Thông báo
Tìm theo:
17/09/2020:     Hoãn thi ngày Thứ Bảy và Chủ nhật (19-20/9/2020), tổ chức dạy-học từ ngày 21/9/2020
- Toàn văn thông báo của Trường tại đây:
   + Do ảnh hưởng của bão số 5, Nhà trường hoãn tất cả các ca thi ngày Thứ Bảy 19/9/2020 và Chủ nhật 20/9/2020. Lịch thi mới sẽ được công bố sau.
   + Từ ngày 21/9/2020, việc dạy-học các lớp học phần được tổ chức trực tiếp tại Trường, trừ một số lớp thuộc các CTĐT sẽ kiểm định AUN-QA sắp đến.
15/09/2020:     Lịch thi cuối kỳ lớp hè 2020 & một số lớp kỳ 2/19-20; Lịch thi ghép của một số SV xin thi ghép; Điều chỉnh lịch đăng ký học ghép với SV tuyển năm 2020
1. Lịch thi: cuối kỳ các lớp học kỳ hè 2020, một số lớp kỳ 2/2019-2020; Lịch thi ghép của một số SV xin thi ghép;
2. Điều chỉnh lịch đăng ký học ghép với khóa tuyển năm 2020:
   2a. Do dịch Covid19, Trường cần rà soát TKB khóa tuyển năm 2020 và điều chỉnh lịch đăng ký học ghép thành: 12h ngày 04/10 đến 24h ngày 05/10/2020;
   2b. Cảnh báo: Tuần học của lớp khóa 2020 lệch so với các khóa khác. Do đó, SV các khóa khác đăng ký học theo khóa 2020 có thể bị trùng lịch học với lớp ở kỳ 2/20-21.
13/09/2020:     Lập đơn hoãn đóng học phí ở HK1/2020-2021; Về khoản chi hỗ trợ ở năm học 2019-2020 đối với SV trễ hạn đóng học phí
1. Lập đơn hoãn đóng học phí ở HK1/2020-2021:
   1a. Trường điều chỉnh thời gian SV lập đơn xin xét hoãn đóng học phí: từ 12h ngày 14 đến hết ngày 16/9/2020;
   1b. SV phải chú ý những điểm sau đây khi lập đơn đề nghị Trường xét hoãn đóng học phí:
        - Trước tiên, phải nhập đủ & đúng thông tin nhân thân của mình;
        - Khi lập đơn, chọn đúng đối tượng lập đơn:
a/ gia đình có khó khăn đặc biệt, gặp biến cố đột xuất; b/ SV học CTĐT CLC xin hoãn một phần học phí đến học kỳ tiếp theo.
        - Trong mỗi học kỳ, hệ thống chỉ cho phép thực hiện lập đơn 1 lần. 
2. Khoản chi hỗ trợ ở năm học 2019-2020 đối với SV trễ hạn đóng học phí: Nhà trường lập hồ sơ chi sau mỗi đợt thu học phí. Do đó, SV nào mới đóng học phí nợ thì sau ngày 30/9/2020 mới nhận được khoản hỗ trợ này.
11/09/2020:     Thông báo về việc tập trung về Trường để học tập, làm việc
- Nhà trường thông báo về việc trở lại Trường (toàn văn thông báo tại đây):
   + Tổ chức thi cuối kỳ các lớp học phần kỳ hè 2020 và kỳ 2/2019-2020 chưa thi: bắt đầu thi từ ngày 19/9/2020. Lịch thi sẽ được công bố chi tiết sau;
   + CBVC của Trường bắt đầu đi làm lại từ ngày 14/9/2020. SV bắt đầu học tại Trường theo thời khóa biểu của lớp học phần kể từ ngày 21/9/2020.
   + Đối với các lớp TN/TH/TT có lịch trước đây bắt đầu học trước ngày 21/9/2020: Trường sẽ điều chỉnh lịch học & có thể SV phải đăng ký lại. Trường sẽ thông báo chi tiết.
   + Tất cả SV phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của cơ quan y tế các cấp và nội dung thông báo số 1981 của Nhà trường.
11/09/2020:     SV xin hoãn làm ĐATN ở HK1/20-21; Đóng học phí đợt 1 học kỳ 1/20-21 & thanh toán nợ học phí năm học 2019-2020
1. Danh sách SV xin hoãn làm ĐATN ở HK1/20-21 được chấp thuận: tại đây;
2. Đóng học phí đợt 1 học kỳ 1/20-21: 
   2a. Trước 16h ngày 21/9/2020, SV phải có đủ số tiền trong tài khoản của mình ở ngân hàng để NH chuyển về Trường. Thông báo đóng học phí đã công bố ngày 5/9/2020.
   2b. SV các khoá từ 2018 trở về trước nộp học phí tại ngân hàng Đông Á. Xem Danh sách SV và số tiền phải đóng tại đây  
   2c. SV khoá 2019 nộp học phí tại ngân hàng BIDV. Xem danh sách SV và số tiền phải đóng tại đây
   2d. SV không có thẻ ATM ngân hàng ở ngân hàng thì từ ngày 17-18/9/2020 đến đóng 100% học phí tại Phòng Kế hoạch-Tài chính.
   2e. 
Tất cả SV ngành Sư phạm kỹ thuật, SV kỳ trước được miễn giảm học phí theo quy định Nhà nước: đợt 1 không đóng, đợt 2 đóng tất cả số tiền phải đóng;
3. Thanh toán nợ học phí năm học trước:
   3a. Tất cả SV thuộc diện được Trường cho hoãn đóng học phí: đến đóng học phí kỳ trước tại Phòng KHTC;
   3b. Tất cả SV không thuộc diện được cho hoãn & đang bị khóa website phải đến Phòng KHTC để thanh toán nợ
. Sau khi hết nợ, cuối tháng website mới mở.
4. Kết quả đóng học phí đợt 1:
   4a. Danh sách SV không có tài khoản ở NH (tại đây) phải đến đóng tại Phòng KHTC: SV từ khóa 2018 về trước; SV khóa 2019;
   4b. Danh sách SV đã chuyển khoản học phí ở NH Đông Á ngày: 15/916/9, 17/9, 18/9, 20/9, 21/9, 22/9/2020; ở NH BIDV ngày 15/9, 16/9, 17/9, 18/9, 20/9, 21/9, 22/9. 
07/09/2020:     Liên quan đến cấp các loại Giấy xác nhận
- Đối với SV không có môn học nào đăng ký trong học kỳ, Nhà trường không cấp Giấy xác nhận là nam sinh viên đang học để hưởng chính sách hoãn NVQS.
07/09/2020:     Danh sách SV được nhận Đồ án tốt nghiệp ở HK1/2020-2021
1. Xét nhận ĐATN khóa tuyển năm 2016 thuộc CTĐT truyền thống, CLC:
   1a. Danh sách SV
 có đủ điểm tính đến ngày 6/9/2020 & đủ điều kiện nhận ĐATN theo quy định
   1b. 
Danh sách SV chưa có đủ điểm đến ngày 6/9/2020, được tạm thời giao ĐATN: 
      + Trường tạm xem như SV có điểm là C đối với các học phần kỳ hè 2020 mà đến nay chưa thi, để xét nhận ĐATN;
      + Dự kiến, đầu tháng 10, sau khi thi & có đủ điểm của năm học 2019-2020, nếu SV không đạt điều kiện làm ĐATN thì SV phải dừng làm ĐATN. Nếu đã đóng học phí ĐATN thì Trường hoàn lại tiền học phí ĐATN. 
      + Những SV có tên trong danh sách nêu trên mà ngoài DATN còn học trên 6 tín chỉ trong HK1/20-21 thì nên hoãn làm ĐATN để tập trung học các học phần, cải thiện điểm.
2. 
Xét nhận ĐATN SV Chương trình tiên tiến.
3. Tất cả SV trong các DS ở trên: nếu không muốn làm ĐATN ở học kỳ 1/20-21 thì trước 16h ngày 09/9/2020 đăng tin phản hồi tại bản tin xin hoãn DATN ở website FR
4. SV nào có thắc mắc thì phản hồi bản tin thông báo Tổng hợp giải đáp thắc mắc tại website FR trước 16h ngày 09/9/2020.
05/09/2020:     Đóng học phí học kỳ 1/2020-2021
1. Thông báo mức học phí áp dụng ở NH 2020-2021. Ngày 5/9/2020, Trường đã tổng hợp học phí các lớp học phần học trực tuyến & công bố trong trang cá nhân sinh viên;
2. 
Trường sẽ thu học phí HK1/2020-2021 thành 2 đợt:
   2a. Đợt 1: từ ngày 
10/9/2020 đến 21/9/2020. Đợt 2: từ ngày 19/10/2020 đến 02/11/2020. Học phí Đồ án tốt nghiệp đóng ở đợt 1. 
   2b. Nếu muốn đóng học phí thành 2 đợt, SV phải đăng nhập website Đăng ký học (http://dk4.dut.udn.vn) trong khoảng thời gian 
từ ngày 6-9/9/2020 và đăng ký số tiền đóng ở đợt 1. Số tiền đăng ký đóng không nhỏ hơn số tiền tối thiểu quy định (là: 3 triệu - đối với CTĐT truyền thống; 7,5 triệu đối với SV CTĐT CLC khóa 2016 và 2017; 8,5 triệu đối với SV CTĐT CLC khóa 2018 và 2019; 50% học phí học kỳ đối với SV PFIEV, CTTT). Nếu SV không đăng ký số tiền đóng ở đợt 1 thì xem như đóng 100% số tiền yêu cầu đóng ở đợt 1; 
3. Tất cả SV diện miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước: chưa phải đóng học phí ở đợt 1.
4. SV thuộc diện phải đóng ở đợt 1 nhưng không đóng thì sẽ bị hủy đăng ký Đồ án tốt nghiệp, các lớp học phần thực hành/ thí nghiệm/ thực tập đã đăng ký và bị khóa website.
5. Khi SV trở lại Trường học tập, Nhà trường mới sắp xếp lại các lớp 
học phần thực hành/ thí nghiệm/ thực tập. SV đóng học phí các lớp này ở đợt 2.
6. Trường tiếp tục thực hiện chính sách cho hoãn đóng học phí. SV cần xin hoãn thì xem thông báo chi tiết và đăng nhập website để lập đơn (minh họa m
ẫu đơn xin hoãn).
03/09/2020:     Dữ liệu chính thức về đăng ký học của SV ở học kỳ 1/2020-2021; giải quyết xét ngừng học
1. Sau thời gian cho phép đăng ký bổ sung, điều chỉnh lần cuối cùng ngày 01/9/2020, đến nay Nhà trường thông báo về dữ liệu đăng ký học:
   1a. SV đã đăng ký vào lớp, sau đó đăng ký học online thì được Trường chuyển vào DUT-LMS. Đăng ký này được công nhận là chính thức; 
   1b. Các lượt SV-lớp học phần đã đăng ký vào lớp, sau đó SV không đăng ký học online: SV không được điều chỉnh học cùng với lớp dạy-học online nữa do SV đã không theo học cùng với lớp quá thời gian quy định. Khi hết giãn cách & trở lại Trường, Nhà trường sẽ khảo sát nhu cầu học để xem xét mở lớp bổ sung
   1c. Các lớp thực hành, thí nghiệm, thực tập, GDTC và một số lớp lý thuyết: Trường tạm duy trì lớp nhưng khi 
hết giãn cách & trở lại học tập thì một số lớp sẽ điều chỉnh lịch học hoặc hủy & SV phải đăng ký lại.
   1d. Ngày 05/9 Trường sẽ cập nhật danh sách SV nhận Đồ án tốt nghiệp ở HK1/20-21. SV chưa muốn làm ĐATN ở kỳ này thì trước ngày 8/9/2020 đăng bản tin ở chuyên mục "Xin hoãn làm DATN" ở  website http://fr.dut.udn.vn & phải làm thủ tục ngừng học. 
2. Học lại ghép với khóa tuyển năm 2020: SV nào có nhu cầu học lại thì theo dõi lịch học của khóa 2020 và đăng ký theo lịch thông báo của Trường;
3. Giải quyết ngừng học:
 SV không học ở học kỳ thì phải làm thủ tục ngừng học theo quy định. SV lập đơn bằng website http://sv.dut.udn.vn và nộp hoặc gửi bưu phẩm về Trường trước ngày 08/9/2020 (tính theo dấu bưu điện). Sau ngày này, Trường không giải quyết ngừng học vì lý do cá nhân.
01/09/2020:     Về dữ liệu trong hệ thống DUT-LMS
- Ngày 01/9/2020, Trường cho SV đăng ký bổ sung nên chưa cập nhật hết dữ liệu SV đã đăng ký học online trước đó vào hệ thống DUT-LMS; chưa công bố danh sách chốt cuối cùng các SV sẽ nhận ĐATN ở học kỳ 1/2020-2021. 
- Ngày 03/9/2020, dữ liệu tất cả SV học online mới được cập nhật đủ trong hệ thống DUT-LMS. 
31/08/2020:     Gia hạn lần cuối cùng đăng ký bổ sung học kỳ 1/2020-2021
1. Nhà trường gia hạn lần cuối cùng cho SV (thuộc diện đóng học phí muộn, quên đăng ký học) được bổ sung đăng ký học ở HK1/2020-2021:
   1a. 
Trường không khôi phục lại dữ liệu cho các SV đã bị xóa ở trước ngày 28/8 do nợ học phí;
   1b. Tất cả SV có nhu cầu học thì phải tự đăng ký ở website đăng ký học trong thời gian từ khi có thông báo này đến 24h ngày 01/9/2020;
   1c. Nếu đăng ký dự bị, sau mỗi khoảng thời gian 3h và đến 23h45, SV cần kiểm tra xem mình có được chấp nhận đăng ký hay không;
   1d. Sau khi đăng ký chính thức, SV cần đăng ký học online đối với các lớp học phần lý thuyết. Thực hiện ở menu [Covid19] trong website;
   1e. Các SV trước đây đã đăng ký lớp nhưng không đăng ký học online thì nay cũng có thể được phép điều chỉnh. Không cho phép đổi lớp học phần;
2. Trong thời gian xử lý đăng ký học đợt này, Nhà trường:
   2a. Chỉ hỗ trợ/ giải đáp cho SV tại website http://FR.dut.udn.vn và không trả lời tất cả các email SV gửi đến các nơi khác;
   2b. Sẽ xóa các bản tin mà SV gửi với nội dung đề nghị đổi lớp học phần đã đăng ký hoặc xin đăng ký trùng lịch học;
3. Các SV còn học phần phải học, trong học kỳ có lớp nhưng không đăng ký học HK1/2020-2021: trước ngày 08/9/2020 cần phải làm Đơn đề nghị xét ngừng học nộp tại Khu hành chính một cửa để Trường xét ngừng học. Nếu không thực hiện, cuối tháng 9/2020 Trường sẽ xóa tên khỏi danh sách sinh viên.
30/08/2020:     Xử lý dữ liệu đăng ký lớp mở bổ sung; Nhắc SV về việc kiểm tra đăng ký học online; Lưu ý SV về thời khóa biểu các lớp học phần khóa 2020
- Các lớp dự kiến mở bổ sung bị hủy do quá ít SV đăng ký: Danh sách tại đây
- Nhắc SV về việc kiểm tra đăng ký học online: 
   + Nhà trường để thời gian kết thúc đăng ký học online đến
18h ngày 30/8/2020.
   + Sau đó, Trường sẽ chuyển dữ liệu các SV đăng ký học online sang hệ thống DUT-LMS & không giải quyết bất kỳ trường hợp SV nào quên không thực hiện.

- Lưu ý SV có nhu cầu học lại ghép với khóa 2020: thời khóa biểu các lớp học phần dự kiến cho khóa 2020 tại đây. Thời gian đăng ký: dự kiến ngày 15-16/9/2020.
27/08/2020:     Đăng ký lớp học phần mở bổ sung; Cho phép điều chỉnh đăng ký học online
Đăng ký lớp học phần mở bổ sung:
   + Danh sách lớp học phần dự kiến mở bổ sung tại đây. Thời gian đăng ký: từ 05h ngày 28/8 đến 24h ngày 29/8/2020. Ngày 30/8, lớp nào ít SV đăng ký thì sẽ bị hủy.
   + Lưu ý: ngay sau khi đăng ký lớp nào thì phải đăng ký học online lớp đó. Khi kết thúc đăng ký: các trường hợp không đăng ký học online thì Trường sẽ hủy. 
Nếu đăng ký dự bị, ở các mốc thời gian [6, 9, 12, 15, 18, 21] giờ, SV cần kiểm tra lại kết quả Trường sắp xếp chính thức vào lớp.
   + Hiện tại, Trường không mở lớp bổ sung đối với: các học phần thực hành/ thí nghiệm/ thực tập và các học phần có lớp mở cho khóa 2020. Các học phần mà GV không còn quỹ thời gian dạy thì cũng không mở lớp. Yêu cầu SV không gửi đề nghị mở lớp.

- Cho phép điều chỉnh đăng ký học online: Trường cho phép SV thay đổi, thực hiện trong thời gian từ 05h ngày 28/8 đến 24h ngày 29/8/2020.
- Danh sách SV bị khóa website tại thời điểm 8h ngày 29/8/2020.
24/08/2020:     Kết quả xét nhận Đồ án tốt nghiệp ở học kỳ 1/2020-2021 với giả định SV đạt điểm C đối với các lớp học phần hk2 và hè 2020 chưa thi
- Danh sách SV dự kiến được nhận ĐATN ở học kỳ 1/2020-2021: khóa 2013, 2014 và 2015 (dữ liệu lúc 21h30); khóa 2016.
- Các SV có lớp học phần học kỳ 2 và hè 2020 chưa thi thì cần làm theo Hướng dẫn tại đây trong việc đề nghị Trường xét cho nhận Đồ án tốt nghiệp;
- Các SV nhiều lần bị 0 điểm ĐATN từ các kỳ trước: bị buộc thôi học;
- Các SV chây ỳ không đóng học phí, bị khóa tài khoản website: đến ngày 27/8/2020 nếu không thanh toán học phí nợ thì không được nhận ĐATN;
22/08/2020:     Danh sách SV đã hết thời hạn bổ sung chứng chỉ còn thiếu để được cấp bằng tốt nghiệp; Danh sách SV hết thời hạn được phép học
- Đến hết năm học 2019-2020, các SV có tên trong các danh sách sau đậy bị xóa tên khỏi danh sách SV của Trường:
   + Các SV chính quy thuộc khóa tuyển năm 2007, SV liên thông thuộc khóa tuyển năm 2012 đã học xong hết các học phần của CTĐT nhưng còn thiếu chứng chỉ quy định đã hết thời hạn bổ sung chứng chỉ còn thiếu để được cấp bằng tốt nghiệp: Danh sách tại đây;
   + Các SV thuộc khóa tuyển năm 2012 chưa đủ điểm tích lũy 2,00 hoặc chưa tích lũy đủ các học phần của CTĐT: Danh sách tại đây.
21/08/2020:     Trường điều chỉnh chuyển lớp dự bị & bổ sung lớp dạy-học trực tuyến
- Chuyển lớp dự bị thành chính thức: "AV chuyên ngành CNTT" 4130403.2010.18.XY. Có 3 sinh viên bị trùng TKB nên không được: 102170019, 102170052, 102170160.
- Thêm 5 lớp dạy-học online. Danh sách tất cả các lớp. Do điều chỉnh này, Trường đổi lớp "TN kỹ thuật điện" cho 4 SV có số thẻ là: 101190021, 101190065, 101190170, 101190182. 
19/08/2020:     Tình hình sinh viên đăng ký học; Xử lý đăng ký học HK1/2020-2021; Đồ án tốt nghiệp; Đóng học phí HK1/2020-2021
1. Tình hình SV đăng ký học, đăng ký học trực tuyến: Thống kê tại đây;
2. Danh sách các lớp học phần được tổ chức dạy trực tuyến trên hệ thống DUT-LMS và MS Teams: tại đây;
3. Xử lý đăng ký học:
   3a. Cuối ngày 19/8 Nhà trường nạp dữ liệu cho các sinh viên không nợ học phí & đã đăng ký học trực tuyến vào các lớp nêu ở mục 2;
   3b. Đ
ối với các SV đến ngày 18/8/2020 không đăng ký học trực tuyến: Nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài mà không thể đến Trường, Trường cho phép SV tự nguyện đăng ký bổ sung học trực tuyến: SV đăng ký LMS trên mạng trong khoảng thời gian từ 17h đến 21h ngày Thứ Sáu 28/8/2020.
   3c. Đối với SV vẫn còn 
nợ học phí năm học 2019-2020 (danh sách tại đây): SV bị hủy đăng ký học kỳ 1/2020-2021 và bị khóa website. Nếu SV thanh toán nợ học phí trước ngày 27/8/2020 thì đến ngày 28/8/2020, Trường sẽ xem xét khôi phục dữ liệu đăng ký học. Sau đó, ngày 28/8/2020 SV kiểm tra dữ liệu đăng ký học.
   Để thanh toán học phí nợ, SV 
nộp tiền vào tài khoản của Trường theo nội dung sau: Tên đơn vị hưởng: Trường Đại học Bách khoa; số tài khoản: 56010000043885 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Hải Vân; nội dung nộp tiền : Số thẻ SV (họ tên, lớp)- nop hoc phi ky 2-19-20.
4. Đồ án tốt nghiệp:
   4a. Trường sẽ xét, đăng ký ĐATN cho SV đủ điều kiện về kết quả học tập để làm ĐATN & không nợ học phí. SV nào còn nợ học phí thì phải đóng trước ngày 27/8/2020;
   4b. SV nào chưa muốn làm ĐATN thì ngày 06/9/2020 hủy đăng ký ĐATN ở website đăng ký học.
5. Đăng ký lớp mở tăng cường, đăng ký bổ sung Thực hành/Thí nghiệm:
Trường cho phép SV đăng ký trong các ngày 28-30/8/2020.
6. Đóng học phí:

   6a. Trường sẽ thu học phí HK1/2020-2021 thành 2 đợt. SV được phép lựa chọn số tiền đóng ở đợt thứ nhất: không nhỏ hơn số tiền tối thiểu quy định, hoặc đóng 100%; 
   6b. Thời gian các đợt thu như sau: Đợt 1 từ ngày 10/9/2020 đến 21/9/2020. 
Đợt 2 từ ngày 19/10/2020 đến 02/11/2020. 
   6c. Mức hoc phí ở năm học 2020-2021: xem tại chuyên mục thông báo về học phí tại website http://dut.udn.vn
18/08/2020:     Gia hạn cho SV điều chỉnh chọn học online
- Trường gia hạn cho SV tự nguyện chọn học online trong số các lớp đã đăng ký (vào mục Covid-19 -> Đăng ký học online): thực hiện đến 23h00 ngày 18/8/2020.
17/08/2020:     Kết quả (sơ bộ) xét nhận Đồ án tốt nghiệp ở HK1/2020-2021; Một số điểm lưu ý với sinh viên; SV hết thời hạn được phép học; SV bị khóa website
- Một số điểm lưu ý với sinh viên liên quan đến tài khoản ở hệ thống Office365DUT-LMS:
   + Mỗi SV được Trường cấp 1 tài khoản Office365. Nếu SV chưa kích hoạt thì tài khoản Office365 đó hiện tại bị vô hiệu & SV cần đề nghị Trường cấp lại. Nếu quên mật khẩu của tài khoản Office365 của mình, SV đề nghị Trường cấp lại mật khẩu. SV thực hiện đề nghị bằng chức năng của website http://sv.dut.udn.vn;
   + Mỗi SV có tài khoản trong hệ thống DUT-LMS. Nếu quên mật khẩu, SV đề nghị Trường cấp lại mật khẩu (thực hiện đề nghị bằng website http://sv.dut.udn.vn);
   + Sau ngày rút học phần/ đăng ký bổ sung, từ ngày 18/8/2020, sinh viên mới truy cập được các course lớp học phần trong DUT-LMS được tổ chức dạy-học trực tuyến.

- Kết quả (sơ bộ) xét nhận và kế hoạch làm Đồ án tốt nghiệp ở HK1/2020-2021:
   + Kế hoạch làm ĐATN: theo kế hoạch đã công bố theo QĐ số 948/QĐ-ĐHBK ngày 01/6/2020 và thông báo này (sẽ cập nhật vào ngày 21/8/2020);
   + 
Kết quả xét ngày 17/8/2020 khóa 13,14,15khóa 2016.       Kết quả xét ngày 18/8/2020: khóa 13, 14, 15; khóa 2016.
   + Trường sẽ cập nhật kết quả xét cho đến khi có đủ điểm thực tập tốt nghiệp, điểm thi HK2 và hè 2020;
-
Sinh viên hết thời hạn được phép học: 
   + SV ngành Kinh tế xây dựng, Sư phạm kỹ thuật, Quản lý công nghiệp: khóa tuyển năm 2014 còn được học đến hết kỳ 1/2020-2021, các khóa trước đã hết thời gian học;
   + SV các ngành còn lại thuộc khóa tuyển từ năm 2012 về trước: đã hết thời gian được phép học, trừ: SV có quyết định của Trường cho ngừng học do ốm/ tai nạn/ nữ sinh nghỉ sinh/ thi hành NVQS; SV chỉ còn học GDTC, GDQP-AN.
-
Danh sách SV bị khóa tài khoản website: dữ liệu lúc 20h30 ngày 17/8/2020.
13/08/2020:     Giải đáp/ thông báo về việc giải quyết một số công việc SV cần thực hiện cho đến ngày 25/8/2020
Toàn văn thông báo tại đây. Tóm tắt như sau:
1. Phúc khảo bài thi cuối kỳ học kỳ 2/2019-2020:
SV có nhu cầu thì lập đề nghị phúc khảo từ website http://daotao.dut.udn.vn/SV. Khi trở lại Trường để học, SV phải đến phòng A108 để nộp đơn & lệ phí. Trường không nhận các đề nghị qua email;
2. Phúc khảo bài thi cuối kỳ kỳ hè 2020: 
sau khi thi cuối kỳ hè 2020, Trường sẽ thông báo lịch phúc khảo. SV cần lập đơn & trực tiếp nộp đơn & lệ phí tại phòng A108;
3. SV đã đề nghị Trường cấp các loại Giấy xác nhận nhưng quá hạn mà chưa đến nhận & hiện tại đang bị khóa website: từ ngày 15-21/8/2020, Trường tắt chức năng kiểm soát ở website để SV đăng ký học,... Sau đó, việc kiểm soát được thực hiện;
4. Các SV nợ học phí năm học 2019-2020: nếu thực hiện đúng theo
thông báo số 1829/TB-ĐHBK thì đến ngày 15/8/2020 sẽ được mở khóa website; sinh viên xem danh sách nợ học phí tồn của kỳ 2 và kỳ hè năm 2019-2020 tại đây
5. Đăng ký học học kỳ 1/2020-2021:
   a. Từ ngày 8-17/8/2020, Trường tổ chức cho SV tự nguyện đăng ký học trực tuyến đối với các lớp lý thuyết, đồ án môn học, đồ án liên môn. Căn cứ kết quả đăng ký của SV và giảng viên, Nhà trường sẽ có quyết định chính thức về các lớp nào sẽ dạy-học vào ngày 18/8/2020. SV học trực tuyến cần thực hiện chuẩn bị theo hướng dẫn tại đây;
   b. Ngày 17/8, Trường cho phép SV: rút học phần, đăng ký bổ sung hoặc đổi lớp. Trường hợp thay đổi lớp là hạn chế. SV lưu ý về thứ tự đăng ký đối với các loại như sau:
      b1. Trước hết, cần đăng ký chính thức đối với tất cả các lớp có thể đăng ký được;
      b2. Tiếp đến, nếu có nhu cầu đăng ký lớp nào đó nhưng lớp hết chỗ thì đăng ký dự bị vào lớp đang bị hết chỗ. Lưu ý: không lạm dụng đăng ký dự bị để đổi lớp vì có thể Trường sẽ không sắp xếp lớp cho tất cả các đăng ký dự bị;
      b3. Sinh viên CLC có học phần đã học nhưng chưa đạt: nếu muốn học ghép với lớp mở cho CTĐT truyền thống thì dùng chức năng "Đề nghị xét học với lớp mở cho CTĐT truyền thống". Nhà trường sẽ xét từng trường hợp;
      b4. Đăng ký (tự nguyện) học trực tuyến các lớp lý thuyết. Lưu ý: Các trường hợp lớp lý thuyết đã đăng ký, nhưng không đăng ký học trực tuyến thì Trường sẽ tạm để lại & xem xét việc tổ chức học (nếu có thể) sau khi hết giãn cách xã hội do dịch bệnh.
   c. Các SV còn học phần cần học & có nhu cầu đề nghị Trường mở lớp bổ sung thì ngày 18/8/2020 thực hiện "Đăng ký nhu cầu học". Trường sẽ xem xét giải quyết học ghép đối với các trường hợp học phần thay thế hoặc mở lớp riêng nếu có đủ điều kiện.
   d. Các SV còn có học phần phải học mà trong học kỳ có lớp, nhưng đến ngày 10/8/2020 không đăng ký học rồi đến ngày 18/8/2020 cũng không đăng ký học thì sẽ bị xem là tự ý bỏ học; bị xóa tên khỏi danh sách sinh viên của Trường.
5. Việc đề nghị Trường xét ngừng học, gia hạn ngừng học 
vì lý do cá nhân:
   a. SV lập đơn đề nghị tại website http://daotao.dut.udn.vn/SV. Hạn cuối cùng để nộp đơn là 16h30 ngày 28/8/2020. Trước khi hết giãn cách xã hội do dịch bệnh, SV có thể nộp hồ sơ bằng cách gửi bưu phẩm EMS đến: Phòng Công tác sinh viên - Trường ĐHBK, 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
   b. SV có tên trong danh sách đã đăng ký học phần tính đến ngày 10/8/2020, sau đó không học trực tuyến thì không phải làm đơn đề nghị xét ngừng học.
6. Việc xét làm đồ án tốt nghiệp: Kế hoạch làm ĐATN theo kế hoach năm học đã công bố. Trường sẽ có thông báo chi tiết.
7. Xét học vụ - buộc thôi học: Trường sẽ đánh giá kết quả học tập sau khi có đủ kết quả thi của học kỳ 2 và hè năm học 2019-2020.
09/08/2020:     Cảnh báo bị khóa website đối với SV đề nghị Trường cấp xác nhận nhưng không đến nhận
- Trong vòng 14 ngày sau khi đề nghị Nhà trường cấp các loại Giấy xác nhận (là sinh viên, bảng điểm học tập, bảng điểm rèn luyện,...), SV phải đến nhận hồ sơ & đóng phí (nếu đề nghị số lượng vượt quá mức miễn phí). Các trường hợp quá 25 ngày không đến nhận hồ sơ & đóng phí thì sẽ tự động bị khóa website.
-
Danh sách SV đã đề nghị Trường cấp xác nhận (loại có trả phí) nhưng sau 21 ngày mà chưa đến nhận, tính đến 09/08/2020: tại đây.
- Danh sách SV đã đề nghị Trường cấp xác nhận (loại có trả phí) nhưng quá 25 ngày không đến nhận, tính đến hiện tại: tại đây.
- Ngày 14-18/8/2020, Trường sẽ tạm tắt chức năng kiểm tra này để SV rút học phần, đăng ký học online.
08/08/2020:     Tạm ngừng cho phép đăng nhập các website Đăng ký học
- Trường tạm ngừng cho đăng nhập các website Đăng ký học kể từ lúc 19h ngày 08/8/2020 để kiểm tra tình trạng máy chủ dữ liệu. Dự kiến sẽ mở lại từ 12h ngày 09/8/2020.
08/08/2020:     Gia hạn & yêu cầu thanh toán học phí nợ của năm học 2019-2020
- Để có số liệu tính toán chi hỗ trợ cho sinh viên theo TB số 579/TB-ĐHBK ngày 29/4), Nhà trường yêu cầu tất cả SV còn nợ học phí ở năm học 2019-2020 phải đóng trước ngày 14/8/2020. Chi tiết thông báo tại đây. Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt có thể làm hồ sơ đề nghị xét hoãn đóng học phí (mẫu đơn tại đây)
Danh sách sinh viên nợ học phí kỳ 2 tại đây, học kỳ hè tại đây
   + Danh sách SV hoãn đóng học ký tại đây
   + Danh sách SV trước khóa 2019 và số tiền học phí còn nợ tại đây. SV trong danh sách này nộp tiền vào tài khoản cá nhân tại NH Đông Á;
         DS sinh viên đã nộp tại đây
   + Danh sách SV khóa 2019 và số tiền học phí còn nợ tại đây. SV trong danh sách này nộp tiền vào tài khoản cá nhân tại NH BIDV;
         DS sinh viên đã nộp tại đây
         DS sinh viên đã nộp qua tài khoản trường:  14/08/2020  
- Đến ngày 15/8/2020, SV nào còn nợ & không thuộc diện được xét hoãn đóng thì sẽ bị khóa tài khoản website & bị hủy dữ liệu đã đăng ký học ở HK1/2020-2021. SV có lớp học phần cần học nhưng không đăng ký, có 0 tín chỉ trong học kỳ thì cuối học kỳ sẽ bị buộc thôi học.
07/08/2020:     Liên quan đăng ký học HK1/2020-2021; Chuẩn bị tổ chức dạy-học HK1/2020-2021
- Liên quan đăng ký học HK1/2020-2021:
   + Nhà trường đã sắp xếp lớp cho một số SV đăng ký nhu cầu & đã có lớp dự kiến mở ở HK1/2020-2021. Danh sách SV được sắp xếp lớp tại đây.
   + Đối với SV có đăng ký nhu cầu nhưng chưa được sắp xếp (do chưa có lớp, do cần thông tin học phần thay thế): Trường sẽ tiếp tục xem xét giải quyết trong thời gian đến;
   + Trường tiếp tục cho các SV làm thủ tục trở lại học tập muộn, được đăng ký học: SV tự thực hiện trên mạng từ 14h ngày 7/8 đến 12h ngày 8/8/2020. Trong khoảng thời gian này, SV có thể sử dụng chức năng "Đăng ký dự bị", "SV CLC xin đăng ký học lại ghép với lớp mở cho CTĐT truyền thống" (trừ học phần chính trị và pháp luật đại cương); 

- Chuẩn bị tổ chức dạy-học HK1/2020-2021:
   + Do dịch bệnh còn ảnh hưởng lớn, Nhà trường dự định sẽ tổ chức dạy-học online một số lớp học phần lý thuyết, trên nguyên tắc sự tự nguyện của sinh viên + khả năng đáp ứng của Trường. SV nào tự nguyện thì xác nhận sẽ học online, thực hiện trên mạng trong thời gian từ 12h ngày 8/8 đến 24h ngày 17/8/2020. Kết thúc thời gian xác nhận này, căn cứ tình hình thực tế Nhà trường sẽ có thông báo chính thức.
03/08/2020:     Xử lý dữ liệu đăng ký học HK1/2020-2021
- Các lớp ít sinh viên đăng ký nên bị hủy: danh sách tại đây;
- Hiện tại, Trường tạm duy trì các lớp dự bị (GDTC2, GDTC4 , AV A2.2, TN Vật lý) - các lớp đã cho SV đăng ký tạm, đến nay chưa sắp xếp được thời khóa biểu;
- Hầu hết các đề nghị của SV CTĐT CLC đề nghị xét học lại ghép theo lớp CTĐT truyền thống đã được xét duyệt. Các trường hợp học ghép với lớp học phần đại cương: SV cần tự đăng ký học với khóa 2020 hoặc 2019.
01/08/2020:     Giải quyết thủ tục xét trở lại học tập cho sinh viên ở học kỳ 1/2020-2021 trong bối cảnh phòng chống Covid-19
- Hiện nay, đã kết thúc thời hạn đăng ký học cho học kỳ 1/2020-2021. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn vì một số nơi bị phong tỏa trong thời gian vừa qua, Nhà trường gia hạn thời hạn xét trở lại học tập & hướng dẫn sinh viên làm thủ tục xét trở lại học tập ở học kỳ 1/2020-2021 trong bối cảnh phòng chống Covid-19: Xem hướng dẫn tại đây.
30/07/2020:     Liên quan đến đăng ký học HK1/2020-2021
- Trường gia hạn thời gian "Đăng ký toàn trường" đến 24h ngày 01/8/2020:
   + Lưu ý: Các lớp học phần có quá ít SV đăng ký sẽ bị hủy nên SV cần chủ động điều chỉnh đăng ký học. Ngày 02/8/2020 Trường sẽ công bố Lớp học phần bị hủy;
   + Từ 09h đến 24h ngày 01/8/2020: cho phép sinh viên CTĐT CLC năm thứ 4 trở đi đề nghị đăng ký học lại ghép với lớp truyền thống. Hướng dẫn thực hiện: tại đây;
- Trường điều chỉnh thời gian đăng ký nhu cầu học để xem xét mở lớp bổ sung: từ 0h ngày 02/8/2020 đến 24h ngày 05/8/2020.
29/07/2020:     Bách Khoa quyết tâm đồng lòng, chung sức chiến thắng đại dịch Covid19
29/07/2020:     Điều chỉnh thời gian giải quyết phúc khảo thi cuối kỳ HK2/2019-2020; Điều chỉnh lịch đăng ký học HK1/2020-2021
- Điều chỉnh thời gian giải quyết phúc khảo thi cuối kỳ HK2/2019-2020 (do dịch bệnh và hiện còn GV chưa nhập đủ điểm HK2/2019-2020):  
   + Hạn cuối SV nộp đơn phúc khảo: ngày 14/8/2020;
   + SV nộp đơn & lệ phí tại "Khi hành chính một cửa" sau khi kết thúc giãn cách xã hội, trở lại học tập. Nếu có thay đổi, Trường sẽ thông báo.
Điều chỉnh lịch đăng ký học HK1/2020-2021:
   + Tiếp nhận đề nghị của SV thuộc CTĐT CLC xét học theo lớp của CTĐT truyền thống: thực hiện trong Hệ thống đăng ký học, từ 18h ngày 30 đến 
đến 24h ngày 31/7/2020;
   + Đăng ký như cầu học để Trường mở bổ sung lớp: 
Thời gian đăng ký từ 05h ngày 01/8 đến 24h ngày 07/8/2020Trong thời gian này, không thể đăng ký (chính thức, dự bị) vào lớp học phần đã có. SV có nhu cầu học học phần nào thì dùng chức năng Đăng ký nhu cầu ở website Đăng ký học, không đăng tin đề nghị mở lớp tại website http://fr.dut.udn.vn.
28/07/2020:     Xét công nhận tốt nghiệp đợt cuối học kỳ 2/2019-2020
- Kết quả xét tốt nghiệp đợt cuối học kỳ 2/19-20:
   + Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp:
thuộc hệ  đào tạo tín chỉ; riêng SV chương trình PFIEV; riêng SV chương trình tiên tiến;
   + Nhà trường sẽ thông báo sau về hình thức phát bằng tốt nghiệp, phụ lục bằng tốt nghiệp. 
- Tất cả các trường hợp thiếu thủ tục mà chưa được xét ở đợt này: SV cần bổ sung để xét trong đợt kế tiếp (cuối học kỳ hè 2020). Dự kiến: cuối tháng 9/2020. 
1
2
3
4
5
Trang cuối