LỊCH SINH HOẠT LỚP:

Chọn khoa:
Lưu ý:  Sinh viên thuộc lớp ở cột [Lớp ghép] sinh hoạt lớp cùng với sinh viên thuộc lớp ở cột [Tên lớp]:
- Khi đã hết thời gian học theo tiến độ thiết kế của chương trình đào tạo, sinh viên sinh hoạt lớp với lớp khóa sau gần nhất chưa hết thời gian thiết kế của CTĐT;
- Sinh viên học bằng 2 và liên thông khóa 2013 trở về sau: sinh hoạt ghép với lớp bình thường tương đương về tiến độ đào tạo;
STTTên lớpGiảng viên chủ nhiệmLịch sinh hoạt lớpLớp ghépDanh sách
113C1ATrần Ngọc HảiLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1011305 > DS
213C1BTrần Ngọc HảiLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1011306 > DS
313C1VATrần Ngọc HảiLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1011311 > DS
413CDT1Đặng Phước VinhLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H206, từ tiết 11-12  1011307 > DS
513CDT2Đặng Phước VinhLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H206, từ tiết 11-12  1011308 > DS
613T1Nguyễn Thị Minh HỷLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H101, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H101, từ tiết 11-12  1021303 > DS
713T2Mai Văn HàLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H102, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H102, từ tiết 11-12  1021304 > DS
813T3Đặng Hoài PhươngLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H401, từ tiết 11-12  1021305 > DS
913T4Đặng Hoài PhươngLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H401, từ tiết 11-12  1021306 > DS
1013C4ANguyễn Quang TrungLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H104, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H104, từ tiết 11-12  1031302 > DS
1113C4BLê Văn TụyLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H105, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H105, từ tiết 11-12  1031303 > DS
1213KTTTTrần Văn LuậnLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H106, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H106, từ tiết 11-12  1031304 > DS
1313N1Mã Phước HoàngLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H107, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H107, từ tiết 11-12  1041301 > DS
1413NLHoàng Ngọc ĐồngLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H108, từ tiết 11-12  1041302 > DS
1513D1Trịnh Trung HIếuLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H201, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H201, từ tiết 11-12  1051303 > DS
1613D1VANguyễn Văn TấnLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H208, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H208, từ tiết 11-12  1051311 > DS
1713D2Nguyễn Kim ÁnhLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H202, từ tiết 11-12  1051304 > DS
1813D3Phan Văn HiềnLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H203, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H203, từ tiết 11-12  1051305 > DS
1913TDH1Nguyễn Kim ÁnhLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H204, từ tiết 11-12  1051307 > DS
2013TDH2Nguyễn Kim ÁnhLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H204, từ tiết 11-12  1051308 > DS
2113DT1Bùi Thị Minh TúLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H301, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H301, từ tiết 11-12  1061303 > DS
2213DT2Hồ Phước TiếnLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H302, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H302, từ tiết 11-12  1061304 > DS
2313DT3Lê XứngLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H303, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H303, từ tiết 11-12  1061305 > DS
2413H1,4Phan Thế AnhLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H308, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H308, từ tiết 11-12  1071303 > DS
2513H2AĐặng Minh NhậtLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H307, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H307, từ tiết 11-12  1071302 > DS
2613H2BTrần Thế TruyềnLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H306, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H306, từ tiết 11-12  1071306 > DS
2713H5Nguyễn Đình Minh TuấnLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H305, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H305, từ tiết 11-12  1071305 > DS
2813SHBùi Xuân ĐôngLần 1: ngày 17/Jan/2018, tại H304, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 28/May/2018, tại H304, từ tiết 11-12  1071304 > DS
2913VLXDHuỳnh Phương NamLần 1: ngày 18/Jan/2018, tại H105, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 29/May/2018, tại H105, từ tiết 11-12  1091306 > DS
3013X3ACao Văn LâmLần 1: ngày 18/Jan/2018, tại H101, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 29/May/2018, tại H101, từ tiết 11-12  1091303 > DS
3113X3BNguyễn Thu HàLần 1: ngày 18/Jan/2018, tại H103, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 29/May/2018, tại H103, từ tiết 11-12  1091304 > DS
3213X3CVõ Hải LăngLần 1: ngày 18/Jan/2018, tại H104, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 29/May/2018, tại H104, từ tiết 11-12  1091305 > DS
3313X1AMai Chánh TrungLần 1: ngày 18/Jan/2018, tại H106, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 29/May/2018, tại H106, từ tiết 11-12  1101303 > DS
3413X1BLê Anh TuấnLần 1: ngày 18/Jan/2018, tại H107, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 29/May/2018, tại H107, từ tiết 11-12  1101304 > DS
3513X1CĐinh Ngọc HiếuLần 1: ngày 18/Jan/2018, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 29/May/2018, tại H108, từ tiết 11-12  1101305 > DS
3613THXD1Nguyễn Thanh HảiLần 1: ngày 18/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 29/May/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1111302 > DS
3713THXD2Nguyễn Thanh HảiLần 1: ngày 18/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 29/May/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1111303 > DS
3813X2Vũ Huy CôngLần 1: ngày 18/Jan/2018, tại H208, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 29/May/2018, tại H208, từ tiết 11-12  1111301 > DS
3913MTNguyễn Lan PhươngLần 1: ngày 18/Jan/2018, tại H201, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 29/May/2018, tại H201, từ tiết 11-12  1171302 > DS
4013QLMTVõ Diệp Ngọc KhôiLần 1: ngày 18/Jan/2018, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 29/May/2018, tại H202, từ tiết 11-12  1171303 > DS
4113KT1Nguyễn Anh TuấnLần 1: ngày 18/Jan/2018, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 29/May/2018, tại H204, từ tiết 11-12  1211301 > DS
4213KT2Lê Thị Kim DungLần 1: ngày 18/Jan/2018, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 29/May/2018, tại H207, từ tiết 11-12  1211302 > DS
4314C1ATào Quang BảngLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1011404 > DS
4414C1BTào Quang BảngLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1011405 > DS
4514C1VAĐinh Minh DiệmLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H101, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H101, từ tiết 11-12  1011409 > DS
4614CDT1Lê Hoài NamLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H206, từ tiết 11-12  1011406 > DS
4714CDT2Lê Hoài NamLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H206, từ tiết 11-12  1011407 > DS
4814T1Nguyễn Văn NguyênLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H103, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H103, từ tiết 11-12  1021403 > DS
4914T2Võ Đức HoàngLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H401, từ tiết 11-12  1021404 > DS
5014T3Võ Đức HoàngLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H401, từ tiết 11-12  1021405 > DS
5114TCLC1Ninh Khánh DuyLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/Apr/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1021406 > DS
5214TCLC2Ninh Khánh DuyLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/Apr/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1021407 > DS
5314C4ALê Văn TụyLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H104, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H104, từ tiết 11-12  1031402 > DS
5414C4BPhan Thành LongLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H105, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H105, từ tiết 11-12  1031403 > DS
5514KTTTTrần Văn LuậnLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H101, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 16/Apr/2018, tại H101, từ tiết 11-12  1031404 > DS
5614ThacoPhạm Quốc TháiLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H103, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 16/Apr/2018, tại H103, từ tiết 11-12  1031405 > DS
5714N1Nguyễn Thành VănLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H106, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/Apr/2018, tại H106, từ tiết 11-12  1041402 > DS
5814N2Thái Ngọc SơnLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H105, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/Apr/2018, tại H105, từ tiết 11-12  1041403 > DS
5914NLPhạm Duy VũLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H104, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/Apr/2018, tại H104, từ tiết 11-12  1041404 > DS
6014D1Phạm Văn KiênLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H402, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H402, từ tiết 11-12  1051404 > DS
6114D2Phạm Văn KiênLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H402, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H402, từ tiết 11-12  1051405 > DS
6214D3Lưu Ngọc AnLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H106, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H106, từ tiết 11-12  1051406 > DS
6314DCLCPhan Đình ChungLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H201, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/Apr/2018, tại H201, từ tiết 11-12  1051409 > DS
6414TDH1Ngô Đình ThanhLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H107, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/Apr/2018, tại H107, từ tiết 11-12  1051407 > DS
6514TDH2Trần Thái Anh ÂuLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/Apr/2018, tại H108, từ tiết 11-12  1051408 > DS
6614TDHCLCLê Quốc HuyLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/Apr/2018, tại H202, từ tiết 11-12  1051410 > DS
6714DT1Nguyễn Thị Anh ThưLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H203, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/May/2018, tại H203, từ tiết 11-12  1061401 > DS
6814DT2Hồ Viết ViệtLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/May/2018, tại H204, từ tiết 11-12  1061402 > DS
6914DT3Ngô Minh TríLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 07/May/2018, tại H206, từ tiết 11-12  1061403 > DS
7014H1,4Đoàn Thị Thu LoanLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H303, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/Apr/2018, tại H303, từ tiết 11-12  1071405 > DS
7114H2ATrần Thế TruyềnLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H302, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/Apr/2018, tại H302, từ tiết 11-12  1071402 > DS
7214H2BNguyễn Thị Trúc LoanLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H301, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/Apr/2018, tại H301, từ tiết 11-12  1071403 > DS
7314H5Phạm Thị Đoan TrinhLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H208, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/Apr/2018, tại H208, từ tiết 11-12  1071406 > DS
7414SHNguyễn Hoàng MinhLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/Apr/2018, tại H207, từ tiết 11-12  1071404 > DS
7514SKNguyễn Văn Thiên ÂnLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H107, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H107, từ tiết 11-12  1081401 > DS
7614VLXDNguyễn Thị Tuyết AnLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H203, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H203, từ tiết 11-12  1091406 > DS
7714X3AVõ Duy HùngLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H108, từ tiết 11-12  1091403 > DS
7814X3BNguyễn Duy ThảoLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H201, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H201, từ tiết 11-12  1091404 > DS
7914X3CNguyễn Thanh CườngLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H202, từ tiết 11-12  1091405 > DS
8014X1APhan Quang VinhLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H204, từ tiết 11-12  1101403 > DS
8114X1BNguyễn Quang TùngLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H207, từ tiết 11-12  1101404 > DS
8214X1CNguyễn Văn ChínhLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H208, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H208, từ tiết 11-12  1101405 > DS
8314THXDVũ Huy CôngLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H305, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H305, từ tiết 11-12  1111402 > DS
8414X2ANguyễn Thanh HảiLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H306, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H306, từ tiết 11-12  1111401 > DS
8514MTLê Năng ĐịnhLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H301, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H301, từ tiết 11-12  1171402 > DS
8614QLMTPhan Thị Kim ThủyLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H304, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/Apr/2018, tại H304, từ tiết 11-12  1171403 > DS
8714KX1Nguyễn Quang TrungLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H302, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H302, từ tiết 11-12  1181401 > DS
8814QLCNHồ Dương ĐôngLần 1: ngày 10/Jan/2018, tại H305, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/Apr/2018, tại H305, từ tiết 11-12  1181402 > DS
8914KT1Nguyễn Ngọc BìnhLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H303, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H303, từ tiết 11-12  1211401 > DS
9014KT2Trương Phan Thiên AnLần 1: ngày 08/Jan/2018, tại H304, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 02/May/2018, tại H304, từ tiết 11-12  1211402 > DS
9115C1AĐinh Minh DiệmLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1011504 > DS
9215C1BĐinh Minh DiệmLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1011505 > DS
9315C1CĐinh Minh DiệmLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1011506 > DS
9415C1VAĐinh Minh DiệmLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1011510 > DS
9515CDT1Võ Như ThànhLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H206, từ tiết 11-12  1011507 > DS
9615CDT2Võ Như ThànhLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H206, từ tiết 11-12  1011508 > DS
9715T1Nguyễn Thế Xuân LyLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H101, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H101, từ tiết 11-12  1021504 > DS
9815T2Trần Hồ Thủy TiênLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H103, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H103, từ tiết 11-12  1021505 > DS
9915T3Nguyễn Văn HiệuLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H104, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H104, từ tiết 11-12  1021506 > DS
10015TCLC1Ninh Khánh DuyLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H105, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H105, từ tiết 11-12  1021507 > DS
10115TCLC2Phạm Minh TuấnLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H106, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H106, từ tiết 11-12  1021508 > DS
10215C4ANguyễn Quang TrungLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H401, từ tiết 11-12  1031502 > DS
10315C4BNguyễn Võ ĐạoLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H107, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H107, từ tiết 11-12  1031503 > DS
10415C4VANguyễn Quang TrungLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H401, từ tiết 11-12  1031505 > DS
10515KTTTPhạm Trường ThiLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H108, từ tiết 11-12  1031504 > DS
10615N1Bùi Thị Hương LanLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H201, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H201, từ tiết 11-12  1041501 > DS
10715N2Ngô Phi MạnhLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H202, từ tiết 11-12  1041502 > DS
10815D1Lê Thị Tịnh MinhLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H203, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H203, từ tiết 11-12  1051505 > DS
10915D2Lê Đình DươngLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H402, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H402, từ tiết 11-12  1051506 > DS
11015D3Lê Đình DươngLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H402, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H402, từ tiết 11-12  1051507 > DS
11115DCLCPhan Đình ChungLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H207, từ tiết 11-12  1051508 > DS
11215TDH1Trần Thị Minh DungLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H204, từ tiết 11-12  1051509 > DS
11315TDHCLCLê Quốc HuyLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H208, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H208, từ tiết 11-12  1051510 > DS
11415DT1Nguyễn Văn TuấnLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H301, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H301, từ tiết 11-12  1061502 > DS
11515DT2Phan Trần Đăng KhoaLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H302, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H302, từ tiết 11-12  1061503 > DS
11615DT3Huỳnh Việt ThắngLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H303, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H303, từ tiết 11-12  1061504 > DS
11715H1,4Dương Thị Hồng PhấnLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H308, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H308, từ tiết 11-12  1071502 > DS
11815H2AĐặng Minh NhậtLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H306, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H306, từ tiết 11-12  1071503 > DS
11915H2BNguyễn Thị Trúc LoanLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H307, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H307, từ tiết 11-12  1071504 > DS
12015H5Đặng Kim HoàngLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H305, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H305, từ tiết 11-12  1071505 > DS
12115SHLê Lý Thùy TrâmLần 1: ngày 11/Jan/2018, tại H304, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 23/Apr/2018, tại H304, từ tiết 11-12  1071506 > DS
12215SKVũ Thị HạnhLần 1: ngày 12/Jan/2018, tại H101, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2018, tại H101, từ tiết 11-12  1081501 > DS
12315VLXDĐỗ Thị PhượngLần 1: ngày 12/Jan/2018, tại H103, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2018, tại H103, từ tiết 11-12  1091508 > DS
12415X3ANguyễn Thanh CườngLần 1: ngày 12/Jan/2018, tại H104, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2018, tại H104, từ tiết 11-12  1091504 > DS
12515X3BTrần Trung ViệtLần 1: ngày 12/Jan/2018, tại H105, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2018, tại H105, từ tiết 11-12  1091505 > DS
12615X3CNguyễn Hoàng VĩnhLần 1: ngày 12/Jan/2018, tại H106, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2018, tại H106, từ tiết 11-12  1091506 > DS
12715X3CLCNguyễn LanLần 1: ngày 12/Jan/2018, tại H107, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2018, tại H107, từ tiết 11-12  1091507 > DS
12815X1ALê Cao TuấnLần 1: ngày 12/Jan/2018, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2018, tại H108, từ tiết 11-12  1101504 > DS
12915X1BĐỗ Minh ĐứcLần 1: ngày 12/Jan/2018, tại H201, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2018, tại H201, từ tiết 11-12  1101505 > DS
13015X1CNguyễn Khánh LinhLần 1: ngày 12/Jan/2018, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2018, tại H202, từ tiết 11-12  1101506 > DS
13115THXDVõ Ngọc DươngLần 1: ngày 12/Jan/2018, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2018, tại H206, từ tiết 11-12  1111504 > DS
13215X2Võ Ngọc DươngLần 1: ngày 12/Jan/2018, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2018, tại H206, từ tiết 11-12  1111503 > DS
13315MTLê Thị Xuân ThùyLần 1: ngày 12/Jan/2018, tại H203, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2018, tại H203, từ tiết 11-12  1171503 > DS
13415QLMTNguyễn Đình HuấnLần 1: ngày 12/Jan/2018, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2018, tại H204, từ tiết 11-12  1171504 > DS
13515KX1Phạm Thị TrangLần 1: ngày 12/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1181501 > DS
13615KX2Phạm Thị TrangLần 1: ngày 12/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1181502 > DS
13715QLCNHồ Dương ĐôngLần 1: ngày 12/Jan/2018, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 04/Apr/2018, tại H207, từ tiết 11-12  1181503 > DS
13815KT1Trần Đức QuangLần 1: ngày 12/Jan/2018, tại H208, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2018, tại H208, từ tiết 11-12  1211501 > DS
13915KT2Nguyễn Hồng NgọcLần 1: ngày 12/Jan/2018, tại H301, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 24/Apr/2018, tại H301, từ tiết 11-12  1211502 > DS
14016C1ATrần Ngọc HảiLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1011602 > DS
14116C1BTrần Ngọc HảiLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1011603 > DS
14216CDT1Lê Hoài NamLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 17/Apr/2018, tại H206, từ tiết 11-12  1011604 > DS
14316CDT2Lê Hoài NamLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 17/Apr/2018, tại H206, từ tiết 11-12  1011605 > DS
14416T1Nguyễn Thế Xuân LyLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H101, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H101, từ tiết 11-12  1021603 > DS
14516T2Trần Hồ Thủy TiênLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H103, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H103, từ tiết 11-12  1021604 > DS
14616T3Nguyễn Văn HiệuLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H104, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H104, từ tiết 11-12  1021605 > DS
14716TCLC1Huỳnh Hữu HưngLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H105, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H105, từ tiết 11-12  1021606 > DS
14816TCLC2Phạm Minh TuấnLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H401, từ tiết 11-12  1021607 > DS
14916TCLC3Phạm Minh TuấnLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H401, từ tiết 11-12  1021608 > DS
15016C4ANguyễn Võ ĐạoLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H106, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H106, từ tiết 11-12  1031602 > DS
15116C4BNguyễn Việt HảiLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H107, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H107, từ tiết 11-12  1031603 > DS
15216KTTTNguyễn Thị Huyền TrangLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H108, từ tiết 11-12  1031604 > DS
15316N1Trần Văn VangLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H201, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H201, từ tiết 11-12  1041601 > DS
15416N2Ngô Phi MạnhLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H202, từ tiết 11-12  1041602 > DS
15516D1Nguyễn Bình NamLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H203, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H203, từ tiết 11-12  1051601 > DS
15616D2Giáp Quang HuyLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H204, từ tiết 11-12  1051602 > DS
15716DCLC1Phan Đình ChungLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H208, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H208, từ tiết 11-12  1051603 > DS
15816TDHNgô Đình ThanhLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H207, từ tiết 11-12  1051604 > DS
15916TDHCLC1Lê Quốc HuyLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H301, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H301, từ tiết 11-12  1051606 > DS
16016DT1Nguyễn Tấn HưngLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H302, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H302, từ tiết 11-12  1061602 > DS
16116DT2Nguyễn Duy Nhật ViễnLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H303, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H303, từ tiết 11-12  1061603 > DS
16216DTCLC1Nguyễn Quang Như QuỳnhLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H304, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H304, từ tiết 11-12  1061604 > DS
16316DTCLC2Trần Thị HươngLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H305, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H305, từ tiết 11-12  1061605 > DS
16416H14Phan Thị Thúy HằngLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H307, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H307, từ tiết 11-12  1071601 > DS
16516H2Bùi Viết CườngLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H402, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H402, từ tiết 11-12  1071602 > DS
16616H2CLCTrương Thị Minh HạnhLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H306, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H306, từ tiết 11-12  1071606 > DS
16716H5CLCLê Thị Như ÝLần 1: ngày 15/Jan/2018, tại H308, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 26/Apr/2018, tại H308, từ tiết 11-12  1071603 > DS
16816SHĐoàn Thị Hoài NamLần 1: ngày 16/Jan/2018, tại H101, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2018, tại H101, từ tiết 11-12  1071604 > DS
16916SKNguyễn Đình SơnLần 1: ngày 16/Jan/2018, tại H103, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2018, tại H103, từ tiết 11-12  1081601 > DS
17016VLXDNguyễn Thị Tuyết AnLần 1: ngày 16/Jan/2018, tại H106, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2018, tại H106, từ tiết 11-12  1091605 > DS
17116X3ATrần Thị Phương AnhLần 1: ngày 16/Jan/2018, tại H104, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2018, tại H104, từ tiết 11-12  1091602 > DS
17216X3BTrần Khắc VỹLần 1: ngày 16/Jan/2018, tại H105, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2018, tại H105, từ tiết 11-12  1091603 > DS
17316X3CLCNguyễn Biên CươngLần 1: ngày 16/Jan/2018, tại H107, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2018, tại H107, từ tiết 11-12  1091604 > DS
17416X1AVương Lê ThắngLần 1: ngày 16/Jan/2018, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2018, tại H108, từ tiết 11-12  1101603 > DS
17516X1BPhan Cẩm VânLần 1: ngày 16/Jan/2018, tại H201, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2018, tại H201, từ tiết 11-12  1101604 > DS
17616X1CNguyễn Thạc VũLần 1: ngày 16/Jan/2018, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2018, tại H202, từ tiết 11-12  1101605 > DS
17716THXDĐoàn Viết LongLần 1: ngày 16/Jan/2018, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2018, tại H206, từ tiết 11-12  1111603 > DS
17816X2Đoàn Viết LongLần 1: ngày 16/Jan/2018, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2018, tại H206, từ tiết 11-12  1111602 > DS
17916MTMai Thị Thùy DươngLần 1: ngày 16/Jan/2018, tại H203, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2018, tại H203, từ tiết 11-12  1171602 > DS
18016QLMTPhạm Thị Kim ThoaLần 1: ngày 16/Jan/2018, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2018, tại H204, từ tiết 11-12  1171603 > DS
18116KX1Nguyễn Quang TrungLần 1: ngày 16/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1181601 > DS
18216KX2Nguyễn Quang TrungLần 1: ngày 16/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1181602 > DS
18316QLCNNguyễn Thị Thu ThủyLần 1: ngày 16/Jan/2018, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2018, tại H207, từ tiết 11-12  1181603 > DS
18416KTCLC1Phan Hữu BáchLần 1: ngày 16/Jan/2018, tại H208, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2018, tại H208, từ tiết 11-12  1211601 > DS
18516KTCLC2Nguyễn LâmLần 1: ngày 16/Jan/2018, tại H301, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 27/Apr/2018, tại H301, từ tiết 11-12  1211602 > DS
18617C1ATào Quang BảngLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1011701 > DS
18717C1BTào Quang BảngLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1011703 > DS
18817CDT1Nguyễn Danh NgọcLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2018, tại H206, từ tiết 11-12  1011702 > DS
18917CDT2Nguyễn Danh NgọcLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2018, tại H206, từ tiết 11-12  1011704 > DS
19017CDT3Nguyễn Danh NgọcLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2018, tại H206, từ tiết 11-12  1011705 > DS
19117T1Nguyễn Văn NguyênLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 18/Apr/2018, tại H401, từ tiết 11-12  1021701 > DS
19217T2Nguyễn Văn NguyênLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H401, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 18/Apr/2018, tại H401, từ tiết 11-12  1021704 > DS
19317T3Đỗ Thị Tuyết HoaLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H101, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 18/Apr/2018, tại H101, từ tiết 11-12  1021705 > DS
19417TCLC1Huỳnh Hữu HưngLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H103, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 18/Apr/2018, tại H103, từ tiết 11-12  1021702 > DS
19517TCLC2Phạm Minh TuấnLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H104, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 18/Apr/2018, tại H104, từ tiết 11-12  1021703 > DS
19617C4APhạm Quốc TháiLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H105, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 18/Apr/2018, tại H105, từ tiết 11-12  1031701 > DS
19717C4BLê Minh TiếnLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H106, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 18/Apr/2018, tại H106, từ tiết 11-12  1031703 > DS
19817C4CNguyễn Việt HảiLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H107, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 18/Apr/2018, tại H107, từ tiết 11-12  1031704 > DS
19917KTTTNguyễn Văn TriềuLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 18/Apr/2018, tại H108, từ tiết 11-12  1031702 > DS
20017N1Trần Thanh SơnLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H201, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 18/Apr/2018, tại H201, từ tiết 11-12  1041701 > DS
20117N2Bùi Thị Hương LanLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 18/Apr/2018, tại H202, từ tiết 11-12  1041702 > DS
20217D1Nguyễn Thị Ái NhiLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H208, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2018, tại H208, từ tiết 11-12  1051701 > DS
20317D2Nguyễn Quốc ĐịnhLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H301, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2018, tại H301, từ tiết 11-12  1051705 > DS
20417D3Võ Quang SơnLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H302, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2018, tại H302, từ tiết 11-12  1051706 > DS
20517DCLCPhan Đình ChungLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H203, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2018, tại H203, từ tiết 11-12  1051702 > DS
20617TDH1Nguyễn Lê HòaLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2018, tại H204, từ tiết 11-12  1051703 > DS
20717TDH2Trương Thị Bích ThanhLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2018, tại H207, từ tiết 11-12  1051707 > DS
20817TDHCLC1Lê Quốc HuyLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H402, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2018, tại H402, từ tiết 11-12  1051704 > DS
20917TDHCLC2Lê Quốc HuyLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H402, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2018, tại H402, từ tiết 11-12  1051708 > DS
21017DT1Nguyễn Văn TuấnLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H303, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2018, tại H303, từ tiết 11-12  1061701 > DS
21117DT2Nguyễn Văn CườngLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H304, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2018, tại H304, từ tiết 11-12  1061703 > DS
21217DT3Hồ Phước TiếnLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H305, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2018, tại H305, từ tiết 11-12  1061704 > DS
21317DTCLCHoàng Lê Uyên ThụcLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H306, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2018, tại H306, từ tiết 11-12  1061702 > DS
21417H2Bùi Viết CườngLần 1: ngày 22/Jan/2018, tại H307, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 09/May/2018, tại H307, từ tiết 11-12  1071701 > DS
21517H2CLC1Trương Thị Minh HạnhLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1071702 > DS
21617H2CLC2Trương Thị Minh HạnhLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H205, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H205, từ tiết 11-12  1071707 > DS
21717H5CLCNguyễn Thị Thanh XuânLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H104, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H104, từ tiết 11-12  1071705 > DS
21817KTHH1Dương Thế HyLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H101, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H101, từ tiết 11-12  1071704 > DS
21917KTHH2Phạm Cẩm NamLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H105, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H105, từ tiết 11-12  1071706 > DS
22017SHNgô Thái Bích VânLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H103, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H103, từ tiết 11-12  1071703 > DS
22117SKNguyễn Thị Kim LoanLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H106, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H106, từ tiết 11-12  1081701 > DS
22217VLXDNguyễn Tiến DũngLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H201, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H201, từ tiết 11-12  1091703 > DS
22317X3Hoàng Trọng LâmLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H107, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H107, từ tiết 11-12  1091701 > DS
22417X3CLCĐỗ Hữu ĐạoLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H108, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H108, từ tiết 11-12  1091702 > DS
22517X1ALê Khánh ToànLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H202, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H202, từ tiết 11-12  1101701 > DS
22617X1BTrịnh Quang ThịnhLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H203, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H203, từ tiết 11-12  1101702 > DS
22717X1CĐinh Thị Như ThảoLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H204, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H204, từ tiết 11-12  1101703 > DS
22817THXDNguyễn Công LuyếnLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H207, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H207, từ tiết 11-12  1111702 > DS
22917X2Lê Văn ThảoLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H208, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H208, từ tiết 11-12  1111701 > DS
23017MTHuỳnh Anh HoàngLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H301, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H301, từ tiết 11-12  1171701 > DS
23117QLMTPhan Như ThúcLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H302, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H302, từ tiết 11-12  1171702 > DS
23217KX1Trương Quỳnh ChâuLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H206, từ tiết 11-12  1181701 > DS
23317KX2Trương Quỳnh ChâuLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H206, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H206, từ tiết 11-12  1181703 > DS
23417QLCNPhạm Anh ĐứcLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H303, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H303, từ tiết 11-12  1181702 > DS
23517KTCLC1Trần Văn TâmLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H304, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H304, từ tiết 11-12  1211701 > DS
23617KTCLC2Phan Ánh NguyênLần 1: ngày 23/Jan/2018, tại H305, từ tiết 11-12; Lần 2: ngày 10/May/2018, tại H305, từ tiết 11-12  1211702 > DS