Danh sách sinh viên bị kỷ luật
Danh sách sinh viên
Thuộc khoa:
STTHọ tên sinh viênSố thẻ SVSố CMNDLớpBị kỷ luật ở kỳHình thức kỷ luậtSố quyết địnhNgày QĐCựu SVHành vi vi phạm
2Bùi Xuân Mạnh10717009520180712017H5CLC2/ 2018-2019Đình chỉ học tập 12 tháng1626/QĐ-ĐHBK23/05/2019Gian lận trong khi thi
1Hoàng Trọng Hữu Thiện10117027119190761017CDT22/ 2018-2019Đình chỉ học tập 6 tháng1633/QĐ-ĐHBK25/05/2019Gian lận trong khi thi