DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ KHÓA TÀI KHOẢN WEBSITE:

  Sinh viên thuộc khoa:
TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVSố CMNDĐiện thoạiLớpLý do bị khóaNợ học phí kỳ nàyNợ các kỳ trướcĐang ngừng học?
245Nguyễn Thanh Xuân102112071159205292251034984681307T2Không đóng học phí 2 310 500
244Thái Viết Nhật109163101145205530577090573657710X3CKhông đóng học phí 270 0007 427 000
243Nguyễn Quang Thạch110163101169194501871070592724910X1CKhông đóng học phí 1 776 000
242Trần Văn Hưng101110226 191778335098885911011C1AKhông đóng học phí 4 530 000
241Nguyễn Văn Thanh101110255 183892818096224031411C1BKhông đóng học phí3 300 000 
240Hồ Văn Bảy104110066 191800046090926483311NKhông đóng học phí  
239Mai Vũ Duy Ân105110095 201667683076250098111D1Không đóng học phí  
238Nguyễn Văn Thắng105110335 152098585090519799311D3Không đóng học phí  
237Nguyễn Văn Thái109110235 183972577093533228011X3BKhông đóng học phí  819 000
236Nguyễn Duy Lộc110110249 184026911096885409211X1AKhông đóng học phí 2 048 000
235Võ Văn Thông117110135 205745757090572718611QLMTKhông đóng học phí  
234Nguyễn Hữu Huynh101120116 187255008096286743612C1AKhông đóng học phí 540 000 
233Nguyễn Hữu Huy Quang101120194 205723401096954130212C1BKhông đóng học phí  
232Nguyễn Văn Hoàng101120345 191794974098740457612CDT2Không đóng học phí  820 000
231Lưu Đinh Hải Châu102120089 205815119070407928512T1Không đóng học phí  655 000
230Lương Minh Thắng102120154 197339125038602323312T2Không đóng học phí  
229Đinh Quang Viễn102120163 205818764033655693712T2Không đóng học phí  
228Nguyễn Quang Thịnh102120195 192019006070610893512T3Không đóng học phí 3 300 000
227Lê Công Khánh Toàn104120132 205771822090515019412N2Không đóng học phí 6 600 000
226Phan Hồng Việt104120182 201600439079760850812NLKhông đóng học phí  
225Lê Văn Việt105120142 197316246097897942712D1Không đóng học phí  
224Nguyễn Đức Hoàng105120373 174780409097634142012TDHKhông đóng học phí 2 163 000
223Trần Văn Lành106120177 201726812090654500812DT4Không đóng học phí 3 300 000
222Trịnh Đăng Khoa109120100 173381727098596896012VLXDKhông đóng học phí1 080 000 
221Phạm Hưng109120163 205816547036362734512X3AKhông đóng học phí1 173 000 
220Trần Duy Nhật Quang109120363 191658894039319097012X3CKhông đóng học phí 2 411 000
219Bùi Xuân Hoàng111120020 184163530036824678712THXDKhông đóng học phí 1 229 000
218Tôn Thất Hiệp121120030 191792450093568865912KTKhông đóng học phí  
217Nguyễn Trần Vũ Hoàng101139012  098595787613C1VAKhông đóng học phí 33 159 000
216Nguyễn Hữu Nam101139017  097219217213C1VAKhông đóng học phí 540 00030 855 500
215Trần Đăng Quân101139020  098546733013C1VAKhông đóng học phí 29 459 500
214Nguyễn Văn Thành101139026  097965310013C1VAKhông đóng học phí2 346 000 
213Nguyễn Đăng Tú101139029  098842264913C1VAKhông đóng học phí 14 628 000
212Phạm Tuấn Sinh102130084 230937696033375595813T2Không đóng học phí  
211Nguyễn Văn Vũ102130096 205748441034646595813T2Không đóng học phí  
210Bùi Minh Nhật102130209 201704331093521878813TCLCKhông đóng học phí6 200 00011 984 000
209Lê Ngọc Tân102130213 205744347037994226313TCLCKhông đóng học phí6 020 000 
208Nguyễn Đình Tuân105130244 241462464096706632213DCLCKhông đóng học phí6 020 000 
207Nguyễn Thị Hà Khuê105130369 201676976090999282513ESKhông đóng học phí  X
206Nguyễn Công Sơn105130946 184198480033908908013D1VAKhông đóng học phí 9 309 000
205Trần Quang Hưng106130163 191852153038663010013DT3Không đóng học phí 5 241 000
204Lê Đình Trung Tuấn106130206 194582575036934319413DT3Không đóng học phí  
203Lê Phước Nghĩa107130109 205850804034264721513H2BKhông đóng học phí 540 000 
202Đinh Thị Nguyện107130207 201709992093539885413SHKhông đóng học phí 270 000 
201Đỗ Xuân Tiến108130035 201575867094535649013SKKhông đóng học phí  
200Phạm Hoàng Thương109130096 221402144098793576713X3AKhông đóng học phí1 485 000 
199Lương Thanh Tuấn109130103 205740812083285365813X3AKhông đóng học phí1 354 500 
198Đoàn Trần Tiến109130154 201733111090538889613X3BKhông đóng học phí 3 877 000
197Lương Hoàng Gia Khải109130187 233202560039868298913X3CKhông đóng học phí 16 678 000
196Ngô Đức Phúc109130201 191840614098660433713X3CKhông đóng học phí2 045 000 
195Trần Phước Đăng Hậu110130092 201691122090336075313X1BKhông đóng học phí1 412 000 
194Ngô Xị110130138 191846507036424677813X1BKhông đóng học phí 2 184 000
193Nguyễn Bôn110130145 191773187097644605713X1CKhông đóng học phí  
192Nguyễn Văn Truyền111130110 205864687098347865513THXD2Không đóng học phí 4 592 000
191Phan Đăng Quốc118130184 205785608098379438713QLCNKhông đóng học phí2 191 000 
190Phạm Thị Xuân Hà121130010 205959677038756166413KT1Không đóng học phí  
189Nguyễn Đình Nam121130029 201723247093519650113KT1Không đóng học phí 3 955 000
188Bùi Quang Thụy121130050 201713441090198668513KT1Không đóng học phí  
187Nguyễn Hoàng Rin121130101 205872117038323702813KT2Không đóng học phí1 204 000 
186Võ Văn Xuân Sơn121130102 191850953096607540213KT2Không đóng học phí  
185Lương Tuấn Duyên101140021 205981092039782972814C1AKhông đóng học phí2 844 000 X
184Alăng Brắc101140176 205774465039692134714CDT2Không đóng học phí 540 000 
183Lê Anh Học101140225  096609035714C1VAKhông đóng học phí3 913 0002 390 000
182Phạm Cảnh Toàn101140255  093625454014C1VAKhông đóng học phí3 913 000 
181Nguyễn Thị Ý Nhi102140085 205868886097243071114T2Không đóng học phí1 806 000 
180Lương Hữu Anh102140170  097930016014TCLC1Không đóng học phí7 206 000 
179Hoàng Nguyên Luật102140186  033893523414TCLC1Không đóng học phí6 020 000 
178Trần Văn Thịnh102140224 241584654077245723914TCLC2Không đóng học phí8 045 0001 968 000
177Trần Dũng103140017 192047090038398754614C4AKhông đóng học phí2 346 000 
176Giang Văn Bảo103140069 194602498036547802314C4BKhông đóng học phí 4 641 000
175Hoàng Anh Tuấn103140129 194533596091947746914C4BKhông đóng học phí 4 587 000
174Nguyễn Thanh Dương104140015 184248337097446409614N1Không đóng học phí2 315 000 
173Bạch Duy Thoại104140050 191874695096960091714N1Không đóng học phí1 713 000 
172Phan Thành Trung104140054 192114790091774645714N1Không đóng học phí2 408 000 
171Nguyễn Minh Hậu104140083 206078846089848159614N2Không đóng học phí1 863 500 
170Đặng Sỹ Khôi104140093 187606422033404336514N2Không đóng học phí3 249 000 
169Nguyễn Bảo Long104140096 184213499098273435714N2Không đóng học phí2 647 000 
168Trần Hoàng Hiển104140142 205895648036228001114NLKhông đóng học phí1 593 500 
167Võ Quốc Khang105140124 205953412096882007914D2Không đóng học phí 6 483 000
166Châu Khánh Minh105140200 194513520037690070814D3Không đóng học phí1 142 000 
165Ngô Thái Hòa105140244 241549771093553761214DCLCKhông đóng học phí 7 316 000
164Nguyễn Đức Tân105140263 201738976090324850614DCLCKhông đóng học phí6 923 000 
163Trịnh Công Anh105140274 184189032098306582314TDH1Không đóng học phí 3 931 000
162Vương Quang Nhân105140301 191892370079351890214TDH1Không đóng học phí3 280 000 
161Huỳnh Tấn Thuận105140367 206044555093376888914TDH2Không đóng học phí 3 658 000
160Lê Đức Mạnh105140399 187394502034301229914TDHCLCKhông đóng học phí1 890 0003 683 000
159Hoàng Hữu Tài105140405 201706583077750148314TDHCLCKhông đóng học phí1 755 00022 501 500
158Phạm Hữu Thành105140412 231104195034569877714TDHCLCKhông đóng học phí6 020 000 
157Lê Thị Thảo Nguyên106140031 206197618091904397614DT1Không đóng học phí 3 579 000
156Trần Vĩnh Phương106140037 197335680097430499814DT1Không đóng học phí2 558 500 
155Huỳnh Tăng Nhật Nguyên106140098 191821471076845923414DT2Không đóng học phí 1 230 000
154Đỗ Xuân Thắng107140221 187219349034656338414H5Không đóng học phí2 709 000 
153Trần Minh Hải108140011 197343083096850211514SKKhông đóng học phí1 474 000 
152Trần Như Huân109140071 191880386039524507014X3AKhông đóng học phí 3 822 000
151Lê Thanh Quốc Tiến109140108 197374115033556793414X3AKhông đóng học phí 3 822 000
150Nguyễn Lê Nhật Minh109140159 205806008034425693014X3BKhông đóng học phí 3 822 000
149Lê Hữu Sơn109140174 206199159077887855414X3BKhông đóng học phí1 655 500 X
148Đặng Tiểu Hiển110140012 191762281036535551114X1LTKhông đóng học phí  
147Phan Hoàng Minh Huy110140018 20545709803614X1LTKhông đóng học phí  
146Lê Đức Trần Duy110140172 201748060093569001214X1CKhông đóng học phí2 709 000 
145Trần Thiện Vân110140225 205863798097365804914X1CKhông đóng học phí4 121 000 
144Lê Nhật Vy117140074 191879658033987646014MTKhông đóng học phí2 558 500 X
143Ngô Ngọc Lân118140022 201723344078440336914KX1Không đóng học phí1 111 000 
142Lâm Thành Nhân121140030 233184151076662987114KT1Không đóng học phí1 983 000 
141Nguyễn Chánh Lãm123140008 201719432094371630214ECEKhông đóng học phí  X
140Nguyễn Khoa Lân123140009 201666776090519099614ECEKhông đóng học phí  X
139Trần Phước Lộc123140010 201697120093487883514ECEKhông đóng học phí  X
138Nguyễn Đức Nguyên123140015 201670633077240252614ECEKhông đóng học phí  X
137Trịnh Công Phan123140019 231026992096286953014ECEKhông đóng học phí  X
136Phạm Nhật Tiến123140035 201710341078233135014ECEKhông đóng học phí  X
135Trần Bá Dương101150067 201764044093567871015C1BKhông đóng học phí3 010 000 
134Nguyễn Văn Thắng101150096 187583621035313072215C1BKhông đóng học phí3 010 000 
133Nguyễn Hữu Quốc Cường102150216 205948074079226025015TCLC1Không đóng học phí8 428 000 
132Trần Ngọc Hiếu102150220 187702068096931889715TCLC1Không đóng học phí4 816 000 
131Hồ Quí Hoàng102150222 206047082033895293915TCLC1Không đóng học phí  
130Võ Xuân Hùng102150225 201776336093507187615TCLC1Không đóng học phí8 428 000 
129Đặng Thanh Sơn102150241 194584501091456265715TCLC1Không đóng học phí9 933 000 
128Dương Tấn Lân102150278 205872120033883876115TCLC2Không đóng học phí8 428 000 
127Hồ Lê Minh102150282 221442132037281158715TCLC2Không đóng học phí8 428 000 
126Nguyễn Văn Quốc103150069  036713053815C4AKhông đóng học phí1 412 000 
125Đặng Mậu Toàn103150090 245312446038924479115C4AKhông đóng học phí3 010 000 
124Nguyễn Tăng Huy104150101 205959097090542465715N2Không đóng học phí2 257 500 
123Nguyễn Huy Hoàng105150194 201753796093562687815DCLCKhông đóng học phí8 428 000 
122Thân Ngọc Khánh Huyền105150201 233239417039689288815DCLCKhông đóng học phí8 698 000 852 000
121Nguyễn Mạnh Khoa105150204 201710109093265099715DCLCKhông đóng học phí11 739 000 
120Hồ Quốc Phát105150214 201742593093548706315DCLCKhông đóng học phí8 428 000 
119Phạm Đức Linh Đề105150248 184185669038994071415TDH1Không đóng học phí  
118Phạm Quốc Cường105150314 201751281093544982815TDHCLCKhông đóng học phí12 009 000 
117Lê Đức Huy105150325 191895250096329607415TDHCLCKhông đóng học phí  X
116Bạch Thanh Thiên105150345 212572615038888377915TDHCLCKhông đóng học phí8 127 000 
115Huỳnh Đắc Thuận105150347 205959543037816722015TDHCLCKhông đóng học phí8 127 000 852 000
114Huỳnh Đức Hoàng106150020 201690969093582687615DT1Không đóng học phí4 214 000 
113Hồ Ngọc Huân106150022 231067706032935057515DT1Không đóng học phí  X
112Trần Quang Hưng106150025 191893361076960482715DT1Không đóng học phí  X
111Thủy Anh Quốc106150049 206195661033293423915DT1Không đóng học phí1 806 000 
110Lê Anh Tú106150070 184294819036859360715DT1Không đóng học phí2 709 000 
109Phan Hữu Tài106150133 197401052091139122415DT2Không đóng học phí3 311 000 
108Nguyễn Minh Hải109150189 206118932036562542615X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
107Nguyễn Duy Luận109150199 205869246096921274615X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
106Phan Duy Pháp109150204 201748675090565624115X3CLCKhông đóng học phí10 473 0002 868 000
105Đinh Quang Sáng109150211 194638164038735055115X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
104Lê Đức Thọ109150217 187656014034358488115X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
103Trần Văn Duy109150241 205840743070487380915VLXDKhông đóng học phí4 484 000 
102Đặng Ngọc Minh109150258 206070193093542696315VLXDKhông đóng học phí2 709 000 
101Nguyễn Ngọc Nhân109150310 201764730090559419715X3CLCKhông đóng học phí10 473 0001 638 000
100Võ Hoàng Lai110150133 231136339035762117415X1BKhông đóng học phí3 913 000 
99Nguyễn Văn Dương110150193 184311268038288581415X1CKhông đóng học phí2 107 000 
98Hồ Phú110150221 192047127032728116515X1CKhông đóng học phí 675 000 
97Trần Hồng Lân111150028 194533920091798202415THXDKhông đóng học phí2 408 000 
96Phan Thị Thanh Mai121150110 201733594035689780515KT2Không đóng học phí4 816 000 
95Huỳnh Nhật Huy123150062 201719482098992172715ECE2Không đóng học phí  X
94Nguyễn Đình Chính101160011 163460156098135167016C1AKhông đóng học phí1 620 000 
93Lê Khắc Long101160142 187776606036617157916CDT1Không đóng học phí2 565 000 
92Mai Xuân Mẫn101160143 20178324196346171316CDT1Không đóng học phí  X
91Lê Thanh Tùng101160163 197362162098686387516CDT1Không đóng học phí3 240 000 
90Lê Thị Thu Hiền102160028 205382675090592922116TLTKhông đóng học phí  X
89Nguyễn Đăng Ca102160235 221450774096148624416TCLC3Không đóng học phí9 450 000 
88Châu Thanh Phong105160089 206217321070256797116D2Không đóng học phí2 835 000 X
87Lê Hữu Do105160117 197357408167392762216DCLC1Không đóng học phí  
86Lê Trọng Nhân105160133 206098977120516319316DCLC1Không đóng học phí  
85Lê Tuân105160151 231149388037272193016DCLC1Không đóng học phí9 720 000 
84Trần Viết Đạt105160223 20614438090586310416TDHCLC1Không đóng học phí9 450 000 
83Hoàng Hồng Quân105160248 187523506036490383816TDHCLC1Không đóng học phí8 032 500 
82Hoàng Công Vinh105160261 187574775169340765816TDHCLC1Không đóng học phí  
81Lê Văn Tâm105160263  090581918916D_B2Không đóng học phí4 075 500 
80Trần Đức Linh106160034 18776065598796768316DT1Không đóng học phí  X
79Nguyễn Quốc Việt106160059 241674607163544693816DT1Không đóng học phí3 634 000 
78Đoàn Minh Nhật106160091 192054480120240887016DT2Không đóng học phí2 160 000 
77Lê Văn An106160112 201767686126210315116DTCLC1Không đóng học phí9 450 000 
76Phạm Văn Huy106160128 206036034038439525216DTCLC1Không đóng học phí9 450 000 
75Nguyễn Quý Lộc106160133 201738882164690933316DTCLC1Không đóng học phí9 450 000 
74Trần Văn Thức106160172 231210204096339962916DTCLC2Không đóng học phí9 450 000 
73Nguyễn Phan Huy107160093 206144304076664968216H2Không đóng học phí2 160 000 
72Lê Văn Duy107160151 187750733032610911116H5CLC1Không đóng học phí9 720 000 
71Lê Nguyễn Hoàng Long107160168 206266686128348998916H5CLC1Không đóng học phí  X
70Huỳnh Ngọc Thiên Ân108160002 20618792898204251716SKKhông đóng học phí  
69Đoàn Ngọc Lĩnh108160027 206187865167536628816SKKhông đóng học phí  
68Bùi Trung Hiếu109160160 206202380096967562416X3BKhông đóng học phí2 565 000 
67Mai Thái Khoa109160224 201795095077667471716X3CLCKhông đóng học phí10 125 000 
66Nguyễn Văn Vũ110160273 18433042697906138316X1CKhông đóng học phí  
65Đặng Phước Hoàng Thiện117160070 191900414126449655216MTKhông đóng học phí3 780 000 X
64Hà Thị Kiều Oanh118160038 19199209096286703216KX1Không đóng học phí4 050 000 
63Lê Hồng Phúc121160032 201795596128907985616KTCLC1Không đóng học phí9 045 000 
62Nguyễn Quang Trung121160044 201784775078266679616KTCLC1Không đóng học phí  X
61Nguyễn Thành Đạt122160004 206318242164486496416PFIEV-N1Không đóng học phí  X
60Đặng Quang Thông123160034 20178987193243549316ECE1Không đóng học phí  
59Hoàng Khắc Phúc101170131 184319602096818931517C1BKhông đóng học phí 3 430 000X
58Nguyễn Văn Phúc101170132 187755118096581068517C1BKhông đóng học phí 4 655 000X
57Nguyễn Văn Hoàng Đức101170232 197362148039651131317CDT2Không đóng học phí3 842 000 
56Nguyễn Long Nhật102170108 192059836085285608417T2Không đóng học phí1 620 000 
55Bùi Duy Quang102170241 251180720093254865017TCLC1Không đóng học phí14 445 000 
54Nguyễn Văn Nhơn102170292 197371543097560990217TCLC2Không đóng học phí13 770 000 
53Đinh Thị Thanh Thanh102170300 201764299096775546517TCLC2Không đóng học phí  X
52Thái Doãn Thông102170303 187666252077859832417TCLC2Không đóng học phí13 770 000 
51Trương Văn Kiên103170022 212676741034669517517C4AKhông đóng học phí3 915 000 
50Hồ Minh Hoàng103170074 201804712077698288017C4BKhông đóng học phí2 430 000 
49Nguyễn Nhân103170142 191993275036450296717C4CKhông đóng học phí 4 753 000X
48Vũ Viết Thương103170160 038099008304098788927117C4CKhông đóng học phí 872 0004 263 000
47Nguyễn Ngọc Hà103170179 187797241097398956317KTTTKhông đóng học phí3 915 000 
46Hồ Văn Quang105170123 201797452070275538917D2Không đóng học phí2 835 000 
45Lưu Vĩnh Tín105170136 233271398036449707317D2Không đóng học phí2 025 000 
44Phan Minh Quân105170192 197405454036728752817D3Không đóng học phí 4 655 000X
43Phan Công Anh Tuấn105170214 184356429037651953417D3Không đóng học phí  
42Khổng Minh Đức105170225 197381877037815020217DCLCKhông đóng học phí13 837 500 
41Nguyễn Trần Thu Hà105170227 201797747091837134917DCLCKhông đóng học phí13 837 500 
40Nguyễn Đức Cừ105170396 187850086097105203217TDHCLC1Không đóng học phí13 837 500 
39Lương Vĩnh Hội106170093 201673163093593282717DT2Không đóng học phí3 510 000 
38Phạm Văn Sỹ106170126 233272837035305042117DT2Không đóng học phí1 350 000 
37Huỳnh Duy Phương106170192 212487300033476243617DT3Không đóng học phí 4 900 000X
36Phan Quang Hợp106170235 201816462098280818817DTCLCKhông đóng học phí11 475 000 
35Nguyễn Thành Nam106170248 206289944079681867017DTCLCKhông đóng học phí4 725 000 
34Nguyễn Huỳnh Anh Thư106170263 201795692093488782217DTCLCKhông đóng học phí11 475 000 
33Nguyễn Phan Kiều Trinh107170069 206189178034931410417H2Không đóng học phí 5 439 000X
32Phan Minh Hải107170085 206352384037834421717H5CLCKhông đóng học phí15 120 000 
31Nguyễn Minh Hiếu107170087 241765608035785091917H5CLCKhông đóng học phí14 850 000 
30Võ Hoàng107170088 197368634035382217117H5CLCKhông đóng học phí  X
29Lê Hồng Lam107170092 201804686091335209817H5CLCKhông đóng học phí15 120 000 
28Nguyễn Duy Anh107170115 187850420098919280317KTHH1Không đóng học phí2 970 000 
27Phạm Trần Minh Trung107170207 201779650091791322517KTHH2Không đóng học phí4 953 000 
26Trần Thị Thu Lài107170303 192056896076384272317H2CLC1Không đóng học phí13 162 500 X
25Hoàng Tiến Hải Đăng107170325 191905501070615339217H2CLC2Không đóng học phí  X
24Nguyễn Thị Kim Dung107170327 206241720034309295617H2CLC2Không đóng học phí13 162 500 
23Nguyễn Quyết Thắng107170348 187713099091555056217H2CLC2Không đóng học phí13 432 500 
22Nguyễn Thị Khánh Vân107170353 191906615077261552617H2CLC2Không đóng học phí  X
21Trần Duy Anh108170001 212673277033577101017SKKhông đóng học phí  
20Lê Thanh Hạnh109170007 197435243091935269117VLXDKhông đóng học phí4 185 000 
19Lê Thế Tuyền109170118 038099007522033752714317X3Không đóng học phí2 430 000 
18Trần Minh Hoàng109170124 194647462033642670217X3CLCKhông đóng học phí13 162 500 
17Nguyễn Đức Mạnh109170128 187708196 17X3CLCKhông đóng học phí13 162 500 
16Ngô Thị Hồng Ngọc110170130 225916078098614016317X1BKhông đóng học phí3 240 000 
15Lê Đăng Quỳnh111170038 197413568039235477917THXDKhông đóng học phí 5 390 000X
14Nguyễn Lam Trường111170050 197369931098849721617THXDKhông đóng học phí 4 410 000X
13Lê Thị Hồng Hạnh111170066 044199001249085264170617X2Không đóng học phí3 105 000 
12Nguyễn Tất Hoàng111170070 187644900098990841917X2Không đóng học phí 810 000 
11Nguyễn Thị Hoàng Linh117170083 206227530035307595317QLMTKhông đóng học phí2 700 000 
10Nguyễn Quang Huy118170024 194611387097388708517KX1Không đóng học phí2 430 000 
9Nguyễn Xuân Thông118170053 184385603082266029317KX1Không đóng học phí2 430 000 
8Hà Minh Thành118170118 206067840036396653317KX2Không đóng học phí3 375 000 
7Ngô Thanh Phạm Duy121170007 233285122 17KTCLC1Không đóng học phí13 095 000 
6Nguyễn Thị Mỹ Duyên121170008 206088093039814027517KTCLC1Không đóng học phí6 345 000 
5Nguyễn Hồng Hiệp121170011 192027508036422666417KTCLC1Không đóng học phí13 095 000 X
4Nguyễn Công Khoa121170069 201786265091773066517KTCLC2Không đóng học phí13 095 000 
3Trần Duy Tuyên121170096 201776842093531481617KTCLC2Không đóng học phí13 095 000 
2Lê Tiến Sỹ103180001  082449616818C4_B2Không đóng học phí  683 000
1Nguyễn Anh Vũ110180001   18X1_B2Không đóng học phí3 572 000