DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ TẠM KHÓA TÀI KHOẢN WEBSITE:

TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVĐiện thoạiLớpBị khóa đến thời điểmLý do bị khóa tài khoản website
922Lê Xuân Sơn110170059 085701522317X1A12/17/2018 3:59:42 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
921Mai Đức Thắng102160193 91454876516TCLC112/17/2018 3:59:08 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
920Nguyễn Xuân Tuấn107150272 098526910115H512/17/2018 3:58:08 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
919Trịnh Quốc Khánh107150226 034372812615H512/17/2018 3:57:11 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
918Bạch Đức Trịnh105140158 098790997714D212/17/2018 3:57:03 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
917Trần Thị Bình117170059 079613349417QLMT12/17/2018 3:56:01 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
916Phạm Quốc Đạt105150316 098295102815TDHCLC12/17/2018 3:55:15 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
915Trần Duy Huy106170102 097458300717DT212/17/2018 3:54:41 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
914Nguyễn Văn Nam103160053 033714880516C4A12/17/2018 3:54:06 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
913Huỳnh Tuấn Vũ110170251 036754782617X1C12/17/2018 3:53:21 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
912Phạm Văn Bình108150002 036741713415SK12/17/2018 3:49:50 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
911Nguyễn Thị Xuân Hương121170066 085552173017KTCLC212/17/2018 3:48:36 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
910Lê Tuấn Dũng107160081 094266109816H212/17/2018 3:48:30 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
909Đinh Văn Duy102160180 078381583416TCLC112/17/2018 3:48:04 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
908Phanthachone Xaypoukham117150151 093563731015QLMT12/17/2018 3:45:27 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
907Đinh Văn Thành Đạt105160009 090517439816D112/17/2018 3:44:59 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
906Hồ Nguyễn Quốc Việt106170071 098292080017DT112/17/2018 3:42:10 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
905Lê Đỉnh Đạt103170119 034622533717C4C12/17/2018 3:41:50 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
904Nguyễn Đức Trường Sơn104170049 093542646017N112/17/2018 3:40:53 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
903Nguyễn Hoàng Sơn101170207 035749049717CDT112/17/2018 3:40:46 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
902Lê Phương Duy110170101 079358109117X1B12/17/2018 3:38:47 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
901Trương Văn Diệu110170095 036312574117X1B12/17/2018 3:38:17 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
900Huỳnh Đình Cương105140017 076482899614D112/17/2018 3:37:55 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
899Hoàng Anh Quân106170046 097959215217DT112/17/2018 3:37:00 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
898Trần Quang Vy109150069 079576774615X3A12/17/2018 3:36:54 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
897Trần Tấn Dược103160030 169396951516C4A12/17/2018 3:36:01 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
896Trần Thị Mai118160089 036272890316KX212/17/2018 3:35:46 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
895Hồ Duy Long102170033 083731640017T112/17/2018 3:35:06 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
894Nguyễn Văn Hà101160179 120615269716CDT212/17/2018 3:34:30 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
893Lê Thế Vương Anh109150127 035575692015X3C12/17/2018 3:32:47 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
892Nguyễn Tấn Nam101140040 036407528514C1A12/17/2018 3:32:30 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
891Nguyễn Quang Hữu Phúc117150056 034548458115MT12/17/2018 3:32:07 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
890Văn Bá Huy105140193 098527076414D312/17/2018 3:31:46 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
889Trần Hưng Diện110160077 038430339916X1A12/17/2018 3:31:42 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
888Khắc Ngọc Sắc110150150 037727513315X1B12/17/2018 3:30:55 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
887Nguyễn Phước Phi102160221 90503069816TCLC212/17/2018 3:29:50 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
886Lê Thanh Trường110170243 037665965217X1C12/17/2018 3:29:31 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
885Hoàng Văn Kha105170171 032854112017D312/17/2018 3:29:23 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
884Lê Viết Sơn110120317 034683150212X1C12/17/2018 3:28:55 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
883Nguyễn Văn Hậu110150118 036315183415X1B12/17/2018 3:28:30 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
882Nguyễn Văn Pháp101160038 98784117516C1A12/17/2018 3:28:29 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
881Nguyễn Đình Thoại105160204 98205307016TDH12/17/2018 3:27:26 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
880Nguyễn Trần Đoan Trang117150139 079358925515QLMT12/17/2018 3:26:19 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
879Phan Đức Thắng102160226 166945458216TCLC212/17/2018 3:25:43 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
878Nguyễn Thành Đạt102160178 126412880616TCLC112/17/2018 3:24:26 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
877Phạm Duy Dy102110304 033655828911T412/17/2018 3:24:12 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
876Trần Đình Nam102170172 091657848917T312/17/2018 3:23:12 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
875Nguyễn Đức Thuận105140314 035362648414TDH112/17/2018 3:23:06 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
874Nguyễn Tiến Tuẩn105170071 034585388217D112/17/2018 3:23:02 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
873Nguyễn Văn Thịnh103140051 098600809614C4A12/17/2018 3:22:47 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
872Hoàng Việt Phúc101170258 091120616317CDT212/17/2018 3:21:33 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
871Nguyễn Thanh Nam110150217 039301225115X1C12/17/2018 3:21:13 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
870Trương Văn Chương101170170 096828261317CDT112/17/2018 3:21:06 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
869Nguyễn Thành Luân111170028 096777119717THXD12/17/2018 3:20:43 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
868Hồ Thùy Dương102160179 070853911516TCLC112/17/2018 3:19:27 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
867Lê Thị Thu Trà102140160 037433047914T312/17/2018 3:19:08 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
866Nguyễn Thị Thanh Thúy117160073 94371858016MT12/17/2018 3:18:41 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
865Ngô Văn Thái110140204 039771561814X1C12/17/2018 3:18:19 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
864Nguyễn Quỳnh Hương107170333 076440990917H2CLC212/17/2018 3:17:27 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
863Nguyễn Đăng Triệu Phú106140167 036507424614DT312/17/2018 3:16:16 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
862Nguyễn Sỹ Đạt105160158 94574375616TDH12/17/2018 3:14:11 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
861Nguyễn Khắc Tùng110150098 097616006315X1A12/17/2018 3:14:04 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
860Dương Anh Đức101170289 098498452517CDT312/17/2018 3:13:11 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
859Huỳnh Văn Liêm118160026 121727355016KX112/17/2018 3:11:02 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
858Nguyễn Thanh Hải105170228 070241789317DCLC12/17/2018 3:08:19 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
857Nguyễn Đức Quốc Huy102170223 093543658817TCLC112/17/2018 3:07:26 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
856Lê Mạnh Tiền110170067 093497669517X1A12/17/2018 3:07:14 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
855Hồ Văn Đại101140074 096787317714C1B12/17/2018 3:05:01 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
854Trần Sinh Hùng107170089 096225719917H5CLC12/17/2018 3:04:18 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
853Hà Văn Toàn101140060 039828063314C1A12/17/2018 3:03:50 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
852Hoàng Trọng Bình102160177 079444949516TCLC112/17/2018 3:03:47 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
851Trần Bá Hiệp102160092 169225543516T212/17/2018 3:03:34 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
850Lê Hữu Lộc103170192 094332592917KTTT12/17/2018 3:03:28 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
849Nguyễn Hoài Phong109170025 035680888517VLXD12/17/2018 3:03:27 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
848Hoàng Quốc Cường103170118 090548998717C4C12/17/2018 3:02:55 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
847Lê Quốc Anh105160217 98387026016TDHCLC112/17/2018 3:01:42 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
846Võ Ngọc Tuấn104150146 039796752615N212/17/2018 3:01:31 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
845Trương Thị Thúy Diểm107170293 033828224817H2CLC112/17/2018 3:01:30 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
844Đặng Minh Hiếu104130019 098215276213N112/17/2018 3:00:42 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
843Lê Minh Vinh101170221 070204220017CDT112/17/2018 2:58:57 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
842Hà Văn Hoàng106140087 097432897714DT212/17/2018 2:57:10 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
841Nguyễn Văn Quý Đôn110140170 096584466314X1C12/17/2018 2:56:53 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
840Hồ Bá Hiếu105150088 097145431915D212/17/2018 2:56:39 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
839Nguyễn Quế Chi118170074 079624947217KX212/17/2018 2:56:30 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
838Nguyễn Vũ Nhật110140193 078490017114X1C12/17/2018 2:56:20 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
837Ngô Văn Tâm103150076 036797159815C4A12/17/2018 2:56:03 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
836Bùi Anh Vũ101140068 098626118714C1A12/17/2018 2:55:17 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
835Nguyễn Đức Thành Công101170088 097110754517C1B12/17/2018 2:55:06 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
834Lê Tôn Phúc106140102 033678996314DT212/17/2018 2:54:30 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
833Đặng Quốc Khánh102170093 097623852417T212/17/2018 2:53:59 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
832Lê Văn Tú101170334 037409557617CDT312/17/2018 2:53:10 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
831Đặng Hồ Chí Duy110150194 096467132615X1C12/17/2018 2:51:38 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
830Nguyễn Hữu Cường106170224 096647451017DTCLC12/17/2018 2:49:31 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
829Nguyễn Văn Tiến109140185 090558552314X3B12/17/2018 2:48:13 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
828Lê Văn Tuấn111130055 077269450113THXD112/17/2018 2:46:39 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
827Trần Đình Lâm103170191 098884909717KTTT12/17/2018 2:46:25 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
826Nguyễn Văn Tuệ101160162 162739812116CDT112/17/2018 2:46:23 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
825Phan Xuân Trí106140182 076652851014DT312/17/2018 2:46:15 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
824Đặng Duy Lâm104150153 035857301215N112/17/2018 2:44:34 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
823Nguyễn Duy Vinh101170280 097492657017CDT212/17/2018 2:44:01 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
822Nguyễn Hoàng Tú102150253 097192105415TCLC112/17/2018 2:43:38 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
821Nguyễn Hoàng Tú111160057 167404974216THXD12/17/2018 2:42:20 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
820Phan Thanh Khương121120043 093538537512KT12/17/2018 2:41:15 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
819Mạc Quốc Đạt106140141 076374870014DT312/17/2018 2:38:19 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
818Trần Anh Hoàn123150106 039399968215ES12/17/2018 2:37:54 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
817Nguyễn Lương Tuấn105150305 091250406015TDH112/17/2018 2:37:19 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
816Hà Xuân Toàn105160207 93560087216TDH12/17/2018 2:36:53 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
815Lưu Thị Hết118150014 096268559215KX112/17/2018 2:34:32 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
814Hồ Văn Phước101150180 039751541215CDT112/17/2018 2:34:03 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
813Trần Thị Kim Anh109150230 037455997015VLXD12/17/2018 2:33:51 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
812Mai Thế Vĩnh102160173 167668124316T312/17/2018 2:33:09 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
811Trần Trung Tính107160236 058365222516SH12/17/2018 2:32:49 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
810Dương Quốc Tuấn103140060 035757123414C4A12/17/2018 2:31:02 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
809Võ Trí Toàn105170322 070245185917TDH112/17/2018 2:29:24 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
808Châu Việt Trung102170129 070303305817T212/17/2018 2:27:51 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
807Tôn Nữ Nhất Bình107170218 093591284517SH12/17/2018 2:26:00 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
806Đặng Quốc Bảo111150005 090113250215THXD12/17/2018 2:25:58 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
805Hà Xuân Sáng102150128 096908379215T212/17/2018 2:25:20 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
804Võ Thế Dũng105170013 079906697917D112/17/2018 2:23:16 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
803Hồ Văn Tân106160048 90510489016DT112/17/2018 2:21:31 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
802Nguyễn Tấn Đức109140211 093493468514X3C12/17/2018 2:20:59 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
801Ngô Minh Cương102150087 078207543215T212/17/2018 2:20:53 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
800Bùi Văn Đức109150019 039955345415X3A12/17/2018 2:20:42 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
799Phanthavong Thongdeng109160135 033747133316X3A12/17/2018 2:18:02 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
798Nguyễn Duy104140138 038872019214NL12/17/2018 2:16:36 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
797Hoàng Trọng Danh105140100 038453083014D212/17/2018 2:13:01 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
796Trần Anh Thi123140028 090597738114ECE12/17/2018 2:10:18 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
795Hà Trọng Trí110130127 034652366713X1B12/17/2018 2:09:23 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
794Lê Đức Nhân109160178 039729949416X3B12/17/2018 2:09:14 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
793Nguyễn Trần Quốc Khánh103130136 076417933613C4B12/17/2018 2:08:11 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
792Nguyễn Xuân Hưng103140150 090324607514KTTT12/17/2018 2:05:31 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
791Đỗ Minh Hải106150167 032827255015DT312/17/2018 2:04:59 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
790Lê Bá Đông110170011 093553236017X1A12/17/2018 2:01:33 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
789Lê Trịnh Ngọc Trí106150214 037395581215DT312/17/2018 2:01:22 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
788Mai Bá Sửa109140099 039774946614X3A12/17/2018 1:58:57 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
787Lê Nguyên Tiến111160050 097510941816THXD12/17/2018 1:57:56 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
786Trần Văn Nhật103140160 098725776814KTTT12/17/2018 1:57:43 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
785Hồ Viết Phú Toàn102150074 077435358715T112/17/2018 1:57:18 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
784Nguyễn Đức Trí117170106 093250609217QLMT12/17/2018 1:55:23 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
783Nguyễn Thị Mỹ Phương107140143 036411630314H2B12/17/2018 1:54:04 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
782Hoàng Văn Cường106150007 096764214715DT112/17/2018 1:50:39 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
781Phạm Trung Hiếu105170230 098456460317DCLC12/17/2018 1:50:05 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
780Đặng Công Anh Khoa101140186 078671480314CDT212/17/2018 1:49:30 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
779Nguyễn Thị Ngọc Hà102170275 076473717917TCLC212/17/2018 1:44:52 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
778Nguyễn Văn Anh Đức110150190 090553864615X1C12/17/2018 1:44:05 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
777Trần Văn Bảo Toàn105170065 084511961917D112/17/2018 1:42:32 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
776Mai Văn Thuận103150220 037844635015KTTT12/17/2018 1:42:30 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
775Nguyễn Công Trường110170074 093504115817X1A12/17/2018 1:42:24 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
774Hoàng Ngọc Cường109140127 035572287514X3B12/17/2018 1:41:56 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
773Hoàng Trần Nhật106130183 090567773813DT312/17/2018 1:39:34 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
772Nguyễn Mạnh Tuấn105170142 086892550617D212/17/2018 1:38:59 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
771Hồ Quốc Khánh101170302 090658977317CDT312/17/2018 1:38:25 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
770Đặng Ngọc Tú101170218 035977190317CDT112/17/2018 1:38:04 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
769La Thị Mỹ Linh118170169 035305674317QLCN12/17/2018 1:37:35 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
768Lê Phúc Hoàng101139011 096954868513C1VA12/17/2018 1:37:32 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
767Phạm Viết Quốc109170092 039828864317X312/17/2018 1:35:55 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
766Nguyễn Hữu Tỉnh108140033 033552426014SK12/17/2018 1:35:48 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
765Đoàn Nguyên Anh Tài101170056 097308795517C1A12/17/2018 1:35:39 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
764Ngô Hoàng Việt104150148 079339140115N212/17/2018 1:34:10 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
763Võ Đăng Vịnh118160173 165209313416QLCN12/17/2018 1:27:56 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
762Huỳnh Ngọc Diệp105140020 098994110414D112/17/2018 1:27:25 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
761Nguyễn Khắc Tuấn111170083 086846004817X212/17/2018 1:24:22 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
760Nguyễn Đạt Kim121160069 166410777916KTCLC212/17/2018 1:23:05 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
759Phan Hoá109160041 039715939316VLXD12/17/2018 1:21:05 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
758Lê Vỉnh117130153 093550551413QLMT12/17/2018 1:18:55 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
757Nguyễn Ngọc Chi101140010 035940771514C1A12/17/2018 1:18:32 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
756Ngô Phi Dương101170290 096179480017CDT312/17/2018 1:17:50 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
755Nguyễn Chương109140005 090594872314VLXD12/17/2018 1:14:05 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
754Phạm Thị Thanh Huyền121140017 038646638014KT112/17/2018 1:13:52 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
753Vũ Duy Phong103150066 096432102215C4A12/17/2018 1:13:08 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
752Trần Văn Dương102160211 076261159716TCLC212/17/2018 1:12:45 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
751Nguyễn Tiến Hồng121150093 039424278415KT212/17/2018 1:12:34 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
750Hồ Văn Miền106140162 096946935614DT312/17/2018 1:11:35 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
749Phan Minh Huy102170225 090591436417TCLC112/17/2018 1:08:39 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
748Bùi Thạch Vũ Trụ104160097 094708795916N212/17/2018 1:08:08 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
747Văn Viết Ngọc Thọ121150064 091260319515KT112/17/2018 1:07:25 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
746Nguyễn Quang Đạt101140178 037311189514CDT212/17/2018 1:07:13 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
745Lê Thị Ý Nhung107170192 036273000117KTHH212/17/2018 1:06:44 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
744Lê Trung Sinh104170048 098489788417N112/17/2018 1:06:13 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
743Nguyễn Anh Thư110160064 093760397716X1_B212/17/2018 1:06:09 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
742Hoàng Văn Hà106140082 096261275214DT212/17/2018 1:05:58 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
741Võ Hồng Quân105170049 097100490017D112/17/2018 1:04:57 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
740Phạm Thái Hùng109170063 076407683217X312/17/2018 1:04:15 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
739Phan Văn Sỹ103150153 096985991715C4B12/17/2018 1:04:15 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
738Lâm La Duy108140009 090511941214SK12/17/2018 1:03:42 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
737Đặng Lê Chí Công105170333 091537078117TDH212/17/2018 1:03:37 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
736Lâm Đại Hỷ105160173 093472229916TDH12/17/2018 1:03:27 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
735Hoàng Chung105170080 090577519817D212/17/2018 1:00:58 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
734Trương Văn Kiên102140075 094687698314T212/17/2018 12:59:33 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
733Hoàng Lân104170099 093658509517N212/17/2018 12:59:31 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
732Hồ Văn Tuyến121140130 037685775014KT212/17/2018 12:59:02 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
731Ngô Mậu Đạt101140222 034202749614C1VA12/17/2018 12:58:50 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
730Nguyễn Đăng Lương107160255 035913899916H2CLC12/17/2018 12:58:37 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
729Nguyễn Văn Khánh109140231 038265126514X3C12/17/2018 12:57:57 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
728Bùi Trần Thanh Nguyệt107160112 120337726016H212/17/2018 12:57:16 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
727Đỗ Lương Điệp Khải101120118 096200720212C1A12/17/2018 12:56:15 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
726Lê Anh Nhật107150039 077759727915H1,412/17/2018 12:54:27 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
725Cao Thị Anh Đào102140062 035798691514T212/17/2018 12:53:34 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
724Đặng Bá Hiếu110140107 036771220814X1B12/17/2018 12:53:23 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
723Nguyễn Văn Hoàng102140071 039276606114T212/17/2018 12:53:14 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
722Nguyễn Văn Minh101170038 096105327517C1A12/17/2018 12:53:00 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
721Trần Hữu Phú101150040 098478972715C1A12/17/2018 12:50:41 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
720Bùi Duy Tú103160081 086664578416C4A12/17/2018 12:49:32 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
719Nguyễn Anh Tuấn106150219 096287591915DT312/17/2018 12:48:08 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
718Nguyễn Hữu Đang102150153 033787189015T312/17/2018 12:47:05 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
717Nguyễn Quang Tú110160270 162901070316X1C12/17/2018 12:46:46 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
716Nguyễn Tài105150112 035759536715D212/17/2018 12:46:25 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
715Trần Văn Hiền102150160 038340876515T312/17/2018 12:46:11 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
714Nguyễn Nhật Linh117170025 076257326617MT12/17/2018 12:44:28 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
713Trần Văn Hoàng109170125 078590499617X3CLC12/17/2018 12:44:03 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
712Mai Nguyễn Quỳnh Nhi107160116 033403986916H212/17/2018 12:43:48 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
711Ngô Văn Tuấn110150175 096423662315X1B12/17/2018 12:43:40 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
710Hà Đình Thắng101170061 038594321517C1A12/17/2018 12:43:26 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
709Trần Đình Nghĩa102170235 076660124217TCLC112/17/2018 12:43:06 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
708Hồ Thị Thu Sương107140091 035301357114H2A12/17/2018 12:42:34 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
707Trần Văn Thông105160145 165957196016DCLC112/17/2018 12:41:57 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
706Phạm Thị Lụa117150047 096935108315MT12/17/2018 12:41:28 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
705Nguyễn Thọ Trung121150070 034446468615KT112/17/2018 12:40:57 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
704Trần Xuân Thành110140141 096420531414X1B12/17/2018 12:40:19 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
703Cao Vân Hy101170301 036857787217CDT312/17/2018 12:40:16 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
702Ngô Sỹ Hội104170091 083554774817N212/17/2018 12:39:58 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
701Trần Minh Trung110170073 090596651717X1A12/17/2018 12:38:12 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
700Nguyễn Hữu Hùng121150021 090658333815KT112/17/2018 12:38:12 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
699Nguyễn Quốc Dũng106160150 096971143516DTCLC212/17/2018 12:37:44 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
698Nguyễn Văn Hoàng106140019 098966780014DT112/17/2018 12:37:15 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
697Văn Xuân Hương101130029 091632429013C1A12/17/2018 12:36:23 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
696Nguyễn Đăng Lưu105160183 166339637916TDH12/17/2018 12:34:43 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
695Phạm Thị Như Tuyền107170072 039318544517H212/17/2018 12:33:22 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
694Võ Đình Thái105170373 096347437717TDH212/17/2018 12:33:09 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
693Nguyễn Đăng Phú102170178 034378581917T312/17/2018 12:33:08 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
692Lê Văn Nguyên110140191 090558381414X1C12/17/2018 12:32:48 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
691Nguyễn Hữu Khải105170406 039632997717TDHCLC112/17/2018 12:32:00 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
690Nguyễn Xuân Hòa121170062 083635429417KTCLC212/17/2018 12:31:26 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
689Dương Bá Viễn Phương110170137 096244915817X1B12/17/2018 12:31:07 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
688Hồ Lê Khang105160174 97234264716TDH12/17/2018 12:30:38 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
687Nay Biêu105160059 096673914816D212/17/2018 12:29:47 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
686Trần Phước Huy110170198 076413463017X1C12/17/2018 12:29:38 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
685Phan Văn Khải102170026 036703100117T112/17/2018 12:29:17 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
684Huỳnh Thị Kim Thành118170201 039702257117QLCN12/17/2018 12:28:55 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
683Hoàng Mạnh Quân107110343 038920758711H512/17/2018 12:28:15 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
682Võ Đức Phong102160058 032848696916T112/17/2018 12:28:10 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
681Nguyễn Nhật Khánh104170097 079685096217N212/17/2018 12:28:07 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
680Huỳnh Minh Thuận103170159 090581732117C4C12/17/2018 12:27:30 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
679Phan Thị Giang Hương118170162 039506539517QLCN12/17/2018 12:26:44 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
678Đào Thị Diệu Linh107160099 128498025016H212/17/2018 12:25:52 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
677Trần Hữu Trọng121170093 079622752717KTCLC212/17/2018 12:25:39 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
676Vương Lữ Trân Châu102150264 076287030815TCLC212/17/2018 12:25:00 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
675Trần Văn Cương109150014 098123882015X3A12/17/2018 12:24:43 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
674Phạm Thanh Phi101140104 097490033114C1B12/17/2018 12:24:10 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
673Nguyễn Nhật Hùng108150010 097198319515SK12/17/2018 12:22:36 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
672Nguyễn Trọng Hiếu102160181 93580229016TCLC112/17/2018 12:21:48 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
671Bạch Đình Quốc Cường105150240 096272083415TDH112/17/2018 12:21:36 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
670Nguyễn Thế Đông101170231 096670735917CDT212/17/2018 12:21:18 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
669Giang Trương Hữu Nghị101170311 037838239017CDT312/17/2018 12:21:06 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
668Võ Phan Nhật Hoàng105170285 038618332717TDH112/17/2018 12:20:32 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
667Nguyễn Minh Nhất105160135 038311485216DCLC112/17/2018 12:20:13 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
666Nguyễn Tuấn Minh106160158 120440339816DTCLC212/17/2018 12:20:09 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
665Nguyễn Đình Phong105170248 096623294717DCLC12/17/2018 12:19:48 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
664Võ Thái Văn Rin107140282 070606663714SH12/17/2018 12:19:41 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
663Trần Minh Lộc103130145 077483772613C4B12/17/2018 12:19:24 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
662Nguyễn Bảo Nhi121170078 090552604917KTCLC212/17/2018 12:19:16 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
661Hồ Văn Đông110160217 96263192716X1C12/17/2018 12:18:14 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
660Nguyễn Quốc Cường110150021 091277151115X1A12/17/2018 12:18:10 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
659Phạm Lê Kha105170028 090561084517D112/17/2018 12:18:08 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
658Nguyễn Hoàng Vũ105160153 090675760916DCLC112/17/2018 12:17:37 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
657Hoàng Văn Khoa109150252 076668002415VLXD12/17/2018 12:17:23 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
656Đỗ Văn Quốc Phú105140136 033971491314D212/17/2018 12:16:52 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
655Nguyễn Đức Anh104150002 084364499415N112/17/2018 12:16:30 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
654Nguyễn Xuân Trang105170458 093198744017TDHCLC212/17/2018 12:15:29 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
653Nguyễn Văn Minh121170023 086925290317KTCLC112/17/2018 12:15:17 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
652Phạm Anh Thư102110243 093545733911T412/17/2018 12:14:40 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
651Tôn Thất Hưng102170023 035481060117T112/17/2018 12:14:37 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
650Cao Phước111150038 032923577115THXD12/17/2018 12:14:29 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
649Đỗ Quốc Cường105160220 033340824016TDHCLC112/17/2018 12:14:23 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
648Phạm Thị Xuân118140142 089924392914QLCN12/17/2018 12:14:20 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
647Nguyễn Mạnh Huy102160214 93533022916TCLC212/17/2018 12:14:03 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
646Phạm Viết Sơn105160252 079456847116TDHCLC112/17/2018 12:10:23 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
645Dương Quang Hữu Nghĩa121150041 096978826715KT112/17/2018 12:10:15 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
644Trần Đức Hiếu105160124 98931833416DCLC112/17/2018 12:09:49 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
643Phạm Lê Đức105150252 039370726515TDH112/17/2018 12:09:39 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
642Trần Hữu Hồng Sơn102160063 162705324516T112/17/2018 12:09:18 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
641Ngô Thị Thanh Thảo121170087 079457447917KTCLC212/17/2018 12:09:07 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
640Nguyễn Thiện Kế101160027 168878096416C1A12/17/2018 12:08:54 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
639Đặng Đôn Huy102150039 038810680415T112/17/2018 12:08:36 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
638Phạm Đình Nhân106170187 089924569517DT312/17/2018 12:08:33 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
637Phạm Thị Kim Thủy121140119 034310251614KT212/17/2018 12:08:09 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
636Đào Ngọc Toàn117170105 094435633417QLMT12/17/2018 12:07:49 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
635Nguyễn Hà Duy105150025 096907778315D112/17/2018 12:07:02 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
634Lê Phước Lộc118140026 096909468914KX112/17/2018 12:06:25 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
633Nguyễn Việt Thắng110150077 097809870215X1A12/17/2018 12:05:26 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
632Nguyễn Tiến Dũng111170064 035448431217X212/17/2018 12:05:09 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
631Lâm Quang Sang102140091 076519349514T212/17/2018 12:04:10 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
630Trương Ngọc Toản121170092 036581343117KTCLC212/17/2018 12:04:06 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
629Phan Kỳ102160216 090642989016TCLC212/17/2018 12:03:35 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
628Phạm Thị Phượng107150172 033541780615H2B12/17/2018 12:03:18 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
627Ngô Trường Quốc102170244 076448363817TCLC112/17/2018 12:02:41 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
626Nguyễn Kỳ Hiệp101150070 035322923215C1B12/17/2018 12:02:35 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
625Dương Công Lại104150031 037458335715N112/17/2018 12:02:25 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
624Lê Trương Lai103160108 093595354616C4B12/17/2018 12:02:24 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
623Nguyễn Lương Đức117170008 035348956417MT12/17/2018 12:02:03 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
622Nguyễn Văn Tuấn101150239 079529752015CDT212/17/2018 12:01:09 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
621Nguyễn Quý Thịnh101170151 034894292217C1B12/17/2018 12:00:16 PMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
620Võ Thanh Tùng101160067 90564110116C1A12/17/2018 11:58:10 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
619Lưu Hà Hải118150062 037555329115KX212/17/2018 11:58:02 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
618Nguyễn Minh Trí107130166 038635087513H512/17/2018 11:57:28 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
617Nguyễn Thị Hồng Quyến118150148 096928593515QLCN12/17/2018 11:57:16 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
616Lê Văn Đạt102170267 093582832017TCLC212/17/2018 11:55:50 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
615Trần Minh Nhựt117170033 076478884517MT12/17/2018 11:55:04 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
614Lưu Trần Anh Vũ121140066 038228454914KT112/17/2018 11:54:54 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
613Lê Nguyên Phú111160103 035577051316X212/17/2018 11:54:54 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
612Lê Minh Tính102110170 035772391211T112/17/2018 11:54:50 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
611Nguyễn Đình Mạnh105160031 091550249816D112/17/2018 11:54:33 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
610Hà Minh Phúc101170047 098369862817C1A12/17/2018 11:54:29 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
609Lê Nguyễn Quang Huy103170020 090520011817C4A12/17/2018 11:54:19 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
608Đỗ Thành Đạt105170153 070708947017D312/17/2018 11:54:18 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
607Nguyễn Bá Công102170266 076435571617TCLC212/17/2018 11:52:57 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
606Nguyễn Hoàng Pháp105170415 096745653417TDHCLC112/17/2018 11:52:37 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
605Võ Thời105160144 039838558816DCLC112/17/2018 11:51:14 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
604Hồ Văn Thiên104150057 094428520615N112/17/2018 11:51:06 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
603Nguyễn Mạnh Hùng121150094 037448709915KT212/17/2018 11:50:35 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
602Nguyễn Anh Vũ105120231 093597289412D212/17/2018 11:50:32 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
601Nguyễn Quốc Thịnh106130199 096757972813DT312/17/2018 11:50:07 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
600Phạm Đình Ngọc105170042 034922479617D112/17/2018 11:49:18 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
599Trần Gia Hồng Quân102170047 096310322717T112/17/2018 11:47:32 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
598Phan Lưu Nguyễn111160035 93580629516THXD12/17/2018 11:46:47 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
597Lữ Hữu Ý104170141 039584157917N212/17/2018 11:46:38 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
596Lê Văn Trường Sơn101140112 034817600714C1B12/17/2018 11:46:19 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
595Tống Thị Linh118170171 096339394717QLCN12/17/2018 11:46:01 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
594Nguyễn Văn Đài101120224 098207744412C1C12/17/2018 11:45:32 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
593Hoàng Thị Kim Phương117140110 070310279614QLMT12/17/2018 11:43:58 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
592Ngô Văn Trí104150065 091888610015N112/17/2018 11:43:34 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
591Trần Văn Minh Nhật107170191 033336586417KTHH212/17/2018 11:43:30 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
590Lê Văn Long105170108 037524630317D212/17/2018 11:43:28 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
589Nguyễn Xuân Hậu110150197 097476540115X1C12/17/2018 11:43:26 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
588Nguyễn Thái Khả Duy117170063 097514561517QLMT12/17/2018 11:43:12 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
587Nguyễn Hữu Đạt102160085 76664273016T212/17/2018 11:42:15 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
586Dương Thị Thảo107170054 097108764617H212/17/2018 11:40:52 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
585Trần Ngọc Quý121140109 090501540714KT212/17/2018 11:39:50 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
584Nguyễn Thiên Vương101170222 091623309817CDT112/17/2018 11:38:27 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
583Trương Thị Như Thương118170057 036365624217KX112/17/2018 11:38:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
582Nguyễn Việt Trung104170133 096212605817N212/17/2018 11:38:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
581Nguyễn Ngọc Sỹ110160256 034838011016X1C12/17/2018 11:37:18 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
580Tôn Thất Đăng Khoa110140117 093474030914X1B12/17/2018 11:36:54 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
579Cao Văn Đông101170173 086562466017CDT112/17/2018 11:35:59 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
578Lê Thị Mỹ Linh107160035 037211588916H1412/17/2018 11:35:52 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
577Phan Thị Thuỳ Dương107170012 037729303417H212/17/2018 11:35:27 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
576Huỳnh Đức Tùng104140058 036866945614N112/17/2018 11:35:12 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
575Nguyễn Văn Tự102170064 096503143617T112/17/2018 11:34:41 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
574Lê Công Vũ101140258 078209607814C1VA12/17/2018 11:33:35 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
573Trần Văn Thọ111160049 122395543116THXD12/17/2018 11:32:17 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
572Phan Tấm109120196 076756290312X3A12/17/2018 11:32:08 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
571Nguyễn Văn Lộc102160101 169338464616T212/17/2018 11:31:42 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
570Phạm Đức Nghĩa117130114 034651008613QLMT12/17/2018 11:31:24 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
569Lê Kim Vượng105160216 086877150516TDH12/17/2018 11:30:56 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
568Trương Quang Duy105140109 076376175414D212/17/2018 11:30:31 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
567Hà Ngọc Thiên Ân110170086 078212255017X1B12/17/2018 11:30:28 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
566Đoàn Thị Vân117140131 096768628714QLMT12/17/2018 11:29:08 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
565Đoàn Văn Phúc109160117 169796379716X3A12/17/2018 11:27:38 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
564Phạm Hưng Hải103150037 037412964215C4A12/17/2018 11:27:24 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
563Nguyễn Văn Phong106140166 079667359114DT312/17/2018 11:27:12 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
562Nguyễn Đình Dũng105160162 033747733216TDH12/17/2018 11:26:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
561Võ Quang Thiên Lộc121170022 079419349117KTCLC112/17/2018 11:25:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
560Võ Văn Hiếu102170153 036737901817T312/17/2018 11:25:11 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
559Nguyễn Hữu Duy111170014 093534015717THXD12/17/2018 11:25:10 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
558Nguyễn Công Bình109140125 079429312714X3B12/17/2018 11:24:03 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
557Nguyễn Thúy Vi117170111 076367944417QLMT12/17/2018 11:23:30 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
556Trần Đình Chung101140217 033480500714C1VA12/17/2018 11:23:05 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
555Đỗ Anh Nguyên101140154 098545420914CDT112/17/2018 11:23:05 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
554Nguyễn Hoàng Lâm106150031 093492892015DT112/17/2018 11:22:19 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
553Trần Ngọc Hiếu102160140 034519511416T312/17/2018 11:22:03 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
552Nguyễn Phương Nam106170247 097863604817DTCLC12/17/2018 11:21:59 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
551Dương Huy Vũ102160126 163692144916T212/17/2018 11:19:28 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
550Phan Văn Dự107150285 036657913315SH12/17/2018 11:18:53 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
549Nguyễn Thái Ninh Thuận102170125 036726684217T212/17/2018 11:17:37 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
548Ngô Viết Quốc Hưng121170016 034243814917KTCLC112/17/2018 11:17:21 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
547Trần Đình Vương121120133 070818888112KT12/17/2018 11:17:14 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
546Đoàn Tuấn Sơn123170068 094592169617ES12/17/2018 11:16:50 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
545Nguyễn Đình Hiếu109170058 098490713817X312/17/2018 11:16:44 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
544Huỳnh Phước Nhớ101160193 038387110016CDT212/17/2018 11:16:41 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
543Phan Công Tình105160102 077472216116D212/17/2018 11:16:19 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
542Nguyễn Văn Tiến105150175 083456457115D312/17/2018 11:15:09 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
541Phạm Phú Vỹ101140210 077350259814CDT212/17/2018 11:15:06 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
540Lê Trần Tuấn Đạt118160123 096498567716QLCN12/17/2018 11:15:01 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
539Phan Khắc Nguyên121170027 037580672517KTCLC112/17/2018 11:14:46 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
538Phan Minh Thọ117170103 090527161517QLMT12/17/2018 11:12:36 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
537Trần Anh Luật105150153 036314565915D312/17/2018 11:12:35 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
536Lê Trọng Tài111160042 98676228216THXD12/17/2018 11:11:35 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
535Bùi Viết Thanh118170049 077554931417KX112/17/2018 11:10:22 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
534Trương Thị Thu Thảo107170059 097162122417H212/17/2018 11:10:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
533Hoàng Thị Ánh Nguyệt117160049 035952055516MT12/17/2018 11:10:03 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
532Nguyễn Trần Nhật Hiếu105170017 034856696417D112/17/2018 11:09:25 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
531Ngô Xuân Tự105160052 166231255816D112/17/2018 11:08:28 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
530Phạm Đình Hồ Trọng Ân121170051 035947598517KTCLC212/17/2018 11:07:40 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
529Đinh Phan Thiện106170133 090543551717DT212/17/2018 11:07:00 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
528Đặng Thì107170267 036949995417SH12/17/2018 11:06:05 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
527Lê Xuân Hoàng101130101 098608887113C1B12/17/2018 11:06:05 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
526Bùi Châu Minh Hoàng121170013 097269663417KTCLC112/17/2018 11:05:42 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
525Nguyễn Đình Hoan118170089 070521075017KX212/17/2018 11:05:34 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
524Lê Toàn Quốc105170253 035254257817DCLC12/17/2018 11:04:42 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
523Lê Thị Hồng Điệp121150010 032752458615KT112/17/2018 11:03:11 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
522Lê Huyền Trang118170133 035201240017KX212/17/2018 11:02:26 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
521Hồ Thị Ngọc Liên121150104 078332203015KT212/17/2018 11:00:57 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
520Võ Đăng Khoa101140035 096708664914C1A12/17/2018 11:00:51 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
519Nguyễn Thị Mỹ Linh117140096 092123945514QLMT12/17/2018 11:00:42 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
518Trần Thị Phương107150109 077241725015H2A12/17/2018 11:00:12 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
517Lê Trọng Thiên118170121 094225458017KX212/17/2018 11:00:06 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
516Trần Văn Quyền110170141 033806756517X1B12/17/2018 10:57:59 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
515Nguyễn Thái Thông102170302 035341656517TCLC212/17/2018 10:57:47 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
514Nguyễn Thị Thảo Vi107160244 036580511116SH12/17/2018 10:57:40 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
513Nguyễn Quang Đạt105160010 096144566416D112/17/2018 10:57:36 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
512Nguyễn Phú Pho104150046 094590456315N112/17/2018 10:57:10 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
511Hoàng Văn Nhân102160187 035611411916TCLC112/17/2018 10:56:37 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
510Đặng Văn Thành Công121170055 070816682717KTCLC212/17/2018 10:56:08 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
509Thái Đình Hoàng101170295 096676983017CDT312/17/2018 10:55:54 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
508Mai Thanh Tùng101160065 034611383816C1A12/17/2018 10:53:44 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
507Nguyễn Đắc Huy109140228 035429973514X3C12/17/2018 10:53:15 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
506Huỳnh Rim109140172 096639757514X3B12/17/2018 10:51:55 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
505Võ Duy Đức105170336 033677234617TDH212/17/2018 10:51:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
504Nguyễn Tấn Thành103170098 096671252117C4B12/17/2018 10:51:17 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
503Hồ Thanh Linh106150111 091443825015DT212/17/2018 10:51:04 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
502Phạm Văn Vũ102170067 038769400717T112/17/2018 10:50:46 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
501Hồ Gia Khánh102160147 033594179216T312/17/2018 10:49:50 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
500Nguyễn Văn Thông109150059 079577175515X3A12/17/2018 10:48:34 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
499Võ Trúc Huỳnh107150150 076305115215H2B12/17/2018 10:48:34 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
498Nguyễn Minh Hoàng105150322 096174119815TDHCLC12/17/2018 10:47:45 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
497Châu Thanh Dương110150192 093593254315X1C12/17/2018 10:47:41 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
496Trần Thị Bích Phương106150196 036385857715DT312/17/2018 10:47:40 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
495Nguyễn Thanh Tài109160124 166761437316X3A12/17/2018 10:46:36 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
494Huỳnh Văn Thạnh103150081 036446475815C4A12/17/2018 10:46:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
493Đỗ Đức Anh107140168 094514399914H512/17/2018 10:45:11 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
492Hà Thúc Phúc105150048 034359342615D112/17/2018 10:44:14 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
491Nguyễn Thị Hằng111160076 032851377716X212/17/2018 10:43:34 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
490Dương Huỳnh Trung118170212 035583580917QLCN12/17/2018 10:43:22 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
489Nguyễn Văn Sang104150052 035272314115N112/17/2018 10:42:15 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
488Nguyễn Quang Phiêu102170042 036478244617T112/17/2018 10:42:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
487Phan Đức Thắng110170147 079919777917X1B12/17/2018 10:41:41 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
486Lê Duy Bình107170116 098617364017KTHH112/17/2018 10:40:07 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
485Nguyễn Đắc Hoàng103170131 093556938017C4C12/17/2018 10:38:32 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
484Nguyễn Hữu Nam Phong106150124 093206754115DT212/17/2018 10:38:27 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
483Võ Thị Thanh Nhàn107160114 097993120416H212/17/2018 10:38:11 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
482Hồ Thị Thủy Tiên107150184 096844919615H2B12/17/2018 10:38:08 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
481Trần Đình Tú103170111 038825162517C4B12/17/2018 10:38:06 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
480Phan Thanh Sơn105140214 034977042114D312/17/2018 10:37:49 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
479Ngô Minh Quốc110160112 091385892016X1A12/17/2018 10:37:25 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
478Nguyễn Viết Hùng103150121 078714274915C4B12/17/2018 10:37:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
477Nguyễn Văn Hải103150114 090517610015C4B12/17/2018 10:37:11 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
476Trần Đình Sáng106170050 032994443317DT112/17/2018 10:36:49 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
475Trần Ngọc Trung105170068 082695164417D112/17/2018 10:36:07 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
474Nguyễn Tấn Huy108150014 036825931615SK12/17/2018 10:36:01 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
473Nguyễn Ngọc Phùng110160179 036214994116X1B12/17/2018 10:35:25 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
472Ngô Đức Danh105160114 036766661816DCLC112/17/2018 10:34:43 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
471Đinh Nguyễn Quang Quý121150124 039916459815KT212/17/2018 10:34:41 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
470Ngô Quang Anh121150002 077685943015KT112/17/2018 10:34:08 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
469Võ Công Thành Lộc101170250 090534352717CDT212/17/2018 10:33:26 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
468Hồ Quốc Đoàn103150031 077483358115C4A12/17/2018 10:32:46 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
467Huỳnh Đăng Hưng102140209 076375812714TCLC212/17/2018 10:32:41 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
466Bùi Thế Trọn102170256 038867116217TCLC112/17/2018 10:32:09 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
465Trần Văn Chinh109170004 076657291317VLXD12/17/2018 10:31:43 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
464Nguyễn Trí Đạt105140387 034296931914TDHCLC12/17/2018 10:31:29 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
463Trương Ngọc Hào102160041 036851174616T112/17/2018 10:31:01 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
462Lê Thị Hòa118170159 036355744017QLCN12/17/2018 10:30:49 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
461Hoàng Phan Lâm101170033 085397787517C1A12/17/2018 10:29:36 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
460Nguyễn Phúc Thế121120099 037488230712KT12/17/2018 10:28:56 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
459Nguyễn Văn Phiên110160107 038441332216X1A12/17/2018 10:27:59 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
458Nguyễn Đôn Thái Khang110170030 083747486517X1A12/17/2018 10:27:29 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
457Lê Tấn Thành123150082 093248622315ECE212/17/2018 10:27:00 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
456Mai Văn Trung104150066 098336730515N112/17/2018 10:25:59 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
455Phan Văn Tân102120194 039531254312T312/17/2018 10:25:45 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
454Phùng Văn Phát103170088 085612856517C4B12/17/2018 10:25:35 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
453Đặng Xuân Lộc102160217 038222224616TCLC212/17/2018 10:25:10 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
452Trần Thị Hòa107140126 039964882114H2B12/17/2018 10:24:22 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
451Nguyễn Quang Minh102140081 033353666714T212/17/2018 10:23:52 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
450Nguyễn Công Minh101170253 036486848117CDT212/17/2018 10:23:31 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
449Trần Phúc Chiến101150109 034631145215C1C12/17/2018 10:23:29 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
448Vương Đình Hào105150087 091469174615D212/17/2018 10:23:17 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
447Huỳnh Võ Tuấn Kiệt105150150 093595980115D312/17/2018 10:22:37 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
446Nguyễn Đinh Kha105150149 039616189815D312/17/2018 10:22:02 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
445Phạm Viết Anh110170087 033716572617X1B12/17/2018 10:21:55 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
444Phạm Văn Trường110170159 039790886617X1B12/17/2018 10:21:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
443Trần Thị Điệp102140203 090526227514TCLC212/17/2018 10:20:54 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
442Nguyễn Văn Huy102150169 097785134215T312/17/2018 10:20:39 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
441Nguyễn Văn Hồng105160234 039203234516TDHCLC112/17/2018 10:20:19 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
440Võ Thị Thanh Thuyền118170060 034338362917KX112/17/2018 10:20:02 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
439Trương Văn Bốn107140175 037732720614H512/17/2018 10:20:01 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
438Trần Hữu Đăng Quang104170045 032647100017N112/17/2018 10:19:45 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
437Nguyễn Minh Hoàng102150035 036349188015T112/17/2018 10:19:18 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
436Trần Lê Thanh Liêm105160131 035290253116DCLC112/17/2018 10:19:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
435Lương Quốc Thiện102140098 097409461014T212/17/2018 10:19:05 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
434Trần Văn Sĩ102170118 079623638717T212/17/2018 10:18:28 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
433Trần Phước Lâm110160238 126286613716X1C12/17/2018 10:17:04 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
432Nguyễn Viết Thông105170379 096179753417TDH212/17/2018 10:17:00 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
431Nguyễn Hạnh102150031 038622672215T112/17/2018 10:16:52 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
430Nguyễn Phúc Nhật Hưng111140084 090514904114X2A12/17/2018 10:15:16 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
429Nguyễn Quang Tuyên105170388 090525438717TDH212/17/2018 10:15:05 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
428Bùi Văn Hóa102170018 094786270117T112/17/2018 10:14:26 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
427Lê Việt An111170001 039993509817THXD12/17/2018 10:14:11 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
426Phan Trung Nam105170449 093531026717TDHCLC212/17/2018 10:14:06 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
425Đào Thị Thùy107140158 098395457614H2B12/17/2018 10:13:30 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
424Phan Văn Tuấn101160210 033693572416CDT212/17/2018 10:13:12 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
423Đặng Phương Nam110110256 090567236611X1A12/17/2018 10:13:03 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
422Trần Trí Tân108150039 035662413015SK12/17/2018 10:12:59 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
421Nguyễn Văn Hường101150023 035269993715C1A12/17/2018 10:11:35 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
420Trần Minh Trân103140121 096216687214THACO12/17/2018 10:11:03 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
419Phạm Thúc Phước102140145 093543965714T312/17/2018 10:10:17 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
418Đặng Văn Thạo105130190 097139139213D312/17/2018 10:09:56 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
417Đinh Nguyên Tú109170109 097728454817X312/17/2018 10:09:54 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
416Hà Anh Đức109160157 079361061416X3B12/17/2018 10:09:07 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
415Thủy Châu Tuấn117150083 090529763715MT12/17/2018 10:08:49 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
414Sivilay Sompasith102170187 035888886417T312/17/2018 10:07:16 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
413Nguyễn Văn Quốc105140059 076653612314D112/17/2018 10:06:50 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
412Sythammavanh Souksakhone105150054 035427484315D112/17/2018 10:06:45 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
411Nguyễn Văn Sơn121170034 096896012717KTCLC112/17/2018 10:06:38 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
410Nguyễn Văn Thắng106170131 090558778417DT212/17/2018 10:06:33 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
409Hồ Quốc Bảo117170055 093568090317QLMT12/17/2018 10:06:11 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
408Văn Viết Đạt105140333 093572156714TDH212/17/2018 10:06:08 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
407Lê Thị Hà118150116 032687599816QLCN12/17/2018 10:06:05 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
406Thiều Thị Thanh Thủy117150128 093259774015QLMT12/17/2018 10:05:58 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
405Trần Nhật Vy117160139 122246974116QLMT12/17/2018 10:05:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
404Huỳnh Phúc Tín111170045 082388112917THXD12/17/2018 10:04:58 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
403Phạm Thanh Tùng118150048 034832538815KX112/17/2018 10:04:46 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
402Phan Thị Trường Giang107170295 096743933217H2CLC112/17/2018 10:04:33 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
401Phạm Quang Đạt103150108 038219683215C4B12/17/2018 10:04:30 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
400Nguyễn Nhật Trường105170069 032693365917D112/17/2018 10:04:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
399Lương Quý Bình109170041 033832332817X312/17/2018 10:03:57 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
398Nguyễn Đăng Khôi102170164 090580910117T312/17/2018 10:03:51 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
397Nguyễn Văn Quang102170183 039507719917T312/17/2018 10:03:36 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
396Hoàng Mai Tú103170166 036358170517C4C12/17/2018 10:03:10 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
395Cao Hoàng Đạt117170061 082229781217QLMT12/17/2018 10:02:45 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
394Lê Anh Tín105170262 086929933217DCLC12/17/2018 10:02:29 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
393Lê Trung Hải105170400 094825650717TDHCLC112/17/2018 10:01:24 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
392Trần Ngọc Quý109170093 070525667217X312/17/2018 10:01:10 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
391Nguyễn Thị Trang107170350 039646658417H2CLC212/17/2018 10:00:44 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
390Lê Vũ Thảo Vy107150276 070814410315H512/17/2018 10:00:31 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
389Đỗ Duy Khánh106170103 035985321817DT212/17/2018 9:59:25 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
388Nguyễn Văn Trỗi106120043 070884333912DT112/17/2018 9:59:24 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
387Lê Đình Hòa102170085 096975341417T212/17/2018 9:59:09 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
386Trương Công Tri105160103 039222125416D212/17/2018 9:58:18 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
385Trương Quốc Huy123170031 070458538217ECE212/17/2018 9:57:45 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
384Cao Chấn Phong103170030 035414116717C4A12/17/2018 9:57:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
383Đặng Quang Long103150133 036483639215C4B12/17/2018 9:57:19 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
382Trần Ngọc Hạnh121160010 94341779816KTCLC112/17/2018 9:56:59 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
381Trần Đình Đạo101140221 035719440214C1VA12/17/2018 9:56:48 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
380Phan Văn Tới101170071 098115242817C1A12/17/2018 9:56:18 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
379Trà Thị Thủy118150162 079430012015QLCN12/17/2018 9:55:52 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
378Lê Văn Tiệm101160054 168958487916C1A12/17/2018 9:55:43 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
377Cái Thế Sĩ102150194 039295039215T312/17/2018 9:55:35 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
376Lê Thị Hồng Ngọc107150160 039851173515H2B12/17/2018 9:55:32 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
375Phan Hiếu Minh121170073 091857281217KTCLC212/17/2018 9:55:25 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
374Hoàng Văn Việt102140108 093514874514T212/17/2018 9:54:50 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
373Trần Quốc Đại102150089 096822779015T212/17/2018 9:54:12 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
372Võ Hồng Nga102170104 033714437717T212/17/2018 9:54:06 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
371Hồ Phúc Hoành105140117 037497930714D212/17/2018 9:54:01 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
370Nguyễn Văn Thứ110170150 070248171617X1B12/17/2018 9:53:48 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
369Lê Phước Hoàng102170086 076666763417T212/17/2018 9:53:47 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
368Nguyễn Văn Bảo111150006 097116249515THXD12/17/2018 9:53:21 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
367Đoàn Quang Nhật Minh106170181 091665370817DT312/17/2018 9:53:11 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
366Nguyễn Đức Dũng107160082 094346589916H212/17/2018 9:53:00 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
365Lê Phúc Nhân118170185 037221384217QLCN12/17/2018 9:52:59 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
364Nguyễn Tiến109150114 035761080515X3B12/17/2018 9:52:49 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
363Nguyễn Đức Lập109140233 098591005314X3C12/17/2018 9:51:47 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
362Nguyễn Đức Thôi101150186 096329805015CDT112/17/2018 9:50:39 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
361Nguyễn Văn Chiến103140007 096375524314THACO12/17/2018 9:50:06 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
360Nguyễn Huỳnh Quang Tịnh102160197 033221515116TCLC112/17/2018 9:50:05 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
359Nguyễn Mạnh Hùng101170028 097612563117C1A12/17/2018 9:50:00 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
358Nguyễn Tá Quang106140039 076374278614DT112/17/2018 9:49:42 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
357Nguyễn Đức Toản103160190 90306879616KTTT12/17/2018 9:49:32 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
356Lê Thái Bảo102170207 033675001517TCLC112/17/2018 9:49:26 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
355Phạm Tài Đạt101160176 165379612316CDT212/17/2018 9:49:07 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
354Nguyễn Văn Nguyên102150183 076847428615T312/17/2018 9:49:05 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
353Cái Bảo Hoàng Anh110160205 166379812916X1C12/17/2018 9:48:45 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
352Phan Hoài Linh106140160 039960880814DT312/17/2018 9:48:32 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
351Nguyễn Tiến Đạt101150255 039668231015C1VA12/17/2018 9:48:03 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
350Nguyễn Mạnh Dũng102160037 094947089316T112/17/2018 9:47:36 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
349Nguyễn Thanh Trung110160269 092877844116X1C12/17/2018 9:46:29 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
348Hoàng Đăng Khoa104140029 079683842614N112/17/2018 9:46:01 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
347Đỗ Nguyễn Huyền Trân107170066 094688491617H212/17/2018 9:45:38 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
346Nguyễn Tấn Hưng107170128 033926879317KTHH112/17/2018 9:45:08 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
345Phạm Thị Minh Nguyệt111170076 097430158317X212/17/2018 9:45:02 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
344Lê Nguyễn Gia Bảo110170173 090543662917X1C12/17/2018 9:45:01 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
343Tôn Quang Vân Anh123170023 076407796817ECE212/17/2018 9:44:50 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
342Lê Hữu Cường104170006 098309425917N112/17/2018 9:44:27 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
341Phạm Lý Bình105170149 034581747717D312/17/2018 9:44:21 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
340Hà Quang Minh105150100 097708040715D212/17/2018 9:43:42 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
339Võ Văn Nhi108150031 032623562615SK12/17/2018 9:42:43 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
338Dương Văn Thanh Bình106170004 096371462117DT112/17/2018 9:42:37 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
337Nguyễn Văn Quốc101160198 164759117116CDT212/17/2018 9:42:10 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
336Nguyễn Tùng Đức102140017 076377933514T112/17/2018 9:42:10 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
335Phan Thị Phương Thùy111160111 039745099916X212/17/2018 9:41:35 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
334Đặng Thanh Hải105170088 096843154717D212/17/2018 9:39:23 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
333Đoàn Thị Mỹ Ngân118150139 032976411215QLCN12/17/2018 9:39:14 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
332Lê Thị Ngọc Nhã107170138 038206420117KTHH112/17/2018 9:38:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
331Trần Văn Tài103170094 090350241517C4B12/17/2018 9:38:15 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
330Trần Xuân Sang118160154 167481150416QLCN12/17/2018 9:38:09 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
329Nguyễn Văn Hà102150159 096466106215T312/17/2018 9:38:04 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
328Phạm Văn Thành105140068 079459950914D112/17/2018 9:37:40 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
327Nguyễn Công Trung102150078 035452078015T112/17/2018 9:37:11 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
326Phạm Ngọc Hiến104150094 037576455315N212/17/2018 9:36:59 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
325Nguyễn Văn Bằng103170002 036959895017C4A12/17/2018 9:36:48 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
324Nguyễn Anh Quốc105130286 098389070313TDH112/17/2018 9:36:48 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
323Ngô Hữu An105170269 096620324017TDH112/17/2018 9:36:19 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
322Đặng Hoàng Trí110150171 035408450515X1B12/17/2018 9:35:53 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
321Hồ Văn Hùng117160026 093559869116MT12/17/2018 9:35:35 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
320Nguyễn Văn Dũng118140007 039512904214KX112/17/2018 9:34:36 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
319Nguyễn Phước Quang111170037 091295686417THXD12/17/2018 9:34:32 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
318Trần Hoàng Nhật Tiên107160139 037407229916H212/17/2018 9:33:10 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
317Hồ Văn An109140048 033551177214X3A12/17/2018 9:33:08 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
316Nguyễn Đỗ Nguyên Hùng121170015 037656489617KTCLC112/17/2018 9:32:18 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
315Phan Văn Quốc103160125 169710262816C4B12/17/2018 9:31:59 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
314Nguyễn Tiến Khánh111140020 037270204214THXD12/17/2018 9:30:47 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
313Phan Tiến Dũng109150188 096885394115X3CLC12/17/2018 9:30:19 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
312Phan Ngọc Tân103150209 076857015315KTTT12/17/2018 9:30:04 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
311Hồ Thị Thanh Phúc107170041 090559125317H212/17/2018 9:29:52 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
310Trần Hoàng105140035 036269757714D112/17/2018 9:29:42 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
309Phan Ngọc Lai107160031 035921191916H1412/17/2018 9:29:07 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
308Trần Thanh Hoàng110150123 038949824215X1B12/17/2018 9:28:37 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
307Nguyễn Thanh Bằng102140057 077546352214T212/17/2018 9:28:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
306Nguyễn Văn Trọng Bằng101160169 91985432416CDT212/17/2018 9:28:05 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
305Võ Thiên Lang105140126 076375777314D212/17/2018 9:26:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
304Lê Ngọc Dũng118170008 090117145117KX112/17/2018 9:26:02 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
303Hoàng Ngọc Gia Huy118170092 093572950717KX212/17/2018 9:25:51 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
302Lê Văn Hùng109160098 165880797916X3A12/17/2018 9:25:22 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
301Nguyễn Hữu Lân105150334 037535909915TDHCLC12/17/2018 9:25:17 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
300Nguyễn Duy Nhân102160153 166708836916T312/17/2018 9:25:17 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
299Huỳnh Tấn Phúc105150106 076847755015D212/17/2018 9:25:14 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
298Thepsoulivong Khomthachak105170104 035632835017D212/17/2018 9:24:58 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
297Tống Văn Dũng105170157 098970685717D312/17/2018 9:24:38 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
296Trần Minh Quang103160205 035728266616C4B12/17/2018 9:24:26 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
295Phan Tại Mẫn102150230 076264545815TCLC112/17/2018 9:23:48 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
294Đặng Văn Chi104170003 097140432017N112/17/2018 9:23:44 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
293Phan Mạnh Cường121140005 033674305214KT112/17/2018 9:22:59 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
292Nguyễn Việt Hoàng111160025 088804446816THXD12/17/2018 9:22:12 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
291Lê Hùng Sơn103160179 037877023016KTTT12/17/2018 9:21:18 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
290Phạm Văn Trí104170131 070269257817N212/17/2018 9:21:14 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
289Hoàng Đình Cường102140116 035916464014T312/17/2018 9:20:57 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
288Lê Đức Tâm105170310 034796622717TDH112/17/2018 9:20:48 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
287Nguyễn Mạnh Hùng105160078 96629493016D212/17/2018 9:20:43 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
286Trần Quốc Hùng110160090 032705155516X1A12/17/2018 9:20:39 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
285Nguyễn Văn Nguyên105160032 163408626216D112/17/2018 9:20:37 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
284Lê Khắc Trọng110160129 033948424216X1A12/17/2018 9:19:58 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
283Đinh Thanh Xuân118170070 038564559817KX112/17/2018 9:19:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
282Nguyễn Mạnh Dũng105170337 085575926617TDH212/17/2018 9:19:19 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
281Phạm Thị Tố Cẩm117170004 037692453317MT12/17/2018 9:19:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
280Nguyễn Hoàng Sơn102150066 037625254515T112/17/2018 9:18:45 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
279Tôn Thất Phước Phú107170255 037783399417SH12/17/2018 9:18:26 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
278Nguyễn Lê Viễn102160274 034592097716TCLC312/17/2018 9:17:44 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
277Phan Thị Dạ Thảo118160106 034771709516KX212/17/2018 9:17:19 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
276Bùi Hoài Bảo105170077 096383755217D212/17/2018 9:16:48 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
275Đỗ Như Trung110150297 096558459015X1A12/17/2018 9:16:45 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
274Nguyễn Văn Thành102150132 096407625815T212/17/2018 9:16:30 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
273Trương Khắc Tài105140215 096915334714D312/17/2018 9:16:18 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
272Vi Văn Nghị108170016 039746413117SK12/17/2018 9:16:16 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
271Nguyễn Văn Hạnh109150243 076969170515VLXD12/17/2018 9:16:02 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
270Nguyễn Ngọc Thiện110150241 039418427715X1C12/17/2018 9:15:39 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
269Võ Quang Hải105160018 033569298116D112/17/2018 9:14:58 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
268Châu Viết Hiếu110140034 037309858114X1A12/17/2018 9:14:23 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
267Trương Công Bảo Thạnh106140048 076660088914DT112/17/2018 9:13:56 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
266Nguyễn Chí Hướng101140093 036489478314C1B12/17/2018 9:13:40 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
265Cao Ngọc Tuấn105160106 094929842216D212/17/2018 9:13:33 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
264Võ Thị Hồng Dung121150085 070316730115KT212/17/2018 9:12:56 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
263Đỗ Thế Thắng103170097 098744710217C4B12/17/2018 9:12:32 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
262Phạm Ngọc Minh111170074 036758707517X212/17/2018 9:12:12 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
261Lương Thị Kim Lộc108140020 036556108414SK12/17/2018 9:11:17 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
260Nguyễn Văn Dương103150035 094204987115C4A12/17/2018 9:11:09 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
259Võ Văn Trường110170244 039950216317X1C12/17/2018 9:10:44 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
258Nguyễn Cảnh Toàn110150261 038943589215X1B12/17/2018 9:10:03 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
257Lê Thuy108150046 098779141115SK12/17/2018 9:08:08 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
256Đinh Bá Lương106170034 035571938817DT112/17/2018 9:08:08 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
255Lê Quốc Bảo101140215 096901593814C1VA12/17/2018 9:08:00 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
254Nguyễn Cao Kỳ121150101 096212031715KT212/17/2018 9:07:29 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
253Trần Như Hưng106140156 090445945114DT312/17/2018 9:07:24 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
252Võ Ngọc Tài105170198 089822534017D312/17/2018 9:06:40 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
251Nguyễn Đình Thi103170041 039956383117C4A12/17/2018 9:05:30 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
250Hoàng Văn Phụng102140215 076377633814TCLC212/17/2018 9:02:42 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
249Nguyễn Ngọc Như Quỳnh102170116 086965013417T212/17/2018 9:01:51 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
248Nguyễn Cảnh Hoàng Anh105170392 098562758117TDHCLC112/17/2018 9:00:39 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
247Nguyễn Văn Phúc105140138 033318985614D212/17/2018 9:00:11 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
246Đinh Ngọc Đạt110160214 122249654616X1C12/17/2018 8:59:28 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
245Nguyễn Phước Thuần101160052 038232723016C1A12/17/2018 8:58:56 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
244Lê Hà Duy109150240 097859283815VLXD12/17/2018 8:58:32 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
243Ngô Minh Quốc Huy121130083 098662751513KT212/17/2018 8:57:43 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
242Ngô Văn Tín110170152 096303644717X1B12/17/2018 8:56:05 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
241Nguyễn Sáu103170093 037935298117C4B12/17/2018 8:55:57 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
240Ngô Quang Thành101160157 038587323216CDT112/17/2018 8:55:52 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
239Nguyễn Xuân Duy109170052 094333109817X312/17/2018 8:55:25 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
238Nguyễn Tuấn Vĩ110170163 038747862717X1B12/17/2018 8:55:17 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
237Trần Thị Diệu Thu117140062 079451259614MT12/17/2018 8:54:10 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
236Đinh Tấn Hiệp110160084 038322822316X1A12/17/2018 8:54:10 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
235Đặng Anh Tú103170109 090580739417C4B12/17/2018 8:54:01 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
234Hoàng Văn Bình105170332 096964757717TDH212/17/2018 8:53:48 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
233Huỳnh Minh Long101140037 076228062814C1A12/17/2018 8:53:33 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
232Trần Văn Hiếu103150117 037646448615C4B12/17/2018 8:53:26 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
231Nguyễn Hà Nhất Quốc104140105 033538823514N212/17/2018 8:53:18 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
230Ngô Quang Huy105160236 121698584816TDHCLC112/17/2018 8:52:45 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
229Phan Văn Hoàng110140038 032684465514X1A12/17/2018 8:52:41 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
228Nguyễn Thị Thu117160125 085433722916QLMT12/17/2018 8:52:37 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
227Thủy Văn Hà109140216 090931244514X3C12/17/2018 8:52:17 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
226Phạm Trung Kiên102170283 034425949917TCLC212/17/2018 8:51:52 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
225Phan Thành Bình102170005 033323351817T112/17/2018 8:51:02 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
224Trần Văn Khánh103160105 122358849716C4B12/17/2018 8:50:40 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
223Nguyễn Phước Phát110150220 039674509915X1C12/17/2018 8:50:03 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
222Trần Thị Lý107160219 098569978516SH12/17/2018 8:49:21 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
221Nguyễn Ngọc Y Nguyên106150040 039627776915DT112/17/2018 8:48:37 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
220Lê Văn Hoà108130016 038530055513SK12/17/2018 8:48:08 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
219Nguyễn Văn Quỳnh101170321 090199253417CDT312/17/2018 8:47:28 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
218Nguyễn Thiên Chí105140016 096774795914D112/17/2018 8:47:02 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
217Hoàng Thị Quỳnh Nhi107160115 97337531916H212/17/2018 8:45:28 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
216Thái Hoàng Anh Tuấn105140272 093241677114DCLC12/17/2018 8:44:35 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
215Phan Lễ Nam105170413 034948312417TDHCLC112/17/2018 8:44:22 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
214Võ Văn Phước107140027 096388265314H1,412/17/2018 8:44:14 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
213Nguyễn Văn Kiệp105170032 035784214517D112/17/2018 8:44:09 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
212Trần Quang Văn102170202 070276561317T312/17/2018 8:43:00 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
211Đặng Ngọc Anh109140049 033399921014X3A12/17/2018 8:42:06 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
210Nguyễn Văn Nhật Huy106170028 076673044817DT112/17/2018 8:42:02 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
209Nguyễn Quốc Đạt110150023 079455561415X1A12/17/2018 8:41:38 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
208Lê Khắc Lập110150211 096517453015X1C12/17/2018 8:41:14 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
207Hồ Kim Tâm102140151 097407750014T312/17/2018 8:40:44 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
206Trần Văn Trọng107150065 036488090815H1,412/17/2018 8:40:33 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
205Trần Tiến Dũng106150091 076440579515DT212/17/2018 8:39:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
204Lê Anh Quốc110170055 096946003817X1A12/17/2018 8:38:22 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
203Lê Thị Khánh Ly109160053 033786554416VLXD12/17/2018 8:37:29 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
202Đặng Thị Kim Thủy109170034 098427134617VLXD12/17/2018 8:35:53 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
201Nguyễn Trường Toại123170019 079572221717ECE112/17/2018 8:35:32 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
200Cao Hoàng Phúc105150286 038575114515TDH112/17/2018 8:34:24 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
199Cao Viết Thành110130122 098436486713X1B12/17/2018 8:34:14 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
198Trần Đình Quốc109140096 098352852014X3A12/17/2018 8:33:12 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
197Nguyễn Khắc Bảo102160128 038205149016T312/17/2018 8:33:12 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
196Trần Sỹ Vũ103150261 033638018615C4VA12/17/2018 8:32:53 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
195Trần Thanh Sơn102160191 97925175416TCLC112/17/2018 8:32:26 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
194Nguyễn Phước Bảo Minh106170245 0396957271517DTCLC12/17/2018 8:32:04 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
193Nguyễn Văn Hải101170235 035291614517CDT212/17/2018 8:31:46 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
192Nguyễn Đại Đồng110160078 038510511916X1A12/17/2018 8:31:45 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
191Lê Kim Hợi101140031 096476263614C1A12/17/2018 8:30:30 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
190Phạm Quang Vinh105140163 076660108914D212/17/2018 8:29:55 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
189Nguyễn Xuân Đức106140147 096382763214DT312/17/2018 8:29:29 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
188Phạm Phước Hiếu101160089 035693453216C1B12/17/2018 8:28:34 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
187Phan Văn Thắng103160130 038462292216C4B12/17/2018 8:28:06 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
186Đậu Đình Đức103150240 098663573415C4VA12/17/2018 8:27:30 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
185Nguyễn Hùng Thịnh105170377 076229752717TDH212/17/2018 8:24:02 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
184Văn Đức Phi109160059 032573000016VLXD12/17/2018 8:22:22 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
183Nguyễn Tấn Nhựt117170032 038227546117MT12/17/2018 8:21:49 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
182Hồ Trọng Hiền102160139 168389186116T312/17/2018 8:19:35 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
181Nguyễn Lê Nhật Phong106170189 076980381317DT312/17/2018 8:19:11 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
180Nguyễn Văn Công Hiếu123170027 039534854817ECE212/17/2018 8:18:38 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
179Nguyễn Trần Anh Thái111160043 169543813516THXD12/17/2018 8:18:12 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
178Võ Văn Kiên101140235 098634951714C1VA12/17/2018 8:15:32 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
177Trần Phi Long106150035 033389818815DT112/17/2018 8:14:37 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
176Phạm Hoàng Vũ109170120 033825242917X312/17/2018 8:14:34 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
175Nguyễn Công Nhật Rin103160178 089824934616KTTT12/17/2018 8:13:39 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
174Hồ Phi Quỳnh110160253 038450770716X1C12/17/2018 8:12:30 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
173Võ Đức Quãng101170203 085851415417CDT112/17/2018 8:11:47 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
172Nguyễn Quốc Trung105150067 076843928715D112/17/2018 8:11:37 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
171Lê Đắc Hòa103140089 038837647614C4B12/17/2018 8:10:04 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
170Nguyễn Trường Long Phi106170116 033361058617DT212/17/2018 8:08:51 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
169Đàm Đình Hòa101120294 039256778512CDT112/17/2018 8:08:32 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
168Lương Văn Cường104170076 090657433517N212/17/2018 8:07:59 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
167Nguyễn Ngọc Hà106170084 033836210117DT212/17/2018 8:07:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
166Lê Minh Hiếu101170103 097846943517C1B12/17/2018 8:06:48 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
165Lê Hà Hồng Thịnh104150058 033333422915N112/17/2018 8:06:16 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
164Nguyễn Viết Như101170198 076572293117CDT112/17/2018 8:06:12 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
163Phạm Văn Phương102170046 077626163217T112/17/2018 8:05:05 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
162Trương Minh Đức102140205 097607023214TCLC212/17/2018 8:04:24 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
161Ngô Xuân Bàng110170003 096712921717X1A12/17/2018 8:04:00 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
160Lê Đức Ân105150012 037926110615D112/17/2018 8:02:40 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
159Đinh Thị Thu Hiền117170016 070245201817MT12/17/2018 8:01:49 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
158Nguyễn Châu Loan109160170 039706353516X3B12/17/2018 8:01:07 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
157Huỳnh Ngọc Huy102170091 032670898317T212/17/2018 8:00:48 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
156Phạm Văn Thiện103160133 036355414916C4B12/17/2018 7:59:58 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
155Nguyễn Trung Thịnh105170203 035597094217D312/17/2018 7:59:46 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
154Bùi Thị Hoàng Vi121140132 090569022314KT212/17/2018 7:59:45 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
153Nguyễn Tấn Hưng101170182 093245065217CDT112/17/2018 7:56:47 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
152Vương Đình Nhân101140155 096268441214CDT112/17/2018 7:55:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
151Bùi Hữu Nghĩa103130154 094257887413C4B12/17/2018 7:54:47 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
150Nguyễn Đăng Mạnh104150113 036312384015N212/17/2018 7:54:33 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
149Phan Ngọc Minh105150042 096329639715D112/17/2018 7:54:15 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
148Nguyễn Đức Phương118160148 126678818016QLCN12/17/2018 7:53:10 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
147Lê Lâm Trường102170130 082852495417T212/17/2018 7:52:10 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
146Nguyễn Hữu Tuấn102150210 093199984815T312/17/2018 7:51:36 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
145Tạ Trung Anh102140006 035374459014T112/17/2018 7:51:01 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
144Vũ Đình Huy106160130 093471611216DTCLC112/17/2018 7:49:29 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
143Trần Ngọc Anh Tuấn110140223 070275835114X1C12/17/2018 7:47:11 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
142Bạch Văn Tài107170052 039989300917H212/17/2018 7:46:50 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
141Văn Thị Phương Thảo121150061 039285282515KT112/17/2018 7:46:22 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
140Văn Viết Tư103150172 096142699615C4B12/17/2018 7:46:04 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
139Đặng Thái Hà105130154 097658028113D312/17/2018 7:45:33 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
138Thạch Cảnh Ngô Nhân109150042 098442238115X3A12/17/2018 7:45:21 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
137Lê Hoài Đức106150161 098851859315DT312/17/2018 7:45:10 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
136Phạm Thanh Việt101140067 076374534314C1A12/17/2018 7:44:46 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
135Võ Diệp Quang Huy110170029 093528681217X1A12/17/2018 7:44:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
134Huỳnh Công Nhạc101170125 032528166617C1B12/17/2018 7:44:04 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
133Vũ Anh Tiến108150062 096987429215SK12/17/2018 7:43:25 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
132Trương Văn Minh Quan118170109 077432108717KX212/17/2018 7:43:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
131Sidthiphone Phoumixay117140109 036784446614QLMT12/17/2018 7:42:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
130Nguyễn Văn Dũng104140136 098667510114NL12/17/2018 7:40:56 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
129Cao Quãng Minh Phúc106170190 076276061917DT312/17/2018 7:40:32 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
128Nguyễn Hà Như Vũ110150100 077756691515X1A12/17/2018 7:40:08 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
127Ngô Văn Vủ101150106 034953580415C1B12/17/2018 7:39:47 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
126Ngô Tấn Trí102170197 078713592617T312/17/2018 7:38:40 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
125Nguyễn Quốc Tuấn106150150 035267192915DT212/17/2018 7:38:27 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
124Trần Đình Khải105170102 081336355417D212/17/2018 7:38:24 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
123Trần Xuân Nam101150261 034588532915C1VA12/17/2018 7:38:08 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
122Đinh Như Thanh Hoàn101150020 076312971015C1A12/17/2018 7:36:21 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
121Lưu Thị Phương Lan121150102 034653823715KT212/17/2018 7:36:16 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
120Hồ Văn Thứ118170055 036740722217KX112/17/2018 7:35:35 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
119Hoàng Văn Phú107170100 090595763717H5CLC12/17/2018 7:34:57 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
118Lê Đình Hải107160014 168794651116H1412/17/2018 7:34:41 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
117Bạch Văn Thương111150052 036587407215THXD12/17/2018 7:34:28 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
116Lê Hữu Trường111170049 085212137417THXD12/17/2018 7:33:46 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
115Chế Viết Nhật105160136 090527676116DCLC112/17/2018 7:31:16 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
114Phan Quang Hải109170054 033374140217X312/17/2018 7:31:02 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
113Võ Thành Vinh105140089 037802097714D112/17/2018 7:30:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
112Đào Văn Phúc105170189 097745912017D312/17/2018 7:27:18 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
111Võ Quốc Khánh107170091 093256214917H5CLC12/17/2018 7:27:16 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
110Võ Trung Hoàng103170185 038687027117KTTT12/17/2018 7:27:10 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
109Nguyễn Cảnh Lực101170252 039239663317CDT212/17/2018 7:26:25 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
108Văn Phú Bảo106150083 093253913615DT212/17/2018 7:26:25 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
107Đoàn Chí Nhật101170197 077558719717CDT112/17/2018 7:25:30 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
106Nguyễn Thành Nhân101140043 035268812014C1A12/17/2018 7:24:47 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
105Trần Viết Minh Trí110150172 033492344215X1B12/17/2018 7:24:34 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
104Phan Trung Quốc Khánh105140195 078721698814D312/17/2018 7:23:50 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
103Trần Thị Vẫn117160137 167290822716QLMT12/17/2018 7:20:16 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
102Trần Thanh Tin110150089 039949745615X1A12/17/2018 7:20:02 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
101Hoàng Nhật Tiến101160160 98142070316CDT112/17/2018 7:17:44 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
100Trần Đình Cường109150015 092967817715X3A12/17/2018 7:17:36 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
99Trương Anh Đài101150201 098228234315C1A12/17/2018 7:16:43 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
98Trương Thị Thanh Nhàn107160113 096706830116H212/17/2018 7:15:50 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
97Phạm Võ Hoài Nam102150286 070250900515TCLC212/17/2018 7:14:46 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
96Lê Quốc Hoàng111170018 039444892717THXD12/17/2018 7:13:59 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
95Nguyễn Hữu Hoàng101150120 097250043515C1C12/17/2018 7:13:11 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
94Hà Văn Thạnh102170194 038239928117T312/17/2018 7:08:25 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
93Nguyễn Quang Hồng110170024 035292775617X1A12/17/2018 7:06:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
92Nguyễn Công Cường109150130 034701201215X3C12/17/2018 7:06:04 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
91Hoàng Duy107170084 090655614117H5CLC12/17/2018 7:05:28 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
90Thái Hồng Đức106150089 077851615115DT212/17/2018 7:05:16 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
89Phan Đăng Toàn111170046 093419642117THXD12/17/2018 7:04:51 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
88Nguyễn Nhật Linh106150183 034654017015DT312/17/2018 7:04:44 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
87Dương Viết Đức105160161 039528556616TDH12/17/2018 7:04:06 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
86Nguyễn Tú Kiệt101170304 037523690717CDT312/17/2018 7:04:04 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
85Nguyễn Bích Thúy107160235 032592020216SH12/17/2018 7:00:57 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
84Nguyễn Thanh Triều109140042 093255068914VLXD12/17/2018 6:58:28 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
83Nguyễn Công Cường104160004 096998012716N112/17/2018 6:56:46 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
82Trần Ngọc Linh101150214 033564467715CDT212/17/2018 6:55:57 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
81Trần Thị Thu Hồng118140091 096381122714QLCN12/17/2018 6:55:09 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
80Lê Thị Hoài Thu111150109 098510457115X212/17/2018 6:52:42 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
79Lê Việt Hùng106150023 096234749315DT112/17/2018 6:52:07 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
78Trần Kim Tấn101150184 090193572015CDT112/17/2018 6:51:45 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
77Nguyễn Thị Thúy Vi107140053 070753400214H1,412/17/2018 6:51:00 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
76Trương Quang Đại106160066 079430317316DT212/17/2018 6:50:59 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
75Võ Tá Ân105130248 097384391913TDH112/17/2018 6:50:38 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
74Nguyễn Minh Đức101170174 034918660517CDT112/17/2018 6:50:32 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
73Trần Hiếu Thắng101150228 076667234915CDT212/17/2018 6:49:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
72Ngô Lê Trường Đại117170060 090522066117QLMT12/17/2018 6:48:40 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
71Homboutsavong Thipphasone117130137 032789905013QLMT12/17/2018 6:48:08 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
70Nguyễn Khắc Doanh109150078 098161859515X3B12/17/2018 6:47:42 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
69Nguyễn Trung Kiên105170237 096862277717DCLC12/17/2018 6:47:23 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
68Nguyễn Thanh Dũng118150009 091645795615KX112/17/2018 6:46:35 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
67Mai Anh Đoàn118150110 039596869715QLCN12/17/2018 6:46:14 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
66Lê Vũ Anh Hiền118150119 038279751615QLCN12/17/2018 6:46:00 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
65Trương Bá Nhật Trường102140227 090576100614TCLC212/17/2018 6:43:57 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
64Khắc Thị Mỹ Hồng118150018 096417158015KX112/17/2018 6:43:24 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
63Nguyễn Thế Vũ109150180 037481431615X3C12/17/2018 6:41:47 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
62Nguyễn Ngọc Tường105170425 034294073317TDHCLC112/17/2018 6:38:16 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
61Đặng Huỳnh Lâm118150074 035996876615KX212/17/2018 6:36:36 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
60Nguyễn Tấn Phát109150102 094509232515X3B12/17/2018 6:35:45 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
59Nguyễn Thanh Hải118150011 035284156215KX112/17/2018 6:35:42 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
58Phan Văn Lĩnh118150135 098106646115QLCN12/17/2018 6:35:38 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
57Đinh Thanh Minh Phúc109150104 090697426215X3B12/17/2018 6:35:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
56Tô Ngọc Hải105170159 082397913017D312/17/2018 6:34:29 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
55Trịnh Khánh Huy105170235 070446720917DCLC12/17/2018 6:34:23 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
54Lê Văn Tuấn101150238 077677293315CDT212/17/2018 6:34:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
53Nguyễn Minh Ánh105170428 079680796017TDHCLC212/17/2018 6:34:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
52Nguyễn Nhật Cường107150200 097167689415H512/17/2018 6:34:02 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
51Đoàn Văn Trung108150050 077552261615SK12/17/2018 6:33:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
50Nguyễn Thanh Hoàn102170154 089931234617T312/17/2018 6:33:20 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
49Tôn Thất Hưng118150123 097111409315QLCN12/17/2018 6:33:03 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
48Đinh Quốc Trọng109150063 070392687515X3A12/17/2018 6:32:54 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
47Nguyễn Văn Tú101150192 034569556915CDT112/17/2018 6:30:59 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
46Phan Thanh Hào105170229 096422420417DCLC12/17/2018 6:30:21 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
45Nguyễn Ngọc An105150228 033941461315TDH112/17/2018 6:28:53 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
44Nguyễn Quang Nhật109150043 037281483615X3A12/17/2018 6:28:17 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
43Lương Văn Hoàng101150209 093259997815CDT212/17/2018 6:27:54 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
42Nguyễn Công Nhật105170246 091659267217DCLC12/17/2018 6:27:26 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
41Trần Ngọc Thuận107150257 096867985415H512/17/2018 6:26:32 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
40Nguyễn Anh Quân105170251 094495235717DCLC12/17/2018 6:26:23 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
39Võ Đức Tường118150100 037673730415KX212/17/2018 6:25:26 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
38Nguyễn Thị Linh107150304 033737808115SH12/17/2018 6:22:35 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
37Nguyễn Thành Duy101150204 034309085415CDT212/17/2018 6:21:19 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
36Trương Văn Sơn109150108 038688673715X3B12/17/2018 6:21:13 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
35Trần Long Viển Châu117150020 098360507615MT12/17/2018 6:17:09 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
34Nguyễn Ngọc Thanh105170457 079414530917TDHCLC212/17/2018 6:16:21 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
33Nguyễn Văn Hoàng109150247 097172219215VLXD12/17/2018 6:15:57 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
32Trần Hải Đăng109170123 094136583917X3CLC12/17/2018 6:14:59 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
31Nguyễn Thế Anh Tuấn106150074 037961598815DT112/17/2018 6:13:53 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
30Lê Hồng Phong102140087 097277100114T212/17/2018 6:11:19 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
29Lê Ngọc Cao Sang109150051 033710343215X3A12/17/2018 6:09:23 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
28Hoàng Tiến Anh108160003 035213907016SK12/17/2018 6:08:05 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
27Nguyễn Hùng Ân105170219 070522211017DCLC12/17/2018 6:07:15 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
26Bạch Lê Tần Lộc109150034 038353512315X3A12/17/2018 6:00:30 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
25Hoàng Nghĩa Mạnh106150116 039327318515DT212/17/2018 5:59:49 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
24Nguyễn Gia Huy105170440 091421008717TDHCLC212/17/2018 5:59:09 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
23Nguyễn Thanh Thuận107160261 121529881016H2CLC12/17/2018 5:57:12 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
22Phạm Huy Vũ103150177 097604034715C4B12/17/2018 5:54:58 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
21Phạm Văn Thương101140202 078800520014CDT212/17/2018 5:54:46 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
20Ngô Hoàng Tiến103160137 162788482816C4B12/17/2018 5:50:04 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
19Lê Văn Hiếu105160229 089820192116TDHCLC112/17/2018 5:49:17 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
18Ngô Viết Trí Minh107150232 098164285915H512/17/2018 5:46:43 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
17Lê Văn Tiên118150043 039897421015KX112/17/2018 5:43:01 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
16Phan Thị Hồng Vui117170114 079910437817QLMT12/17/2018 5:42:36 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
15Nguyễn Đức Kiên109140077 076660049414X3A12/17/2018 5:42:22 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
14Hồ Đình Phúc106170044 036453396917DT112/17/2018 5:37:58 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
13Lê Tấn Nhân110150219 098799694015X1C12/17/2018 5:37:29 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
12Nguyễn Văn Lợi109140017 093560587314VLXD12/17/2018 5:35:36 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
11Lê Quang Huy109150143 091922031915X3C12/17/2018 5:29:58 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
10Lê Văn Công111150069 096457955615X212/17/2018 5:27:52 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
9Biện Văn Phúc105160037 096766368016D112/17/2018 5:25:14 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
8Hoàng Trường Sinh101160046 039982088816C1A12/17/2018 5:21:39 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
7Lê Trần Duy Mạnh105170447 097803351717TDHCLC212/17/2018 5:15:05 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
6Dương Phan Anh Tuấn117170109 097320114317QLMT12/17/2018 5:14:09 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
5Lê Đình Cường103170005 039325603217C4A12/17/2018 5:14:08 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
4Hồ Thị Minh Phượng107170347 089949156917H2CLC212/17/2018 5:09:26 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
3Hoàng Nhật Tuyên101170076 035241356117C1A12/17/2018 5:08:49 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
2Nguyễn Đăng Hùng107150219 070272979715H512/17/2018 5:03:05 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.
1Nguyễn Ngọc Phi Khanh103170079 032977314417C4B12/17/2018 5:00:49 AMĐăng nhập vào thời gian ưu tiên tối đa cho SV khóa khác đăng ký.