14/08/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh06] Anh văn CN CĐT

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 25/08/2018,Tiết: 2-4, phòng: H103

13/08/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh61] Thi công mặt đường

Các bạn nhóm 61 học môn Thi công mặt đường ra “nhập hội” và thảo luận về môn học tại đây:

https://www.facebook.com/groups/199974033875283/post_tags/?post_tag_id=382458928960125

12/08/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh22C] ĐA lò hơi

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 24/08/2018,Tiết: 3-4, phòng: B208

12/08/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh22B] ĐA lò hơi

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/08/2018,Tiết: 3-4, phòng: B208

12/08/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh22A] ĐA lò hơi

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/08/2018,Tiết: 1-2, phòng: B208

09/08/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] An toàn điện

Các em lưu ý, ngày mai 10/8/2018, sáng 8h tai phòng E112 chúng ta thi mon An toàn Điện nhé

08/08/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh61A] ĐA Thi công mặt đường, [14.Nh61B] ĐA Thi công mặt đường, [14.Nh61C] ĐA Thi công mặt đường

THÔNG BÁO CỦA GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

.Tuần đầu tiên của kỳ học GV phụ trách sẽ giao Nhiệm vụ đồ án cho các Nhóm, mỗi nhóm 2 SV (vào ngày 20/08/2018).

.SV trong cả 3 nhóm: 14.Nh61A - NHÓM 14.Nh61B - NHÓM 14.Nh61C có thể “bắt cặp”để cùng thực hiện và hoàn thành đồ án (Nhóm A có thể bắt cặp với bạn nhóm B hoặc C cũng được vì cùng 1 giảng viên phụ trách).

.Để nâng cao chất lượng đồ án, mỗi tuần GV phụ trách đều làm việc với cả3 nhóm (61A – B – C) tổng cộng là 4 tiết (từ tiết 1- 4 ngày thứ 2 hàng tuần, dự kiến phòng F302, đây cũng chính là phòng học lý thuyết của nhóm 61 vào buổi chiều, “dự kiến” là vì hiện nay trang mạng Đào tạo chưa cho GV đăng ký phòng).

.Các thông tin và thảo luận về Đ.Á sẽ thực hiện thường xuyên, hàng ngày tại group FaceBook: Thảo luận về thi công mặt đường (ĐHBK ĐN - ... - 2018-NBC).

.SV cần tham gia Group để thảo luận và biết thông tin hàng ngày, hàng tuần.

Chúc các bạn thành công!

07/08/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] ĐA Kết cấu Bê tông cốt thép, [] ĐA Kết cấu Bê tông cốt thép

Lưu ý như đã thông báo ngày mai cả 2 nhóm đều bảo vệ từ lúc 7.00, phòng F107 nhé, Thân, Chính

06/08/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Thực tập Địa chất công trình

Hiện nay còn bạn Võ Minh Quang chưa nộp báo cáo. Sắp hết hạn nhập điểm đề nghị bạn Quang nộp gấp. Hết hạn nộp điểm sẽ bị điểm 0 cột chuyên cần ( bài tập và báo cáo)

 

Bạn Võ Minh Quang và Bạn TRịnh Công Sơn chưa ký bảng điểm đề nghị ký nếu không ký sẽ bị điểm 0 toàn học phần

 

Trân trọng thông báo!!!

06/08/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Kinh tế xây dựng

Lịch thi môn kính kế Xây dựng nhóm 92 :

Nhóm 92A bắt đầu lúc 7h30 (chậm hơn kế hoạch 30 phút)

Nhóm 92B bắt đầu  lức 9h00

05/08/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] An toàn điện

Thi An Toàn Điện vào thứ 6, ngày 10/8/2018 lúc 8h tại phòng E112

05/08/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] An toàn điện

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 10/08/2018,Tiết: 2-4, phòng: E112

05/08/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1, [] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1, [] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1 , [] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1

Chào các bạn, 

Thầy thông báo lịch bảo vệ chính thức các nhóm đồ án BTCT xx92 (Thầy Lam) và xx93 (Thầy Tùng) như sau:

- Các nhóm xx92 (Thầy Lam) tập trung toàn bộ lúc 7h30, thứ 6, ngày 10/08 tại phòng F110. 

 

- Các nhóm xx93 (Thầy Tùng) tập trung toàn bộ lúc 14h, thứ 6, ngày 10/08 tại phòng F110. 

 

Lưu ý, cả hai nhóm đều bảo vệ ngày 10/08. 

Bạn nào cấn lịch thì có thể xin đổi buổi sáng/chiều. Nhưng phải báo trước để Thầy sắp xếp. 

Thầy sẽ điểm danh toàn thể đầu giờ, bạn nào vắng sẽ không được gọi lại. 

Thầy Tùng

05/08/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1, [] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1, [] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1, [] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1

Chào các bạn, 

Thầy thông báo lịch bảo vệ chính thức các nhóm đồ án BTCT xx92 (Thầy Lam) và xx93 (Thầy Tùng) như sau:

- Các nhóm xx92 (Thầy Lam) tập trung toàn bộ lúc 7h30, thứ 6, ngày 10/08 tại phòng F110. 

 

- Các nhóm xx93 (Thầy Tùng) tập trung toàn bộ lúc 14h, thứ 6, ngày 10/08 tại phòng F110. 

 

Lưu ý, cả hai nhóm đều bảo vệ ngày 10/08. 

Bạn nào cấn lịch thì có thể xin đổi buổi sáng/chiều. Nhưng phải báo trước để Thầy sắp xếp. 

Thầy sẽ điểm danh toàn thể đầu giờ, bạn nào vắng sẽ không được gọi lại. 

Thầy Tùng

02/08/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Phương pháp tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 04/08/2018,Tiết: 1-5, phòng: F102

02/08/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Phương pháp tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 03/08/2018,Tiết: 6-10, phòng: F303

02/08/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Phương pháp tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 03/08/2018,Tiết: 1-5, phòng: F110

02/08/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Đồ án Cơ sở thiết kế máy, [xx.Nh92] Đồ án Truyền động cơ khí

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔNG QUA LẦN CUỐI ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ HÈ: Hiện nay vẫn còn một số sinh viên vẫn chưa thông qua đồ án môn học của học kỳ hè. Buổi thông qua cuối cùng vào thứ 2 ngày 6/8/2018 tại Phòng học số 1 Chương trình PFIEV, bắt đầu từ 8h00. Sinh viên mang theo bản vẽ lắp in khổ A0, bản vẽ chế tạo trục (in khổ A3 hay A4), và thuyết minh để thông qua. Những sinh viên chưa gởi bản vẽ qua email, có thể tiếp tục gởi để thông qua. Những sinh viên nào bị vướng lịch học các môn học khác, có thể liên heẹ qua email với GVHD để bố trí buổi khác. GVHD.

02/08/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Kỹ thuật điện, [xx.Nh95] Kỹ thuật điện

Sáng mai 9h ngày 3/8/2018, các bạn tập trung tại Khu F và tìm giúp phòng để thầy giải bài tập trước khi thi nhé. 

01/08/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Kỹ thuật đo

Ngày mai lớp thi vào lúc 7h30 nhé.

01/08/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Đồ án Điện tử công suất

Gửi các sinh viên do thầy Giáp Quang Huy hướng dẫn đồ án ĐTCS: Do sáng thứ tư (1/8) tuần này thầy có họp đột xuất về chương trình đào tạo nên không duyệt đồ án được. Lịch thông đồ án ĐTCS lần cuối (cả báo cáo và bản vẽ) để cho điểm hướng dẫn sẽ chuyển qua sáng thứ năm (2/8) ở phòng F306 từ 8h30. Th Huy

01/08/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Đồ án Điện tử công suất

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 02/08/2018,Tiết: 2-3, phòng: F306

31/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] ĐA Kết cấu Bê tông cốt thép, [] ĐA Kết cấu Bê tông cốt thép

Lịch bảo vệ đồ án:

Cả 2 nhóm đều bảo vệ cùng lúc 7h00 ngày 8/8/2018 nhé, Thân, Chính

31/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Phương pháp tính

GV phụ trách học phần Phương pháp tính ngành XD DD&CN thông báo: ngày 1/8/2018 thi bắt đầu từ 7h30

31/07/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Điện tử công suất

Chào các em,

Thầy gửi các em phần slide bổ sung hôm thứ bảy vừa rồi học. Chúc các em thi tốt!

https://drive.google.com/file/d/1TlXMqHrQyFBT0rJMJ71juQkOLFlTS2_z/view?usp=sharing