Danh sách sinh viên bị hạn chế số tín chỉ đăng ký học
Danh sách sinh viên
Khoa:
STTMã kỳMã khoaSố thẻ SVHọ tên sinh viênLớpLý do bị hạn chế