Danh sách sinh viên ngừng học
Danh sách sinh viên
STTThông tin sinh viênThông tin Ngừng họcGia hạn ngừng lần 1Gia hạn ngừng lần 2
Họ tên sinh viênSố thẻ SVLớpTừ kỳSố kỳVới lý doSố quyết địnhNgày QĐSố kỳVới lý doSố quyết địnhNgày QĐSố kỳVới lý doSố quyết địnhNgày QĐ
102Nguyễn Phan Phú Phúc11023013723X1C23201Lý do cá nhân391/QĐ-ĐHBK26/01/2024
101Hà Tiến Đạt11023005923X1B23201Lý do cá nhân896/QĐ-ĐHBK08/03/2024
100Võ Văn Thành Đạt10923000323VLXD23201Lý do cá nhân701/QĐ-ĐHBK23/02/2024
99Trần Thiên Bảo10923000223VLXD23201Lý do cá nhân700/QĐ-ĐHBK23/02/2024
98Nguyễn Đức Thanh Phong11123003523THXD23201Thực hiện nghĩa vụ quân sự641/QĐ-ĐHBK20/02/2024
97Lương Tấn Đạt11123001223THXD23201Lý do cá nhân691/QĐ-ĐHBK23/02/2024
96Lê Ngọc Bảo Anh10223038523T_KHDL123201Lý do cá nhân889/QĐ-ĐHBK08/03/2024
95Nguyễn Văn Vinh10223033023T_DT323201Lý do cá nhân392/QĐ-ĐHBK26/01/2024
94Đặng Huỳnh Anh Quân10223031423T_DT323201Lý do cá nhân705/QĐ-ĐHBK23/02/2024
93Nguyễn Hữu Anh Tú10223027623T_DT223201Lý do cá nhân - Du học703/QĐ-ĐHBK23/02/2024
92Trần Nguyễn Hoàng Quân10223026223T_DT223201Lý do cá nhân706/QĐ-ĐHBK23/02/2024
91Nguyễn Hữu Toàn10723010623SHYD23201Lý do cá nhân713/QĐ-ĐHBK23/02/2024
90Nguyễn Bá Giàu10723004023SH223201Lý do cá nhân1038/QĐ-ĐHBK20/03/2024
89Lê Hoàng Gia Huy10723001223SH123201Lý do cá nhân712/QĐ-ĐHBK23/02/2024
88Nguyễn Ngô Bảo Trang11823014523QLCN323201Lý do cá nhân894/QĐ-ĐHBK08/03/2024
87Võ Nguyễn Kỳ Duyên11823010923QLCN323201Lý do cá nhân694/QĐ-ĐHBK23/02/2024
86Lê Tiến Duy10423006023N223201Lý do cá nhân491/QĐ-ĐHBK02/02/2024
85Phạm Lê Trọng Thịnh10423004123N123201Lý do cá nhân960/QĐ-ĐHBK14/03/2024
84Phạm Thanh Thiên11823028223KX323201Lý do cá nhân693/QĐ-ĐHBK23/02/2024
83Đỗ Thị Việt Trinh11823024123KX223201Chữa bệnh1435/QĐ-ĐHBK16/04/2024
82Đỗ Công Minh10323020423KTTT23201Lý do cá nhân692/QĐ-ĐHBK23/02/2024
81Trương Văn Tính10623003023KTMT123201Lý do cá nhân698/QĐ-ĐHBK23/02/2024
80Võ Lê Thụy10723021223KTHH123201Lý do cá nhân1037/QĐ-ĐHBK20/03/2024
79Nguyễn Minh Đức12123000823KT123201Lý do cá nhân895/QĐ-ĐHBK08/03/2024
78Đinh Tuấn Anh10723036623H2C23201Lý do cá nhân890/QĐ-ĐHBK08/03/2024
77Lê Chinh Quang10723035023H2B23201Lý do cá nhân
76Võ Minh Phong10723034823H2B23201Lý do cá nhân708/QĐ-ĐHBK23/02/2024
75Nguyễn Quốc Lực10723033823H2B23201Lý do cá nhân707/QĐ-ĐHBK23/02/2024
74Trương Thuý An10723031923H2B23201Lý do cá nhân710/QĐ-ĐHBK23/02/2024
73Huỳnh Tấn Phát10723030123H2A23201Lý do cá nhân711/QĐ-ĐHBK23/02/2024
72Phạm Hoàng Phi Hùng12323002123ES23201Lý do cá nhân959/QĐ-ĐHBK14/03/2024
71Trần Đình Bảo Bình12323000523ES23201Lý do cá nhân958/QĐ-ĐHBK14/03/2024
70Hồ Khắc Phan10623021323DT323201Lý do cá nhân699/QĐ-ĐHBK23/02/2024
69Nguyễn Khánh Duy10623007823DT123201Lý do cá nhân493/QĐ-ĐHBK02/02/2024
68Hà Minh Hiếu10523018623D423201Lý do cá nhân393/QĐ-ĐHBK26/01/2024
67Trần Đức Đông10523018123D423201Lý do cá nhân897/QĐ-ĐHBK08/03/2024
66Lê Trung Chính10523017723D423201Lý do cá nhân639/QĐ-ĐHBK20/02/2024
65Nguyễn Chí Bảo10523017423D423201Lý do cá nhân899/QĐ-ĐHBK08/03/2024
64Chu Nhật Quang10523009423D223201Lý do cá nhân962/QĐ-ĐHBK14/03/2024
63Lê Quang Tùng10523005423D123201Lý do cá nhân695/QĐ-ĐHBK23/02/2024
62Ngô Minh Hoàng10523001823D123201Lý do cá nhân497/QĐ-ĐHBK02/02/20241Lý do cá nhân
61Trần Văn Thịnh10923013323CSHT23201Lý do cá nhân884/QĐ-ĐHBK08/03/2024
60Trần Ngọc Khánh An10923011023CSHT23201Lý do cá nhân882/QĐ-ĐHBK08/03/2024
59Võ Văn Tú10123036823CDT223201Lý do cá nhân887/QĐ-ĐHBK08/03/2024
58Bùi Dương Quốc Cường10323010223C4C23201Lý do cá nhân892/QĐ-ĐHBK08/03/2024
57Mai Phước Phong10123014023C1C23201Lý do cá nhân496/QĐ-ĐHBK02/02/20241Lý do cá nhân
56Nguyễn Đình Nam10123013523C1C23201Lý do cá nhân714/QĐ-ĐHBK23/02/2024
55Huỳnh Hồ Thùy Trâm10123010123C1B23201Lý do cá nhân885/QĐ-ĐHBK08/03/2024
54Nguyễn Minh Đức10923003423BIM_AI23201Lý do cá nhân883/QĐ-ĐHBK08/03/2024
53Nguyễn Văn Yên11022012822X1B23101Chữa bệnh3096/QĐ-ĐHBK16/08/20232Lý do cá nhân
52Nguyễn Văn Yên11022012822X1B23201Lý do cá nhân494/QĐ-ĐHBK02/02/2024
51Võ Quang Thạch10522036422TDH323101Lý do cá nhân3730/QĐ-ĐHBK29/09/2023
50Phan Thị Dịu Hiền10222001522T_KHDL23201Chữa bệnh1250/QĐ-ĐHBK03/04/2024
49Võ Văn Tâm10222016622T_DT323201Lý do cá nhân704/QĐ-ĐHBK23/02/2024
48Trần Hoàng Thảo Ly11722004722QLMT23101Lý do cá nhân - Du học3837/QĐ-ĐHBK10/10/2023
47Nguyễn Thị Thu Trang10722025222KTHH223101Lý do cá nhân3609/QĐ-ĐHBK22/09/2023
46Nguyễn Thị Thu Trang10722025222KTHH222201Lý do cá nhân988/QĐ-ĐHBK08/03/2023
45Nguyễn Trường Thạnh12122009322KT223101Lý do cá nhân3470/QĐ-ĐHBK11/09/2023
44Nguyễn Vĩnh Hưng10322014822HTCN22201Lý do cá nhân928/QĐ-ĐHBK06/03/20233Lý do cá nhân3602/QĐ-ĐHBK22/09/2023
43Nguyễn Thị Vy10622020222DT523201Lý do cá nhân394//QĐ-ĐHBK26/01/2024
42Võ Đức Quý10622010922DT323101Chữa bệnh4200/QĐ-ĐHBK07/11/20231Chữa bệnh427/QĐ-ĐHBK29/01/2024
41Lê Thanh Thiên10921004621X3CLC21204Thực hiện nghĩa vụ quân sự444/QĐ-ĐHBK18/02/2022
40Phạm Minh Tuấn11021020821X1CLC223201Chữa bệnh
39Lê Văn Hoàng10221020621TCLC_DT323101Chữa bệnh3099/QĐ-ĐHBK16/08/2023
38Nguyễn Đình Hoàng10721019121H522201Chữa bệnh449/QĐ-ĐHBK06/02/2023
37Nguyễn Đình Hoàng10721019121H521201Chữa bệnh1220/QĐ-ĐHBK22/04/20221Chữa bệnh3662/QĐ-ĐHBK23/09/2022
36Hoàng Gia10621015221DTCLC323101Lý do cá nhân3037//QĐ-ĐHBK09/08/20231Lý do cá nhân395//QĐ-ĐHBK26/01/2024
35Nguyễn Văn Nguyên10621008921DT223201Tai nạn1434/QĐ-ĐHBK16/04/2024
34Lưu Văn Dương10121039121CKHK23201Thực hiện nghĩa vụ quân sự
33Lê Trần Minh Đức10121034421CDTCLC223201Tai nạn640/QĐ-ĐHBK20/02/2024
32Võ Xuân Hoàng11020006220X1B22201Lý do cá nhân
31Nguyễn Văn Thành Trung10520031720TDH123101Lý do cá nhân3613/QĐ-ĐHBK22/09/2023
30Lê Quốc Hưng10220005020TCLC_DT123201Lý do cá nhân
29Phạm Lê Minh Huy12320006320PFIEV322101Lý do cá nhân - Du học3010/QĐ-ĐHBK29/07/2022
28Đinh Hoàng Nam12320010920PFIEV221201Chữa bệnh2340/QĐ-ĐHBK23/06/2022
27Nguyễn Phước Đức11820003220KX23201Chữa bệnh1248/QĐ-ĐHBK03/04/2024
26Nguyễn Quốc Hoàng12320003120ES23201Lý do cá nhân428/QĐ-ĐHBK29/01/2024
25Lê Văn Thành Nhân10320020220C4CLC423101Lý do cá nhân3131/QĐ-ĐHBK31/10/2023
24Bling Amooi Anh10120047220C1B21201Chữa bệnh
23Tô Bá Thành10219014019TCLC_DT323101Lý do cá nhân3098/QĐ-ĐHBK16/08/20231Lý do cá nhân490/QĐ-ĐHBK02/02/2024
22Lương Hà Vi10719024419KTHH223101Lý do cá nhân3607/QĐ-ĐHBK22/09/20231Lý do cá nhân489/QĐ-ĐHBK02/02/2024
21Phan Thị Thảo Uyên10719024319KTHH223101Lý do cá nhân3608/QĐ-ĐHBK22/09/20231Lý do cá nhân488/QĐ-ĐHBK02/02/2024
20Phạm Thị Minh Anh10719019719KTHH223101Lý do cá nhân3610/QĐ-ĐHBK22/09/20231Lý do cá nhân487/QĐ-ĐHBK02/02/2024
19Đoàn Thanh Hương10719015819KTHH123101Lý do cá nhân3611/QĐ-ĐHBK22/09/20231Lý do cá nhân486/QĐ-ĐHBK02/02/2024
18Phan Trọng Tín10119030919CDTCLC123101Tai nạn3097/QĐ-ĐHBK16/08/2023
17Hồ Di Đan10119000719C1A22201Tai nạn495/QĐ-ĐHBK09/02/202313706/QĐ-ĐHBK29/09/2023
16Hồ Di Đan10119000719C1A23201Chữa bệnh961/QĐ-ĐHBK14/03/2024
15Nguyễn Văn Thành10918011018X3A23201Thực hiện nghĩa vụ quân sự702/QĐ-ĐHBK23/02/2024
14Nguyễn Duy Phát10518046818TDHCLC223201Thực hiện nghĩa vụ quân sự696/QĐ-ĐHBK23/02/2024
13Nguyễn Đức Thịnh10718023718KTHH123201Thực hiện nghĩa vụ quân sự891/QĐ-ĐHBK08/03/2024
12Huỳnh Minh Toàn10518021818DCLC123201Thực hiện nghĩa vụ quân sự898/QĐ-ĐHBK08/03/2024
11Trần Nhật Tân10318017118C4CLC23201Thực hiện nghĩa vụ quân sự492/QĐ-ĐHBK02/02/2024
10Nguyễn Chí Công10318013318C4CLC22101Thực hiện nghĩa vụ quân sự496/QĐ-ĐHBK09/02/2023
9Hồ Thanh Lê Nghĩa10118004618C1A23201Thực hiện nghĩa vụ quân sự495/QĐ-ĐHBK02/02/2024
8Lê Vũ Thủy Tú12217006217PFIEV218200Lý do cá nhân - Du học314/QĐ-ĐHBK25/02/2019
7Nguyễn Văn Đoàn10417007817N222204Thực hiện nghĩa vụ quân sự374/QĐ-ĐHBK02/02/2023
6Nguyễn Thái Tiến10617026617DTCLC23201Thực hiện nghĩa vụ quân sự697/QĐ-ĐHBK23/02/2024
5Hoàng Trọng Hữu Thiện10117027117CDT223201Thực hiện nghĩa vụ quân sự886/QĐ-ĐHBK08/03/2024
4Phan Văn Khải12216005116PFIEV320101Lý do cá nhân - Du học1954/QĐ-ĐHBK09/09/2020
3Phan Tiến Dũng10915018815X3CLC20204Thực hiện nghĩa vụ quân sự702/QĐ-ĐHBK17/03/20211Lý do cá nhân
2Trần Thị Thanh Hòa12215002615PFIEV119104Lý do cá nhân2538/QĐ-ĐHBK23/09/2019
1Đinh Thị Thanh Huyền12214002014PFIEV118102Lý do cá nhân - Du học1349/QĐ-ĐHBK27/08/2018