23/01/2018:  Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt xét Tháng 1/2018

- Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp: Tại đây

21/01/2018:  Nhận đơn phúc khảo điểm cuối kỳ HK1 đối với các lớp học phần mở chính khóa cho khóa 2013, 2014, 2015, 2016

- Nhận đơn phúc khảo điểm cuối kỳ HK1 đối với các lớp học phần mở chính khóa cho khóa 2013, 2014, 2015, 2016: từ 08h đến 16h ngày 22/01/2018, tại Bàn số 2. Mẫu.

19/01/2018:  Điều chỉnh lịch đăng ký học ghép với khóa 2017

- Do cần thời gian xử lý dữ liệu học vụ học kỳ 1 & hủy đăng ký của SV sẽ bị thôi học, Trường điều chỉnh lịch đăng ký học ghép với khóa 2017 thành: 7h-12h ngày 21/01/2018.

19/01/2018:  Kết quả học tập của các lớp Anh văn CLC1 trong học kỳ 1-2017-2018; Sắp xếp học Anh văn ở học kỳ 2/2017-2018

- Kết quả học tập các lớp Anh văn CLC1 của khóa 2017 CLC ở học kỳ 1/2017-2018 do giảng viên trường ĐH Ngoại ngữ dạy tại đây, do Trung tâm AEC tại đây;
- Lịch học Anh văn CLC 2 ở kỳ 2 của 
SV khóa 2017CLC: xem trong tài khoản cá nhân. Nếu không muốn học, từ ngày 19-23/01/2018 SV đến "Bàn số 2_ Phòng Đào tạo A108" nộp đơn hủy học phần.

19/01/2018:  Kết quả xét nhận Đồ án tốt nghiệp ở học kỳ 2/2017-2018

- Điều kiện được nhận Đồ án tốt nghiệp: Theo Điều 24 Quy định về Đào tạo của Trường ban hành kèm theo Quyết định số 268/QĐ-ĐHBK ngày 7/7/2016
- Danh sách SV được nhận Đồ án tốt nghiệp ở học kỳ 2/2017-2018 như sau đây. 
Trường sẽ đăng ký ĐATN cho SV đủ điều kiện nhận. Các SV được nhận ĐATN liên hệ khoa để biết giảng viên hướng dẫn và kế hoạch làm ĐATN:
   + Kết quả xét ngày 20/01/2018: file PDF, file Excel;
   + Trường sẽ cập nhật danh sách & kết quả xét nhận ĐATN vào: sáng ngày 23/01 
file PDFfile Excel và sáng ngày 28/01/2018;
   + SV nào có thắc mắc thì gửi email đúng quy định đến địa chỉ  p.daotao.dky@dut.udn.vn để cùng Phòng Đào tạo đối chiếu kết quả học tập, kết quả xét

18/01/2018:  Kết quả xét học vụ học kỳ 1 năm học 2017-2018; xét công nhận tốt nghiệp đợt cuối học kỳ 1/2017-2018

- Kết quả xét học vụ học kỳ 1/2017-2018:
   + Danh sách SV dự kiến bị buộc thôi học kể từ học kỳ 2/2017-2018:
      # Do học kỳ 1/2017-2018 không học: SV khóa 2013, 2014, 2015, 2016
      # Do hết thời gian được phép học mà không hoàn thành khóa học: tại đây;
      # Do quá số lần cảnh báo được phép: khóa 2013, 2014, 2015, 2016
Do quá số lần cảnh báo được phép hoặc không học: khóa 2010, 2011, 2012;
   + Danh sách SV bị cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1/2017-2018: từ khóa 2016 về trước; khóa 2017;
   + SV nào có thắc mắc thì lập 
"Phiếu phản hồi xét học vụ" và nộp tại Bàn số 1 trước 16h ngày 24/01/2018;
   + Ngày 26/01/2018 Trường sẽ ban hành các QĐ buộc thôi học, cảnh báo kết quả học tập;

- Danh sách SV đủ điều kiện & được xét công nhận tốt nghiệp:
tại đây. Nếu có thắc mắc, SV cần liên hệ Bàn số 1 - phòng Đào tạo trong sáng ngày 19/01/2018;

18/01/2018:  Kết quả thi Anh văn nội bộ ngày 07/1/2018; gia hạn thời gian đánh giá khóa học & thời gian nhận hồ sơ xét TN

- Kết quả thi Anh văn nội bộ ngày 07/1/2018: tại đây
- Trường gia hạn: a/ thời gian đánh giá khóa học đến 24h ngày 18/01/2018; b/ thời gian nhận hồ sơ xét TN: đến 16h30 ngày 18/01/2018.

17/01/2018:  Thông báo nghỉ học ngày 17, 18, 19/01/2018 đối với một số lớp; Lưu ý về "Rút học phần" ngày 17/01/2018

- Thông báo nghỉ học một số lớp ngày 17-19/01/2018: Nhà trường tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đào tạo & đảm bảo chất lượng cho cán bộ quản lý & giảng viên. Các lớp học phần do các giảng viên trong danh sách phải nghỉ học, giảng viên bố trí dạy bù cho lớp. Thông báo & danh sách giảng viên: tại đây.
Lưu ý về "Rút học phần" ngày 17/01/2018: 
   + Các lớp Giáo dục thể chất 4: không được hủy, không được đăng ký thêm;
   + Không được hủy các lớp Thực hành, Thí nghiệm, Đồ án môn học. Sau khi có tất cả điểm học kỳ 1, Trường hủy đăng ký học phần nào SV đăng ký ở kỳ 2 mà có điểm > D học ở kỳ 1/2017-2018.

16/01/2018:  Thông báo về địa chỉ website Khảo sát ý kiến sinh viên; Thông báo về việc sử dụng kết quả các ký thi Tiếng Anh đánh giá chuẩn đầu ra

- Địa chỉ website Khảo sát ý kiến sinh viên:
   + Từ cuối học kỳ 1/2017-2018, Nhà trường tích hợp các website trước đây vào một website có địa chỉ là http://daotao.dut.udn.vn/FB hoặc http://FB.dut.udn.vn;
      (Sau khi đăng nhập, chọn từ menu "Đánh giá" rồi chọn loại khảo sát: Lớp học phần, hoặc Chương trình đào tạo, hoặc Công tác quản lý).
   + Website nói trên sẽ thực hiện khảo sát ý kiến sinh viên về: a/ Lớp học phần; b/ Khóa học; c/ Các hoạt động hỗ trợ học tập; d/ Tình hình việc làm sau 1 tháng tốt nghiệp.
- Thông báo về việc sử dụng kết quả các ký thi Tiếng Anh đánh giá chuẩn đầu ra: tại đây.

16/01/2018:  Nhận thẻ sinh viên bổ sung khóa 2017

- Sinh viên có tên trong danh sách sau đến nhận thẻ sinh viên tại Ngân hàng Đông Á - CN Đà Nẵng, số 167 Nguyễn Văn Linh: Danh sách

12/01/2018:  Kết quả thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 08/10/2017, ngày 03-12-2017; Tạm ngừng cấp xác nhận cho sinh viên đến ngày 25/01

- Kết quả thi VSTEP ngày 03-12-2017 tại đây. SV đạt mức yêu cầu và cần cấp chứng chỉ thì ngày 15-19/01/2018 đăng ký tại phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng của trường ĐHBK, sau đó liên hệ Phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ để nhận;
- SV đạt từ bậc 3 trở lên trong kỳ 
thi VSTEP ngày 08/10/2017 và đã đăng ký nhận chứng chỉ: đến nhận tại phòng KKT&ĐBCL của trường ĐHBK, ngày 12- 19/01/2018;
- Trường ngưng chức năng "tiếp nhận Đề nghị xác nhận thông tin" ở website "Hệ thống thông tin sinh viên" đến ngày 25/01, để xử lý các SV không đến nhận hồ sơ.

10/01/2018:  Liên quan đến chuẩn bị xét tốt nghiệp đợt cuối học kỳ 1/2017-2018

- Nhắc lại Thông báo đã đăng ngày 19/12/2017 về chuẩn bị xét tốt nghiệp đợt cuối học kỳ 1/2017-2018: tại đây;
- Điều chỉnh so với thông báo ở trên:
   + Thời gian đánh giá khóa học (mục 1.4): từ 12h ngày 16/01 đến 24h ngày 17/01/2018;
   + Hạn cuối nhận đơn xét công nhận tốt nghiệp (mục 1.3.1): 16h ngày 17/01/2018.
- Lưu ý: Đến ngày 17/01/2018, hàng ngày Trường cập nhật điểm học kỳ 1/2017-2018 và kết quả xét hoàn thành khóa học lên website.

05/01/2018:  Lưu ý về đăng ký học các lớp học phần mở chính khóa cho khóa 2017; Lịch đăng ký lớp mở tăng cường ở học kỳ 2

- Sinh viên khóa 2017: 
   + Từ 05h đến 24h ngày 07/01: SV các khoa đăng ký theo lịch đã công bố trong thông báo;
   + Từ 0h ngày 08/01 đến 24h ngày 10/01: đăng ký toàn khóa 2017;
   + Trong thời gian đăng ký, Trường tạm bỏ điều kiện tiên quyết đối với các học phần Anh văn. Sau khi có điểm thi Anh văn, Trường sẽ kiểm tra lại điều kiện tiên quyết và điều chỉnh lại đăng ký các lớp học phần Anh văn;
- Lưu ý SV các khóa khác 2017:
   + Từ 05h đến 16h ngày 07/01/2018, nếu đăng nhập website thì bị khóa tài khoản 72 giờ;
   + Rút học phần: từ 5h đến 12h ngày 17/01/2018. Một số lớp học phần có thể cho phép đăng ký bổ sung;
Lớp mở tăng cường ở học kỳ 2: Từ ngày 08 đến 10/01/2018 đăng ký nhu cầu học; từ 25-28/01/2018: đăng ký lớp mở tăng cường.

02/01/2018:  Danh sách thi Tiếng Anh nội bộ ngày 07/01/2018; Lịch sinh hoạt lớp học kỳ 2/2017-2018

- Thi Tiếng Anh nội bộ ngày 07/01/2018: Danh sách SV tại đây; Thí sinh có mặt trước phòng thi lúc 7h15;
- Lịch sinh hoạt lớp học kỳ 2/2017-2018: tại đây

29/12/2017:  Phát thẻ sinh viên (bổ sung khóa 2017); Hướng dẫn thi Tin học đại cương

- Thông báo nhận thẻ SV (bổ sung, khóa 2017): SV có tên trong danh sách đến nhận thẻ tại Ngân hàng Đông Á, địa chỉ 167 Nguyễn Văn Linh;
- Hướng dẫn thi Tin học đại cương:
Sơ đồ phòng thi, Nội quy, Hướng dẫn thi

28/12/2017:  Thông báo về việc đăng ký thi Tiếng Anh đầu vào của SV các khóa từ 2016 trở về trước

- SV các khóa từ 2016 trở về trước chưa đạt Tiếng Anh đầu vào, cần phải đến Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đăng ký dự thi. Thời gian thi: 7h15 ngày 13/01/2017; địa điểm thi: Tầng 3 khu F; Lệ phí thi: 50.000đ/1SV. Thời gian đăng ký: từ 02-05/01/2017.

27/12/2017:  Xử lý dữ liệu đăng ký học học kỳ 2/2017-2018

- Trường điều chỉnh các lớp "Toán chuyên ngành": 
   + Học phần "Toán chuyên ngành" khối ngành cơ khí có mã 3190240, học phần 
"Toán chuyên ngành" khối ngành môi trường có mã 3190250;
   + SV các lớp học phần đã được điều chuyển vào lớp tương ứng đúng khối ngành;
- Danh sách lớp học phần kỳ 2/2017-2018 bị hủy do số lượng đăng ký quá ít & Trường không thể chuyển SV sang lớp khác: tại đây;

25/12/2017:  TB nhận mật khẩu email của sinh viên khóa 2017

- Lớp trưởng các lớp khóa 2017 đến tại Bàn số 7 - phòng Đào tạo A108 nhận mật khẩu email cho lớp từ ngày 26/12;
- Xem hướng dẫn kích hoạt và sử dụng email sinh viên: t
ại đây

22/12/2017:  Điều chỉnh lịch đăng ký học của khóa 2017; Lưu ý với SV từ khóa 2016 về trước

- Thông báo Điều chỉnh lịch đăng ký học (chỉ điều chỉnh lịch đăng ký thử) của khóa 2017: tại đây;
- Lưu ý với SV các khóa từ 2016 về trước:
   + Nếu đăng nhập trong thời gian ưu tiên cho khóa 2017 đăng ký chính thức "theo nhóm" (05h đến 16h ngày 07/01/2018) thì sẽ bị khóa tài khoản 72 giờ;
   + Rút học phần đã đăng ký: từ 0h đến 12h ngày 17/01/2018;
   + Nếu cần đăng ký học lại ghép với lớp của khóa 2017: đăng ký trong khoảng thời gian 0h-24h ngày 19/01/2018.

22/12/2017:  Nhắc lại một số quy định của Trường

- Quy định về yêu cầu năng lực ngoại ngữ đối với SV: chương trình đại trà, chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến;
- Quy định về
yêu cầu kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Quy định về liêm chính học thuật;

19/12/2017:  Lịch thi học phần Tin học đại cương học kỳ 1 năm học 2017-2018; Thông báo chuẩn bị xét tốt nghiệp đợt cuối học kỳ 1/2017-2018

- Lịch thi "Tin học đại cương": tại đây;
- Thông báo chuẩn bị xét tốt nghiệp đợt cuối học kỳ 1/2017-2018: 
tại đây;

15/12/2017:  Phân lịch đăng ký trong thời gian đăng ký toàn trường đối với các lớp học phần GDTC và lớp học phần mở chính khóa cho khóa 2014, 2015, 2016

- Từ 00h ngày 16 đến 18h ngày 16/12: chỉ mở cho đăng ký vào các lớp học phần chính khóa cho SV khóa 14 (lớp có mã theo dạng xxxxxxx.1720.14.xxx);
- Từ 18h ngày 16 đến 12h ngày 17/12: chỉ mở cho đăng ký vào các lớp học phần chính khóa cho SV khóa 15 (lớp có mã theo dạng xxxxxxx.1720.15.xxx);
- Từ 12h ngày 17 đến 24h ngày 18/12: chỉ mở cho đăng ký vào các lớp học phần chính khóa cho SV khóa 16 (lớp có mã theo dạng xxxxxxx.1720.
16.xxx);
- Từ 05h ngày 19 đến 09h ngày 19/12: mở cho SV các lớp CLC từ khóa 2016 về trước đăng ký lớp học phần GDTC;
- Từ 09h ngày 19 đến 24h ngày 19/12: mở đăng ký vào tất cả các lớp, kể cả lớp học phần GDTC; mở đăng ký dự bị.
- Lưu ý SV khóa 2016 về trước về việc đăng ký học ghép với lớp mở chính khóa cho SV khóa 2017, kể cả GDTC2: ngày 19/01/2018. Xem lịch đăng ký khóa 2017: 
 tại đây.

12/12/2017:  Lưu ý về thời gian đăng ký Giáo dục thể chất; Phát bằng cho SV được xét tốt nghiệp đợt giữa kỳ 1; Kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh ngày 07/01/2018

- Thời gian đăng ký Giáo dục thể chất: đăng ký trong giai đoạn "đăng ký toàn trường" (16-18/12/2017 và 19/01/2018);
- SV được công nhận TN có tên trong
danh sách tại đây: đến nhận bằng tốt nghiệp tại phòng A123 (gặp cô Vân), nhận bảng điểm tốt nghiệp tại phòng A108 (Bàn số 2, 3);
- Kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh ngày 07/01/2018: thông báo chi tiết tại đây.

11/12/2017:  Cảnh báo: tạm khóa tài khoản đối với SV đăng nhập website vào thời gian ưu tiên tuyệt đối cho khóa khác đăng ký "theo nhóm", "theo khóa"

- Từ 05h đến 16h các ngày 10-15/12: SV nào đăng nhập vào thời gian ưu tiên tuyệt đối cho SV khóa khác đăng ký "theo nhóm", "theo khóa" thì sẽ bị tạm khóa tài khoản 48 giờ.

29/11/2017:  Lễ trao bằng; Kỳ thi Khảo sát năng lực tiếng Anh ngày 03/12; Kết quả thi Tiếng Anh định kỳ ngày 19/11; Phát thẻ sinh viên

- Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tham dự khóa đào tạo sĩ quan dự bị năm 2017: tại đây.
- Thi KSNLTA: Lịch, hiệu lệnh tại đây; danh sách tại đây. Các lớp học ngày 3/12 tại khu F & H được chuyển sang khu E để bố trí phòng thi tiếng Anh: xem tại đây
Kết quả thi Tiếng Anh định kỳ ngày 19/11/2017tại đây;
- Phát thẻ SV cho SV khóa 2017 có tên trong danh sách. SV đến nhận tại Bàn số 7 - phòng A108.