26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh45B] Anh văn A2.2

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-7) ngày: 27/04/2018

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh33] Nguyên lý 2(KTCT)

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 05/05/2018

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh84] Nguyên lý 2(KTCT)

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 03/05/2018

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh67] KC bê tông CT 1

Do nghỉ Giỗ tổ HV, nên 15N67 học bù môn KCBTCT1 tiết 1-5, thứ 4 ngày 2/5/2018 tại phòng H108

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh67] KC bê tông CT 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 02/05/2018,Tiết: 1-5, phòng: H108

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh46] Nguyên lý 2(KTCT)

Thoòng báo!

lịch học của lớp mình sẽ chuyển sang chiều chủ nhật thay vì sáng chủ nhật nhé,phòng E402,bắt đầu 1h30’,ngày 13.5.18

 

luu ý:trc khi đi ôn fai xem bài trc nhé!

nhận dc Thông báo,nhớ báo cho các bạn khác biết và xác nhận lại giúp cô nhé 0905334938

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Vẽ Kỹ thuật

N92 Vẽ kỹ thuật dời lịch thi giữa kỳ sang tuần 39 (thứ 5, ngày 3/5/18, 17h30), F102l

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh52] Vẽ Kỹ thuật

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 04/05/2018,Tiết: 2-4, phòng: F401

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [xx.Nh92] Vẽ Kỹ thuật

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 07/05/2018,Tiết: 2-4, phòng: F107

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh05] Nguyên lý 2(KTCT)

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 13/05/2018,Tiết: 1-4, phòng: F110

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh64] Nguyên lý 2(KTCT)

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 13/05/2018,Tiết: 7-10, phòng: E402

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh47] Nguyên lý 2(KTCT)

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 05/05/2018

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh05] Nguyên lý 2(KTCT)

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 03/05/2018

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh34] Mạch điện tử tương tự và số

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 27/04/2018,Tiết: 1-4, phòng: E403

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh40] Thiết kế bộ lọc số

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 10/05/2018,Tiết: 9-10, phòng: F110

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh40] Thiết kế bộ lọc số

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:9-10) ngày: 03/05/2018

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh20] Kinh tế vận tải

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 27/04/2018

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh17] Kinh tế vận tải

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:4-5) ngày: 27/04/2018

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh17] Kinh tế vận tải

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 28/04/2018,Tiết: 4-5, phòng: H202

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh20] Kinh tế vận tải

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 28/04/2018,Tiết: 1-3, phòng: H202

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh48] Nguyên lý 2(KTCT)

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 03/05/2018,Tiết: 8-10, phòng: F101

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh28] Phương pháp tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 28/04/2018,Tiết: 6-9, phòng: H106

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh72] Kiến trúc nhà ở

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 27/04/2018,Tiết: 10-10, phòng: E302

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh71] Kiến trúc nhà ở

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 27/04/2018,Tiết: 4-4, phòng: E206

26/04/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh17] Toán chuyên ngành (CK)

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 05/05/2018,Tiết: 6-10, phòng: H207