DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ KHÓA TÀI KHOẢN WEBSITE:

  Sinh viên thuộc khoa:
TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVSố CMNDĐiện thoạiLớpLý do bị khóaNợ học phí kỳ nàyNợ các kỳ trướcĐang ngừng học?
174Nguyễn Thanh Xuân1021120711592052922510164984681307T2Không đóng học phí 2 310 500
173Lê Văn Điệp101163101110183976571098850303310C1CKhông đóng học phí  741 000
172Nguyễn Anh Ngọc102151101131187191334098599036310T1Không đóng học phí  
171Phạm Duy Hoàng110163101125205596007090196698310X1CKhông đóng học phí  296 000
170Nguyễn Quang Thạch1101631011691945018710120592724910X1CKhông đóng học phí 1 776 000
169Phạm Duy Nhựt1102411011362056154120167997031110KT1Không đóng học phí3 300 0005 770 000
168Trần Văn Nam102110217 201655910093477304611T2Không đóng học phí 3 300 000
167Trần Văn Minh102110316 1918258510166278536911T4Không đóng học phí3 300 0006 856 000
166Phạm Quang Dũng110110096 201653304094496102911KTKhông đóng học phí  770 000
165Lê Minh Hiếu110110109 205538814090553998611KTKhông đóng học phí  546 000
164Hoàng Nguyễn Tuấn Anh110110311 201675961090539783511X1BKhông đóng học phí3 300 0003 300 000
163Võ Văn Thông117110135 205745757090572718611QLMTKhông đóng học phí 3 358 000
162Trần Chí Thành102120153 2057285920169846479212T2Không đóng học phí3 300 0005 770 000
161Lê Thị Cẩm Tiên102120157 2057426920126285931412T2Không đóng học phí3 300 0003 300 000
160Nguyễn Viết Bình104120092 201666308097645208112N2Không đóng học phí 2 293 000
159Lê Công Khánh Toàn104120132 205771822090515019412N2Không đóng học phí3 300 0003 300 000
158Phan Hồng Việt104120182 2016004390121760850812NLKhông đóng học phí  
157Nguyễn Đức Hoàng105120373 174780409097634142012TDHKhông đóng học phí 2 163 000
156Lê Trần Nghĩa106120122 2016539200168698245512DT3Không đóng học phí  655 000
155Nguyễn Lê Vương106120151 2056969880164307891512DT3Không đóng học phí 1 331 000
154Lưu Đinh Hoàng Châu106120155 2058151410126298413812DT4Không đóng học phí  
153Trần Thị Thu Hà107120123 187448011098647037412H2Không đóng học phí3 300 0006 362 000
152Ngô Đình An110120159 2736362640164306676112X1BKhông đóng học phí3 300 000 
151Phạm Anh Tuấn111120058 194563508098122388712THXDKhông đóng học phí 1 420 000
150Nguyễn Phúc Hoà118120145 201702364092464410912QLCNKhông đóng học phí3 300 0005 770 000
149Huỳnh Phi Phụng118120172 2058771160168865182812QLCNKhông đóng học phí 1 926 000
148Nguyễn Văn Trường Sơn121120086 201693797090508306412KTKhông đóng học phí 5 229 000
147Hoàng Khánh Bình101130152 201678379090509494713CDT1Không đóng học phí  
146Phạm Đức Toàn101130222 201744096096378361213CDT2Không đóng học phí  
145Hoàng Công Thịnh102130089 1918673020165891224713T2Không đóng học phí  
144Dương Minh Quang102130212 201698586090840453213TCLCKhông đóng học phí  
143Lê Ngọc Tân102130213 2057443470167994226313TCLCKhông đóng học phí2 295 0008 500 000
142Nguyễn Văn Nam103130152 205934469090571546013C4BKhông đóng học phí3 300 0006 206 000
141Nguyễn Thị Hà Khuê105130369 201676976090999282513ESKhông đóng học phí  X
140Trần Quang Hưng106130163 1918521530168663010013DT3Không đóng học phí 5 241 000
139Nguyễn Võ Hoài Anh107130057 2016681820121552950513H2AKhông đóng học phí  
138Nguyễn Ngọc Hùng109130065 1945388380166375457113X3AKhông đóng học phí  
137Đoàn Trần Tiến109130154 201733111090538889613X3BKhông đóng học phí 3 877 000
136Ngô Xị110130138 1918465070166424677813X1BKhông đóng học phí 2 184 000
135Phan Thị Thảo117130133 1842215520164712727713QLMTKhông đóng học phí  
134Huỳnh Thu Hiền118130145 205896248096841602013QLCNKhông đóng học phí  
133Hồ Bảo Ngọc118130176 187489055097207504613QLCNKhông đóng học phí  
132Nguyễn Đình Tuấn121130056 2057976370122343132913KT1Không đóng học phí  
131Nguyễn Khánh101140145 191879154097991875814CDT1Không đóng học phí 3 987 000
130Nguyễn Đình Vũ102140232 2057984950120352248614TCLC2Không đóng học phí11 093 00031 939 000
129Đậu Anh Phương104140041 187376645097409302014N1Không đóng học phí 3 829 000
128Lê Trọng Hoàng105140187 1973368650163402466114D3Không đóng học phí  
127Hoàng Công Huy105140192 191890144096614525714D3Không đóng học phí  
126Thái Hoàng Thịnh105140222 201709483093557137814D3Không đóng học phí  
125Nguyễn Hữu Danh105140385 201744570096681320814TDHCLCKhông đóng học phí8 408 00020 424 000
124Nguyễn Cao Kỳ105140397 2017446380122354462614TDHCLCKhông đóng học phí8 408 00021 488 000
123Nguyễn Như Trưởng106140059 205483297096213273314DT1Không đóng học phí  
122Võ Tấn Anh106140069 212794864096229618514DT2Không đóng học phí  
121Lê Hữu Phú107140205 201738721090551247514H5Không đóng học phí 2 520 000
120Đặng Tiểu Hiển110140012 1917622810166535551114X1LTKhông đóng học phí  
119Phan Hoàng Minh Huy110140018 205457098016614X1LTKhông đóng học phí  
118Nguyễn Công Phú110140019 1917730580163404121214X1LTKhông đóng học phí  
117Hoàng Quí110140064 1920975980121962672714X1CKhông đóng học phí  X
116Huỳnh Bá Phúc110140130 201688003090646970514X1CKhông đóng học phí  X
115Lê Hoàng Kim110140183 1918543000168655343714X1CKhông đóng học phí  X
114Đặng Hoàng Sơn110140200 1918903000167673599614X1CKhông đóng học phí  X
113Lê Văn Trí110140216 2016664850120526765014X1CKhông đóng học phí  X
112Võ Đức Trọng117140123 194598290097785930314QLMTKhông đóng học phí  X
111Lê Trung Hiếu117140134 205748487090657950114MTKhông đóng học phí  
110Bùi Thị Thiên Ngân118140032 201672516090528774514KX1Không đóng học phí  
109Võ Va Phương121140038 221398355091897545714KT1Không đóng học phí  
108Lê Cảnh Lộc121140091 1973488240164401853614KT2Không đóng học phí 1 638 000
107Nguyễn Chánh Lãm123140008 201719432094371630214ECEKhông đóng học phí  X
106Nguyễn Khoa Lân123140009 201666776090519099614ECEKhông đóng học phí  X
105Trần Phước Lộc123140010 201697120093487883514ECEKhông đóng học phí  X
104Nguyễn Đức Nguyên123140015 2016706330122240252614ECEKhông đóng học phí  X
103Trịnh Công Phan123140019 231026992096286953014ECEKhông đóng học phí  X
102Phạm Nhật Tiến123140035 2017103410128233135014ECEKhông đóng học phí  X
101Đỗ Văn Pháp101150087 2060692900163883388615C1BKhông đóng học phí  
100Nguyễn Thanh Tùng101150196 1973774010166942625615CDT1Không đóng học phí  
99Nguyễn Đình Phước102150061 2063120830164821198915T1Không đóng học phí 2 047 500
98Đặng Thanh Sơn102150241 194584501091456265715TCLC1Không đóng học phí  
97Hoàng Trọng Tâm102150245 1920488810166945005915TCLC1Không đóng học phí  
96Nguyễn Đức Thanh Hải102150270 2017660710128208175415TCLC2Không đóng học phí  
95Hoàng Xuân Khải102150276 2016973870511360717715TCLC2Không đóng học phí  
94Hồ Lê Minh102150282 2214421320167281158715TCLC2Không đóng học phí  
93Võ Tuấn Anh103150022 241592666091334564715C4AKhông đóng học phí 6 142 000
92Võ Tấn Kiệt103150130 1921238910120237053415C4BKhông đóng học phí  
91Phạm Quốc Khánh104150029 194588374098764131315N1Không đóng học phí  
90Hồ Quốc Phát105150214 201742593093548706315DCLCKhông đóng học phí  
89Đặng Văn Bảo105150232 187466954098192579215TDH1Không đóng học phí 3 549 000
88Nguyễn Tiến Thiện Tuấn105150306 184293014097870679115TDH1Không đóng học phí  
87Nguyễn Công Hồ Vỹ105150310 201745635096951857715TDH1Không đóng học phí  
86Lê Đức Huy105150325 191895250096329607415TDHCLCKhông đóng học phí  X
85Trần Gia Khang105150331 2255827360120814130715TDHCLCKhông đóng học phí  
84Ngô Đoàn Thuận Phong105150341 2017538780124684989815TDHCLCKhông đóng học phí  
83Bạch Thanh Thiên105150345 2125726150168888377915TDHCLCKhông đóng học phí  
82Hồ Ngọc Huân106150022 2310677060162935057515DT1Không đóng học phí  X
81Trần Quang Hưng106150025 1918933610126960482715DT1Không đóng học phí  X
80Nguyễn Duy Minh Hải106150095 1918984630122226857415DT2Không đóng học phí 3 892 000
79Hồ Xuân Hương106150176 194615409091818959015DT3Không đóng học phí 3 702 000
78Võ Hồng Sơn107150246 206160991098224810415H5Không đóng học phí 4 806 000
77Nguyễn Thị Thảo Thuận107150256 2214385300166922474015H5Không đóng học phí  X
76Trương Công Thanh Đạt109150133 206202312093512394215X3CKhông đóng học phí 2 294 000
75Nguyễn Trường Lộc109150149 1875299710164949180115X3CKhông đóng học phí 2 021 000
74Nguyễn Đình Trung Anh109150183 2058969650162637364515X3CLCKhông đóng học phí  
73Nguyễn Minh Hải109150189 2061189320166562542615X3CLCKhông đóng học phí  
72Đậu Văn Ý109150227 184276505094753792715X3CLCKhông đóng học phí  
71Tơ Ngôl Thắm110150076  096321876415X1AKhông đóng học phí 4 696 000
70Hồ Ngọc Ba110150103 1918542240167565405715X1BKhông đóng học phí 4 205 000
69Huỳnh Phúc Tài111150044 2453379980120238916815THXDKhông đóng học phí 3 877 000
68Võ Công Ty111150062 215395845096132109515THXDKhông đóng học phí 2 621 000
67Võ Huỳnh Trọng Nghĩa117150051 206104168096428557315MTKhông đóng học phí  X
66Nguyễn Bùi Thùy Thương117150070 2017138700121682436315MTKhông đóng học phí  X
65Lại Văn Mỹ118150028 2063148840164509515315KX1Không đóng học phí  
64Nguyễn Quỳnh Diệp118150108 1842587190168571003815QLCNKhông đóng học phí  
63Đinh Thị Hoàng Nguyên121150116 206144427090561330415KT2Không đóng học phí  X
62Nguyễn Đăng Bảo123150007 201756263093508897215ECE1Không đóng học phí  
61Nguyễn Hữu Hồng Nguyên123150026 201698910 15ECE1Không đóng học phí  
60Đinh Quỳnh Như123150028 201713959097854505915ECE1Không đóng học phí  
59Huỳnh Nhật Huy123150062 201719482098992172715ECE2Không đóng học phí  X
58Phạm Anh Kiệt123150066 2017532870120814769915ECE2Không đóng học phí  
57Phan Văn Hậu123150104 201751776090539627215ESKhông đóng học phí  
56Trương Gia Khánh123150113 201771284 15ESKhông đóng học phí  
55Nguyễn Anh Tú123150131 201739336 15ESKhông đóng học phí  
54Lê Phước Tuyên101160069 20167182090563798716C1AKhông đóng học phí 3 938 000
53Lê Đăng Việt101160073 187749067165392158216C1AKhông đóng học phí 4 515 000
52Trần Văn Long101160101 23109449497782274416C1BKhông đóng học phí  
51Nguyễn Lâm Hải101160133 24526705297436901616CDT1Không đóng học phí 4 802 000
50Mai Xuân Mẫn101160143 20178324196346171316CDT1Không đóng học phí  X
49Phan Minh Nhật101160149 201757769090502290516CDT1Không đóng học phí  
48Lê Thị Thu Hiền102160028 205382675090592922116TLTKhông đóng học phí  X
47Trần Thanh Nhàn103160054 206120958166925070816C4AKhông đóng học phí 3 486 000
46Lê Quang Lượng103160113 1973569670169670636316C4BKhông đóng học phí  
45Trần Khương Danh103160150 20177372090543867616KTTTKhông đóng học phí 3 675 000
44Thiều Tịnh Đạt105160011 184348080169519751116D1Không đóng học phí  
43Trần Văn Tiến105160047 1877198190163789868616D1Không đóng học phí  
42Huỳnh Đức Hòa105160125 20624114496469132016DCLC1Không đóng học phí  
41Phạm Thái Hùng105160129 187606512096825993916DCLC1Không đóng học phí  
40Trần Hữu Thắng105160141 194649910096332701616DCLC1Không đóng học phí  
39Phạm Mạnh Thắng105160255 20621743493240434016TDHCLC1Không đóng học phí  
38Trần Đức Linh106160034 18776065598796768316DT1Không đóng học phí  X
37Huỳnh Công Nhạc106160038 206067241166785389516DT1Không đóng học phí  
36Võ Minh Quang106160096 233230080165779964616DT2Không đóng học phí 3 724 000
35Lê Văn An106160112 201767686126210315116DTCLC1Không đóng học phí  
34Lê Xuân Vũ106160142 201745486093199578216DTCLC1Không đóng học phí  
33Trần Thị Minh Tâm107160130 201788142097291086716H2Không đóng học phí  
32Phan Mỹ Duyên107160153 191902342122791434116H5CLC1Không đóng học phí  X
31Lê Nguyễn Hoàng Long107160168 206266686128348998916H5CLC1Không đóng học phí  X
30Nguyễn Tư Nghĩa107160175 1945864250168318373716H5CLC1Không đóng học phí  
29Nguyễn Nam Nhật107160177 201756087163557657716H5CLC1Không đóng học phí  
28Huỳnh Phạm Công Thành107160186 2017716720120596731116H5CLC1Không đóng học phí  
27Lương Hữu Giang108160011 212462396167455064516SKKhông đóng học phí  
26Đỗ Quang Duy109160216 201759317128407842916X3CLCKhông đóng học phí  
25Phạm Đăng An Sơn109160233 2062675990165567862616X3CLCKhông đóng học phí  
24Phạm Xuân Phong110160247 206195467162666514416X1CKhông đóng học phí 3 724 000
23Nguyễn Song Toàn111160055 2017532750126854587116THXDKhông đóng học phí  
22Nguyễn Văn Nhiều111160100 205994212096981914516X2Không đóng học phí 3 185 000
21Trần Tiến Việt111160121 1921207480120448465316X2Không đóng học phí  
20Phan Việt Anh Dũng117160014 194627779163331530916MTKhông đóng học phí 3 675 000
19Nguyễn Văn Hiếu117160020 206035088168704382716MTKhông đóng học phí 3 843 000
18Liên Văn Vương117160138 2062075870165562736516QLMTKhông đóng học phí  X
17Đào Thị Thùy Trang118160052 201745580093587059316KX2Không đóng học phí 4 361 000
16Nguyễn Văn Mừng118160141 21545739596395220516QLCNKhông đóng học phí  
15Văn Thị Lệ Chi121160002 197412674168824587616KTCLC1Không đóng học phí  X
14Hồ Trung Hiếu121160011 206284363093549306616KTCLC1Không đóng học phí  
13Tôn Thất Nhật Huy121160017 19190209893470502016KTCLC1Không đóng học phí  
12Lê Hồng Phúc121160032 201795596128907985616KTCLC1Không đóng học phí  
11Trần Tình Thương121160040 2415677470165773452316KTCLC1Không đóng học phí  
10Nguyễn Quang Trung121160044 2017847750128266679616KTCLC1Không đóng học phí  X
9Mai Văn Truyền121160045 19735693096256448316KTCLC1Không đóng học phí  
8Lê Phước Mỹ121160074 206088915091200485916KTCLC2Không đóng học phí  
7Nguyễn Thành Đạt122160004 206318242164486496416PFIEV-N1Không đóng học phí  X
6Nguyễn Văn Hà122160010 1843289820166456121216PFIEV-N1Không đóng học phí  
5Lê Quang Phú122160027 201750482128747157116PFIEV1Không đóng học phí  
4Đặng Quang Thông123160034 20178987193243549316ECE1Không đóng học phí  X
3Nguyễn Hữu Quang123160064 201752876093481308116ESKhông đóng học phí  
2Trần Đình Nhân102170314   17T_B2Không đóng học phí 3 812 000
1Hồ Xuân Vinh109170131   17X3_B2Không đóng học phí 4 388 000