15/12/2018:  Chi tiết lịch đăng ký của SV khóa 2018; SV các khóa trước 2018 đăng ký học ghép với khóa 2018

- Lịch đăng ký chi tiết của khóa 2018: tại đây;
- Lưu ý:
   + Trong thời gian ưu tiên cho khóa 2018 đăng ký (từ 5h đến 16h ngày 15, từ 0h đến 12h ngày 16/12), SV khóa khác 2018 đăng nhập website thì bị khóa tài khoản 48 giờ;
   + SV khác khóa 2018 muốn đăng ký học ghép với khóa 2018 thì đăng ký trong ngày 20-21/12/2018;

13/12/2018:  Thông báo nghỉ đối với lớp học phần ngày 18/12/2018

- Sinh viên xem thông báo tại đây.

13/12/2018:  Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt giữa học kỳ 1, Các công việc liên quan đến Xét công nhận tốt nghiệp đợt cuối học kỳ 1

- Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt giữa học kỳ 1: Danh sách công nhận TN; Danh sách không được xét TN
- SV cần thực hiện các công việc liên quan đến xét tốt nghiệp cuối học kỳ 1: tại đây. Thời gian nhận hồ sơ cho lớp thay đổi lại: từ ngày 13/12/2018. SV kiểm tra lại tình trạng các chứng chỉ GDTC, GDQP trong trang cá nhân. Nếu SV nào đã có chứng chỉ nhưng chưa được đánh dấu vào mục tương ứng thì cần nộp chứng chỉ tại Bàn số 1, Khu Hành chính 1 cửa phục vụ sinh viên (phòng A108)

12/12/2018:  Nộp phí bảo hiểm y tế năm 2019; Phát thẻ sinh viên liên kết của khóa 2018

Sinh viên xem thông báo phải nộp BHYT tại đây  Danh sách sinh viên phải nộp phí BHYT trong năm 2019: xem tại đây
Từ ngày 12-13/12/2018: Lớp trưởng lớp 18ES, 18TCLC_DT2, 18KXCLC, 18X1CLC, 18H2CLC1,2, 18X3A, 18TDHCLC1, 18TCLC_DT3, 18PFIEV, 18N1, 18MT, 18KTHH1, 18DT2, 18DT1, 18C1B, 18D3,18TCLC_NHAT, 18DCLC2, 18TDH2, 18X1A  & SV trong danh sách làm thẻ bổ sung DS2DS1 đến phòng A132 gặp cô Ngọc Hà để nhận thẻ.

12/12/2018:  Liên quan đến đăng ký học học kỳ 2/2018-2019

- Xử lý dữ liệu cuối thời gian "đăng ký toàn trường" - ngày 11/12/2018:
   + Danh sách các lớp học phần bị hủy do quá ít SV đăng ký: tại đây;
   + Các lớp "Truyền động cơ khí" sẽ có điều chỉnh thời khóa biểu. Một số lớp học phần sẽ có thay đổi giảng viên phụ trách;
- SV kiểm tra dữ liệu & 
hiệu chỉnh đăng ký đăng ký học: Từ 05h ngày 13 đến 24h ngày 14/12/2018. Trường cho phép SV đăng ký thêm (kể cả dự bị), hủy đăng ký. Vào thời điểm lân cận các giờ chẵn trong khoảng thời gian này, Trường xử lý dữ liệu đăng ký dự bị. 
- Lưu ý đối với SV không phải khóa 2018:
   + Nếu 
đăng nhập website trong thời gian ưu tiên cho SV khóa 2018 đăng ký học (xem lịch ở thông báo ngày 29/11/2018) thì bị khóa tài khoản 48 giờ;
   + Nếu muốn đăng ký học ghép với SV khóa 2018 thì đăng ký trong ngày 20/12/2018.

11/12/2018:  Liên quan đến đăng ký học

- Các lớp học phần có số lượng mở là 2: là lớp chất lượng cao. Lưu ý SV: cân nhắc khi đăng ký vào lớp này, kể cả đăng ký dự bị. Hết thời gian đăng ký, SV không được thay đổi.

09/12/2018:  Nghỉ học ngày 10/12/2018 & khắc phục hậu quả đợt mưa lớn ngày 09/12/2018

- Chi tiết thông báo của Trường: tại đây.

08/12/2018:  Hướng dẫn các SV bị hạn chế khối lượng học tập 14 tín chỉ về việc chọn các học phần để đăng ký

- Trước hết, phải chọn đăng ký tối đa các học phần có liên quan đến các học phần ở học kỳ sau. Xem Chương trình đào tạo của mình để biết liên hệ giữa các học phần;
- Nếu tổng số tín chỉ theo thiết kế của chương trình đào tạo ở học kỳ tương ứng là trên 14tc thì cần để lại (không đăng ký) các học phần theo thứ tự sau:
   a. Các học phần chính trị, Pháp luật đại cương, Môi trường;
   b. Các học phần đồ án môn học; các học phần thí nghiệm/ thực hành;
   c. Các học phần khác mà ở các học kỳ sau không đòi hỏi hoặc ít đòi hỏi học phần này là học trước. Chú ý đến cả tính liên tiếp về điều kiện học trước.

06/12/2018:  Liên quan đến đăng ký học học kỳ 2/2018-2019

- Các lớp học phần thuộc nhóm 37 khóa 17 là lớp mở cho SV CLC ngành "KT điều khiển & tự động hóa". SV nào khác lớp 17TDHCLC cần phải tự chuyển sang nhóm khác;
- SV chương trình chất lượng cao từ 
khóa 2017 trở về trước lưu ý: 
   + Trường đăng ký các lớp học phần theo tiến độ thiết kế của chương trình đào tạo, trừ các học phần "Giáo dục thể chất";
   + SV tự đăng ký "Giáo dục thể chất", từ ngày 10/12/2018.

03/12/2018:  Tập huấn sinh viên khóa 2018 sử dụng email, website hệ thống thông tin sinh viên; Nhận thẻ sinh viên liên kết

- Tập huấn: SV khóa 2018 xem lịch tập huấn: tại đây. SV nào trùng lịch học thì có thể tham gia vào một trong các buổi tập huấn khác còn lại;
- Nhận thẻ SV: Lớp trưởng các lớp 18TDH1, 18TCLC_DT1, 18SH, 18N2, 18KX, 18KTHH2, 18H2B, 18H2A, 18DT3, 18CDT2, 18CDT1, 18C4CLC, 18C4B, 18C1A và các sinh viên trong danh sách làm thẻ bổ sung tại đây đến phòng A132 gặp cô Ngọc Hà để nhận thẻ sinh viên, từ ngày 06/12 đến 11/12/2018.

29/11/2018:  Liên quan đến đăng ký học học kỳ 2/2018-2019

- Trường phân lịch đăng ký để tất cả 14.283 SV thuận tiện đăng ký. Trong thời gian ưu tiên cho mỗi khóa, SV khóa khác đăng nhập website sẽ bị khóa tài khoản 48 giờĐăng ký lớp học phần "Giáo dục thể chất": từ 5h ngày 10/12. Đăng ký dự bị: từ 21h ngày 10/12. Chỉ dẫn về lớp học phần đăng ký được trong giai đoạn "ĐK toàn trường";
- Danh sách SV (cập nhật ngày 01/12) không được đăng ký quá 14 tín chỉ: tại đây. Các SV này không được đăng ký trong giai đoạn "ĐK theo nhóm", "ĐK theo khóa"; 
- Danh sách các học phần mà SV bị hạn chế KLHT không được đăng ký: tại đây;
- SV học Thực hành, Thí nghiệm, Thực tập: nếu ở HK1/2018-2019 chưa tham gia bảo hiểm thân thể ở HK1 thì học kỳ 2 phải tham gia BHTT. Trường sẽ đăng ký cho SV;
- SV đã hết thời gian được phép học thì không được đăng ký học, trừ GDTC: liên thông khóa 2015; SV từ khóa 2012 về trước thuộc ngành Sư phạm kỹ thuật, Kinh tế xây dựng, Quản lý công nghiệp. Các SV diện này có nhu cầu học GDTC thì đầu học kỳ 2/2018-2019 nộp Đơn xin đăng ký học tại P. Đào tạo A132;
- Lưu ý về đăng ký "Thực tập tốt nghiệp":
   + Thời gian đào tạo khóa 2015 theo kế hoạch là 9 học kỳ. Trường tổ chức TTTN cho khóa 2015 vào thời gian cuối HK2/2018-2019 & hè 2018;
   + SV khóa 2015 và các khóa trước xem kỹ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp tại Điều 24 Quy định đào tạo và đối chiếu với kết quả học tập của mình để cân nhắc việc đăng ký TTTN. Nếu quyết định sai, sẽ không thể học các lớp học phần trong kỳ hè 2018 và có thể học kỳ 1/2019-2020 không được nhận ĐATN;
- Nếu có thắc mắc trong quá trình đăng ký học thì gửi Email (bắt buộc sử dụng email Trường cấp cho sinh viênxem hướng dẫn
về hộp thư hỗ trợ SV: p.daotao.dky@dut.udn.vn.

29/11/2018:  Thay đổi lịch thi môn Toán chuyên ngành (nhóm 16.45, 16.50), thầy Nguyễn Văn Dũng

- Sinh viên xem lại lịch thi môn Toán chuyên ngành nhóm 16.45, 16.50 trong tài khoản cá nhân.(có thay đổi ca thi)

28/11/2018:  Đổi số điện thoại trong "Hệ thống thông tin sinh viên" sang hệ thống 10 số; Thông tin đợt xét tốt nghiệp kế tiếp; Cấp chứng chỉ GDTC cho SV khóa 2016

- Đến 14h ngày 28/11/2018: Trường đã chuyển đổi tất cả số điện thoại di động của sinh viên, người thân sinh viên (SĐT trong hệ thống thông tin SV) sang hệ thống 10 số;
- Trường tổ chức đ
ợt xét tốt nghiệp kế tiếp đối với SV đại học: Đợt giữa học kỳ 1 năm học 2018-2019. Trường gia hạn cho sinh viên hoàn thành hồ sơ để xét tốt nghiệp đợt này đến hết ngày Thứ 6 (07/12), sinh viên chú ý xem lịch đăng ký học để đăng nhập vào các khoảng thời gian cho phép, nếu không sẽ bị khóa tài khoản 48h
- Khoa Giáo dục thể chất thông báo cho SV các lớp khóa 2016 đăng ký thông tin để làm chứng chỉ GDTC, chi tiết thông báo: tại đây. Hạn đăng ký: trước 15/12/2018.

26/11/2018:  V/v sinh viên khóa 18 nhận thẻ SV

- Lớp trưởng các lớp 18X3B, 18VLXD, 18C4A, 18QLCN, 18D2, 18KTTT, 18T1, 18KTCLC2, 18D1, 18T2, 18X1B, 18CDTCLC, 18KTCLC1, 18DCLC1, 18THXD, 18H5CLC đến phòng A132 gặp cô Ngọc Hà để nhận thẻ sinh viên, từ ngày 29/11 đến 04/12/2018.

26/11/2018:  Bổ sung lịch thi cuối kỳ môn Phương pháp giảng dạy môn kỹ thuật nhóm 15.57

- Lịch thi môn PP giảng dạy môn KT nhóm 15.57: 7h ngày 30/11/2018, phòng F101

23/11/2018:  Thi tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Đà Nẵng

- SV có nhu cầu thi tiếng Anh chuẩn đầu ra vào ngày 23/12 thì đăng ký tại phòng KHTC của Trường từ ngày 28/11 đến 04/12/2018. Chi tiết tại đây.

17/11/2018:  Thông báo về lịch đăng ký học và lịch đóng học phí HK2/2018-2019 (thay cho thông báo ngày 04/11/2018)

- Lịch đăng ký học và lịch đóng học phí học kỳ 2/2018-2019: tại đây
- Phân lịch chi tiết đăng ký:
 tại đây. Cảnh báo: SV nào đăng nhập website không đúng lịch sẽ bị khóa tài khoản 48 giờ;
- Danh sách SV bị hạn chế không được đăng ký quá 14 tín chỉ ở HK2/2018-2019: danh sách ngày 16/11/2018;
- Thời khóa biểu lớp học phần lý thuyết, đồ án môn học: công bố ngày 25/11/2018;
- Thời khóa biểu lớp học phần Thực hành, Thí nghiệm, Thực tập: 
công bố ngày 26/11/2018. Thời khóa biểu GDTC: công bố ngày 27/11/2018.

15/11/2018:  V/v thông báo nghỉ học một số lớp học phần ngày 17,24/11 và ngày 01/12/2018

- Do công việc chung, nhà trường thông báo nghỉ một số lớp học phần tại đây

15/11/2018:  Các Quyết định xét học vụ cuối năm học 2017-2018

- QĐ buộc thôi học: SV chương trình PFIEVSV chương trình tiên tiếnSV chương trình truyền thống & chất lượng cao;
- QĐ cảnh báo kết quả học tập: SV chương trình tiên tiếnSV chương trình truyền thống & chất lượng cao
QĐ buộc ngừng học 01 năm đối với SV chương trình PFIEV.

15/11/2018:  Danh sách SV dự thi Tiếng Anh định kỳ ngày 25/11/2018

- Danh sách SV dự thi Tiếng Anh định kỳ ngày 25/11/2018: tại đây

14/11/2018:  Lịch thi cuối học kỳ 1 năm học 2018-2019

- Trường đã xếp xong lịch thi tất cả các lớp học phần khóa 2014, 2015, 2016, 2017. Sinh viên xem lịch thi trong tài khoản cá nhân tại mục: Cá nhân -> Lịch học & thi
- Lịch thi khóa 2018 trường sẽ thông báo sau.

12/11/2018:  Chuyển phòng học của các lớp học phần "Nhập môn ngành" học tại Trung tâm học liệu trong ngày 13,14/11/2018

- Ngày 13/11: Nhóm 18.Nh35 chuyển sang phòng F404; Nhóm 18.Nh41 chuyển sang phòng F404; Nhóm 18.Nh36 chuyển sang phòng E206;
- Ngày 14/11: Nhóm 18.Nh34 chuyển sang phòng F404; Nhóm 18.Nh72 chuyển sang phòng E207.

09/11/2018:  Danh sách SV không đóng học phí còn nợ học kỳ 1/2018-2019

- Danh sách SV không đóng học phí còn nợ học kỳ 1/2018-2019: tại đây.
- SV có tên trong DS này bị khóa tài khoản website. Cuối mỗi tháng, Trường kiểm tra và mở tài khoản website cho SV nào đã thanh toán nợ học phí.

07/11/2018:  V/v danh sách sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp bổ sung trong học kỳ 1 năm học 2018-2019

- Sinh viên xem danh sách đăng ký TTTN bổ sung tại đây, sinh viên nào đã được đăng ký thì liên hệ khoa để bố trí thực tập.

07/11/2018:  TB tổ chức lấy ý kiến người học về lớp học phần - Học kỳ 1, năm học 2018-2019

Trường tổ chức lấy ý kiến người học về lớp học phần để phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, sinh viên xem chi tiết thông báo: tại đây