DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ KHÓA TÀI KHOẢN WEBSITE:

  Sinh viên thuộc khoa:
TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVSố CMNDĐiện thoạiLớpLý do bị khóaNợ học phí kỳ nàyNợ các kỳ trướcĐang ngừng học?
26Đặng Phước Hoàng Thiện117160070 191900414126449655216MTKhông đóng học phí  
25Trần Thanh Quang101232091131186859222098535544909CDT2Không đóng học phí 299 000 540 000
24Nguyễn Quang Thạch110163101169194501871070592724910X1CKhông đóng học phí 1 776 000
23Trần Văn Hưng101110226 191778335098885911011C1AKhông đóng học phí 4 530 000
22Nguyễn Ngọc Công101120102 197309891058621769012C1AKhông đóng học phí 4 110 000
21Phạm Đức Thịnh109120125 194535260035757643112VLXDKhông đóng học phí 2 222 000
20Huỳnh Trung Sang109130146 212331725033651917813X3BKhông đóng học phí  602 000
19Lê Anh Học101140225  096609035714C1VAKhông đóng học phí3 330 0007 507 000
18Nguyễn Anh Tuấn111140056 197365914035445422014THXDKhông đóng học phí3 330 000 810 000
17Văn Phú Thịnh121140049 205959404039916691614KT1Không đóng học phí3 330 000 903 000
16Nguyễn Dương Hưng117150036 201710546093530245715MTKhông đóng học phí1 794 000 
15Nguyễn Thanh Hải118150011 206061715035284156215KX1Không đóng học phí  
14Nguyễn Phan Duy Thuận121150065 201746593090501461715KT1Không đóng học phí 1 744 000
13Lưu Thị Phương Lan121150102 241608971097355871115KT2Không đóng học phí 3 010 000
12Nguyễn Đức Đăng Quang102140218 201737249094945568614TCLC2Không đóng học phí6 660 0006 020 000
11Đặng Ngọc Hải Long106120028 191821355093256608512DT1Không đóng học phí 2 359 000X
10Phan Văn Bảo Khang110140044 194560190038574265814X1CKhông đóng học phí 4 540 000X
9Nguyễn Văn Thảo110140142 205837727035485356814X1CKhông đóng học phí 5 229 000X
8Đỗ Anh Tiến110140146 212478537034713349914X1CKhông đóng học phí 4 095 000X
7Nguyễn Văn Quốc103150069  036713053815C4AKhông đóng học phí 1 412 000X
6Lê Hoàng Thuận110150166 191882072089824358315X1BKhông đóng học phí 3 549 000X
5Nguyễn Đình Minh Khôi110150209 201698619077346661815X1CKhông đóng học phí 5 023 000X
4Nguyễn Viết Thành110150237 205924674090559265615X1CKhông đóng học phí 5 023 000X
3Hồ Quang Trí110150250 192056556035790797315X1CKhông đóng học phí 3 658 000X
2Nguyễn Đức Đại Phước101160151 201752915128241173716CDT1Không đóng học phí 2 695 000X
1Nguyễn Hồng Hiệp121170011 192027508036422666417KTCLC1Không đóng học phí 13 095 000X