29/09/2018:     Thông báo cho sinh viên khóa mới K2018

1. Về khái niệm "lớpsinh viên" và "lớp học phần"; "nhóm lớp học phần cơ bản":
   + "Lớp sinh viên": bao gồm những SV cùng ngành, cùng khóa học
.Lớp sinh viên có ký hiệu lớp,cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, giảng viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập; là nơi để Trườngtổ chức, quản lý về thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt độngđoàn thể, hoạt động xã hội, thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
   + "Lớp học phần": được tổ chức theo học phần & học kỳcho những SV có nhu cầu học học phần tương ứng. Trong một lớp học phần có thểcó SV thuộc nhiều ngành, nhiều khóa;
   + "Nhóm lớp học phần cơ bản": là tập hợp các "lớp họcphần" được mở ở mỗi học kỳ theo tiến độ thiết kế của chương trình đào tạocho từng ngành, khóa tuyển sinh.
2. Xem thông tin sắp xếp "lớp sinh viên" theo ngành và "nhómlớp học phần cơ bản" của mình tại đây. Hướng dẫn: Mở file và tìm theo số báo danhthi THPT;
3. Xem thời khóa biểu của "nhóm lớp học phần cơ bản": 
tại đây.
4. Lưu ý về lớp học Tiếng Anh:
- Kết quả thi Tiếng Anh đầu vào& xếp lớp học Tiếng Anh cho SV các chương trình truyền thống khóatuyển năm 2018

   + SV khóa 2018 mở file 
Kết quả thi Tiếng Anh đầu vào và tra theo số báo danhthi THPT để đến dòng thông tin của mình và nhớ nhóm lớp mình được xếphọc ở cột "Xếp vào nhóm học phần Anh văn". Sau đó, tra thời khóa biểu của Lớp học phần Anh văn: tại đây
   + Danh sách SV được miễn học học phần "Anh văn A2.1"Danh sách SV được miễn học 2 học phần "Anh văn A2.1"và "Anh văn A2.2";
   + Lưu ý: Quy định của Trường về yêu cầu năng lực ngoại ngữ của sinhviên: tại đây. Nguyên tắc xếp lớp: SV không dự thi hoặc có điểm thi <35:học Anh văn A1; SV có điểm thi từ 35 đến 69: học Anh văn A2.1; SV cóđiểm thi từ 70 đến 84: học Anh văn A2.2; SV có điểm thi >=85: Miễn họcAnh văn A2.1, A2.2.

5. Thông báo làm "thẻsinh viên liên kết" (thẻ sinh viên tích hợp với thẻ ATM của ngân hàng ĐôngÁ) cho SV khóa 2018

- Đối với các lớp học Giáo dục quốcphòng đợt 1:
   + Lớp trưởng đến Phòng 108 (Khu Hành chính 1 cửa phục vụ sinhviên) trong ngày 02/10/2018 để 
nhận danh sách SV và biểu mẫu hồ sơ kê khai làm thẻ;
   + Sau khi các SV trong lớp điền thông tin vào biểu mẫu, lớptrưởng tập hợp & nộp lại cho Bàn số 3 trước ngày 10/10/2018;
- Đối với các lớp học Giáo dục quốc phòng đợt 2 & 3:
   + Lớp trưởng đến Phòng 108 (Khu Hành chính 1 cửa phục vụ sinhviên) trong ngày 17/9/2018 để nhận danh sách SV và biểu mẫu hồ sơ kê khai làm thẻ;
   + Sau khi các SV trong lớp điền thông tin vào biểu mẫu, lớptrưởng tập hợp & nộp lại cho Bàn số 3 trước ngày 25/9/2018;
- Lưu ý: SV phải kê khai cẩn thận trong hồ sơ làm thẻ và ký đúng chữ ký củamình; cần chuẩn bị 01 ảnh thẻ 3x4 hoặc 4x6, 01 bản foto công chứng CMND. Hướngdẫn điền vào biểu mẫu hồ sơ làm thẻ: 
tại đây.

6. Tài khoản website Hệ thống thông tin sinh viên, Tài khoản Hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến LMS: Lớp trưởng nhận tài khoản cho sv trong lớp tại Phòng Đào tạo (cô Ngọc Hà). Hướng dẫn cập nhập thông tin nhân thân: Tại đây


18/09/2017:     Thông báo đến sinh viên khóa 2017

- Khóa 2017: thời khóabiểu của các nhóm lớp: tại đây (TKB Anh văn xem phía dưới). Danhsách SV & phân nhóm học: tại đây
- Sinh viên khóa 2017 xem danh sách phân nhóm và lịch TH tin học đạicương: Tại đây (sinhviên các lớp CLC sẽ phân nhóm thực hành sau khi có lịch học tiếngAnh) (Sinh viên nhóm 22 và nhóm 67 xem lại lịch thực hành tin, có sự thayđổi do trùng lịch học anh văn)

- Thời khóa biểu cáclớp học phần của SV khóa 2017 chương trình đại trà:  sinh viên xem nhómhọc "Anh văn", "Giáo dục thể chất" sau đó đối chiếu vớithời khóa biểu:

   + Lớp họcphần "Anh văn" và phân nhóm học Anh văn: xem tại đây. Từ tuần 9 (bắt đầu ngày 02/10) có sự thay đổi phòng học Anh văn, sinh viên xem Tại đây

   + Phânnhóm học Anh văn đối với sinh viên chương trình chất lượng cao: xem tại đây.
   + Lớp học phần "Giáo dục thể chất" và phân nhóm họcGDTC: xem tại đây;
   + Sinh viên các lớp khóa 2017 bắt đầu học Anh văn và GDTC từ ngày 11/9
- Chuyển buổi học môn Giáo dục thể chất: 

     +17N05: chuyển 18 sinh viên lớp 17CDT3 học GDTC vào chiều thứ 5, tiết 7-10
     + 17N12 học GDTC vào sáng thứ 5, tiết 1-4
     + 17N20 (23sv 17C4C học GDTC vào Chiều thứ 6, tiết 7-10
     + 17N69 học GDTC vào sáng thứ 5, tiết 1-4

28/08/2017:     Thời khóa biểu các lớp học của sinh viên khóa 2017 & phân nhóm lớp học phần cho khóa 2017

- Khóa 2017: thời khóa biểu của các nhóm lớp: tại đây. Danh sách SV & phân nhóm học: tại đâyAnh văn: sẽ phân lớp học sau khi có kết quả thi phân loại tiếng Anh đầu khóa, xem tại đây

05/05/2015:     Hướng dẫn cập nhật thông tin nhân thân

- Xem hướng dẫn: Tại đây

24/08/2014:     Lịch sinh hoạt sinh viên-công dân đầu khóa đối với sinh viên khóa 2014-2019

- Lịch sinh hoạt sinh viên-công dân đầu khóa đối với sinh viên khóa 2014-2019: chi tiết tại đây.