16/12/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh28A] ĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp, [15.Nh29A] ĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp

nhóm đồ án NMD sẽ học từ tiết 3, sáng thứ 2, ngày 17/12/2018 tại phòng E303

16/12/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh29A] ĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 17/12/2018,Tiết: 3-4, phòng: E303

15/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.18] Anh văn A2.1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 27/12/2018,Tiết: 7-10, phòng: B201

15/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01B] Anh văn A2.1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 26/12/2018,Tiết: 7-10, phòng: B201

15/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh40] Anh văn A2.1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 29/12/2018,Tiết: 7-10, phòng: H101

15/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh16] Giải tích 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 17/12/2018,Tiết: 1-3, phòng: E112

15/12/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh38] Điện tử ƯD

Chào các em,

Chiều thứ 4, 13h30, các em đến Văn phòng khoa Điện tử Viễn thông để ký tên vào bảng điểm thi cuối kỳ.

Trân trọng.

Nhật Viễn

14/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh32] Hóa học ĐC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-7) ngày: 17/12/2018

14/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh22] Tin học ĐC

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 18/12/2018,Tiết: 2-4, phòng: F409

14/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh22] Tin học ĐC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-10) ngày: 28/12/2018

14/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh85] Giải tích 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 15/12/2018

13/12/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh45] Phương pháp tính

Lịch thi môn Phương pháp tính dời sang ngày thứ bảy 15/12/2018.

Thời gian thi: 13h00

Phòng thi: F401

 

Thầy Nhật

13/12/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh45] Phương pháp tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 15/12/2018,Tiết: 6-8, phòng: F401

13/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh64] Môi trường

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-2) ngày: 18/12/2018

13/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh77] Tin học ĐC

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 17/12/2018,Tiết: 1-3, phòng: F301

13/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh02] Tin học ĐC

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 18/12/2018,Tiết: 2-5, phòng: F402

13/12/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh33] Toán chuyên ngành

Hoãn học bù vào thứ Sáu tuần này (14/12/2018)

13/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01] Anh văn A1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/12/2018,Tiết: 1-5, phòng: B301

13/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.18] Anh văn A2.1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 18/12/2018,Tiết: 7-10, phòng: B302

13/12/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh27A] ĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp, [15.Nh27B] ĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp, [15.Nh28B] ĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp

Ngày 21/12/2018 sinh viên nộp thuyết minh đồ án và ký duyệt bản vẽ.

Thời gian và địa điểm: giảng viên sẽ thông báo trên hệ thống này trước đó 1-2 ngày, sinh viên lưu ý theo dõi.

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh38] Vật lý 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 15/12/2018,Tiết: 7-10, phòng: E303

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh33] Toán chuyên ngành

Bài tập chương 6,7+9

https://drive.google.com/file/d/1r8ZC7kQAa-Er3E48-13gFN4-OFMJGBeG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ife8kzzMN16sP8I0SCCOFvL4D8ZH_NS/view?usp=sharing

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh29] Toán chuyên ngành

Bài tập chương 6,7+9

https://drive.google.com/file/d/1r8ZC7kQAa-Er3E48-13gFN4-OFMJGBeG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ife8kzzMN16sP8I0SCCOFvL4D8ZH_NS/view?usp=sharing

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh27] Toán chuyên ngành

Bài tập chương 6,7+9

https://drive.google.com/file/d/1r8ZC7kQAa-Er3E48-13gFN4-OFMJGBeG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ife8kzzMN16sP8I0SCCOFvL4D8ZH_NS/view?usp=sharing

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01] Anh văn A1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 23/12/2018,Tiết: 3-5, phòng: H106