137105160137Bùi Ngọc Quang16DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản14/05/2019DND.I1.0019629DDK.I1.0638.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1614105160143105160143Trần Văn Thịnh16DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản0098920980/QĐ.393.18.05.22Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
1613106160046106160046Nguyễn Chỉ Sáng16DT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0032509DDK.I1.1766.20Trường ĐH Bách khoa
1612106160065106160065Trần Minh Chiến16DT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1611106160093106160093Phạm Thanh Phong16DT2Chứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1610106160120106160120Phạm Ngọc Cường16DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030168DDK.I1.0825.20Trường ĐH Bách khoa
1609106160122106160122Nguyễn Tiến Đức16DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản03/03/2020DND.I1.0027192DDK.I1.0216.20Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1608106160130106160130Vũ Đình Huy16DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản06/08/2019DND.I1.0021952DDK.I1.0906.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1607106160134106160134Nguyễn Thành Nam16DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản19/08/2019DND.I1.0022210DDK.I1.1163.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1606106160146106160146Nguyễn Đình Ánh16DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030150DDK.I1.0807.20Trường ĐH Bách khoa
1605106160147106160147Phạm Nguyễn Minh Cảnh16DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030160DDK.I1.0817.20Trường ĐH Bách khoa
1604106160148106160148Đàm Hiếu Chiến16DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản19/08/2019DND.I1.0022083DDK.I1.1036.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1603106160150106160150Nguyễn Quốc Dũng16DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0052699DND.I1.00611.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1602106160151106160151Phùng Tấn Hậu16DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản19/08/2019DND.I1.0022129DDK.I1.1082.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1601106160152106160152Nguyễn Tấn Hùng16DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản19/08/2019DND.I1.0022153DDK.I1.1106.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1600106160154106160154Ngô Duy Khánh16DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản19/08/2019DND.I1.0022173DDK.I1.1126.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1599106160156106160156Lê Hưng Long16DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0032391DDK.I1.1648.20Trường ĐH Bách khoa
1598123160011123160011Võ Ngọc Hải16ECE1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0029987DND.01915.I1.20TT PTPM ĐH Đà Nẵng
1597123160037123160037Lê Nguyên Trung16ECE1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0052776DND.I1.00688.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1596123160045123160045Trần Trọng Đức16ESChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0036163DDK.I1.0699.21Trường ĐH Bách khoa
1595123160050123160050Nguyễn Đức Khải16ESChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0036246DDK.I1.0782.21Trường ĐH Bách khoa
1594123160055123160055Phan Minh Khôi16ESChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1593123160070123160070Trần Thanh Tùng16ESChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0041361DND.I1.01148.22Trung tâm phát triển phần mềm - ĐHĐN
1592107160035107160035Lê Thị Mỹ Linh16H14Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0037128DDK.I1.1153.21Trường ĐH Bách khoa
1591107160058107160058Nguyễn Viết Quang16H14Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm ngoại ngữ - tin học Trường Đại học Quảng Nam
1590107160256107160256Hà Thị Nhất Ly16H2CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1589107160261107160261Nguyễn Thanh Thuận16H2CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0035174DDK.I1.0551.21Trường ĐH Bách khoa
1588107160165107160165Bùi Quang Nhật Huy16H5CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0032342DDK.I1.1599.20Trường ĐH Bách khoa
1587107160178107160178Nguyễn Tấn Phát16H5CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0032471DDK.I1.1728.20Trường ĐH Bách khoa
1586107160180107160180Nguyễn Xuân Quang16H5CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0032490DDK.I1.1747.20Trường ĐH Bách khoa
1585107160182107160182Trương Tấn Sang16H5CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1584107160185107160185Lê Hữu Tân16H5CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0032534DDK.I1.1791.20Trường ĐH Bách khoa
1583107160190107160190Trần Hữu Huy Thông16H5CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản26/12/2019DND.I1.0025621DDK.I1.2044.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1582121160022121160022Nguyễn Thùy Linh16KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
1581121160034121160034Nguyễn Tấn Quốc16KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1580121160035121160035Đoàn Văn Quyến16KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnThi tháng 3/2024Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1579121160036121160036Nguyễn Thị Mỹ Sơn16KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
1578121160053121160053Nguyễn Ngọc Đức16KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033813DDK.I1.0011.21Trường ĐH Bách khoa
1577121160059121160059Nguyễn Xuân Hậu16KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030986DDK.I1.1241.20Trường ĐH Bách khoa
1576121160073121160073Trương Văn Minh16KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033499DDK.I1.2117.20Trường ĐH Bách khoa
1575121160073121160073Trương Văn Minh16KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033499DDK.I1.2117.20Trường ĐH Bách khoa
1574121160082121160082Dương Phú Quốc16KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033556DDK.I1.2174.20Trường ĐH Bách khoa
1573121160082121160082Dương Phú Quốc16KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033556DDK.I1.2174.20Trường ĐH Bách khoa
1572121160086121160086Nguyễn Văn Đoàn Thạch16KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1571121160089121160089Trần Văn Tiến16KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0032604DDK.I1.1861.20Trường ĐH Bách khoa
1570121160094121160094Đặng Ngọc Tú16KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0032629DDK.I1.1886.20Trường ĐH Bách khoa
1569121160097121160097Lê Hoàng Vũ16KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1568103160187103160187Nguyễn Tiến Thành16KTTTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1567118160004118160004Lê Công Danh16KX1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1566118160046118160046Lưu Thị Thanh16KX1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054977DDK.I1.0265.23TT Tin học ĐHBK
1565104160015104160015Tán Nguyên Hảo16N1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1564117160096117160096Huỳnh Thị Hoa16QLMTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1563108160019108160019Lê Thành Hưng16SKChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0034927DDK.I1.0304.21Trường ĐH Bách khoa
1562105160170105160170Trần Mạnh Hưng16TDHChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1561105160217105160217Lê Quốc Anh16TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản26/12/2019DND.I1.0025213DDK.I1.1636.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1560105160219105160219Lê Văn Chí16TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản03/03/2020DND.I1.0027187DDK.I1.0211.20Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1559105160224105160224Nguyễn Minh Dũng16TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1558105160226105160226Phạm Thị Trà Giang16TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1557105160230105160230Nguyễn Minh Hiếu16TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030227DDK.I1.0884.20Trường ĐH Bách khoa
1556105160231105160231Nguyễn Trọng Hiếu16TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1555105160236105160236Ngô Quang Huy16TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033434DDK.I1.2052.20Trường ĐH Bách khoa
1554105160236105160236Ngô Quang Huy16TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033434DDK.I1.2052.20Trường ĐH Bách khoa
1553105160237105160237Võ Ngọc Huy16TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản19/08/2019DND.I1.0022166DDK.I1.1119.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1552105160254105160254Nguyễn Văn Tân16TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033588DDK.I1.2206.20Trường ĐH Bách khoa
1551105160254105160254Nguyễn Văn Tân16TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033588DDK.I1.2206.20Trường ĐH Bách khoa
1550105160260105160260Lê Văn Việt16TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1549111160020111160020Võ Công Hậu16THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1. 0038174DDQ.I1.02742.21Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1548110160089110160089Phạm Văn Hùng16X1AChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0065124DND.I1.01475.24Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1547110160097110160097Đoàn Nguyễn Tuấn Kiệt16X1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1546110160127110160127Phan Thanh Toàn16X1AChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0031157DDK.I1.1412.20Trường ĐH Bách khoa
1545110160140110160140Lê Trọng Cảm16X1BChứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1544110160149110160149Lê Huỳnh Kim Đức16X1BChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033353DDK.I1.1971.20Trường ĐH Bách khoa
1543110160149110160149Lê Huỳnh Kim Đức16X1BChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033353DDK.I1.1971.20Trường ĐH Bách khoa
1542110160231110160231Huỳnh Xuân Huy16X1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1541111160103111160103Lê Nguyên Phú16X2Chứng chỉ CNTT cơ bản16/06/2020DND.I1.0028308DDK.I1.0549.20Trường ĐH Bách khoa
1540109160222109160222Nguyễn Việt Hoàng16X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bản
1539109160232109160232Nguyễn Xuân Quý16X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030384DDK.I1.1041.20Trường ĐH Bách khoa
1538109160235109160235Nguyễn Quang Minh Tâm16X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030397DDK.I1.1054.20Trường ĐH Bách khoa
1537109160237109160237Lê Quyết Thắng16X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030418DDK.I1.1075.20Trường ĐH Bách khoa
1536109160239109160239Nguyễn Công Thịnh16X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bản23/09/2019DND.I1.0023298DDK.I1.1552.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1535101170035101170035Trần Quang Linh17C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0032381DDK.I1.1638.20Trường ĐH Bách khoa
1534101170041101170041Nguyễn Lương Nghĩa17C1AChứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1533101170098101170098Võ Tấn Duy17C1BChứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1532103170060103170060Hồ Gia Bảo17C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1531103170072103170072Phan Quang Hiếu17C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1530103170089103170089Phạm Đình Phong17C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033541DDK.I1.2159.20Trường ĐH Bách khoa
1529103170089103170089Phạm Đình Phong17C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033541DDK.I1.2159.20Trường ĐH Bách khoa
1528103170154103170154Lê Đức Thắng17C4CChứng chỉ CNTT cơ bản
1527101170245101170245Nguyễn Duy Khan17CDT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0036249DDK.I1.0785.21Trường ĐH Bách khoa
1526101170266101170266Phạm Ngọc Sơn17CDT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1525101170316101170316Lê Văn Thanh Phương17CDT3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1524101170334101170334Lê Văn Tú17CDT3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033666DDK.I1.2284.20Trường ĐH Bách khoa
1523101170334101170334Lê Văn Tú17CDT3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033666DDK.I1.2284.20Trường ĐH Bách khoa
1522105170052105170052Ngô Văn Rin17D1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033566DDK.I1.2184.20Trường ĐH Bách khoa
1521105170052105170052Ngô Văn Rin17D1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033566DDK.I1.2184.20Trường ĐH Bách khoa
1520105170109105170109Lê Đức Lương17D2Chứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1519105170129105170129Phan Hồng Thái17D2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1518105170461105170461Silavy Mailo17D2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1517105170198105170198Võ Ngọc Tài17D3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1516105170226105170226Phan Tiến Dũng17DCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0034861DDK.I1.0238.21Trường ĐH Bách khoa
1515105170228105170228Nguyễn Thanh Hải17DCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033382DDK.I1.2000.20Trường ĐH Bách khoa
1514105170228105170228Nguyễn Thanh Hải17DCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033382DDK.I1.2000.20Trường ĐH Bách khoa
1513105170230105170230Phạm Trung Hiếu17DCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0034900DDK.I1.0277.21Trường ĐH Bách khoa
1512105170237105170237Nguyễn Trung Kiên17DCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0037114DDK.I1.1139.21Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
1511105170239105170239Trần Lê Phước Lộc17DCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0035007DDK.I1.0384.21Trường ĐH Bách khoa
1510105170245105170245Trần Viết Nhân17DCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0035062DDK.I1.0439.21Trường ĐH Bách khoa
1509105170246105170246Nguyễn Công Nhật17DCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0036297DDK.I1.0833.21Trường ĐH Bách khoa
1508105170249105170249Nguyễn Đăng Phúc17DCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1507105170254105170254Nguyễn Văn Tài17DCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030395DDK.I1.1052.20Trường ĐH Bách khoa
1506105170256105170256Ngô Thanh Tâm17DCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0035132DDK.I1.0509.21Trường ĐH Bách khoa
1505106170037106170037Võ Anh Nam17DT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0037168DDK.I1.1193.21Trường ĐH Bách khoa
1504106170041106170041Trần Minh Nhân17DT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0066016DND.I1.01830.24Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1503106170052106170052Nguyễn Minh Sơn17DT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0046000DND.I1.03323.22Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1502106170062106170062Tôn Thất Tịnh17DT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1501106170094106170094Lê Mạnh Hùng17DT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1500106170118106170118Lại Thế Phúc17DT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0037212DDK.I1.1237.21Trường ĐH Bách khoa
1499106170146106170146Võ Minh Vương17DT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnQH53202331031ĐHBK/CB.2024/00540
1498106170221106170221Phan Tuấn Anh17DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0036992DDK.I1.1017.21Trường ĐH Bách khoa
1497106170223106170223Trần Thanh Cự17DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1496106170229106170229Nguyễn Trương Công Định17DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1495106170233106170233Hồ Văn Hải17DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1494106170239106170239Lê Quốc Khánh17DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1493106170250106170250Hà Thị Nhàn17DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0032440DDK.I1.1697.20Trường ĐH Bách khoa
1492106170251106170251Nguyễn Duy Phú17DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1491106170255106170255Trịnh Thị Phương17DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1490106170270106170270Nguyễn Văn Trường17DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1489106170277106170277Lê Đức Vinh17DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1488123170008123170008Nguyễn Viết Huy17ECE1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1487123170010123170010Phan Lê Văn Long17ECE1Chứng chỉ CNTT cơ bản26/12/2019DND.I1.0025434DDK.I1.1857.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1486123170012123170012Nguyễn Hà Phan17ECE1Chứng chỉ CNTT cơ bản26/12/2019DND.I1.0025504DDK.I1.1927.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1485123170018123170018Đỗ Hoàng Tiến17ECE1Chứng chỉ CNTT cơ bản26/12/2019DND.I1.0025647DDK.I1.2070.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1484123170022123170022Nguyễn Võ Ngọc Vi17ECE1Chứng chỉ CNTT cơ bản26/12/2019DND.I1.0025718DDK.I1.2141.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1483123170042123170042Nguyễn Phú Thắng17ECE2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054983DDK.I1.0271.23TT Tin học ĐHBK
1482123170051123170051Lê Hoàng Tuấn Anh17ESChứng chỉ CNTT cơ bản12/11/2019DND.I1.0024739DDK.I1.1300.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1481123170059123170059Phan Đình Gia Huy17ESChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1480123170067123170067Phan Anh Quân17ESChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1479123170075123170075Phan Văn Duy Vũ17ESChứng chỉ CNTT cơ bản23/09/2019DND.I1.0023368DDK.I1.1622.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1478107170040107170040Phan Thị Nở17H2Chứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1477107170290107170290Nguyễn Thị Kim Anh17H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0034805DDK.I1.0182.21Trường ĐH Bách khoa
1476107170292107170292Trương Thị Kim Cúc17H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0032228DDK.I1.1485.20Trường ĐH Bách khoa
1475107170295107170295Phan Thị Trường Giang17H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1474107170296107170296Võ Thị Thu Hà17H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033379DDK.I1.1997.20Trường ĐH Bách khoa
1473107170296107170296Võ Thị Thu Hà17H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033379DDK.I1.1997.20Trường ĐH Bách khoa
1472107170297107170297Lê Thị Hằng17H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033388DDK.I1.2006.20Trường ĐH Bách khoa
1471107170297107170297Lê Thị Hằng17H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033388DDK.I1.2006.20Trường ĐH Bách khoa
1470107170301107170301Nguyễn Thị Thu Hường17H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0034933DDK.I1.0310.21Trường ĐH Bách khoa
1469107170303107170303Trần Thị Thu Lài17H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1468107170305107170305Võ Hoàng Long17H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1467107170306107170306Trần Thị Diễm My17H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản0107831861/QĐ.827.22.09.2022Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
1466107170307107170307Phạm Như Ngà17H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0032420DDK.I1.1677.20Trường ĐH Bách khoa
1465107170312107170312Quách Thị Quỳnh Nhung17H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0036307DDK.I1.0843.21Trường ĐH Bách khoa
1464107170313107170313Trịnh Thành Phước17H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1463107170320107170320Hoàng Thị Ánh Tuyết17H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033677DDK.I1.2295.20Trường ĐH Bách khoa
1462107170320107170320Hoàng Thị Ánh Tuyết17H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033677DDK.I1.2295.20Trường ĐH Bách khoa
1461107170324107170324Nguyễn Thị Kim Chi17H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0034823DDK.I1.0200.21Trường ĐH Bách khoa
1460107170330107170330Nguyễn Thúy Hằng17H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0034880DDK.I1.0257.21Trường ĐH Bách khoa
1459107170332107170332Nguyễn Thị Cẩm Hồng17H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1458107170337107170337Phan Nguyễn Mai Lợi17H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0035009DDK.I1.0386.21Trường ĐH Bách khoa
1457107170342107170342Nguyễn Thị Thảo Nhi17H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033890DDK.I1.0088.21Trường ĐH Bách khoa
1456107170343107170343Trần Thị Hoàng Nhi17H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033892DDK.I1.0090.21Trường ĐH Bách khoa
1455107170345107170345Lê Thị Mị Nương17H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0035073DDK.I1.0450.21Trường ĐH Bách khoa
1454107170346107170346Nguyễn Thị Phương17H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0035093DDK.I1.0470.21Trường ĐH Bách khoa
1453107170347107170347Hồ Thị Minh Phượng17H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản25/01/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1452107170351107170351Nguyễn Phạm Lan Trinh17H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0037311DDK.I1.1336.21Trường ĐH Bách khoa
1451107170352107170352Nguyễn Thị Thanh Tuyên17H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0035228DDK.I1.0605.21Trường ĐH Bách khoa
1450107170085107170085Phan Minh Hải17H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bản19/08/2019DND.I1.0022122DDK.I1.1075.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1449107170094107170094Nguyễn Văn Lộc17H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bản23/09/2019DND.I1.0023179DDK.I1.1433.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1448107170099107170099Trần Nguyễn Lê Phong17H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1447107170104107170104Nguyễn Thị Thảo17H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1446107170107107170107Nguyễn Thị Tin17H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1445107170113107170113Võ Trung Văn17H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0037341DDK.I1.1366.21Trường ĐH Bách khoa
1444121170002121170002Lê Đức Anh17KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1443121170020121170020Nguyễn Văn Khoa17KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1442121170027121170027Phan Khắc Nguyên17KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1441121170029121170029Nguyễn Ngô Thục Nhi17KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0037193DDK.I1.1218.21Trường ĐH Bách khoa
1440121170036121170036Nguyễn Hồng Thắm17KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0035138DDK.I1.0515.21Trường ĐH Bách khoa
1439121170039121170039Đặng Bá Thịnh17KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1438121170047121170047Nguyễn Thị Tuyết17KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1437121170054121170054Phạm Hoàng Quốc Bảo17KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1436121170060121170060Bùi Ngọc Hậu17KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
1435121170064121170064Lương Mạnh Huân17KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0037079DDK.I1.1104.21Trường ĐH Bách khoa
1434121170066121170066Nguyễn Thị Xuân Hương17KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0045998DDK.I1.03321.22Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1433121170068121170068Trần Thị Diệu Huyền17KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0034955DDK.I1.0332.21Trường ĐH Bách khoa
1432121170075121170075Nguyễn Thảo Ngân17KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0036285DDK.I1.0821.21Trường ĐH Bách khoa
1431121170081121170081Trần Minh Sang17KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1430121170089121170089Đặng Hữu Thông17KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1429121170091121170091Lê Thị Cẩm Tiên17KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1428121170092121170092Trương Ngọc Toản17KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1427121170099121170099Nguyễn Văn Vũ17KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0057887DND.I1.03063.23
1426107170146107170146Vương Đình Quỳnh17KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1425103170185103170185Võ Trung Hoàng17KTTTChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1424103170188103170188Ngô Gia Huy17KTTTChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054800DND.I1.02064.23
1423118170009118170009Trần Lê Duy17KX1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1422118170043118170043Huỳnh Thanh Quy17KX1Chứng chỉ CNTT cơ bảnCC006169CB23-1363
1421118170070118170070Đinh Thanh Xuân17KX1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033695DDK.I1.2313.20Trường ĐH Bách khoa
1420118170070118170070Đinh Thanh Xuân17KX1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0033695DDK.I1.2313.20Trường ĐH Bách khoa
1419118170072118170072Hồ Bình17KX2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0034813DDK.I1.0190.21Trường ĐH Bách khoa
1418118170117118170117Nguyễn Văn Thắng17KX2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0035146DDK.I1.0523.21Trường ĐH Bách khoa
1417118170125118170125Lê Văn Thức17KX2Chứng chỉ CNTT cơ bản
1416117170043117170043Cao Thị Thu Thùy17MTChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030453DDK.I1.1110.20Trường ĐH Bách khoa
1415104170033104170033Võ Ngọc Long17N1Chứng chỉ CNTT cơ bản00Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1414104170078104170078Nguyễn Văn Đoàn17N2Chứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1413104170114104170114Nguyễn Bình Phương17N2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0036323DDK.I1.0859.21Trường ĐH Bách khoa
1412104170131104170131Phạm Văn Trí17N2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1411122170002122170002Hồ Nguyên Bình17PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1410122170027122170027Hồ Nghĩa Khang17PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1409122170071122170071Lê Giang Nam17PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1408122170036122170036Bùi Tuấn Việt Huy17PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bản
1407107170261107170261Ngô Kha Quý17SHChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0035113DDK.I1.0490.21Trường ĐH Bách khoa
1406107170282107170282Lê Minh Tuấn17SHChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1405108170025108170025Võ Thanh Quang17SKChứng chỉ CNTT cơ bảnDPX.C002051PXC230791Trường Đại học Phú Xuân
1404105170287105170287Lê Văn Hùng17TDH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1403105170396105170396Nguyễn Đức Cừ17TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1402105170408105170408Nguyễn Đắc Ngọc Liêm17TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1401105170413105170413Phan Lễ Nam17TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0035042DDK.I1.0419.21Trường ĐH Bách khoa
1400105170414105170414Hoàng Lê Trọng Nhật17TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1399105170417105170417Trần Hoài Diễm Phúc17TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1398105170423105170423Lê Phước Toàn17TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1397105170427105170427Nguyễn Trí Hoàng Anh17TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản25/01/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1396105170429105170429Nguyễn Xuân Bình17TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1395105170442105170442Trần Viết Huy17TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1394105170450105170450Nguyễn Đức Pháp17TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1393105170453105170453Phùng Văn Phúc17TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.DND.I1.Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1392105170459105170459Trần Thanh Tuấn17TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1391111170008111170008Lê Tấn Đạt17THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1390111170028111170028Nguyễn Thành Luân17THXDChứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1389110170017110170017Trần Văn Giang17X1AChứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1388110170023110170023Võ Văn Hoàng17X1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1387110170034110170034Trần Viết Anh Kiệt17X1AChứng chỉ CNTT cơ bản0093800469/QĐ.270.06.04.22Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
1386110170040110170040Nguyễn Văn Luyến17X1AChứng chỉ CNTT cơ bản23/09/2019DND.I1.0023182DDK.I1.1436.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1385110170049110170049Huỳnh Đức Nhiên17X1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1384110170059110170059Lê Xuân Sơn17X1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1383110170085110170085Nguyễn Duy Vương17X1AChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0035248DDK.I1.0625.21Trường ĐH Bách khoa
1382110170095110170095Trương Văn Diệu17X1BChứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1381110170158110170158Đặng Thanh Trường17X1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1380110170172110170172Trịnh Hoàng Anh17X1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1379110170195110170195Trương Đức Hưng17X1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1378111170058111170058Nguyễn Quốc Bảo17X2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1377111170076111170076Phạm Thị Minh Nguyệt17X2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1376109170057109170057Lê Quang Hiếu17X3Chứng chỉ CNTT cơ bảnCNTT.02147CNTT-CB/43/24-0021Trường Đại học Phạm Văn Đồng
1375109170068109170068Võ Đình Huy17X3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1374109170074109170074Nguyễn Xuân Khánh17X3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1373109170095109170095Lê Văn Trường Tây17X3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1372109170130109170130Nguyễn Đức Minh Ý17X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1371101180003101180003Nguyễn Văn Ân18C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1370101180011101180011Ngô Văn Chương18C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1369101180014101180014Đặng Quốc Đạt18C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnDND,I1.0052694DND.I1.00606.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1368101180023101180023Đàm Trung Hiếu18C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1367101180047101180047Trần Cao Nguyên18C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1366101180066101180066Nguyễn Huy Thông18C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1365101180071101180071Mai Đỗ Diệu Trí18C1AChứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1364101180122101180122Hồ Văn Nhân18C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1363103180054103180054Võ Văn Toàn18C4AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1362103180077103180077Nguyễn Đình Hoàng Đức18C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054891DDK.I1.0179.23TT Tin học ĐHBK
1361103180089103180089Nguyễn Mạnh Hữu18C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1360103180104103180104Lê Hoàng Nguyên18C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnC0009903111.22.2129Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1 – Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng
1359103180122103180122Kiều Quốc Trung18C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1358103180129103180129Nguyễn Văn Việt18C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1357103180136103180136Phạm Viết Cường18C4CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1356103180139103180139Trần Tiến Đạt18C4CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1355103180158103180158Phạm Bá Long18C4CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1354103180163103180163Trần Hoàng Nghi18C4CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0035049DDK.I1.0426.21Trường ĐH Bách khoa
1353103180168103180168Huỳnh Mai Phương18C4CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1352103180169103180169Phạm Hùng Phương18C4CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1351103180171103180171Trần Nhật Tân18C4CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1350103180174103180174Hồ Công Thành18C4CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1349103180179103180179Nguyễn Văn Trọng18C4CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1348103180180103180180Nguyễn Công Trứ18C4CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1347103180184103180184Trịnh Đình Phú Trung18C4CLCChứng chỉ CNTT cơ bản23/09/2019DND.I1.0023343DDK.I1.1597.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1346103180189103180189Nguyễn Bá Việt18C4CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1345101180158101180158Nguyễn Đức Bình18CDT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1344101180205101180205Phạm Hữu Nhật Tiến18CDT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1343101180214101180214Phan Sỹ Việt18CDT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1342101180259101180259Nguyễn Văn Phúc18CDT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1341101180276101180276Lê Thế Vũ18CDT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1340101180283101180283Nguyễn Văn Bửu18CDTCLCChứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1339101180285101180285Bùi Quốc Chung18CDTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1338101180286101180286Nguyễn Thành Công18CDTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0038154DND.I1.02722.21
1337101180287101180287Nguyễn Văn Cường18CDTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030167DDK.I1.0824.20Trường ĐH Bách khoa
1336101180288101180288Nguyễn Quốc Đạt18CDTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1335101180291101180291Nguyễn Huỳnh Ngọc Hải18CDTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1334101180299101180299Đặng Ngọc Khôi18CDTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1333101180302101180302Nguyễn Thành Lân18CDTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1332101180303101180303Trịnh Quang Linh18CDTCLCChứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1331101180307101180307Phan Trần Minh18CDTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030315DDK.I1.0972.20Trường ĐH Bách khoa
1330101180309101180309Nguyễn Hữu Nghĩa18CDTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1329101180310101180310Nguyễn Văn Nghĩa18CDTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030334DDK.I1.0991.20Trường ĐH Bách khoa
1328101180311101180311Trương Đình Nghĩa18CDTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030335DDK.I1.0992.20Trường ĐH Bách khoa
1327101180312101180312Lê Nguyên18CDTCLCChứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1326101180317101180317Đàm Tiến Quốc18CDTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1325101180318101180318Trần Trọng Quý18CDTCLCChứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1324105180011105180011Nguyễn Hữu Đạt18D1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1323105180012105180012Phan Tâm Đạt18D1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1322105180063105180063Phan Ngọc Vũ18D1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0055017DDK.I1.0305.23TT Tin học ĐHBK
1321105180065105180065Nguyễn Đình Anh18D2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1320105180140105180140Nguyễn Công Hiệp18D3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1319105180152105180152Trần Văn Lập18D3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054922DDK.I1.0210.23TT Tin học ĐHBK
1318105180165105180165Ngô Minh Quang18D3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054960DDK.I1.0248.23TT Tin học ĐHBK
1317105180170105180170Huỳnh Công Thành18D3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0035150DDK.I1.0527.21Trường ĐH Bách khoa
1316105180185105180185Hồ Văn Kim Bảng18DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1315105180187105180187Lê Như Chiến18DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1314105180197105180197Nguyễn Hữu Hưng18DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0043507DND.I1.02027.22Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1313105180203105180203Nguyễn Văn Lành18DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1312105180204105180204Nguyễn Dương Linh18DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1311105180208105180208Đinh Phương Nam18DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0043512DND.I1.02032.22
1310105180215105180215Lê Thìn18DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1309105180218105180218Huỳnh Minh Toàn18DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1308105180219105180219Đặng Văn Trị18DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0043516DND.I1.02036.22Trung tâm phát triển phần mềm - ĐHĐN
1307105180222105180222Thái Bá Tuấn18DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1306105180223105180223Phan Tấn Văn18DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1305105180225105180225Nguyễn Đức Xuân18DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0043519DNQ.I1.02039.22Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1304105180238105180238Nguyễn Dư Hiếu18DCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1303105180242105180242Ngô Quý Hưng18DCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1302105180243105180243Trần Lê Hưng18DCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1301105180245105180245Đoàn Văn Khải18DCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1300105180250105180250Nguyễn Thị Khánh Linh18DCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1299105180260105180260Nguyễn Vĩnh Thiều18DCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0037270DDK.I1.1295.21Trường ĐH Bách khoa
1298105180261105180261Võ Lê Mai Thuận18DCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1297106180003106180003Trần Tiến Anh18DT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1296106180005106180005Phan Quốc Bảo18DT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1295106180016106180016Nguyễn Vũ Hoài Duy18DT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054878DDK.I1.0166.23TT Tin học ĐHBK
1294106180032106180032Đặng Công Minh18DT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054938DDK.I1.0226.23TT Tin học ĐHBK
1293106180074106180074Lê Trần Minh Đức18DT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1292106180077106180077Bùi Tấn Duy18DT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1291106180083106180083Cao Minh Hoàng18DT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1290106180093106180093Võ Thiện Long18DT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1289106180096106180096Phạm Phan Tấn Minh18DT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1288106180127106180127Nguyễn Chỉ Tuấn Anh18DT3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1287106180128106180128Trịnh Minh Anh18DT3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1286106180134106180134Huỳnh Sơn Đông18DT3Chứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1285106180155106180155Lê Văn Mạnh18DT3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1284106180189106180189Nguyễn Tăng Cường18DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1283106180193106180193Nguyễn Đình Dủng18DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1282106180195106180195Phan Văn Giang18DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1281106180198106180198Nguyễn Khải Hoàn18DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1280106180199106180199Nguyễn Ích Minh Hoàng18DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1279106180201106180201Huỳnh Lê Quốc Huy18DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1278106180202106180202Nguyễn Đăng Gia Huy18DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1277106180203106180203Lương Quang Khải18DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0061777DND.I1.05140.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1276106180205106180205Hồ Hoàng Long18DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1275106180218106180218Hồ Văn Sang18DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1274106180219106180219Lê Đức Sang18DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1273106180220106180220Võ Đăng Tài18DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1272106180225106180225Hà Tuấn Thuyết18DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1271106180229106180229Nguyễn Quang Vinh18DTCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1270123180013123180013Hứa Thị Bình Nguyên18ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1269123180016123180016Dương Minh Thắng18ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054982DDK.I1.0270.23TT Tin học ĐHBK
1268123180022123180022Vũ Việt Hoàng18ESChứng chỉ CNTT cơ bản
1267123180029123180029Nguyễn Đức Minh18ESChứng chỉ CNTT cơ bản
1266123180032123180032Nguyễn Văn Thìn18ESChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1265107180038107180038Nguyễn Tấn Sang18H2AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1264107180043107180043Trần Thị Thắm18H2AChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030413DDK.I1.1070.20Trường ĐH Bách khoa
1263107180074107180074Trần Văn Minh Hiếu18H2BChứng chỉ CNTT cơ bản13/11/2018DND.I1.0014920DDK.I1.2941.18Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1262107180095107180095Nguyễn Thị Thuỳ Nhung18H2BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1261107180101107180101Hoàng Khắc Sơn18H2BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1260107180103107180103Phan Thị Thanh Tâm18H2BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1259107180148107180148Trần Thị An Quỳnh18H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnC0009299209.22.1639Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1 – Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng
1258107180156107180156Nguyễn Chí Trung18H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnQH53202341155TH24-2539Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
1257107180160107180160Nguyễn Phan Ái Vy18H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1256107180161107180161Hà Kiều Anh18H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1255107180162107180162Nguyễn Thục Anh18H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0036112DDK.I1.0648.21Trường ĐH Bách khoa
1254107180163107180163Trần Ngọc Anh18H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0036114DDK.I1.0650.21Trường ĐH Bách khoa
1253107180166107180166Nguyễn Thị Như Diễm18H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1252107180167107180167Nguyễn Văn Tiến Dũng18H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1251107180168107180168Trà Trịnh Hạc18H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1250107180169107180169Nguyễn Thị Thu Hiền18H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1249107180175107180175Nguyễn Thị Diễm My18H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1248107180178107180178Phan Thị Ánh Nguyệt18H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0042091DND.I1.01384.22Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1247107180180107180180Trần Thảo Nhi18H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0036306DDK.I1.0842.21Trường ĐH Bách khoa
1246107180186107180186Đặng Văn Sinh18H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0055651D DS.I1.01292.23Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
1245107180186107180186Đặng Văn Sinh18H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0055651D DS.I1.01292.23Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
1244107180187107180187Bùi Duy Tân18H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1243107180188107180188Nguyễn Văn Quốc Thịnh18H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnC0013903805.23.1183Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1 – Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng
1242107180189107180189Trần Văn Toản18H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1241107180191107180191Phan Thị Trang18H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1240107180194107180194Nguyễn Phước Vĩnh18H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1239107180362107180362Trần Nhật Hào18H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1238107180363107180363Ngô Đình Kha18H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1237107180365107180365Lê Đặng Uyển Nhi18H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1236107180366107180366Nguyễn Tấn Phát18H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bản
1235107180367107180367Nguyễn Quân18H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0036327DDK.I1.0863.21Trường ĐH Bách khoa
1234107180371107180371Lê Ngọc Thành18H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1233107180372107180372Nguyễn Đức Thi18H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bản26/12/2019DND.I1.0025897DDK.I1.2320.19Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1232107180374107180374Phan Lê Thìn18H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0036375DDK.I1.0911.21Trường ĐH Bách khoa
1231107180376107180376Nguyễn Văn Tĩnh18H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1230107180377107180377Trương Thái Triệu18H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0036413DDK.I1.0949.21Trường ĐH Bách khoa
1229107180381107180381Huỳnh Đức Tú18H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1228107180383107180383Trương Văn Tuyên18H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1227121180004121180004Hồ Đoàn Chương18KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054873DDK.I1.0161.23TT Tin học ĐHBK
1226121180005121180005Phạm Minh Cường18KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054875DDK.I1.0163.23TT Tin học ĐHBK
1225121180024121180024Hồ Nhật Khánh Ly18KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1224121180027121180027Phan Văn Nam18KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1223121180047121180047Lê Thanh Tùng18KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1222121180055121180055Lê Trung Đức18KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1221121180057121180057Trần Nguyễn Gia Hân18KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0064809DND.I1.0064809Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1220121180075121180075Lê Hồ Quỳnh Nhi18KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0064814DND.I1.01235.24Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1219121180089121180089Đỗ Thị Trà18KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1218121180090121180090Trần Thị Huyền Trân18KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnc0012504402.23.0413Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1 – Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng
1217121180093121180093Trần Đình Anh Tuấn18KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0055009DDK.I1.0297.23TT Tin học ĐHBK
1216107180218107180218Hoàng Thanh Liêm18KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1215107180223107180223Trần Văn Nghĩa18KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1214107180237107180237Nguyễn Đức Thịnh18KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1213107180268107180268Nguyễn Sĩ Huy18KTHH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1212103180217103180217Võ Ngọc Sơn18KTTTChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1211103180219103180219Hoàng Thế Tâm18KTTTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1210103180221103180221Nguyễn Tân18KTTTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1209103180227103180227Trần Xuân Thủy18KTTTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1208118180042118180042Nguyễn Thanh Tâm18KXChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1207118180070118180070Nguyễn Thị Kiều Duyên18KXCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030198DDK.I1.0855.20Trường ĐH Bách khoa
1206118180071118180071Trần Quang Huy18KXCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0046021DND.I1.03344.22Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1205118180072118180072Trần Thị Minh Ly18KXCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnC0009626610.22.1802Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1 – Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng
1204117180022117180022Nguyễn Đăng Hoàng Long18MTChứng chỉ CNTT cơ bảnQH532023329160TH24-0436
1203117180031117180031Trần Thị Yến Như18MTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1202117180033117180033Nguyễn Thị Kim Phụng18MTChứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1201117180054117180054Nguyễn Văn Thanh Truyền18MTChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1200104180039104180039Vy Công Thành18N1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0037259DDK.I1.1284.21Trường ĐH Bách khoa
1199104180096104180096Lê Văn Trực18N2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1198104180106104180106Nguyễn Trần Minh Phước18NCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1197122180009122180009Trần Lê Quang Đạt18PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1196122180016122180016Đặng Hữu Minh Hưng18PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1195122180035122180035Đặng Như Quỳnh18PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1194122180044122180044Bùi Tiến Triển18PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1193122180014122180014Nguyễn Văn Hoà18PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1192122180033122180033Nguyễn Nhật Quang18PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1191122180040122180040Bùi Hữu Thịnh18PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1190122180048122180048Lê Trần Trung Tuấn18PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1189118180114118180114Lê Phong18QLCNChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0037206DDK.I1.1231.21Trường ĐH Bách khoa
1188118180143118180143Nguyễn Minh Trực18QLCNChứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1187117180090117180090Nguyễn Duy Quang18QLMTChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.DND.I1.Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1186105180337105180337Nguyễn Huỳnh Gia Bảo18TDH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1185105180372105180372Lê Quốc Nhân18TDH2Chứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1184105180378105180378Trần Văn Quang18TDH2Chứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1183105180379105180379Trần Văn Rôn18TDH2Chứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1182105180384105180384Phạm Cao Thìn18TDH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1181105180403105180403Nguyễn Hoàng Hải Đăng18TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1180105180407105180407Bùi Xuân Dương18TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTTB0191971431/2023/TCB
1179105180424105180424Hoàng Tấn Nguyên18TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1178105180433105180433Nguyễn Lê Thắng18TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1177105180440105180440Trần Quế Tý18TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1176105180449105180449Trần Phước Đức18TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1175105180452105180452Nguyễn Văn Hà18TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1174105180458105180458Trần Văn Huy18TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1173105180460105180460Mai Duy Lân18TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1172105180461105180461Lê Văn Long18TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
1171105180462105180462Lê Văn Lương18TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1170105180467105180467Nguyễn Đặng Đình Nguyên18TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1169105180468105180468Nguyễn Duy Phát18TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
1168105180469105180469Lê Hồng Phong18TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1167105180473105180473Nguyễn Công Sinh18TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản32192106/QNU_QĐ1105Trường Đại học Quảng Nam
1166105180475105180475Đặng Huỳnh Kim Tâm18TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1165105180476105180476Phan Nguyễn Nhật Tân18TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1164105180484105180484Phan Minh Tuệ18TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1163105180485105180485Nguyễn Duy Tùng18TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1162111180027111180027Đặng Thành Long18THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054930DDK.I1.0218.23TT Tin học ĐHBK
1161109180043109180043Hồ Hữu Hoàng Sơn18VLXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1160110180003110180003Phan Danh Bảo An18X1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1159110180018110180018Dương Trí Hạnh18X1AChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0047718DDS.I1.01194.22Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
1158110180018110180018Dương Trí Hạnh18X1AChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0047718DDS.I1.01194.22Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
1157110180045110180045Phạm Tấn Phát18X1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1156110180062110180062Hồ Công Trung18X1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1155110180091110180091Đỗ Như Hùng18X1BChứng chỉ CNTT cơ bảnC0017469802.24.0604Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1 – Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng
1154110180113110180113Nguyễn Văn Phông18X1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1153110180123110180123Tôn Long Thạnh18X1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1152110180147110180147Nguyễn Phi Long18X1CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1151110180154110180154Nguyễn Anh Pháp18X1CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1150110180160110180160Lý Văn Thịnh18X1CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1149110180167110180167Hoàng Lê Anh Tuyến18X1CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0035229DDK.I1.0606.21Trường ĐH Bách khoa
1148111180082111180082Nguyễn Phúc Thành Tài18X2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1147109180073109180073Trương Văn Hạnh18X3AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
1146109180082109180082Vũ Đăng Khoa18X3AChứng chỉ CNTT cơ bản
1145109180118109180118Phan Bá Tú18X3AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1144109180132109180132Lê Quang Cường18X3BChứng chỉ CNTT cơ bảnC00116786CB008-07/2023
1143109180156109180156Võ Nhật Minh18X3BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1142109180159109180159Trần Văn Nam18X3BChứng chỉ CNTT cơ bản0146630383/QĐ.166.28.02.2024Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
1141109180176109180176Huỳnh Quang Thảo18X3BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1140101190001101190001Nguyễn Văn An19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1139101190002101190002Nguyễn Đắc Tuấn Anh19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1138101190004101190004Nguyễn Trọng Bình19C1AChứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1137101190007101190007Hồ Di Đan19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1136101190011101190011Nguyễn Trung Đức19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1135101190012101190012Trần Văn Đức19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1134101190013101190013Trương Tuấn Dũng19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1133101190014101190014Nguyễn Lê Anh Duy19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0034864DDK.I1.0241.21Trường ĐH Bách khoa
1132101190017101190017Lê Thị Thu Hiền19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0034891DDK.I1.0268.21Trường ĐH Bách khoa
1131101190020101190020Trần Công Hoàn19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1130101190021101190021Huỳnh Đình Hùng19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1129101190022101190022Võ Doãn Hùng19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1128101190025101190025Ngô Thụy Khanh19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1127101190026101190026Lương Trung Kiên19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1126101190029101190029Thiều Thất Linh19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1125101190030101190030Nguyễn Hoàng Long19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1124101190031101190031Trần Văn Lũy19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1123101190033101190033Lâm Chánh Nam19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1122101190035101190035Huỳnh Thanh Nhân19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1121101190040101190040Nguyễn Tiến Phương19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1120101190042101190042Trần Đăng Tiến Quân19C1AChứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1119101190044101190044Châu Quang Sâm19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1118101190049101190049Nguyễn Thế Thắng19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1117101190054101190054Nguyễn Duy Thức19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1116101190055101190055Nguyễn Văn Tiến19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1115101190058101190058Nguyễn Khánh Trịnh19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1114101190061101190061Nguyễn Văn Tuấn19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1113101190062101190062Nguyễn Thanh Tùng19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1112101190067101190067Mai Văn Vũ19C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1111101190079101190079Nguyễn Linh Đan19C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1110101190083101190083Nguyễn Văn Đức19C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1109101190094101190094Nguyễn Ngọc Hưng19C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1108101190098101190098Nguyễn Thành Kiên19C1BChứng chỉ CNTT cơ bản
1107101190099101190099Nguyễn Cao Kỳ19C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1106101190108101190108Nguyễn Văn Nhật19C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1105101190113101190113Nguyễn Vĩnh Quân19C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1104101190114101190114Dương Văn Quang19C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1103101190117101190117Cao Trường Sơn19C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0037241DDK.I1.1266.21Trường ĐH Bách khoa
1102101190120101190120Lương Thanh Thái19C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1101101190123101190123Nguyễn Ngọc Thạnh19C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1100101190125101190125Nguyễn Đăng Phi Thuần19C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1099101190128101190128Nguyễn Tấn Tín19C1BChứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1098101190131101190131Đỗ Vạn Trường19C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1097101190132101190132Nguyễn Văn Tuân19C1BChứng chỉ CNTT cơ bản27/02/2022Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1096101190133101190133Phạm Anh Tuấn19C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1095101190134101190134Lê Văn Tưởng19C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1094101190135101190135Nguyễn Tài Vang19C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1093101190143101190143Hồ Hữu Đạt19C1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1092101190146101190146Nguyễn Như Nhật Đức19C1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1091101190151101190151Nguyễn Đoàn Ngọc Hà19C1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1090101190152101190152Nguyễn Duy Hân19C1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1089101190163101190163Nguyễn Đại Phi Lâm19C1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1088101190165101190165Nguyễn Tấn Lộc19C1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1087101190174101190174Nguyễn Ngọc Phong19C1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1086101190176101190176Lê Sỹ Hồng Quân19C1CChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054961DDK.I1.0249.23TT Tin học ĐHBK
1085101190178101190178Nguyễn Đăng Quang19C1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1084101190179101190179Phạm Minh Quyền19C1CChứng chỉ CNTT cơ bản
1083101190181101190181Hà Ngọc Sơn19C1CChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0037242DDK.I1.1267.21Trường ĐH Bách khoa
1082101190182101190182Phạm Đại Sơn19C1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1081101190184101190184Lê Văn Nguyễn Thắng19C1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1080101190185101190185Nguyễn Văn Thanh19C1CChứng chỉ CNTT cơ bản
1079101190186101190186Võ Đặng Văn Thành19C1CChứng chỉ CNTT cơ bản
1078101190194101190194Huỳnh Văn Trung19C1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1077101190201101190201Dương Hoàng Anh19C1DChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1076101190206101190206Lưu Văn Dân19C1DChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1075101190213101190213Bùi Văn Duy19C1DChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1074101190214101190214Hồ Minh Giải19C1DChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1073101190215101190215Nguyễn Tiến Hà19C1DChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1072101190216101190216Trương Bá Hào19C1DChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1071101190226101190226Trần Hữu Kiên19C1DChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1070101190230101190230Trần Xuân Lượng19C1DChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1069101190243101190243Võ Đức Rin19C1DChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1068101190246101190246Phạm Hải Sơn19C1DChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054971DDK.I1.0259.23TT Tin học ĐHBK
1067101190254101190254Lê Đức Tiến19C1DChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1066103190006103190006Nguyễn Thành Đạt19C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1065103190007103190007Ngô Minh Đức19C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1064103190011103190011Phạm Ngọc Hiệp19C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1063103190012103190012Văn Minh Hiếu19C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0062767DDQ.I1.06065.24Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1062103190013103190013Bùi Thanh Hoàng19C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
1061103190018103190018Nguyễn Văn Khánh19C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054763DND.I1.02027.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1060103190021103190021Phạm Hữu Hoàng Long19C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
1059103190022103190022Đồng Hoàng Mạnh19C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
1058103190023103190023Nguyễn Đức Minh19C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
1057103190024103190024Nguyễn Bảo Ngọc19C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1056103190027103190027Trần Hữu Phi19C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1055103190028103190028Ngô Văn Minh Phúc19C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
1054103190034103190034Nguyễn Văn Thanh19C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
1053103190035103190035Võ Văn Thế19C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1052103190039103190039Nguyễn Đức Tín19C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
1051103190041103190041Hồ Viết Anh Trung19C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1050103190043103190043Nguyễn Đình Tùng19C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1049103190049103190049Nguyễn Đức Bình19C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1048103190057103190057Hồ Ngọc Hiếu19C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1047103190058103190058Võ Văn Hiếu19C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0056664DND.I1.02668.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1046103190067103190067Lê Thanh Luận19C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054935DDK.I1.0223.23TT Tin học ĐHBK
1045103190070103190070Bùi Thành Cao Nguyên19C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1044103190071103190071Nguyễn Phước Nguyên19C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1043103190072103190072Lê Anh Nhật19C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1042103190073103190073Lê Trung Phong19C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0056667 DND.I1.02671.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1041103190076103190076Huỳnh Đức Quốc19C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
1040103190078103190078Nguyễn Đức Tài19C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0056668DND.I1.02672.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1039103190081103190081Nguyễn Viết Thiên19C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1038103190082103190082Hoàng Đức Thịnh19C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
1037103190083103190083Lê Nguyên Thông19C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0056669DND.I1.02673.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1036103190088103190088Nguyễn Phú Tuấn19C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1035103190089103190089Nguyễn Quang Tùng19C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản0143150035/QĐ.05.03.01.2024Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
1034103190089103190089Nguyễn Quang Tùng19C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản0143150035/QĐ.05.03.01.2024Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
1033103190089103190089Nguyễn Quang Tùng19C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản143150035/QĐ.05.03.01.2024Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
1032103190093103190093Trần Lại Gia Bảo19C4CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1031103190095103190095Võ Đăng Cát19C4CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1030103190100103190100Nguyễn Thanh Hải19C4CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1029103190110103190110Hoàng Thanh Lân19C4CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1028103190119103190119Đàm Văn Minh Phước19C4CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1027103190121103190121Trần Hoàng Quyền19C4CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1026103190122103190122Phạm Văn Sơn19C4CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1025103190124103190124Đinh Văn Thắng19C4CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1024103190132103190132Phạm Đắc Trường19C4CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0047941DDS.I1.01417.22Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
1023103190142103190142Nguyễn Châu Đông19C4CLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0047708DDS.I1.01184.22Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
1022103190148103190148Nguyễn Mậu Hoàn19C4CLC4Chứng chỉ CNTT cơ bản
1021103190152103190152Võ Đoàn Quang Huy19C4CLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1020103190153103190153Nguyễn Văn Khanh19C4CLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1019103190157103190157Nguyễn Tất Lực19C4CLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1018103190160103190160Đặng Văn Nguyên19C4CLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1017103190161103190161Tăng Võ Ngọc Nguyện19C4CLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1016103190164103190164Phạm Thân Minh Phương19C4CLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1015103190169103190169Huỳnh Chí Thanh19C4CLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1014103190171103190171Nguyễn Văn Thìn19C4CLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
1013103190172103190172Nguyễn Xuân Thịnh19C4CLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0060767DDQ.I1.04193.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1012103190173103190173Lê Chí Tiến19C4CLC4Chứng chỉ CNTT cơ bản
1011103190179103190179Nguyễn Văn Tường19C4CLC4Chứng chỉ CNTT cơ bản
1010101190265101190265Nguyễn Lê Hoài An19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054859DDK.I1.0147.23TT Tin học ĐHBK
1009101190267101190267Lê Đức Ánh19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0061273DND.I1.04636.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
1008101190268101190268Âu Dương Thiên Bảo19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054865DDK.I1.0153.23TT Tin học ĐHBK
1007101190269101190269Nguyễn Thiên Ngọc Bình19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1006101190270101190270Võ Viết Trung Chính19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
1005101190273101190273Nguyễn Huỳnh Đạt19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054885DDK.I1.0173.23TT Tin học ĐHBK
1004101190274101190274Trương Định19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
1003101190276101190276Trần Lê Hồng Đức19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
1002101190277101190277Nguyễn Trường Dương19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
1001101190279101190279Nguyễn Tấn Hải19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
1000101190281101190281Nguyễn Tấn Hiếu19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
999101190284101190284Nguyễn Vũ Huy Hoàng19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0063418DDK.I1.00155.24Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
998101190285101190285Lại Công Hợp19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
997101190286101190286Phạm Duy Hùng19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
996101190287101190287Nguyễn Minh Hưng19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
995101190289101190289Nguyễn Đăng Khánh19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
994101190293101190293Tô Thành Nam19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
993101190297101190297Lê Minh Nhật19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
992101190299101190299Nguyễn Thành Phúc19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0057746DDQ.I1.0801.23Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
991101190300101190300Nguyễn Văn Anh Quân19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
990101190301101190301Huỳnh Thiện Quang19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
989101190303101190303Phan Minh Sự19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054972DDK.I1.0260.23TT Tin học ĐHBK
988101190310101190310Nguyễn Hữu Toàn19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0066434DND.I1.02248.24Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
987101190313101190313Tô Ngọc Trịnh19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
986101190314101190314Võ Đan Trường19CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
985101190320101190320Lê Quốc Anh19CDTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054863DDK.I1.0151.23TT Tin học ĐHBK
984101190321101190321Lê Việt Bắc19CDTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
983101190325101190325Nguyễn Quốc Cường19CDTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054874DDK.I1.0162.23TT Tin học ĐHBK
982101190331101190331Trần Thái Dương19CDTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0051870DND.I1.00399.23 Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
981101190334101190334Lê Trung Hiếu19CDTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
980101190335101190335Nguyễn Trung Hiếu19CDTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
979101190348101190348Trịnh Văn Nghĩa19CDTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
978101190354101190354Thái Doãn Quân19CDTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054962DDK.I1.0250.23TT Tin học ĐHBK
977101190359101190359Trần Nhất Thắng19CDTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054986DDK.I1.0274.23TT Tin học ĐHBK
976101190363101190363Bùi Viết Ngọc Toàn19CDTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
975101190365101190365Đỗ Văn Trí19CDTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnC0015984912.23.2272Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1 – Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng
974101190367101190367Nguyễn Quang Trung19CDTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030482DDK.I1.1139.20Trường ĐH Bách khoa
973101190369101190369Ngô Văn Tuấn19CDTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
972101190372101190372Trương Văn Vũ19CDTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
971101190373101190373Phạm Bảo An19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054860DDK.I1.0148.23TT Tin học ĐHBK
970101190375101190375Phan Châu Bắc19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
969101190381101190381Trần Tiến Đạt19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
968101190382101190382Huỳnh Tấn Đô19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054888DDK.I1.0176.23TT Tin học ĐHBK
967101190384101190384Đàm Đức Dũng19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
966101190388101190388Nguyễn Đăng Hiếu19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
965101190393101190393Hồ Văn Hùng19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
964101190395101190395Lý Nhật Huy19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054910DDK.I1.0198.23TT Tin học ĐHBK
963101190397101190397Tăng Quốc Khánh19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
962101190398101190398Lê Phúc Lâm19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
961101190400101190400Lê Phương Nam19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bản
960101190401101190401Nguyễn Bảo Ngân19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054942DDK.I1.0230.23TT Tin học ĐHBK
959101190404101190404Nguyễn Đức Thiện Nhân19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
958101190408101190408Trần Đăng Quân19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054963DDK.I1.0251.23TT Tin học ĐHBK
957101190410101190410Đặng Văn Sáng19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054970DDK.I1.0258.23TT Tin học ĐHBK
956101190412101190412Huỳnh Quốc Thái19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054976DDK.I1.0264.23TT Tin học ĐHBK
955101190414101190414Phan Văn Thìn19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
954101190415101190415Nguyễn Hữu Thức19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054995DDK.I1.0283.23TT Tin học ĐHBK
953101190417101190417Đỗ Phương Toàn19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
952101190418101190418Nguyễn Văn Toàn19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0055000DDK.I1.0288.23TT Tin học ĐHBK
951101190419101190419Nguyễn Trọng Trí19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0055003DDK.I1.0291.23TT Tin học ĐHBK
950101190421101190421Nguyễn Thái Thành Trung19CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0055007DDK.I1.0295.23TT Tin học ĐHBK
949101190433101190433Trần Quang Cường19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
948101190434101190434Lê Quang Đạt19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054882DDK.I1.0170.23TT Tin học ĐHBK
947101190437101190437Nguyễn Văn Việt Đức19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054893DDK.I1.0181.23TT Tin học ĐHBK
946101190438101190438Đoàn Quốc Dũng19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
945101190441101190441Đỗ Vạn Hiếu19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
944101190445101190445Nguyễn Văn Hoàng19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
943101190447101190447Lê Đức Hùng19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
942101190448101190448Nguyễn Đình Minh Hưng19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054914DDK.I1.0202.23TT Tin học ĐHBK
941101190450101190450Võ Vương Huy19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0049848D Dk.I1.2580.22Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
940101190450101190450Võ Vương Huy19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
939101190456101190456Nguyễn Cửu Nguyên19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
938101190457101190457Nguyễn Văn Nhàn19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054721DND.I1.01985.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
937101190462101190462Trịnh Minh Quân19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
936101190464101190464Phạm Minh Sơn19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
935101190465101190465Đoàn Huy Tâm19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
934101190467101190467Nguyễn Văn Thành19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
933101190469101190469Nguyễn Văn Tiến19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
932101190474101190474Nguyễn Duy Hải Triều19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
931101190476101190476Trần Quang Tú19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
930101190477101190477Nguyễn Cửu Tuấn19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
929101190479101190479Hứa Văn Vinh19CDTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
928109190070109190070Trần Thái Bình19CSHTChứng chỉ CNTT cơ bản
927109190085109190085Trần Văn Toàn19CSHTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
926105190003105190003Nguyễn Sỹ Bảo19DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054868DDK.I1.0156.23TT Tin học ĐHBK
925105190004105190004Nguyễn Xuân Chính19DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
924105190005105190005Nguyễn Văn Cường19DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
923105190006105190006Đinh Minh Đức19DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
922105190012105190012Đoàn Việt Hoàng19DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
921105190015105190015Nguyễn Phước Hưng19DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
920105190019105190019Phạm Tấn Linh19DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
919105190020105190020Nguyễn Đình Long19DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
918105190024105190024Nguyễn Trần Trọng Nghĩa19DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
917105190026105190026Phan Long Nhật19DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
916105190027105190027Bảo Quí Phát19DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
915105190029105190029Đào Viết Phước19DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
914105190030105190030Nguyễn Duy Quang19DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
913105190035105190035Hà Phước Thiên19DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
912105190432105190432Vatthana Xanxon19DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
911105190055105190055Trang Phi Hổ19DCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
910105190056105190056Nguyễn Hồng Nhật Hoàng19DCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
909105190057105190057Bùi Thành Huân19DCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
908105190062105190062Nguyễn Minh Khôi19DCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
907105190065105190065Ngô Anh Minh19DCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
906105190067105190067Lê Nhật Nam19DCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
905105190069105190069Phạm Việt Nhân19DCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0056053DDQ.I1.0607.23Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
904105190073105190073Nguyễn Duy Phước19DCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
903105190076105190076Hoàng Đức Tài19DCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnC0013229404.23.0879Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1 – Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng
902105190082105190082Phan Quốc Tiến19DCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
901105190092105190092Nguyễn Văn Chung19DCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
900105190093105190093Nguyễn Đình Đạt19DCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0065112DND.I1.01463.24Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
899105190094105190094Nguyễn Hữu Dũng19DCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bản
898105190095105190095Bùi Văn Duy19DCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
897105190096105190096Trần Duy19DCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
896105190099105190099Bùi Văn Hữu Hòa19DCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
895105190103105190103Nguyễn Viết Hưng19DCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
894105190104105190104Trần Quang Huy19DCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
893105190110105190110Bùi Thành Nam19DCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
892105190112105190112Trần Bảo Ngọc19DCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
891105190113105190113Đoàn Ngọc Nhật19DCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
890105190114105190114Hoàng Xuân Nhớ19DCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
889105190115105190115Phan Xuân Pho19DCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
888105190117105190117Nguyễn Ngọc Anh Quân19DCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
887105190123105190123Võ Văn Hoàng Thiện19DCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
886105190126105190126Võ Quang Tiến19DCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
885105190132105190132Phạm Đình Vương19DCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
884105190139105190139Lê Vũ Duy19DCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0061906DND.I1.05269.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
883105190147105190147Lê Nhật Huy19DCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
882105190158105190158Huỳnh Tấn Nhựt19DCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0058821 DND.I1.03562.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
881105190159105190159Phan Đình Phong19DCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
880105190163105190163Trần Minh Sơn19DCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
879105190164105190164Phạm Đình Tâm19DCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bản
878105190174105190174Nguyễn Văn Pháp Việt19DCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0061945DND.I1.05308.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
877106190011106190011Nguyễn Minh Hiếu19DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
876106190014106190014Lê Mạnh Hùng19DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
875106190015106190015Đặng Danh Hưng19DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
874106190016106190016Dương Phước Huy19DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
873106190026106190026Phan Hoàng Nguyên19DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
872106190027106190027Nguyễn Trung Nhân19DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0060812DND.I1.04238.2Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
871106190030106190030Huỳnh Thị Thu Phương19DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
870106190031106190031Phạm Văn Quốc19DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
869106190032106190032Trần Dương Quý19DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
868106190034106190034Nguyễn Trọng Tấn19DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
867106190040106190040Lê Việt Trí19DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
866106190042106190042Nguyễn Thanh Đức Trung19DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0051955DND.I1.00484.23
865106190048106190048Nguyễn Văn An19DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
864106190059106190059Trương Trung Hiếu19DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
863106190060106190060Hồ Phi Hoàng19DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
862106190072106190072Đào Duy Nghĩa19DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
861106190075106190075Lê Đình Tiến Phát19DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
860106190076106190076Võ Huy Phú19DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
859106190077106190077Đặng Anh Quân19DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
858106190079106190079Tôn Thất Thanh Sang19DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
857106190081106190081Trần Văn Thái19DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
856106190086106190086Hứa Việt Toàn19DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
855106190087106190087Lý Huỳnh Hữu Trí19DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
854106190089106190089Tô Đông Trung19DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
853106190091106190091Nguyễn Thanh Tùng19DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
852106190093106190093Cao Thiên Vũ19DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
851106190097106190097Nguyễn Phúc Ánh19DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
850106190098106190098Lê Văn Bửu19DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
849106190099106190099Lê Thành Đạt19DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
848106190103106190103Bùi Thanh Hải19DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054897DDK.I1.0185.23TT Tin học ĐHBK
847106190107106190107Trần Văn Hoàng19DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
846106190110106190110Huỳnh Huy19DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
845106190113106190113Hồ Đình Huynh19DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
844106190114106190114Nguyễn Đình Khiêm19DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
843106190115106190115Nguyễn Văn Linh19DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
842106190119106190119Nguyễn Đình Nghĩa19DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
841106190120106190120Đào Trọng Nhân19DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
840106190130106190130Đoàn Ngọc Thịnh19DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
839106190134106190134Huỳnh Thị Lệ Trinh19DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
838106190135106190135Nguyễn Thành Trung19DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
837106190136106190136Thạch Quang Trường19DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
836106190137106190137Huỳnh Võ Thiện Tuấn19DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
835106190141106190141Trần Duy Vỹ19DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
834106190142106190142Trần Đình An19DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
833106190143106190143Lê Đức Quốc Anh19DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
832106190145106190145Lê Văn Chính19DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
831106190148106190148Nguyễn Tiến Dũng19DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
830106190150106190150Dương Nam Hải19DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
829106190151106190151Phạm Quốc Hiệp19DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
828106190152106190152Phạm Minh Hiếu19DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
827106190155106190155Võ Văn Hùng19DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
826106190156106190156Vũ Duy Hưng19DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
825106190160106190160Nguyễn Bảo Khánh19DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
824106190162106190162Nguyễn Lê Xuân Lộc19DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0052727DND.I1.00639.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
823106190164106190164Đàm Văn Minh19DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
822106190167106190167Nguyễn Quang Nhân19DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
821106190169106190169Lê Đức Phong19DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
820106190173106190173Trần Công Sơn19DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0046239DND.I1.03562.22Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
819106190174106190174Trần Quang Tân19DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
818106190178106190178Phùng Xuân Thưởng19DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
817106190181106190181Trà Văn Trịnh19DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
816106190182106190182Nguyễn Thành Trung19DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
815123190003123190003Ngô Đặng Đạo19ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
814123190005123190005Nguyễn Thị Phương Diệu19ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
813123190009123190009Bùi Minh Hiệp19ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
812123190011123190011Dương Việt Hoàng19ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
811123190013123190013Vũ Trọng Huy19ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
810123190015123190015Trương Tuấn Kiệt19ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
809123190019123190019Nguyễn Đặng Ly Na19ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
808123190022123190022Đinh Viết Đại Phúc19ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
807123190023123190023Ngô Nguyễn Kim Phượng19ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
806123190024123190024Nguyễn Tá Bảo Quân19ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
805123190025123190025Lê Gia Quang19ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
804123190026123190026Nguyễn Minh Sáng19ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
803123190028123190028Trương Công Thắng19ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
802123190030123190030Nguyễn Đức Tín19ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
801123190032123190032Hoàng Kim Uyên19ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
800123190035123190035Tôn Thất Trần Vũ19ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
799123190038123190038Nguyễn Vệ Bình19ESChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
798123190041123190041Hoàng Nghĩa Dũng19ESChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
797123190049123190049Trình Công Duy Nguyên19ESChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
796123190050123190050Nguyễn Hoàng Phúc19ESChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0061882DND.I1.05245.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
795123190052123190052Phạm Xuân Sang19ESChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
794123190054123190054Đặng Hữu Thành19ESChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0061367DND.I1.04730.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
793123190056123190056Nguyễn Bá Vương19ESChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0061901DND.I1.05264.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
792107190001107190001Đỗ Thị Ngọc Anh19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
791107190002107190002Phạm Công Anh19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
790107190004107190004Lê Thị Ngọc Diệp19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
789107190013107190013Nguyễn Văn Hiếu19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
788107190014107190014Võ Thị Minh Hiếu19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản26/03/2022Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN
787107190017107190017Trương Thoại Hưng19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
786107190018107190018Nguyễn Thị Lan Hương19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
785107190019107190019Hoàng Thị Khánh Huyền19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
784107190020107190020Vũ Lê Anh Khoa19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
783107190021107190021Phan Thị Hương Lan19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
782107190024107190024Đỗ Văn Hoàng Long19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
781107190027107190027Lê Thị Minh Nga19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
780107190028107190028Nguyễn Dương Thúy Ngân19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
779107190032107190032Trần Thị Thanh Nhi19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
778107190033107190033Đoàn Thị Mỹ Nhung19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
777107190034107190034Trần Thị Kim Nhung19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
776107190037107190037Lê Ngọc Hoàng Sơn19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
775107190039107190039Vũ Thanh Thanh19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
774107190040107190040Đặng Thị Thu Thảo19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
773107190043107190043Nguyễn Lam Thoại19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
772107190046107190046Đặng Quang Nhật Tiến19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
771107190047107190047Trương Công Lộc Tôn19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
770107190053107190053Nguyễn Văn Tùng19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
769107190055107190055Nguyễn Thị Tường Vy19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
768107190056107190056Trần Thị Tường Vy19H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
767107190058107190058Hoàng Thị Lệ Anh19H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
766107190060107190060Nguyễn Công Cường19H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
765107190064107190064Nguyễn Thị Quỳnh Giang19H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
764107190065107190065Nguyễn Thị Thu Hà19H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
763107190068107190068Phạm Thị Thanh Hiền19H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
762107190072107190072Võ Thị Hồng19H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
761107190075107190075Nguyễn Văn Huy19H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
760107190077107190077Nguyễn Thu Khuyên19H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
759107190078107190078Nguyễn Thị Thanh Lành19H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
758107190079107190079Phan Thị Lệ19H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
757107190085107190085Nguyễn Thị Hạ Ngân19H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
756107190089107190089Võ Hoàng Nhi19H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
755107190099107190099Huỳnh Ngọc Thịnh19H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
754107190106107190106Phạm Thị Kiều Trang19H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
753107190109107190109Nguyễn Nhật Trường19H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
752107190110107190110Nguyễn Thị Cẩm Vân19H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
751107190112107190112Trần Lê Uyên Vy19H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
750107190113107190113Trần Thùy Lan Vy19H2CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
749107190122107190122Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu19H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0051941DND.I1.00470.23 Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
748107190123107190123Nguyễn Thị Hiếu19H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
747107190125107190125Nguyễn Lê Khải Hoàng19H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
746107190126107190126Trần Đăng Hoàng19H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
745107190130107190130Lê Văn Nhựt19H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
744107190131107190131Nguyễn Minh Phúc19H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
743107190137107190137Nguyễn Bá Thạnh19H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
742107190138107190138Trần Kiều Trang19H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0010655614.22.2657Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1 – Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng
741107190139107190139Lê Thanh Tuấn19H5CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
740121190001121190001Đặng Trường An19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
739121190007121190007Huỳnh Công Duy19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
738121190009121190009Lê Thị Hồng Gấm19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
737121190012121190012Trần Thanh Hiếu19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
736121190013121190013Trần Đinh Khải Hoàng19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
735121190016121190016Phạm Nguyên Hưng19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
734121190017121190017Lê Đình Huy19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản0142642510/QĐ.1463.27.12.2023Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
733121190018121190018Nguyễn Xuân Huy19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
732121190019121190019Trần Hoàng Minh Huy19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
731121190020121190020Phan Huynh19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0047037DDK.I1.1765.22Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
730121190023121190023Nguyễn Công Lâm19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0058877DDQ.I1.03618.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
729121190025121190025Lê Nguyễn Nguyên Lưu19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản0142652511/QĐ.1463.27.12.2023Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
728121190025121190025Lê Nguyễn Nguyên Lưu19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản0142652511/QĐ.1463.27.12.2023Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
727121190025121190025Lê Nguyễn Nguyên Lưu19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản142652511/QĐ.1463.27.12.2023Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
726121190029121190029Mạc Vũ Xuân Nguyên19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0063670DDQ.I1/0161.24
725121190035121190035Trần Huy Quý19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
724121190039121190039Lê Văn Thông19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0063701DDQ.I1.0192.24Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
723121190040121190040Nguyễn Ngọc Tiến19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
722121190042121190042Huỳnh Ngọc Bảo Trân19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
721121190043121190043Mai Thanh Trường19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
720121190044121190044Hoàng Ngọc Anh Tuấn19KTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
719121190047121190047Lê Thị Thùy An19KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
718121190050121190050Hạ Ngọc Khánh Chi19KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
717121190052121190052Nguyễn Thị Thùy Dương19KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
716121190058121190058Lê Thị Thanh Hòa19KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
715121190059121190059Trần Duy Hoàng19KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
714121190068121190068Lê Thị Phùng Lam19KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
713121190070121190070Nguyễn Ngọc Thảo Linh19KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
712121190075121190075Trần Nguyễn Bảo Nguyên19KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
711121190076121190076Đoàn Thị Ý Nhi19KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
710121190077121190077Lê Thị Phin19KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0047110DDK.I1.1838.22Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
709121190085121190085Thái Thị Hồng Thủy19KTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
708107190140107190140Nguyễn Gia An19KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
707107190142107190142Nguyễn Sỹ Thế Anh19KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bản
706107190144107190144Nguyễn Văn Bách19KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
705107190158107190158Đoàn Thanh Hương19KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054917DDK.I1.0205.23TT Tin học ĐHBK
704107190161107190161Nguyễn Hữu Khôi19KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
703107190164107190164Lê Gia Long19KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
702107190166107190166Nguyễn Quang Minh19KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
701107190179107190179Trương Kim Thoa19KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
700107190182107190182Trương Phước Tiến19KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
699107190187107190187Phan Thanh Tú19KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
698107190188107190188Bùi Văn Phương Tùng19KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
697107190191107190191Nguyễn Lan Viên19KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
696107190197107190197Phạm Thị Minh Anh19KTHH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
695107190204107190204Nguyễn Trần Trí Dũng19KTHH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
694107190214107190214Nguyễn Công Quốc Khánh19KTHH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
693107190228107190228Trần Anh Quốc19KTHH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
692103190183103190183Huỳnh Quốc Chí19KTTTChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
691103190190103190190Phan Ngọc Lương19KTTTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
690118190002118190002Nguyễn Phước Trung Bão19KXCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0034809DDK.I1.0186.21Trường ĐH Bách khoa
689118190004118190004Phan Khánh Bảo Châu19KXCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
688118190005118190005Mai Thành Đạt19KXCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0034840DDK.I1.0217.21Trường ĐH Bách khoa
687118190009118190009Nguyễn Trung Hiếu19KXCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0036195DDK.I1.0731.21Trường ĐH Bách khoa
686118190010118190010Nguyễn Trọng Hóa19KXCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
685118190011118190011Nguyễn Văn Hoàng19KXCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0034908DDK.I1.0285.21Trường ĐH Bách khoa
684118190016118190016Lê Bảo Khanh19KXCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0034961DDK.I1.0338.21Trường ĐH Bách khoa
683118190018118190018Nguyễn Thị Mai19KXCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
682118190021118190021Võ Thị Thanh Ngọc19KXCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học ĐHBK ĐN
681118190022118190022Trần Văn Nguyên19KXCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
680118190024118190024Nguyễn Văn Nhật19KXCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1. 0025495DDK.I1.1918.19Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
679118190027118190027Bùi Thị Kim Oanh19KXCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0030355DDK.I1.1012.20Trường ĐH Bách khoa
678118190031118190031Nguyễn Nữ Phương Quỳnh19KXCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0035119DDK.I1.0496.21Trường ĐH Bách khoa
677118190032118190032Phạm Thị Ngọc Sương19KXCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
676118190034118190034Nguyễn Thị Anh Thiện19KXCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0037269DDK.I1.1294.21Trường ĐH Bách khoa
675118190036118190036Nguyễn Bùi Anh Thư19KXCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
674118190037118190037Nguyễn Thị Thu Thủy19KXCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0035182DDK.I1.0559.21Trường ĐH Bách khoa
673118190041118190041Đoàn Quốc Vương19KXCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
672118190044118190044Nguyễn Văn Bin19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
671118190046118190046Võ Thị Minh Châu19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
670118190047118190047Ngô Thị Kỳ Duyên19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0034867DDK.I1.0244.21Trường ĐH Bách khoa
669118190049118190049Phạm Thị Hằng19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
668118190050118190050Nguyễn Thị Hiền19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0034893DDK.I1.0270.21Trường ĐH Bách khoa
667118190054118190054Nguyễn Thúy Hồng19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
666118190055118190055Lương Thị Diệu Hương19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
665118190060118190060Nguyễn Tiến Mạnh19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
664118190061118190061Hồ Đức Nam19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
663118190063118190063Đặng Lê Hoàng Nguyên19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
662118190064118190064Nguyễn Thị Thanh Nhã19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
661118190065118190065Trần Nguyễn Thành Nhân19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
660118190066118190066Nguyễn Thị Hà Nhi19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
659118190066118190066Nguyễn Thị Hà Nhi19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
658118190067118190067Phạm Thảo Nhi19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
657118190068118190068Trương Thị Hồng Nhung19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
656118190069118190069Lê Huỳnh Phong19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
655118190073118190073Nguyễn Ngọc Sơn19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0058847DND.I1.03588.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
654118190074118190074Lê Nguyễn Tài19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnC001045861237A.2023/ICP
653118190076118190076Lê Tất Thịnh19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
652118190077118190077Nguyễn Anh Thư19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
651118190078118190078Lê Văn Thuận19KXCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054993DDK.I1.0281.23TT Tin học ĐHBK
650104190002104190002Võ Công Bình19NCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
649104190004104190004Trần Công Chương19NCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
648104190005104190005Lê Nhật Cường19NCLCChứng chỉ CNTT cơ bản
647104190008104190008Nguyễn Văn Danh19NCLCChứng chỉ CNTT cơ bản
646104190013104190013Trần Văn Hiếu19NCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
645104190014104190014Nguyễn Văn Hoàng19NCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
644104190016104190016Lưu Thị Bích Hồng19NCLCChứng chỉ CNTT cơ bản
643104190019104190019Phạm Minh Huy19NCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
642104190021104190021Trần Quốc Khánh19NCLCChứng chỉ CNTT cơ bản
641104190025104190025Nguyễn Công Lương19NCLCChứng chỉ CNTT cơ bản
640104190026104190026Ngô Văn Mạnh19NCLCChứng chỉ CNTT cơ bản
639104190027104190027Hồ Văn Thành Nhân19NCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
638104190036104190036Ngô Quang Thiện19NCLCChứng chỉ CNTT cơ bản
637104190038104190038Trương Quốc Thịnh19NCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
636104190039104190039Võ Nguyễn Văn Tiến19NCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
635104190043104190043Hồ Minh Tuấn19NCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
634104190046104190046Nguyễn Hoàng Vũ19NCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
633123190058123190058Nguyễn Tuấn Anh19PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0062797DND.I1.06095.24Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
632123190070123190070Trần Đình Sơn Giang19PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
631123190082123190082Thái Văn Hưng19PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0062803DND.I1.06101.24Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
630123190092123190092Đặng Hoàng Long19PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0062806DND.I1.06104.24Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
629123190093123190093Nguyễn Thị Thảo Nguyên19PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
628123190101123190101Lê Văn Quang19PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0062812DND.I1.06110.24Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
627123190103123190103Nguyễn Ngọc Rin19PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0062813DND.I1.06111.24Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
626123190103123190103Nguyễn Ngọc Rin19PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0062813DND.I1.06111.24Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
625123190121123190121Hà Tiến Trường19PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.DND.I1.Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
624123190122123190122Trần Quốc Tuấn19PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0062817DND.I1.06115.24Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
623123190065123190065Nguyễn Văn Đạt19PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
622123190069123190069Trương Thị Mỹ Duyên19PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
621123190083123190083Đoàn Thị Thu Hương19PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
620123190090123190090Trương Thị Linh19PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
619123190094123190094Phạm Lê Quốc Phi19PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0064728DND.I1.01149.24Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
618123190095123190095Lê Thành Phong19PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
617123190098123190098Trần Văn Quân19PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
616123190099123190099Đặng Minh Quang19PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
615123190112123190112Nguyễn Hữu Thuận19PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
614123190125123190125Nguyễn Hữu Lê Vũ19PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
613118190106118190106Trương Quang Linh19QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
612118190113118190113Lê Thị Nga19QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
611118190119118190119Phan Thị Thanh Nhàn19QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
610118190158118190158Trần Văn Hậu19QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
609118190167118190167Trần Quang Linh19QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
608118190185118190185Lê Đức Quý19QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
607118190186118190186Hà Thị Kim Quyên19QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
606118190191118190191Hoàng Thị Thanh Thảo19QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
605118190204118190204Đoàn Thị Vân19QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
604117190026117190026Đinh Thị Thanh19QLMTChứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
603117190032117190032Trần Thị Thảo Trang19QLMTChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0057663DND.I1.02989.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
602107190254107190254Bùi Thị Thúy Hằng19SH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
601107190255107190255Nguyễn Thị Thu Hằng19SH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
600107190256107190256Trần Thị Mỹ Hoa19SH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
599107190257107190257Nguyễn Thái Minh Hùng19SH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
598107190258107190258Nguyễn Trọng Hưng19SH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
597107190262107190262Nguyễn Thị Mai Huyền19SH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
596107190267107190267Trần Hữu Quang Lộc19SH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
595107190270107190270Trần Võ Thanh Nam19SH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0053694DND.I1.00958.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
594107190276107190276Nguyễn Thị Huyền Nhi19SH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
593107190277107190277Võ Thị Thúy Nhi19SH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
592107190286107190286Phạm Hữu Thái19SH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
591107190296107190296Ngô Minh Tùng19SH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
590107190303107190303Nguyễn Thị Duyên19SH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
589107190307107190307Lê Thị Thu Hiền19SH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
588107190316107190316Đặng Thị Huyền Linh19SH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
587107190337107190337Nguyễn Hồ Tây19SH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054975DDK.I1.0263.23TT Tin học ĐHBK
586107190342107190342Mã Phước Nhật Toàn19SH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054999DDK.I1.0287.23TT Tin học ĐHBK
585105190176105190176Ngô Bảo An19TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
584105190177105190177Hồ Trí Bảo19TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
583105190186105190186Lê Hữu Hải19TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.0057923DND.I1.03099.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
582105190195105190195Nguyễn Mai Nhật Lam19TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
581105190204105190204Nguyễn Đại Phát19TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
580105190206105190206Võ Nguyễn Duy Phước19TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054959DDK.I1.0247.23TT Tin học ĐHBK
579105190209105190209Võ Đình Chánh Quyền19TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
578105190213105190213Văn Toàn Thắng19TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
577105190214105190214Nguyễn Văn Thiện19TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnC0010343512.22.2364Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1 – Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng
576105190214105190214Nguyễn Văn Thiện19TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnC0010343512.22.2364Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1 – Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng
575105190215105190215Nguyễn Công Thuận19TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
574105190216105190216Nguyễn Quang Tiến19TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
573105190227105190227Nguyễn Đăng Đức Bảo19TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
572105190230105190230Nguyễn Thành Đạt19TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
571105190237105190237Lê Hoài Hiệp19TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
570105190238105190238Nguyễn Hiệu19TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
569105190239105190239Nguyễn Văn Hoàng19TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
568105190241105190241Đặng Khánh Huy19TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
567105190245105190245Phạm Ngọc Lâm19TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
566105190247105190247Hoàng Đức Lợi19TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
565105190250105190250Phan Tường Minh19TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
564105190253105190253Dương Văn Nhật19TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
563105190257105190257Lý Đăng Quang19TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
562105190259105190259Nguyễn Quang Ren19TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
561105190261105190261Nguyễn Lương Tài19TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnC0015057509.23.1700Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1 – Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng
560105190267105190267Nguyễn Hữu Toàn19TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
559105190268105190268Trần Hải Triều19TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
558105190270105190270Nguyễn Duy Trường19TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
557105190271105190271Nguyễn Văn Tú19TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
556105190280105190280Nguyễn Thành Đạt19TDHCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
555105190282105190282Đào Tiến Dũng19TDHCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
554105190285105190285Nguyễn Văn Hà19TDHCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
553105190293105190293Ngô Tri Khiêm19TDHCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
552105190296105190296Bùi Đắc Lộc19TDHCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
551105190304105190304Võ Thành Phong19TDHCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
550105190305105190305Đỗ Hữu Phước19TDHCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
549105190306105190306Nguyễn Bá Đông Phương19TDHCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
548105190314105190314Trần Khánh Thiện19TDHCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
547105190317105190317Trần Vĩnh Tới19TDHCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
546105190324105190324Lê Công Vinh19TDHCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
545105190331105190331Võ Thành Đô19TDHCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
544105190337105190337Lê Văn Hiếu19TDHCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
543105190341105190341Hoàng Quốc Huy19TDHCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
542105190343105190343Lê Minh Khoa19TDHCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
541105190346105190346Dương Quang Lộc19TDHCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
540105190353105190353Hoàng Xuân Phát19TDHCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
539105190357105190357Nguyễn Hữu Phan Quang19TDHCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnC000969991271.2022/ICPTrung tâm ngoại ngữ - Tin học Huế ICP - 02/54 An Dương Vương, TP Huế
538105190362105190362Nguyễn Viết Thân19TDHCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
537105190364105190364Nguyễn Phúc Thịnh19TDHCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
536105190365105190365Lê Anh Tiến19TDHCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
535105190368105190368Đậu Ngọc Hải Trung19TDHCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
534105190373105190373Trần Quốc Tuyển19TDHCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0056673DND.I1.02677.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
533105190375105190375Nguyễn Duy Vỹ19TDHCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
532105190376105190376Đặng Đình Bắc19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
531105190377105190377Phạm Khắc Bảo19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
530105190378105190378Hoàng Văn Công19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bản
529105190382105190382Lê Anh Dũng19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
528105190384105190384Nguyễn Mạnh Duy19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
527105190386105190386Trần Đình Hải19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
526105190387105190387Nguyễn Minh Hiếu19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bản
525105190388105190388Đỗ Xuân Hoàng19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bản
524105190395105190395Nguyễn Duy Linh19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bản
523105190398105190398Trần Đức Mạnh19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bản
522105190400105190400Lê Vũ Hoài Nam19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
521105190404105190404Nguyễn Thanh Quốc Phú19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bản
520105190405105190405Lê Văn Hạnh Phước19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0057747DDQ.I1.0802.23Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
519105190405105190405Lê Văn Hạnh Phước19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0057747DDQ.I1.0802.23Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
518105190406105190406Võ Hồng Quân19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
517105190407105190407Trần Đình Quang19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
516105190411105190411Trần Văn Tâm19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bản
515105190414105190414Nguyễn Thị Anh Thư19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
514105190415105190415Nguyễn Đình Tiến19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0058648DDQ.I1.1010.23Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
513105190417105190417Nguyễn Thị Minh Trang19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
512105190422105190422Nguyễn Văn Tùng19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
511105190425105190425Dương Tiến Đạt19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bản0130041267/QĐ.722.29.06.2023Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
510105190427105190427Tăng Hiếu Thịnh19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
509105190434105190434Trần Minh Quân19TDHCLC5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
508111190005111190005Đinh Văn Cường19THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
507111190010111190010Nguyễn Văn Hậu19THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
506111190011111190011Phan Trung Hiếu19THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
505111190012111190012Nguyễn Văn Hoàng19THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0063749DDQ.I1.0240.24Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
504111190013111190013Phạm Vương Hoàng19THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0064625DDQ.I1.01046.24Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
503111190014111190014Phan Thanh Học19THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
502111190015111190015Võ Phi Hùng19THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
501111190018111190018Hồ Ngọc Hưng19THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
500111190028111190028Nguyễn Thanh Phương19THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
499111190034111190034Trần Long Thế19THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
498111190035111190035Nguyễn Phúc Thình19THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
497111190040111190040Huỳnh Văn Tuấn19THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0058904DND.I1.03645.23 Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
496111190040111190040Huỳnh Văn Tuấn19THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0058904DND.I1.03645.23 Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
495111190041111190041Lâm Phi Tường19THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
494111190042111190042Mai Văn Vui19THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
493109190007109190007Phan Nguyễn Trường Giang19VLXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
492109190013109190013Trương Quang Huy19VLXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
491109190022109190022Nguyễn Trung Nguyên19VLXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
490109190024109190024Phan Văn Nhật19VLXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
489109190030109190030Lê Văn Quý19VLXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
488109190034109190034Trần Hữu Thái19VLXDChứng chỉ CNTT cơ bản
487109190041109190041Phạm Thanh Tuấn19VLXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
486110190001110190001Cái Xuân An19X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản0141282377/QĐ.1405.13.12.2023Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
485110190002110190002Đào Ngọc Ánh19X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054864DDK.I1.0152.23TT Tin học ĐHBK
484110190003110190003Lê Văn Nhật Bảo19X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản0120040291/QĐ.205.01.03.2023Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
483110190004110190004Phạm Ngọc Chinh19X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054871DDK.I1.0159.23TT Tin học ĐHBK
482110190006110190006Văn Tấn Đạt19X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản0118900177/QĐ.125.15.02.2023Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
481110190007110190007Lê Văn Đức19X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
480110190008110190008Lê Đại Dương19X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản0118890176/QĐ.125.15.02.2023Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
479110190009110190009Phạm Xuân Hà19X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản0118910178/QĐ.125.15.02.2023Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
478110190011110190011Võ Minh Hiếu19X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐH Bách khoa ĐN
477110190012110190012Võ Khoa Học19X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
476110190014110190014Nguyễn Đăng Quốc Huy19X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
475110190022110190022Nguyễn Văn Nhã19X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
474110190024110190024Nguyễn Cao Phát19X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
473110190027110190027Nguyễn Văn Quốc19X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
472110190029110190029Nguyễn Quang Bảo Sơn19X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
471110190031110190031Nguyễn Văn Duy Tân19X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
470110190036110190036Trần Đăng Toàn19X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
469110190038110190038Nguyễn Xuân Trường19X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
468110190039110190039Hà Văn Quang Vinh19X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bản
467110190044110190044Đỗ Xuân Đạt19X1CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
466110190045110190045Nguyễn Thành Đạt19X1CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
465110190050110190050Trần Minh Hải19X1CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
464110190059110190059Nguyễn Minh Lực19X1CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
463110190060110190060Nguyễn Văn Minh19X1CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
462110190061110190061Hoàng Trọng Nam19X1CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
461110190062110190062Đoàn Đại Nhân19X1CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
460110190063110190063Nguyễn Đình Nhuận19X1CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
459110190066110190066Phạm Tấn Quang19X1CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
458110190067110190067Trần Phước Anh Quốc19X1CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
457110190068110190068Lê Văn Sang19X1CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0058898 DND.I1.03639.23 Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
456110190071110190071Nguyễn Huỳnh Tấn19X1CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0058901DND.I1.03642.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
455110190074110190074Nguyễn Nhật Thịnh19X1CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
454110190076110190076Nguyễn Văn Trí19X1CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
453110190080110190080Trần Quốc Vương19X1CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
452110190086110190086Lê Anh Đức19X1CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
451110190090110190090Nguyễn Hữu Hào19X1CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0052712DND.I1.00624.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
450110190092110190092Lê Văn Phúc Hưng19X1CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bản
449110190094110190094Phạm Xuân Huỳnh19X1CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bản
448110190095110190095Huỳnh Trọng Khang19X1CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bản
447110190099110190099Nguyễn Công Minh19X1CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
446110190101110190101Đặng Công Nga19X1CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
445110190113110190113Hoàng Sỹ Thịnh19X1CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054772DND>I1.02036.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
444110190115110190115Trương Công Tiên19X1CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
443110190119110190119Hồ Đắc Vũ19X1CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054781DND.I1.02045.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
442110190120110190120Nguyễn Thành Thắng19X1CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
441109190044109190044Nguyễn Văn Anh19X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1. 0064318DND.I1.00439.24Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
440109190047109190047Huỳnh Công Danh19X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
439109190049109190049Nguyễn Lê Trường Giang19X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0034869DDK.I1.0246.21Trường ĐH Bách khoa
438109190054109190054Thái Hồ Quốc Hưng19X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnC0014926907.23.1443Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1 – Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng
437109190056109190056Nguyễn Bảo Nhật19X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
436109190058109190058Nguyễn Phát19X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0046830DDQ.I1.1320.22ĐH KT
435109190059109190059Trần Duy Phước19X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnC0014928607.23.1460Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1 – Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng
434109190060109190060Phạm Quỳnh Phước Quảng19X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
433109190061109190061Huỳnh Tấn Quang Sơn19X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bản
432101200045101200045Trần Trọng Nghĩa20C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
431101200072101200072Hà Văn Tuấn20C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
430101200080101200080Nguyễn Đức Anh20C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
429101200083101200083Thái Ngọc Thành Công20C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
428101200097101200097Nguyễn Đình Hiếu20C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
427101200098101200098Cao Việt Hoàng20C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054903DDK.I1.0191.23TT Tin học ĐHBK
426101200107101200107Ngô Đình Lợi20C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
425101200130101200130Trần Phước Thiện20C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
424101200186101200186Nguyễn Thanh Phúc20C1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
423101200201101200201Lê Văn Tín20C1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
422103200012103200012Đặng Minh Hiếu20C4AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
421103200013103200013Nguyễn Hiếu20C4AChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054898DDK.I1.0186.23TT Tin học ĐHBK
420103200014103200014Huỳnh Công Hoài20C4AChứng chỉ CNTT cơ bản
419103200026103200026Lâm Duy Quang20C4AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
418103200031103200031Trần Công Thắng20C4AChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054985DDK.I1.0273.23TT Tin học ĐHBK
417103200032103200032Đào Minh Thông20C4AChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054991DDK.I1.0279.23TT Tin học ĐHBK
416103200038103200038Nguyễn Hoàng Ý20C4AChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0055019DDK.I1.0307.23TT Tin học ĐHBK
415103200039103200039Võ Nguyễn Duy An20C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054862DDK.I1.0150.23TT Tin học ĐHBK
414103200042103200042Võ Ngọc Chiến20C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
413103200044103200044Võ Trọng Đức20C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054894DDK.I1.0182.23TT Tin học ĐHBK
412103200045103200045Huỳnh Ngọc Giang20C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
411103200051103200051Huỳnh Quang Huy20C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
410103200053103200053Trần Quang Huy20C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
409103200054103200054Nguyễn Anh Khôi20C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
408103200056103200056Trương Công Hoài Linh20C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
407103200059103200059Nguyễn Duy Phúc20C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
406103200061103200061Hồ Văn Quốc20C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054964DDK.I1.0252.23TT Tin học ĐHBK
405103200066103200066Đặng Hoàng Thảo20C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
404103200067103200067Nguyễn Viết Thông20C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
403103200071103200071Võ Đại Vũ20C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
402103200072103200072Giang Võ Ngọc Xanh20C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
401103200078103200078Nguyễn Minh Đức20C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
400103200081103200081Lê Trung Hiển20C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
399103200083103200083Lê Đình Hoàng20C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
398103200103103200103Lưu Văn Thành20C4CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
397103200111103200111Lê Vũ Bảo20C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
396103200120103200120Lê Minh Hưng20C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
395103200125103200125Nguyễn Hồng Lĩnh20C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
394103200134103200134Hồ Nhật Quang20C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
393103200137103200137Thái Văn Tân20C4CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
392103200169103200169Phan Hoàng Vĩnh Phước20C4CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
391103200176103200176Lê Quốc Tính20C4CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
390103200180103200180Lê Anh Vũ20C4CLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
389101200227101200227Nguyễn Văn Huy20CDT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
388101200229101200229Dương Duy Kỳ20CDT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0059837DND.I1.04015.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
387101200241101200241Nguyễn Thanh Sang20CDT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
386101200247101200247Nguyễn Văn Thương20CDT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
385101200249101200249Tôn Thất Tiến20CDT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
384101200252101200252Phan Minh Tú20CDT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
383101200282101200282Trương Văn Phương20CDT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
382101200283101200283Nguyễn Hữu Quân20CDT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
381101200307101200307Nguyễn Quang Giản20CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
380101200327101200327Nguyễn Như Quốc20CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
379101200343101200343Trương Văn Quốc Bảo20CDTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
378101200344101200344Lê Văn Chính20CDTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
377101200364101200364Nguyễn Dương Gia Nhuệ20CDTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnC0014908108.23.1620
376101200375101200375Nguyễn Đức Thành20CDTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnC0014908508.23.1624
375101200380101200380Mai Đặng Trường20CDTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
374101200389101200389Nguyễn Văn Duy20CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
373101200408101200408Nguyễn Ngọc Quang20CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
372101200417101200417Hoàng Đức Thiện20CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
371101200420101200420Lê Văn Quốc Trung20CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
370101200421101200421Trần Võ Minh Tuấn20CDTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
369101200424101200424Văn Viết Quốc Anh20CKHKChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
368101200426101200426Vũ Văn Đức20CKHKChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
367101200430101200430Nguyễn Lương Hiển20CKHKChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
366101200433101200433Nguyễn Huy Hoàng20CKHKChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
365101200435101200435Nguyễn Võ Huy Hoàng20CKHKChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
364101200436101200436Hoàng Hữu Hùng20CKHKChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
363101200438101200438Nguyễn Xuân Hoàn Hữu20CKHKChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
362101200446101200446Đỗ Nguyễn Như Lâm20CKHKChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0038370DND.I1.02938.21Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
361101200446101200446Đỗ Nguyễn Như Lâm20CKHKChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0038370DND.I1.02938.21Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
360101200447101200447Nguyễn Phan Ngọc Lin20CKHKChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
359101200450101200450Lê Văn Luận20CKHKChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054936DDK.I1.0224.23TT Tin học ĐHBK
358101200453101200453Đặng Kim Phát20CKHKChứng chỉ CNTT cơ bản
357101200455101200455Nguyễn Đình Phương20CKHKChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
356101200465101200465Đỗ Văn Tín20CKHKChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
355101200469101200469Đào Văn Tùng20CKHKChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
354105200080105200080Nguyễn Ngọc Cường20D1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
353105200081105200081Lê Viết Tấn Đạt20D1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
352105200085105200085Lê Hữu Dũng20D1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
351105200099105200099Nguyễn Duy Việt Nhật20D1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
350105200100105200100Cao Xuân Phong20D1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
349105200108105200108Phan Đức Thắng20D1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
348105200111105200111Nguyễn Minh Tiến20D1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
347105200131105200131Võ Mạnh Kiệt20D2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
346105200140105200140Hoàng Phước Vĩnh Phúc20D2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
345105200149105200149Hồ Hoàng Tuấn20D2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
344105200152105200152Đặng Nhật Anh20DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
343105200154105200154Nguyễn Thanh Chương20DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
342105200156105200156Lê Trọng Minh Đức20DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
341105200158105200158Kiều Đặng Hải Hà20DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054896DDK.I1.0184.23TT Tin học ĐHBK
340105200159105200159Nguyễn Đặng Hoàng Hải20DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
339105200167105200167Nguyễn Tiến Lộc20DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
338105200176105200176Đặng Đức Thắng20DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
337105200182105200182Trần Nguyễn Thu Trang20DCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
336105200211105200211Nguyễn Ngọc Bảo Tâm20DCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
335105200214105200214Nguyễn Như Hoàng Thiện20DCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
334105200253105200253Nguyễn Thanh Tùng20DCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
333105200287105200287Nguyễn Thị Cát Tường20DCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
332106200035106200035Hồ Thị Ánh Tâm20DT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
331106200037106200037Nguyễn Thị Thu Thảo20DT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
330106200048106200048Phan Văn Cơ20DT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
329106200055106200055Lê Huy Khang20DT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
328106200062106200062Nguyễn Duy Tuấn Nguyên20DT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
327106200063106200063Nguyễn Xuân Hồng Nhật20DT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
326106200064106200064Phạm Xuân Phi20DT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
325106200065106200065Hà Phước Phúc20DT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0058600DDQ.I1.0962.23
324106200067106200067Nguyễn Đình Lê Quang20DT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
323106200071106200071Nguyễn Văn Tây20DT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
322106200100106200100Hồ Trung Nghĩa20DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
321106200103106200103Nguyễn Thị Bích Phương20DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
320106200107106200107Đoàn Ngọc Thắng20DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
319106200112106200112Nguyễn Tâm Nhật Trường20DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
318106200113106200113Ngô Minh Tuấn20DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
317106200119106200119Nguyễn Thị Hương Bình20DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
316106200147106200147Trần Trung Tuấn20DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
315106200154106200154Lê Thành Cung20DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0059544DNQ.I1.1200.23Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
314106200155106200155Huỳnh Văn Đăng20DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0047446DNQ.I1.1430.22Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
313106200177106200177Nguyễn Việt Thiện Thắng20DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0059606DDQ.I1.1262.23Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
312106200182106200182Nguyễn Quang Tuệ20DTCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
311106200186106200186Phạm Viết Anh20DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
310106200193106200193Nguyễn Văn Vĩnh Hòa20DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bản00#N/A
309106200194106200194Nguyễn Quốc Hoàng20DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0060543DNQ.I1.1342.23Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
308106200199106200199Nguyễn Đôn Thiện Lạc20DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
307106200206106200206Hà Tấn Phương20DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
306106200208106200208Thái Thân Quý20DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0058606DDQ.I1.0968.23Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
305123200002123200002Nguyễn Thị Quỳnh Anh20ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
304123200023123200023Phạm Hồng Việt20ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
303107200066107200066Nguyễn Thị Thu Thảo20H2Chứng chỉ CNTT cơ bản
302107200076107200076Hoàng Thị Thùy Trang20H2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
301107200077107200077Lê Thị Mỹ Trinh20H2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
300107200078107200078Hoàng Xuân Tùng20H2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
299107200114107200114Phan Thị Mỵ20H2CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
298107200122107200122Nguyễn Thị Ly Ny20H2CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
297107200152107200152Huỳnh Ngọc Huy20H5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
296107200159107200159Lê Tiến Linh20H5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
295107200162107200162Nguyễn Cảnh Nghị20H5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
294103200228103200228Châu Thị Diễm20HTCNChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
293103200233103200233Nguyễn Phú Duy20HTCNChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
292103200234103200234Trần Ngọc Duy20HTCNChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
291103200256103200256Lê Thị Diễm My20HTCNChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
290103200257103200257Phan Thị Thùy My20HTCNChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
289121200015121200015Huỳnh Thị Hậu20KTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
288121200016121200016Nguyễn Thị Thảo Hiền20KTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
287121200026121200026Hoàng Phi Long20KTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
286121200035121200035Hà Quang Phước20KTChứng chỉ CNTT cơ bản
285121200038121200038Diệp Xuân Thanh20KTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
284121200039121200039Trần Nguyễn Phương Thanh20KTChứng chỉ CNTT cơ bản
283121200040121200040Lê Thị Thu Thảo20KTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
282121200053121200053Nguyễn Thị Ty20KTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
281121200054121200054Đỗ Nguyễn Huyền Vi20KTChứng chỉ CNTT cơ bản
280107200317107200317Nguyễn Thị Kim Hiếu20KTHH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
279107200345107200345Phan Thị Thúy20KTHH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
278107200351107200351Nguyễn Thị Hoàng Vân20KTHH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
277103200282103200282Lê Anh Dương20KTTTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
276103200283103200283Dương Phước Duy20KTTTChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
275103200284103200284Phan Phước Duy20KTTTChứng chỉ CNTT cơ bản
274103200289103200289Đặng Minh Khoa20KTTTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
273103200292103200292Nguyễn Đắc Hoàng Long20KTTTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
272118200028118200028Phùng Châu Huy Đại20KXChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
271118200029118200029Võ Cao Trúc Diễm20KXChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
270118200036118200036Nguyễn Thị Trà Giang20KXChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
269118200039118200039Nguyễn Thị Dung Hà20KXChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
268118200051118200051Nguyễn Hoàng Trúc My20KXChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
267118200058118200058Phạm Đinh Tân Như20KXChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
266118200059118200059Lê Thị Hồng Nhung20KXChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
265118200070118200070Nguyễn Duy Thành20KXChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
264118200076118200076Nguyễn Ngọc Trâm20KXChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
263118200077118200077Nguyễn Ngọc Trâm (B)20KXChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
262118200080118200080Nguyễn Thị Thảo Vân20KXChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
261118200081118200081Nguyễn Bá Vũ20KXChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
260118200084118200084Võ Thị Khánh Vy20KXChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
259118200125118200125Bùi Thanh Thảo20KXCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
258117200013117200013Nguyễn Ngọc Hân20MTChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
257104200008104200008Trần Đức Hợp20NChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
256104200031104200031Trương Ngọc Thạch20NChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
255104200041104200041Bùi Duy Tín20NChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
254123200072123200072Bùi Thị Nhật Nguyên20PFIEV1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
253123200113123200113Đặng Hoàng Thảo Nguyên20PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
252123200125123200125Nguyễn Đoàn Thảo Thư20PFIEV2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
251118200134118200134Phạm Thị Thái Bình20QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
250118200137118200137Lê Văn Đồng20QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
249118200138118200138Đặng Thị Mỹ Dung20QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
248118200139118200139Lê Thị Thu Hà20QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
247118200150118200150Đặng Thị Kim Mai20QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bản
246118200154118200154Nguyễn Thị Vi Na20QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
245118200157118200157Huỳnh Thị Nhị20QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
244118200163118200163Lê Thị Diễm Quỳnh20QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bản
243118200164118200164Đinh Thị Huyền Sâm20QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0059848DND.I1.04026.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
242118200165118200165Dương Thị Thu Thảo20QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1. 0059852DND.I1.04030.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
241118200165118200165Dương Thị Thu Thảo20QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0059852DND.I1.04030.23 Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
240118200170118200170Trần Văn Tín20QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0052770DNQ.I1.00682.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
239118200172118200172Lê Thị Trinh20QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
238118200179118200179Nguyễn Thị Kim Tuyến20QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
237118200180118200180Võ Thị Thu Uyên20QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1. 0065457DDQ.I1.0486.24Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
236118200183118200183Võ Thị Ngọc Ý20QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT tin học - ĐH Bách khoa ĐN
235118200185118200185Trương Ngọc Ánh20QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
234118200187118200187Nguyễn Đắc Thành Đạt20QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
233118200191118200191Phạm Thị Thúy Hằng20QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
232118200192118200192Nguyễn Bá Hào20QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
231118200197118200197Phạm Thị Thanh Huyền20QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
230118200205118200205Hồ Thị Diệu Na20QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
229118200209118200209Nguyễn Thị Nương20QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
228118200211118200211Nguyễn Văn Phước20QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
227118200215118200215Lê Tiểu Quỳnh20QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
226118200216118200216Nguyễn Thành Tâm20QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
225118200217118200217Lâm Thị Thanh Thảo20QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
224118200224118200224Nguyễn Thị Thanh Trinh20QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0059858DND.I1.04036.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
223118200226118200226Đặng Trường20QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
222118200227118200227Nguyễn Lê Cẩm Tú20QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
221118200229118200229Khương Nguyên Tuấn20QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
220118200232118200232Huỳnh Chí Vĩ20QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
219118200234118200234Lâm Thị Yến Vy20QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
218118200235118200235Nguyễn Thị Yến20QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
217117200048117200048Tán Phạm Thanh Nhàn20QLMTChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
216107200241107200241Nguyễn Thị Thanh Hảo20SH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
215107200268107200268Huỳnh Thị Thanh Tuyền20SH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
214107200270107200270Huỳnh Hoàng Việt20SH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
213107200272107200272Trần Thị Tú Anh20SH2Chứng chỉ CNTT cơ bản
212107200275107200275Phan Thị Cúc20SH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
211107200277107200277Hà Thị Thùy Dung20SH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
210107200284107200284Phan Thanh Huyền20SH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
209107200288107200288Hoàng Thị Ni Na20SH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
208107200292107200292Khổng Thị Linh Nhi20SH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
207107200295107200295Hồ Thị Kiều Oanh20SH2Chứng chỉ CNTT cơ bản
206107200301107200301Lê Minh Thu20SH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
205107200303107200303Trần Thị Thùy Trang20SH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
204105200305105200305Trương Phan Lân20TDH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
203105200310105200310Lê Văn Quyền20TDH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
202105200332105200332Châu Đức Hoàng20TDH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
201105200365105200365Nguyễn Cao Huỳnh20TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
200105200370105200370Trần Gia Linh20TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0037138DDK.I1.1163.21Trường ĐH Bách khoa
199105200380105200380Huỳnh Văn Hồng Sang20TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.061214DND.I1.04577.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
198105200385105200385Lê Đức Thắng20TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
197105200386105200386Nguyễn Hữu Nam Thành20TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
196105200387105200387Lê Đức Thịnh20TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
195105200391105200391Đỗ Đăng Duy Tú20TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
194105200394105200394Nguyễn Sơn Tùng20TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
193105200452105200452Phạm Lê Quang Huy20TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
192105200399105200399Đoàn Ngọc Bảo20TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
191105200401105200401Phạm Văn Danh20TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
190105200402105200402Đặng Đình Đức20TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
189105200411105200411Cao Từ Lâm Khánh20TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
188105200413105200413Nguyễn Vũ Hoài Lam20TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
187105200419105200419Huỳnh Tấn Nhân20TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
186105200420105200420Nguyễn Lương Phong20TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
185105200421105200421Trần Xuân Phước20TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
184105200422105200422Hoàng Anh Quân20TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
183105200424105200424Hồ Thiện Quý20TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
182105200427105200427Nguyễn Đắc Nhân Tâm20TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
181105200430105200430Nguyễn Đắc Thạnh20TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
180105200432105200432Nguyễn Văn Toàn20TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
179105200433105200433Huỳnh Đức Trung20TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
178105200438105200438Lê Quốc Việt20TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bản
177105200439105200439Nguyễn Hữu Vinh20TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
176105200442105200442Huỳnh Thái Bảo20TDHCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
175105200447105200447Trần Văn Hiền20TDHCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
174105200472105200472Lê Đức Thành20TDHCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
173105200477105200477Hoàng Lê Nhật Trường20TDHCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
172105200500105200500Phạm Ngọc Linh20TDHCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
171105200509105200509Nguyễn Anh Quốc20TDHCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
170109200064109200064Vũ Tuấn Anh20VLXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
169109200066109200066Hồ Nguyễn Lệ Chi20VLXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
168109200097109200097Đặng Ngọc Sáng20VLXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
167109200099109200099Nguyễn Thanh Tài20VLXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
166109200103109200103Đỗ Lương Trọng20VLXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
165110200076110200076Trần Trung Quân20X1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
164110200126110200126Trương Thất Tùng20X1CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
163111200103111200103Nguyễn Minh Đức20X2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
162111200104111200104Phan Võ Thanh Duy20X2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
161111200144111200144Hồ Lâm Hòa20X2LTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
160101210013101210013Phạm Văn Hiệp21C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
159101210027101210027Nguyễn Hữu Nhã21C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054954DDK.I1.0242.23TT Tin học ĐHBK
158101210032101210032Lê Văn Thắng21C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
157101210034101210034Võ Thuật21C1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
156101210123101210123Hoàng Quốc Huy21C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
155101210127101210127Nguyễn Bá Khánh21C1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
154101210217101210217Nguyễn Hữu Huy21C1DChứng chỉ CNTT cơ bản
153101210224101210224Phạm Nguyễn Thanh Lộc21C1DChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
152103210100103210100Nguyễn Quốc Huy21C4AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
151103210117103210117Trần Dịch Hải21C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
150103210127103210127Trần Việt Quang21C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
149103210131103210131Lê Phan Công Tấn21C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
148103210136103210136Lê Nguyễn Minh Toàn21C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
147103210141103210141Hồ Duy Vinh21C4BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
146101210043101210043Lê Minh Đức21CDT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
145101210082101210082Dương Ngọc Huy21CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
144101210084101210084Nguyễn Quang Minh21CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
143101210091101210091Trần Bảo Toàn21CDTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
142101210398101210398Ngô Duy Hùng21CKHKChứng chỉ CNTT cơ bản
141105210022105210022Trần Anh Thư21D1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
140105210025105210025Trịnh Dương Trung21D1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
139105210141105210141Đào Hữu Bảo21D2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
138105210151105210151Trần Văn Lợi21D2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
137105210172105210172Đặng Duy Tuân21D2Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0065789DDS.I1.00586.24Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
136105210249105210249Nguyễn Ngọc Quý21DCLC3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa ĐN
135106210016106210016Hà Thị Diễm Quỳnh21DT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
134106210035106210035Trần Đình Bảo Huy21DTCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
133106210126106210126Lê Nguyễn Đức Huy21DTCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
132106210182106210182Đàm Văn Dương21DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
131106210200106210200Nguyễn Bá Thành21DTCLC4Chứng chỉ CNTT cơ bản
130123210078123210078Đinh Xuân Tiên Định21ECEChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
129107210038107210038Đinh Thị Lan Anh21H2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
128107210041107210041Hôih Thị Hoa21H2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
127107210053107210053Võ Thị Hồng Trúc21H2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
126107210128107210128Nguyễn Thị Thanh Nhi21H2BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
125107210129107210129Hồ Thị Quỳnh Như21H2BChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
124107210130107210130Nguyễn Thị Nhung21H2BChứng chỉ CNTT cơ bản
123107210064107210064Huỳnh Thi Hoài Phương21H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0060836DND.I1.04262.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
122107210064107210064Huỳnh Thi Hoài Phương21H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0060836DND.I1.04262.23Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
121107210066107210066Nguyễn Thị Anh Thư21H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
120107210069107210069Mai Duy Hùng21H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
119107210070107210070Nguyễn Hà Khánh Ngân21H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
118107210145107210145Đỗ Hoàng Thi21H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0060839DND.I1.04265.23 Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
117107210145107210145Đỗ Hoàng Thi21H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0060839DND.I1.04265.23 Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
116107210146107210146Võ Thị Hồng Thúy21H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0060841 DND.I1.04267.23 Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
115107210146107210146Võ Thị Hồng Thúy21H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0060841 DND.I1.04267.23 Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng
114107210151107210151Nguyễn Minh Tuấn21H2CLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
113103210049103210049Phạm Văn Linh21HTCNChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
112103210193103210193Nguyễn Ngân Hương21HTCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
111103210202103210202Nguyễn Thị Nhi21HTCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
110103210208103210208Hoàng Kim Thanh Thảo21HTCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
109107210027107210027Phạm Minh Hà21KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0057922DND.I1.03098.23
108107210028107210028Nguyễn Long Hải21KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
107107210078107210078Cao Chí Nam21KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
106107210218107210218Lê Thị Diễm Quỳnh21KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
105107210227107210227Lê Công Thiện21KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
104107210235107210235Nguyễn Thị Thu Trang21KTHH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
103107210350107210350Hoàng Thị Trà My21KTHH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
102107210371107210371Phạm Thị Kim Phượng21KTHH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
101106210045106210045Nguyễn Văn An21KTMTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa ĐN
100103210217103210217Ngô Quang Anh21KTOTO1Chứng chỉ CNTT cơ bản
99103210228103210228Nguyễn Quang Huy21KTOTO1Chứng chỉ CNTT cơ bản
98103210248103210248Ngô Văn Thiên21KTOTO1Chứng chỉ CNTT cơ bản
97103210250103210250Nguyễn Văn Hữu Thức21KTOTO1Chứng chỉ CNTT cơ bản
96103210256103210256Nguyễn Văn Cầu21KTOTO2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
95103210274103210274Phan Văn Huy Phong21KTOTO2Chứng chỉ CNTT cơ bản
94118210056118210056Phạm Quang Quỳnh Anh21KXCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
93118210063118210063Châu Đoàn Anh Thư21KXCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
92118210124118210124Nguyễn Thị Mỹ Huyền21KXCLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
91118210011118210011Nguyễn Thị Kỳ Duyên21QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
90118210071118210071Hoàng Tú Uyên21QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
89118210150118210150Đoàn Thị Hòa21QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
88118210180118210180Nguyễn Thị Kim Loan21QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
87118210189118210189Nguyễn Thị Hương Sen21QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
86118210197118210197Nguyễn Thị Bích Thiệt21QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
85118210205118210205Võ Ngọc Vân Thùy21QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
84118210210118210210Dương Thị Minh Trang21QLCN2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
83117210076117210076Tạ Anh Linh21QLMTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
82117210099117210099Lê Lưu Kiều Uyên21QLMTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
81107210004107210004Huỳnh Thu Dung21SH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
80107210281107210281Hoàng Thị Minh Giang21SH2Chứng chỉ CNTT cơ bản
79107210284107210284Phạm Đình Hiếu21SH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
78107210293107210293Nguyễn Thị Kim Luyến21SH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
77105210053105210053Phạm Minh Tuấn21TDH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
76105210345105210345Phạm Gia Tuấn21TDHCLC1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
75105210383105210383Lê Trung Kiệt21TDHCLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
74111210071111210071Trần Văn Tiến21THXD1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
73111210108111210108Nguyễn Tấn Phong21THXD2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
72110210007110210007Nguyễn Văn Phú Đạt21X1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
71110210012110210012Chu Thị Khánh Linh21X1AChứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0054924DDK.I1.0212.23TT Tin học ĐHBK
70110210022110210022Lê Thị Thùy Trang21X1AChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
69110210097110210097Nguyễn Phước Nguyên Bảo21X1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
68110210141110210141Nguyễn Ngọc Tùng21X1BChứng chỉ CNTT cơ bảnC00097088K17-058/08-22
67110210146110210146Hồ Công Việt21X1BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
66110210150110210150Huỳnh Thanh Vinh21X1BChứng chỉ CNTT cơ bảnC00126415CB032-07/2023
65110210172110210172Lê Vũ Hưng21X1CLC2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
64111210007111210007Nguyễn Văn Tàu21X2LTTCChứng chỉ CNTT cơ bản0006977456/QNU_QĐ1075Trường Đại học Quảng Nam
63109210173109210173Cao Ngọc Ánh21X3BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
62109210177109210177Đoàn Văn Duy21X3BChứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
61109210033109210033Nguyễn Phan An21X3CLCChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
60101220159101220159Lê Phương Nam22C1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
59101220212101220212Nguyễn Viết Khải22CDT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
58101220242101220242Võ Tòng22CDT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
57101220265101220265Châu Văn Hoàng22CDT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
56101220281101220281Vương Thành Long22CDT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
55101220284101220284Nguyễn Công Minh22CDT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
54101220299101220299Nguyễn Công Thành22CDT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
53101220331101220331Nguyễn Thế Hùng22CDT3Chứng chỉ CNTT cơ bản
52101220346101220346Hoàng Văn Minh22CDT3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
51101220350101220350Lê Minh Nguyên22CDT3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
50105220053105220053Nguyễn Tấn Dũng22D2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
49105220057105220057Trần Quang Hiếu22D2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
48105220060105220060Võ Nguyễn Anh Huân22D2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN
47105220178105220178Lê Minh Tuấn22D4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
46105220190105220190Đinh Mạnh Hiếu22D5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
45105220193105220193Bùi Xuân Hoàng22D5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
44105220194105220194Trần Lê Nhật Hoàng22D5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
43105220204105220204Phạm Phú Minh22D5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
42105220231105220231Phan Tuấn Vũ22D5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
41105220462105220462Hoàng Minh Tuấn22DLTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
40121220072121220072Qúy Hoàng Long22KT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
39121220082121220082Lê Hoàng Bảo Nhi22KT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học ĐHBK
38121220084121220084Phạm Đình Quân22KT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
37118220046118220046Vũ Thanh Tuyền22KX1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
36117220018117220018Trương Hữu Phước Tài22MTChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
35118220135118220135Hà Thị Thanh Thảo22QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnDND.I1.0056408DDQ.I1.0663.23Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
34107220278107220278Đỗ Tâm Chân Như22SH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
33107220350107220350Phan Ngọc Bảo Nhân22SHYDChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
32105220301105220301Lê Tiến Hưng22TDH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
31105220375105220375Phạm Duy Vũ22TDH3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrung tâm tin học, ĐH Bách khoa
30105220395105220395Nguyễn Quang Huy22TDH4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
29105220401105220401Mai Hoàng Nam22TDH4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
28111220041111220041Phạm Tấn Khoa22THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
27111220108111220108Nguyễn Chánh Thắng22THXDChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
26110220163110220163Nguyễn Phước Nhân22X1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
25110220173110220173Trương Công Tấn22X1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
24110220179110220179Lê Đình Trung Tín22X1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
23101230201101230201Lê Vĩnh Thái23C1DChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
22101230284101230284Nguyễn Đức Hiếu23CDT1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
21101230349101230349Huỳnh Nguyễn Xuân Nhật23CDT2Chứng chỉ CNTT cơ bản0149700688/QĐ.253.20.03.2024Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
20101230356101230356Nguyễn Hữu Quang23CDT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
19101230367101230367Nguyễn Tiến Trường23CDT2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
18101230384101230384Ngô Văn Long Hải23CDT3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
17101230414101230414Nguyễn Phương Tri23CDT3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
16101230420101230420Nguyễn Đức Tùng23CDT3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
15101230421101230421Nguyễn Quốc Việt23CDT3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
14101230422101230422Nguyễn Công Vinh23CDT3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
13101230423101230423Phan Văn Vũ23CDT3Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
12101230246101230246Đỗ Trung Nguyên23CKHKChứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
11105230078105230078Nguyễn Gia Huy23D2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
10105230196105230196Trần Ngọc Khôi23D4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
9105230221105230221Trần Mạnh Trí23D4Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
8105230257105230257Lâm Tấn Minh23D5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
7105230262105230262Mai Vũ Phúc23D5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
6105230281105230281Phạm Tấn Quốc Tuấn23D5Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
5118230047118230047Võ Thị Trường23QLCN1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
4107230002107230002Nguyễn Việt Anh23SH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
3105230323105230323Trần Hồng Quang23TDH1Chứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học, ĐH Bách khoa ĐN
2105230362105230362Đoàn Lê Gia Huy23TDH2Chứng chỉ CNTT cơ bảnTrường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
1110230129110230129Võ Trí Lâm23X1CChứng chỉ CNTT cơ bảnTT Tin học - ĐHBKĐN