22/09/2019:  Thông báo liên quan đến đăng ký học & sử dụng website Hệ thống thông tin sinh viên, kể từ học kỳ 2/2019-2020

- Nhằm phục vụ tốt hơn việc đăng ký học cho sinh viên, kể từ học kỳ 2/2019-2020 Nhà trường tăng cấu hình và số lượng máy chủ, lập riêng 4 website đăng ký học trên 4 máy chủ riêng biệt dành cho sinh viên từng năm 1,2,3,4. Mô tả chi tiết tại đây.

20/09/2019:  Kết quả thi Tiếng Anh định kỳ ngày 15/9; Nhắc lại thông báo Khảo sát công tác hỗ trợ/ phục vụ học tập của SV; Đổi phòng học ở khu B từ tuần 8 - 22

Kết quả thi Tiếng Anh định kỳ ngày 15/9/2019.
- Nhắc lại thông báo ngày 29/08/2019 về Góp ý về công tác hỗ trợ/ phục vụ học tập của sinh viên:
   + Nhà trường đề nghị SV thuộc khóa tuyển sinh năm 2016, 2017 và 2018 tham gia đợt khảo sát ý kiến SV về việc phục vụ/ hỗ trợ SV. 
Thông báo chi tiết tại đây;
   + 
Thời gian khảo sát: đến ngày 30/09/2019. Hình thức khảo sát: SV đăng nhập website http://fb.dut.udn.vn để tham gia khảo sát. Mẫu phiếu khảo sát.
- Thông báo đổi phòng học ở khu B từ tuần 8 đến tuần 22tại đây

17/09/2019:  Thông báo đến sinh viên khóa tuyển năm 2019

1. Cần tham gia khảo sát về tuyển sinh của Trường ĐH Bách khoa và Đại học Đà Nẵng (xem lại thông báo ngày 10/9/2019).
2. Cần nhập thông tin nhân thân vào "Hệ thống thông tin sinh viên" 
thì mới sử dụng được các chức năng của website như: xem lịch học, lập đề nghị xin xác nhận,...: Hướng dẫn nhập thông tin: tại đây.  Danh sách SV chưa nhập tại đây
3. Về sử dụng email: 
     a. Quy định của Trường về sử dụng email: Quyết định số 2347/QĐ-ĐHBK ngày 14/11/2018). Hướng dẫn kích hoạt email: tại đây;
     b. Hiện nay, Trường đã khởi tạo toàn bộ email cho SV khóa 2019. Lớp Trưởng các lớp đến nhận mật khẩu cho lớp tại Phòng Đào tạo A132 (cô Ngọc Hà). Đề nghị các Anh Chị SV thực hiện theo Hướng dẫn trên trước ngày 15/10/2019. Không đề nghị (trong Chức năng Đề nghị email ở Hệ thống thông tin sinh viên) nhiều lần, để đảm bảo việc xử lý của Trường chính xác.
4. Kết quả thi phân loại tiếng Anh đầu vào và xếp lớp học Anh văn đối với SV chương trình truyền thống:
tại đây. Các lớp Anh văn bắt đầu học từ tuần 9 (từ ngày 30/9).

16/09/2019:  Gia hạn thu học phí đợt 1 học kỳ 1/2019-2020, phí bảo hiểm

- SV nào chưa nộp phí bảo hiểm & học phí ở đợt 1 (danh sách SV) thì tiếp tục nộp chuyển khoản tại NH Đông Á từ ngày 17 đến ngày 20/09/2019. Lưu ý: Do Trường không thay đổi dữ liệu thu với ngân hàng nên nếu SV nào không tham gia BHTT thì vẫn tạm nộp tiền; Trường sẽ hoàn trả sau (xem thông báo ngày 13/9/2019);
- Danh sách SV đã nộp học phí trong thời gian gia hạn của đợt 1: ngày 18/09/2019  ngày 19/09/2019  ngày 20/09/2019

13/09/2019:  TB Chuyển phòng học ngày 15/9 (Chủ nhật), TB lịch học Nhập môn ngành nhóm 18.40

-Thông báo chuyển phòng học ngày 15/9 (Chủ nhật): Tại đậy. Lịch học Nhập môn ngành nhóm 18.40: tại đây

13/09/2019:  Thông báo chi tiết về bảo hiểm thân thể; Gia hạn cho SV CTĐT truyền thống hủy đăng ký học ghép lớp CLC

- Trường gia hạn cho SV CTĐT truyền thống hủy đăng ký học ghép lớp CLC: SV tự hủy (trên mạng) trong thời gian từ 19h-24h ngày 18/9/2019.
- Trường thông báo về tham gia BHTT đối với SV có học học phần TH/TN/TT: chi tiết thông báo. SV nào đã có BHTT loại khác hoặc không muốn tham gia thì tự hủy (trên mạng) 
trong thời gian từ 09h ngày 18/9 đến 24h ngày 20/9/2019 (Hướng dẫn tại đây). Sau thời gian này, Trường công bố danh sách SV chính thức tham gia BHTT và không thay đổi nữa.

10/09/2019:  Khảo sát ý kiến của sinh viên về mức độ đáp ứng của chương trình và hoạt động đào tạo

Nhắc lại thông báo ngày 29/08/2019:
- Nhà trường đề nghị SV thuộc khóa tuyển sinh năm 2016, 2017 và 2018 tham gia đợt khảo sát mức độ đáp ứng của chương trình và hoạt động đào tạo.
Thông báo chi tiết tại đây;
Thời gian khảo sát: từ ngày 26/08 đến ngày 30/09/2019. Hình thức khảo sát: SV đăng nhập website http://daotao.dut.udn.vn/fb hoặc http://fb.dut.udn.vn để tham gia khảo sát. 

10/09/2019:  Thông báo về số tiền BHYT, BHTT và học phí HK1/2019-2020 Trường sẽ thu ở đợt 1; Kết quả chuyển khoản

- Danh sách SV và số tiền BHYT, BHTT, học phí phải nộp ở đợt 1 tại đây. Xem diễn giải về số tiền BHYT, BHTT và học phí HK1/2019-2020 Trường sẽ thu ở đợt 1: tại đây;
- Kết quả chuyển khoản:
   + Sinh viên không có tài khoản tại NH Đông Á (
trong danh sách này) thì đến nộp tiền tại phòng Kế hoạch tài chính;
   + Danh sách SV đã chuyển khoản: Ngày 11/09/2019Ngày 12/09/2019  Ngày 13/09/2019; Ngày 14/09/2019

09/09/2019:  Thông báo nghỉ học

- Các lớp học phần do Giảng viên Đoàn Trần Hiệp (khoa Kiến trúc) giảng dạy nghỉ học tuần này (từ ngày 9/9 - 15/9).

08/09/2019:  Cho phép SV thuộc CTĐT truyền thống hủy đăng ký học ghép với các lớp học phần CLC

- Cho phép SV thuộc CTĐT truyền thống hủy đăng ký học ghép với các lớp học phần CLC: SV cần thực hiện như sau:
   + Thời gian hủy: Từ 14h30 đến 21h30 ngày 8/9/2019 (thay vì 7-12h như đã thông báo trước đây, do Trường cần kiểm tra & cập nhật dữ liệu);
   + Thời gian chọn học phần đăng ký đóng học phí ở đợt 1 (đối với SV có hủy học phần): từ 22h30 đến 24h ngày 8/9/2019.

07/09/2019:  Danh sách sinh viên Nhận Đồ án tốt nghiệp

- Danh sách sinh viên nhận Đồ án tốt nghiệp: Tại đây. Sinh viên có thắc mắc thì liên hệ phòng Đào tạo A132 trong sáng thứ Hai (ngày 09/9)

06/09/2019:  Thông báo chuyển phòng học các lớp ở khu F ngày 08/09/2019

- Ngày 08/9/2019 có kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh, tổ chức tại Khu F nên Trường điều chỉnh phòng học một số lớp học phần như sau:
     1/ Lớp "Anh văn A2.2" nhóm 18.04: chuyển từ  F101 sang E205                                2/ Lớp "Cơ ứng dụng" nhóm 18.45: chuyển từ  F110 sang E101
     3/ Lớp "ĐA tổng hợp HTTĐ" nhóm  16.32A&B: chuyển từ  F106 sang E207            4/ Lớp "ĐK truyền động điện" nhóm  16.32: chuyển từ F106 sang E207

06/09/2019:  Lịch học môn "Nhập môn ngành" các lớp khóa 2019 ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Điện tử viễn thông

- Các lớp "Nhập môn ngành" khóa 2019 ngành Công nghệ thông tin: học từ tuần 6 (từ ngày 09/9/2019), SV xem chi tiết lịch học trong tài khoản cá nhân;
Lớp "Nhập môn ngành KT ĐTVT": nhóm 18.39 (cô Hoàng Lê Uyên Thục):  Thứ ba (10/09/2019) ; Thứ tư (11/09/2019) ; Thứ năm (12/09/2019)  -  Phòng B109.

06/09/2019:  Liên quan đến học phí, đóng học phí học kỳ 1/2019-2020

- Trường đang kiểm tra toàn bộ dữ liệu và sẽ mở lại đăng ký chuyển khoản từ 12h ngày 07/9 đến 24h ngày 08/9/2019;
- SV đăng ký học ghép với lớp học phần mở chính khóa cho CTĐT CLC khóa 2018, 2019: đóng học phí lớp này ở đợt 2. Trường sẽ tính theo mức học phí trung bình;
-
 Từ 07-12h ngày 08/9/2019: Trường cho phép SV thuộc CTĐT truyền thống đã đăng ký vào lớp mở cho CTĐT chất lượng cao nhưng nay không muốn học theo lớp nữa thì có thể hủy học phần. SV cần cân nhắc kỹ, vì nếu đã hủy thì sẽ không khôi phục được. Trường không khôi phục dữ liệu SV đã hủy.

06/09/2019:  Khảo sát sinh viên khóa tuyển năm 2019 về công tác tuyển sinh của Trường

- Nhà trường mời các anh/chị sinh viên khóa tuyển năm 2019 góp ý về công tác tuyển sinh của Trường:
   + Thời gian thực hiện: đến ngày 30/9/2019; hình thức: online tại http://FB.dut.udn.vn. Sau khi đăng nhập, mở Phiếu khảo sát từ menu [Khảo sát] / [Về tuyển sinh];
   + Các câu hỏi khảo sát: tại đây.

06/09/2019:  Thi Khảo sát năng lực Tiếng Anh vào ngày 08/09/2019

- Danh sách tại đây; Lịch thi và hiệu lệnh thi: Từ phòng 1-25 tại đây;   từ phòng 26-50 tại đây

04/09/2019:  Tạm ngừng đăng ký đóng học phí, để cập nhật dữ liệu

- Trường tạm ngừng đăng ký đóng học phí, để cập nhật dữ liệu. Thời gian ngừng: đến 24h ngày 06/9/2019.

04/09/2019:  Kết quả thi Tiếng Anh đầu vào của SV khóa 2019

- Kết quả thi Tiếng Anh đầu vào của SV khóa 2019 CLC và Chương trình tiên tiến, PFIEV: Danh sách 1, danh sách 2.

03/09/2019:  Lịch đăng ký số tiền học phí đóng ở đợt 1; Phân bổ học phí lớp học phần đối với các CTĐT CLC khóa 2019, 2018 và CTTT, PFIEV

- Lịch đăng ký số tiền học phí đóng ở đợt 1:
   + SV thuộc các CTĐT truyền thống, chất lượng cao: đăng ký trong thời gian từ 05h ngày 4/9 đến 24h ngày 5/9;
   + SV thuộc các CTĐT tiên tiến, chất lượng cao Việt-Pháp: đăng ký trong thời gian từ 22h ngày 4/9 đến 24h ngày 5/9;
- Phân bổ học phí lớp học phần đối với các CTĐT CLC khóa 2019, 2018 và CTTT, PFIEV: xem chi tiết tại đây;
- Lưu ý:
   + Học phí Đồ án tốt nghiệp, Giáo dục thể chất: đóng ở đợt 1;
   + Ngày 5/9, Nhà trường mới cập nhật số tiền BHYT và BHTT cần đóng. Trước hết, SV phải chịu trách nhiệm đối với thông tin tự khai về thẻ BHYT.
   + Hiện nay, Trường chưa có đủ thông tin và hồ sơ để xét miễn giảm học phí nên số tiền học phí tạm tính theo mức không miễn giảm. SV nào thuộc diện miễn giảm thì làm đơn xin hoãn đóng học phí ở đợt 1 (nhưng vẫn phải đóng bảo hiểm) nộp tại "Khu hành chính một cửa" trước ngày 09/9/2019.
   + Tất cả SV cần kiểm tra dữ liệu; nếu có thắc mắc, SV cần gửi email đúng quy định đến email  p.daotao.dky@dut.udn.vn để Trường giải quyết.

02/09/2019:  Lưu ý về dữ liệu đăng ký học & học phí, phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cần đóng ở đợt 1

1. Thông báo về mức học phí năm học 2019-2020đóng học phí và phí bảo hiểm;
2. Sắp xếp lớp cho SV đăng ký học ghép với khóa 2019:

   a. Trường đã sắp xếp được hầu hết số SV có nhu cầu và đã đăng ký dự bị. Từ 9h đến 18h ngày 2/9, SV kiểm tra dữ liệu, nếu không muốn học theo lớp đã xếp thì tự hủy;
   b. Còn 2 lớp TH Tin học đại cương, hiện nay chưa sắp xếp được. Dự kiến Trường công bố kết quả lúc 13h30 ngày 4/9 & SV có thể tự hủy nếu không muốn học. 
3. Số tiền cần đóng ở đợt 1 đối với tất cả SV, thực hiện đóng theo nguyên tắc sau đây:
   a. Học phí: theo số tiền SV đăng ký đóng ở đợt 1. Từ 21h ngày 3/9 đến 24h ngày 5/9, SV đăng nhập website để đăng ký số tiền học phí đóng ở đợt 1. Học phí Đồ án tốt nghiệp đóng ở đợt 1. Website sẽ kiểm soát số tiền học phí tối thiểu phải đóng ở đợt 1, tùy theo SV thuộc diện/ khóa nào;
   b. Phí bảo hiểm y tế: SV khóa 2016 về sau thì đóng đến 31/12/2020; SV khóa 2015 trở về trước thì đóng đến 31/12/2019. Các SV đã có thẻ BHYT thì Trường căn cứ hạn hiệu lực của thẻ BHYT do SV tự khai. SV chưa có thẻ và đã nộp đơn đăng ký đóng BHYT thì đóng theo mức quy định với thời hạn nêu trên. SV nào khai không đúng thì sẽ bị khóa tài khoản đến cuối học kỳ 1;
   c. Phí bảo hiểm thân thể: Trừ SV ngành CNTT, các SV có học phần Thực hành/ Thí nghiệm/ Thực tập thì đóng phí BHTT với mức 100.000 đ/SV. 
4. Về ĐATN:
một số khoa chưa cung cấp đủ số liệu nên kết quả xét nhận ĐATN hiện nay chưa phải là KQ cuối cùng. Dự kiến, KQ cuối cùng sẽ được công bố cuối ngày 04/9. 
5. Về lớp mở tăng cường:
Dữ liệu SV đăng ký nhu cầu tại đây (đã bỏ SV được xếp lớp học ghép với khóa 2019). Trường sẽ sắp xếp lớp học vào ban ngày và thông báo kết quả sau. Học phí lớp mở tăng cường đóng ở đợt 2.

31/08/2019:  Đăng ký bổ sung học ghép với khóa 2019

- Thời gian đăng ký bổ sung học ghép với khóa 2019: 18-24h ngày 31/8/2019 và từ 07h đến 15h ngày 01/09/2019;
- SV cần lưu ý các điểm sau đây: 
   + Học phí: SV đăng ký học ghép với lớp nào thì học phí tính theo lớp đấy. 
   + Các lớp nhóm XX và YY là các lớp giả lập với mục đích để nhận SV có nhu cầu học học phần. Trong thời gian đăng ký học, Trường sẽ điều chuyển vào lớp chính thức nếu thời khóa biểu phù hợp;
   + Một số lớp cho đăng ký dự bị. Trong thời gian ngày 01/9/2019, Nhà trường sẽ sắp xếp dữ liệu đăng ký dự bị và có thể điều chuyển SV giữa các lớp. 
   + Kết thúc thời gian đăng ký (15h ngày 01/9/2019), không cho phép thay đổi dữ liệu đã đăng ký.

31/08/2019:  Xử lý SV không chịu đăng ký học học kỳ 1/2019-2020

1. SV có số tín chỉ đăng ký kỳ 1/2019-2020 là 0 tín chỉ (dữ liệu ngày 31/8/2019): danh sách tại đây;
2. SV có số tín chỉ đăng ký 
kỳ 1/2019-2020 quá ít so với số tín chỉ có thể đăng ký: danh sách tại đây. Yêu cầu SV liên hệ Khoa & Phòng Đào tạo trước ngày 7/9/2019 
3. Các SV có tên trong các danh sách ở mục 1 bị xem là tự ý bỏ học, bị Trường xóa tên kể từ ngày 31/8/2019. Nếu muốn tiếp tục học, SV cần thực hiện theo thông báo: tại đây.

30/08/2019:  V/v thông báo đổi phòng học ngày 31/08/2019

- Lớp học phần Cơ lý thuyết (18.Nh20) từ phòng B302 chuyển sang E404
- Lớp học phần Điều khiển Truyền động điện (16.Nh35) từ phòng B207 chuyển sang E301A

29/08/2019:  Khảo sát ý kiến của sinh viên về mức độ đáp ứng của chương trình và hoạt động đào tạo

- Nhà trường mời SV thuộc khóa tuyển năm 2016, 2017 và 2018 tham gia đợt khảo sát mức độ đáp ứng của chương trình và hoạt động đào tạo. Thông báo chi tiết tại đây;
Thời gian khảo sát: từ ngày 26/08 đến ngày 30/09/2019. Hình thức khảo sát: SV đăng nhập website http://daotao.dut.udn.vn/fb hoặc http://fb.dut.udn.vn để tham gia khảo sát. 

27/08/2019:  Thông báo đối với sinh viên khóa 2019; Xét công nhận tốt nghiệp đợt cuối học kỳ hè 2019; Đăng ký học ghép với khóa 2019

- Thông báo đối với sinh viên khóa 2019:
  + Thông báo học Giáo dục quốc phòng đợt 1 (từ ngày 2/9): tại đây. Sinh viên lớp 19H2CLC1, 19H2CLC2, 19H5CLC chú ý đi học GDQP đợt 1;
  + Thời khóa biểu các lớp khóa 2019: tại đây. Sinh viên xem chi tiết trên tài khoản cá nhân tại website này, mục Cá nhân ->Lịch học & thi. Tuần 5 bắt đầu từ ngày 03/9.

- Thông báo về xét công nhận đợt cuối học kỳ hè 2019: tại đây
- Các SV có nhu cầu học ghép với khóa 2019: Trường mở cho SV tự đăng kỳ trên mạng trong khoảng thời gian 18-24h ngày 31/8/2019.