Thống kê báo thiết bị phòng học hỏng & tình trạng xử lý
Danh sách lượt báo thiết bị hỏng
     
TTThông tin các lần sinh viên báo thiết bị phòng học hỏng hoặc hoạt động không bình thườngTrường nhận tin, xác nhận xử lý & phản hồi
PhòngĐènBàn/ghếMáy chiếuQuạtĐiều hòaCửaSinh viên báoĐã báo lúcNhận tin lúcXác nhận xử lý lúcPhản hồi
Quá mờHỏngChạy không tốtKhông chạyChạy không tốtKhông chạyCửa điCửa sổ