23/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] An toàn điện

Các em tập trung o phòng F108

23/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Điện tử công suất

Chào các em,

Theo kế hoạch thì sáng thứ bảy này học bù. Nhưng do thầy bị viêm cổ họng quá, chiều phải đi coi thi TS ở Quảng Ngãi. Sợ sức khỏe không đảm bảo để coi thi tuyển sinh nên sáng nay Thầy tạm thời chưa dạy bù được, phải nghỉ ngơi ở nhà. Theo kế hoạch của trường thì lớp nghỉ trong hai tuần 47&48 (2 tuần tiếp theo), tuần 49 sẽ học lại, thầy sẽ bù sau đợt nghỉ này. Các em thông cảm! Th Huy.

22/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] An toàn điện

Ngày 23/6/2018, các em học bù tiết 2-4, bất đầu lúc 8h. Chúng ta tập trung ở khu F để tìm phòng trống. Thầy An

22/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Truyền động điện

Sáng mai thứ 7 (23/06/2018) lớp không thể học bù theo dự định do không có phòng. Lịch dạy bù sẽ dời lại tuần sau.

22/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92D] TN Vật lý

Thầy có người bà con mới mất nên Chủ nhật này không lên trường được.

Các em được nghỉ ngày 24/06.

Thứ 3, ngày 10/7 Thầy đi công tác nên các em nghỉ.

Thứ 3, ngày 17/7, lớp học bình thường.

22/06/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh32] Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số

Cô chấm điểm phòng 303 và 307; những phòng thi còn lại, cô không chấm. Các em có thắc mắc gì liên hệ thầy Nguyễn Lê Hòa nhé.

22/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Đồ án Tổ chức thi công

Các bạn đồ án Tổ chức thi công thông đồ án vào sáng thứ 2 tuần đến ngày 25/6/2018 tại Văn phòng khoa Quản lý dự án lúc đúng 7h45.

 

Lưu ý: Các em đi thông đầy đủ và đúng giờ vì sau đó cô có cuộc họp 

Nội dung thông: Những phần các bạn đã làm được in ra A1 để thông. Nhớ mang theo bản vẽ gốc ở đồ án Kỹ thuật thi công

22/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Kinh tế xây dựng

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 22/06/2018

22/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Đồ án Điện tử công suất

Gửi các sinh viên do thầy GQHuy hướng dẫn đồ án DTCS: sáng nay thầy bận họp CTDT bên bộ môn nên chưa thông đồ án được. Qua kỳ thi tuyển sinh ĐH sẽ thông (khoảng ngày 28/6). Các em cứ tiếp tục làm các phần tiếp theo. Bạn nào chưa nhận đồ án thì 11 giờ có thể ghé BM thầy giao cho ha.  

22/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Phương pháp tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 22/06/2018,Tiết: 7-10, phòng: E103

21/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Cấp, thoát nước

Gửi các bạn N92 bài tập lớn môn Cấp thoát nước.

https://drive.google.com/file/d/1UGxKqCd_fFI3lHQm06nzYz_eTiyuQkUM/view?usp=sharing

21/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Thủy khí & Máy thủy khí

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 22/06/2018

21/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Đồ án Cơ sở thiết kế máy, [xx.Nh92] Đồ án Truyền động cơ khí

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH BUỔI THÔNG QUA ĐỒ ÁN CSTKM+TĐCK (HỌC KỲ HÈ): Buổi thông qua đồ án sáng thứ 6 ngày 22/6, được chuyển sang buổi chiều thứ sáu ngày 22/6 bắt dầu từ 13h00, tại Phòng học số 1, Chương trình PFIEV. Tiếp tục thông qua đồ án vào sáng thứ 7 ngày 23/6 bắt đầu lúc 9h00, tại Phòng học số 1, PFIEV.

21/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Định mức kỹ thuật trong xây dựng

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 23/06/2018,Tiết: 1-5, phòng: F207

21/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Kỹ thuật Sản xuất xenlulo & giấy

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 21/06/2018

21/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1, [] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1, [] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1, [] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1

Chào các bạn, 

Ngày mai, 22/06, ta thông đồ án từ tiết 8 tại phòng F109 nhé. 

Thầy Tùng

21/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 22/06/2018,Tiết: 8-10, phòng: F109

21/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Giải tích 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 22/06/2018

21/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Phương pháp tính

Chào các em.

Chiều nay các em nghỉ môn học Phương Pháp Tính phòng F308 của mình nhé.

Sau khi nghỉ 2 tuần chúng ta sẽ kiểm tra giữa kỳ. 

Chử Văn Tiệp

21/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Phương pháp tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 21/06/2018

21/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Thủy khí

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 21/06/2018

21/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Đồ án Lò hơi

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/06/2018,Tiết: 1-4, phòng: B204

20/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh93] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1, [] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1, [] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1, [] Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1

Chào các bạn,

Ngày mai, 21/06, Thầy phải họp ở Trường nên không thông đồ án được. Các bạn nghỉ nhé.

Thầy Tùng

20/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Toán chuyên ngành XD

Chào các bạn,

Ngày mai, 21/06, Thầy bạn họp ở ĐHĐN nên không dạy được.

Các bạn nghỉ nhé.

Thầy Tùng

20/06/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Cơ học đất

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 21/06/2018