21/04/2015:     Thông báo liên quan đến đợt xét tốt nghiệp cuối học kỳ 2 năm học 2014-2015

- Chi tiết thông báo tại đây.
- Sinh viên vào mục Cá nhân -> Kết quả học tập & rèn luyện, xem phần "Thông tin chung" để kiểm tra thông tin về các chứng chỉ (chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, ngoại ngữ chuẩn đầu ra), nếu sinh viên đã có chứng chỉ mà chưa được đánh dấu đạt thì cần phôtô chứng chỉ nộp tại bàn số 2 P.ĐT kèm bản gốc để đối chiếu.

18/11/2014:     Thông báo chuẩn bị cho đợt xét công nhận tốt nghiệp cuối học kỳ 1 năm học 2014-2015

- Chi tiết thông báo: tại đây;
- Lưu ý với
SV bị kỷ luật với hình thức hoãn công nhận TN & đình chỉ học: khi hết thời hạn kỷ luật cần phải làm thủ tục trở lại học tập, sau đó mới có thể lập đơn xin xét công nhận TN.

25/04/2014:     Chuẩn bị Xét công nhận tốt nghiệp - đợt xét tốt nghiệp cuối tháng 06/2014

- Xem chi tiết thông báo: Tại đây
- Các sinh viên kiểm tra trên website nếu còn thiếu các chứng chỉ GDTC, GDQP thì cần nộp bản photo tại bàn số 2 (mang theo bản gốc để đối chiếu)