Lịch họp lớp định kỳ
Danh sách lớp & lịch họp định kỳ
Thuộc khoa:
TTKhoaGiảng viên chủ nhiệm
Mã đơn vị
Lớp sinh hoạtCác lớp ghép theoDanh sách sinh viênLịch sinh hoạt lớp
Tên lớpTổng số SVĐánh giá rèn luyệnTên lớpTổng số SVĐánh giá rèn luyệnBuổi họp lớp lần 1Buổi họp lớp lần 2Buổi họp lớp lần 3
SL tự ĐGSL lớp ĐGSL GV ĐGSL tự ĐGSL lớp ĐGSL GV ĐGNgàyPhòngTừ tiếtĐến tiếtNgàyPhòngTừ tiếtĐến tiếtNgàyPhòngTừ tiếtĐến tiết