DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ KHÓA TÀI KHOẢN WEBSITE:

  Sinh viên thuộc khoa:
TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVSố CMNDĐiện thoạiLớpLý do bị khóaNợ học phí kỳ nàyNợ các kỳ trướcĐang ngừng học?
340Nguyễn Thanh Xuân1021120711592052922510164984681307T2Không đóng học phí 2 310 500
339Thái Viết Nhật109163101145205530577090573657710X3CKhông đóng học phí 270 0007 427 000
338Nguyễn Quang Thạch1101631011691945018710120592724910X1CKhông đóng học phí 1 776 000
337Trần Văn Hưng101110226 191778335098885911011C1AKhông đóng học phí 4 530 000
336Hồ Văn Bảy104110066 191800046090926483311NKhông đóng học phí  
335Mai Vũ Duy Ân105110095 2016676830126250098111D1Không đóng học phí  
334Nguyễn Văn Thắng105110335 152098585090519799311D3Không đóng học phí  
333Nguyễn Văn Thái109110235 183972577093533228011X3BKhông đóng học phí  819 000
332Nguyễn Duy Lộc110110249 184026911096885409211X1AKhông đóng học phí 2 048 000
331Võ Văn Thông117110135 205745757090572718611QLMTKhông đóng học phí  
330Nguyễn Hữu Huy Quang101120194 205723401096954130212C1BKhông đóng học phí  
329Nguyễn Văn Hoàng101120345 191794974098740457612CDT2Không đóng học phí  820 000
328Lưu Đinh Hải Châu102120089 2058151190120407928512T1Không đóng học phí  655 000
327Lương Minh Thắng102120154 1973391250168602323312T2Không đóng học phí  
326Đinh Quang Viễn102120163 2058187640163655693712T2Không đóng học phí  
325Nguyễn Quang Thịnh102120195 1920190060120610893512T3Không đóng học phí 3 300 000
324Phạm Công Tín103120211 212769002098883348112KTTTKhông đóng học phí 872 000 
323Lê Công Khánh Toàn104120132 205771822090515019412N2Không đóng học phí 6 600 000
322Phan Hồng Việt104120182 2016004390121760850812NLKhông đóng học phí  
321Lê Văn Việt105120142 197316246097897942712D1Không đóng học phí  
320Nguyễn Đức Hoàng105120373 174780409097634142012TDHKhông đóng học phí 2 163 000
319Lê Thanh Hùng106120171 205782923090658450512DT4Không đóng học phí1 350 000 
318Trần Văn Lành106120177 201726812090654500812DT4Không đóng học phí 3 300 000
317Phạm Hưng109120163 2058165470166362734512X3AKhông đóng học phí1 173 000 
316Trần Duy Nhật Quang109120363 1916588940169319097012X3CKhông đóng học phí 2 411 000
315Bùi Xuân Hoàng111120020 1841635300166824678712THXDKhông đóng học phí 1 229 000
314Tôn Thất Hiệp121120030 191792450093568865912KTKhông đóng học phí  
313Nguyễn Đình Phúc101130047 1872570500166775795813C1AKhông đóng học phí 810 000 
312Lê Xuân Hoàng101130101 184127855098608887113C1BKhông đóng học phí 602 000 
311Nguyễn Tiến Trung101130143 2127931750164318329813C1BKhông đóng học phí1 956 5002 730 000
310Nguyễn Trần Vũ Hoàng101139012  098595787613C1VAKhông đóng học phí 33 159 000
309Nguyễn Hữu Nam101139017  097219217213C1VAKhông đóng học phí 540 00030 855 500
308Trần Đăng Quân101139020  098546733013C1VAKhông đóng học phí 29 459 500
307Nguyễn Đăng Tú101139029  098842264913C1VAKhông đóng học phí 14 628 000
306Phạm Tuấn Sinh102130084 2309376960163375595813T2Không đóng học phí  
305Nguyễn Văn Vũ102130096 2057484410164646595813T2Không đóng học phí  
304Ngô Đức Nhân102130191 2016837410120567896913T4Không đóng học phí3 300 000 
303Bùi Minh Nhật102130209 201704331093521878813TCLCKhông đóng học phí6 200 00011 984 000
302Lê Ngọc Tân102130213 2057443470167994226313TCLCKhông đóng học phí6 020 000 
301Nguyễn Văn Nam103130152 205934469090571546013C4BKhông đóng học phí  
300Nguyễn Chí Thanh104130060 184110084096751543213N1Không đóng học phí  
299Hồ Bảo Anh Huy105130030 201698473090539293013D1Không đóng học phí3 010 000 
298Nguyễn Đình Tuân105130244 241462464096706632213DCLCKhông đóng học phí6 020 000 
297Nguyễn Thị Hà Khuê105130369 201676976090999282513ESKhông đóng học phí  X
296Nguyễn Công Sơn105130946 1841984800163908908013D1VAKhông đóng học phí 9 309 000
295Nguyễn Văn Vũ105130958  0163498408613D1VAKhông đóng học phí3 300 000
294Phạm Vũ Linh105130960 184074482096922333013D1VAKhông đóng học phí3 300 000 
293Trần Quang Hưng106130163 1918521530168663010013DT3Không đóng học phí 5 241 000
292Lê Đình Trung Tuấn106130206 1945825750166934319413DT3Không đóng học phí  
291Lê Phước Nghĩa107130109 2058508040164264721513H2BKhông đóng học phí 540 000 
290Đinh Thị Nguyện107130207 201709992093539885413SHKhông đóng học phí 270 000 
289Đỗ Xuân Tiến108130035 201575867094535649013SKKhông đóng học phí  
288Lương Thanh Tuấn109130103 2057408120123285365813X3AKhông đóng học phí1 354 500 
287Trần Hoàng Huy109130128 191873061096812212413X3BKhông đóng học phí3 820 000 
286Huỳnh Trung Sang109130146 2123317250163651917813X3BKhông đóng học phí  
285Đoàn Trần Tiến109130154 201733111090538889613X3BKhông đóng học phí 3 877 000
284Lương Hoàng Gia Khải109130187 2332025600169868298913X3CKhông đóng học phí 16 678 000
283Ngô Đức Phúc109130201 191840614098660433713X3CKhông đóng học phí2 045 000 
282Lê Văn Bôn110130080 191764112097809556213X1BKhông đóng học phí2 824 000 
281Trần Phước Đăng Hậu110130092 201691122090336075313X1BKhông đóng học phí1 412 000 
280Lê Hưng Phú110130111 1973271570164499161713X1BKhông đóng học phí3 249 000 
279Ngô Xị110130138 1918465070166424677813X1BKhông đóng học phí 2 184 000
278Nguyễn Bôn110130145 191773187097644605713X1CKhông đóng học phí  
277Nguyễn Văn Truyền111130110 205864687098347865513THXD2Không đóng học phí 4 592 000
276Lê Xuân Nhân117130035 197276691096473443213MTKhông đóng học phí2 678 000 
275Phạm Thị Xuân Hà121130010 2059596770168756166413KT1Không đóng học phí  
274Nguyễn Đình Nam121130029 201723247093519650113KT1Không đóng học phí 3 955 000
273Bùi Quang Thụy121130050 201713441090198668513KT1Không đóng học phí  
272Nguyễn Hoàng Rin121130101 2058721170168323702813KT2Không đóng học phí1 204 000 
271Võ Văn Xuân Sơn121130102 191850953096607540213KT2Không đóng học phí  
270Lương Tuấn Duyên101140021 2059810920169782972814C1AKhông đóng học phí2 844 000 
269Alăng Brắc101140176 2057744650169692134714CDT2Không đóng học phí 540 000 
268Lê Anh Học101140225  096609035714C1VAKhông đóng học phí3 913 0002 390 000
267Cao Xuân Huy101140232 1874341350165600410614C1VAKhông đóng học phí5 927 0002 321 000
266Lê Hồng Quân101140247  0121885123814C1VAKhông đóng học phí3 913 0003 824 000
265Phạm Cảnh Toàn101140255  093625454014C1VAKhông đóng học phí3 913 000 
264Lương Hữu Anh102140170  097930016014TCLC1Không đóng học phí7 206 000 
263Nguyễn Thị Ngọc Anh102140171 2017448940122452486514TCLC1Không đóng học phí6 020 000 
262Nguyễn Khương Dương102140176 221423028096852161514TCLC1Không đóng học phí8 574 000 
261Lê Ngọc Khôi102140184 2017504950122521263914TCLC1Không đóng học phí3 634 000 
260Hoàng Nguyên Luật102140186  0163893523414TCLC1Không đóng học phí6 020 000 
259Trần Trọng Thắng102140191  0129886829414TCLC1Không đóng học phí5 564 000 
258Huỳnh Ngọc Thịnh102140193  0127616689714TCLC1Không đóng học phí5 586 0001 968 000
257Nguyễn Thế Tín102140195  097857515914TCLC1Không đóng học phí7 224 000 
256Phan Đình Văn102140199  086860246914TCLC1Không đóng học phí6 020 000 
255Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh102140212 201746395096845753214TCLC2Không đóng học phí3 634 000 
254Lương Thành Phúc102140214 2059011640167676707914TCLC2Không đóng học phí6 020 0001 968 000
253Trần Văn Thịnh102140224 2415846540122245723914TCLC2Không đóng học phí8 045 0001 968 000
252Đinh Vũ Anh Tuấn102140229 2059090290163407458514TCLC2Không đóng học phí7 370 00011 851 000
251Trần Hữu Tuấn102140231 187619329096152024814TCLC2Không đóng học phí7 432 000 
250Nguyễn Đình Vũ102140232 2057984950120352248614TCLC2Không đóng học phí 45 000 000
249Trần Dũng103140017 1920470900168398754614C4AKhông đóng học phí2 346 000 
248Lê Văn Nam103140033 2017091160128704003114C4AKhông đóng học phí3 067 500 
247Giang Văn Bảo103140069 1946024980166547802314C4BKhông đóng học phí 4 641 000
246Hoàng Anh Tuấn103140129 194533596091947746914C4BKhông đóng học phí 4 587 000
245Nguyễn Thanh Dương104140015 184248337097446409614N1Không đóng học phí2 315 000 
244Đặng Sỹ Khôi104140093 1876064220163404336514N2Không đóng học phí3 249 000 
243Nguyễn Bảo Long104140096 184213499098273435714N2Không đóng học phí2 647 000 
242Nguyễn Văn Cường104140134 1875163040169490404414NLKhông đóng học phí1 863 500 
241Võ Quốc Khang105140124 205953412096882007914D2Không đóng học phí 6 483 000
240Trần Văn Tùng105140234 1946124420163283838414D3Không đóng học phí3 010 000 
239Tô Ngọc Vinh105140236 212275857097253950614D3Không đóng học phí2 284 000 
238Ngô Thái Hòa105140244 241549771093553761214DCLCKhông đóng học phí 7 316 000
237Nguyễn Đức Tân105140263 201738976090324850614DCLCKhông đóng học phí6 923 000 
236Trịnh Công Anh105140274 184189032098306582314TDH1Không đóng học phí 3 931 000
235Võ Trung Diệu105140279 2017785870126677570014TDH1Không đóng học phí2 408 000 
234Vương Quang Nhân105140301 1918923700121351890214TDH1Không đóng học phí3 280 000 
233Huỳnh Tấn Thuận105140367 206044555093376888914TDH2Không đóng học phí 3 658 000
232Nguyễn Ngọc Hoàn105140391 201704103093499965814TDHCLCKhông đóng học phí6 020 000 
231Lê Đức Mạnh105140399 1873945020164301229914TDHCLCKhông đóng học phí1 890 0003 683 000
230Hoàng Hữu Tài105140405 2017065830122750148314TDHCLCKhông đóng học phí1 755 00022 501 500
229Huỳnh Ngọc Tân105140406 1918741760126374179914TDHCLCKhông đóng học phí6 020 000 
228Phạm Hữu Thành105140412 2311041950164569877714TDHCLCKhông đóng học phí6 020 000 
227Nguyễn Anh Dũng106140014 184126703098659495614DT1Không đóng học phí2 948 000 
226Lê Thị Thảo Nguyên106140031 206197618091904397614DT1Không đóng học phí 3 579 000
225Lê Công Dương106140080 2017396000121655013214DT2Không đóng học phí3 457 000 
224Huỳnh Tăng Nhật Nguyên106140098 1918214710126845923414DT2Không đóng học phí 1 230 000
223Đỗ Xuân Thắng107140221 1872193490164656338414H5Không đóng học phí2 709 000 
222Phạm Trọng Hà108140010 1874408850126653341514SKKhông đóng học phí  
221Trần Minh Hải108140011 197343083096850211514SKKhông đóng học phí1 474 000 
220Trần Như Huân109140071 1918803860169524507014X3AKhông đóng học phí 3 822 000
219Lê Thanh Quốc Tiến109140108 1973741150163556793414X3AKhông đóng học phí 3 822 000
218Nguyễn Lê Nhật Minh109140159 2058060080164425693014X3BKhông đóng học phí 3 822 000
217Dương Huỳnh Vĩnh Phúc109140246 191857146097826584514X3CKhông đóng học phí1 956 500 
216Đặng Tiểu Hiển110140012 1917622810166535551114X1LTKhông đóng học phí  
215Phan Hoàng Minh Huy110140018 205457098016614X1LTKhông đóng học phí  
214Lê Đức Trần Duy110140172 201748060093569001214X1CKhông đóng học phí2 709 000 
213Nguyễn Lương Long110140186 205880593090527975414X1CKhông đóng học phí2 107 000 
212Trần Lê Quốc Đạt111140007 0440960004070165833401114THXDKhông đóng học phí2 948 000 
211Lê Nhật Vy117140074 1918796580163987646014MTKhông đóng học phí2 558 500 X
210Ngô Ngọc Lân118140022 2017233440128440336914KX1Không đóng học phí1 111 000 
209Nguyễn Chánh Lãm123140008 201719432094371630214ECEKhông đóng học phí  X
208Nguyễn Khoa Lân123140009 201666776090519099614ECEKhông đóng học phí  X
207Trần Phước Lộc123140010 201697120093487883514ECEKhông đóng học phí  X
206Nguyễn Đức Nguyên123140015 2016706330122240252614ECEKhông đóng học phí  X
205Trịnh Công Phan123140019 231026992096286953014ECEKhông đóng học phí  X
204Phạm Nhật Tiến123140035 2017103410128233135014ECEKhông đóng học phí  X
203Trần Bá Dương101150067 201764044093567871015C1BKhông đóng học phí3 010 000 
202Nguyễn Văn Thắng101150096 1875836210165313072215C1BKhông đóng học phí3 010 000 
201Nguyễn Hữu Quốc Cường102150216 2059480740121226025015TCLC1Không đóng học phí8 428 000 
200Hồ Quí Hoàng102150222 2060470820163895293915TCLC1Không đóng học phí8 428 000 
199Võ Xuân Hùng102150225 201776336093507187615TCLC1Không đóng học phí8 428 000 
198Mai Trọng Khánh102150228 201771064093493035215TCLC1Không đóng học phí8 428 000 
197Đặng Thanh Sơn102150241 194584501091456265715TCLC1Không đóng học phí9 933 000 
196Hoàng Viết Thuận102150250 1973801190169382045715TCLC1Không đóng học phí9 933 000 
195Trương Thị Vân Anh102150258 197400357097386522115TCLC2Không đóng học phí8 428 000 
194Dương Tấn Lân102150278 2058721200163883876115TCLC2Không đóng học phí8 428 000 
193Hồ Lê Minh102150282 2214421320167281158715TCLC2Không đóng học phí8 428 000 
192Tán Nguyên Huy103150047 2017674520121654535015C4AKhông đóng học phí3 010 000 
191Đặng Mậu Toàn103150090 2453124460168924479115C4AKhông đóng học phí3 010 000 
190Lê Văn Sum103150252  0167844209415C4VAKhông đóng học phí3 935 000 
189Phan Thanh Bách104150003 187645596096106505115N1Không đóng học phí3 731 500 
188Nguyễn Huy Hoàng105150194 201753796093562687815DCLCKhông đóng học phí8 428 000 
187Thân Ngọc Khánh Huyền105150201 2332394170169689288815DCLCKhông đóng học phí8 698 000 852 000
186Nguyễn Trường Nam Khánh105150202 194567662091725255515DCLCKhông đóng học phí8 428 000 
185Nguyễn Mạnh Khoa105150204 201710109093265099715DCLCKhông đóng học phí11 739 000 
184Nguyễn Văn Nghĩa105150210 201773124096685174115DCLCKhông đóng học phí8 968 000 
183Trần Văn Nhựt105150213 2017333950168461721915DCLCKhông đóng học phí11 874 000 
182Hồ Quốc Phát105150214 201742593093548706315DCLCKhông đóng học phí8 428 000 
181Phạm Đức Linh Đề105150248 1841856690168994071415TDH1Không đóng học phí  
180Phạm Quốc Cường105150314 201751281093544982815TDHCLCKhông đóng học phí12 009 000 
179Nguyễn Thanh Hải105150318 1946247960164663932615TDHCLCKhông đóng học phí8 127 000 
178Trang Minh Hiền105150319 2062831140122644443715TDHCLCKhông đóng học phí9 072 000 
177Lê Đức Huy105150325 191895250096329607415TDHCLCKhông đóng học phí  X
176Bạch Thanh Thiên105150345 2125726150168888377915TDHCLCKhông đóng học phí8 127 000 
175Huỳnh Đắc Thuận105150347 2059595430167816722015TDHCLCKhông đóng học phí8 127 000 852 000
174Huỳnh Đức Hoàng106150020 201690969093582687615DT1Không đóng học phí4 214 000 
173Hồ Ngọc Huân106150022 2310677060162935057515DT1Không đóng học phí  X
172Trần Quang Hưng106150025 1918933610126960482715DT1Không đóng học phí  X
171Lê Anh Tú106150070 1842948190166859360715DT1Không đóng học phí2 709 000 
170Phan Hữu Tài106150133 197401052091139122415DT2Không đóng học phí3 311 000 
169Trần Diệp Minh Thư106150141 194598129096342489415DT2Không đóng học phí  
168Phạm Văn Thuyết106150212 1945614890166701790815DT3Không đóng học phí2 709 000 
167Nguyễn Thái Ngọc108150028 2061979740121575751815SKKhông đóng học phí 150 500 
166Đoàn Văn Trung108150050  0122552261615SKKhông đóng học phí  
165Đinh Quốc Trọng109150063 2062638910120392687515X3AKhông đóng học phí3 311 000 
164Phan Lượng109150151 184310092096443877815X3CKhông đóng học phí2 222 000 
163Đoàn Duy Quân109150160 2311454820167631162715X3CKhông đóng học phí2 585 000 
162Nguyễn Đình Trung Anh109150183 2058969650162637364515X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
161Đặng Quốc Cường109150186 201709781094483172115X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
160Nguyễn Đình Dũng109150187 201753858093537638115X3CLCKhông đóng học phí  
159Phan Tiến Dũng109150188 212678813096885394115X3CLCKhông đóng học phí10 473 0001 640 000
158Nguyễn Minh Hải109150189 2061189320166562542615X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
157Nguyễn Xuân Hiếu109150191 1973813850168828264215X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
156Nguyễn Duy Luận109150199 205869246096921274615X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
155Bùi Đức Phương Nam109150200 201777198093251268715X3CLCKhông đóng học phí11 677 0001 639 000
154Phan Duy Pháp109150204 201748675090565624115X3CLCKhông đóng học phí10 473 0002 868 000
153Trần Tấn Phát109150205 192048111093535110515X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
152Ngô Nhật Quý109150209 201753036093580710015X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
151Đinh Quang Sáng109150211 1946381640168735055115X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
150Hoàng Minh Sửu109150214 194633516094663789115X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
149Lê Đức Thọ109150217 1876560140164358488115X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
148Phạm Thị Thùy Trang109150220 2017835050121599199015X3CLCKhông đóng học phí10 473 000 
147Huỳnh Quốc Vỹ109150225 206079995093505170815X3CLCKhông đóng học phí10 473 0004 096 000
146Trần Văn Duy109150241 2058407430120487380915VLXDKhông đóng học phí4 484 000 
145Đặng Ngọc Minh109150258 206070193093542696315VLXDKhông đóng học phí2 709 000 
144Nguyễn Ngọc Nhân109150310 201764730090559419715X3CLCKhông đóng học phí10 473 0001 638 000
143Võ Hoàng Lai110150133 2311363390165762117415X1BKhông đóng học phí3 913 000 
142Võ Văn Thản110150157 1973532730164670916515X1BKhông đóng học phí3 913 000 
141Lê Quốc Tùng110150177 1918957720129678888515X1BKhông đóng học phí2 315 000 
140Nguyễn Văn Dương110150193 1843112680168288581415X1CKhông đóng học phí2 107 000 
139Hồ Phú110150221 1920471270162728116515X1CKhông đóng học phí 675 000 
138Hồ Duy Bách Khoa111150088 201706528093480081015X2Không đóng học phí  
137Hồ Thị Kim Thi117150126 2059943210165384793715QLMTKhông đóng học phí  
136Lê Thị Thu Hà121150015 192021618088839912815KT1Không đóng học phí2 076 000 
135Văn Đức Nghĩa121150042 1919599340162683181215KT1Không đóng học phí4 484 000 
134Phan Thị Thanh Mai121150110 2017335940165689780515KT2Không đóng học phí4 816 000 
133Huỳnh Nhật Huy123150062 201719482098992172715ECE2Không đóng học phí  X
132Mai Xuân Mẫn101160143 20178324196346171316CDT1Không đóng học phí  X
131Lê Thị Thu Hiền102160028 205382675090592922116TLTKhông đóng học phí  X
130Nguyễn Đăng Ca102160235 221450774096148624416TCLC3Không đóng học phí9 450 000 
129Châu Thanh Phong105160089 2062173210120256797116D2Không đóng học phí2 835 000 
128Đào Gia Anh Bảo105160110 206187821096640264516DCLC1Không đóng học phí14 107 500 
127Lê Quang Đại105160113 191902094096544189816DCLC1Không đóng học phí9 720 000 
126Ngô Đức Danh105160114 1876992380166766661816DCLC1Không đóng học phí9 720 000 
125Phan Văn Công Danh105160115 201732642128484378116DCLC1Không đóng học phí9 450 000 
124Lê Hữu Do105160117 197357408167392762216DCLC1Không đóng học phí9 450 000 
123Trần Đức Hiếu105160124 19743027598931833416DCLC1Không đóng học phí9 450 000 
122Lê Trọng Nhân105160133 206098977120516319316DCLC1Không đóng học phí9 720 000 
121Bùi Ngọc Quang105160137 2060680790164882122316DCLC1Không đóng học phí9 450 000 
120Hà Mạnh Sửu105160140 194573758167831735816DCLC1Không đóng học phí9 720 000 
119Võ Thời105160144 2060693720169838558816DCLC1Không đóng học phí9 720 000 
118Nguyễn Đình Trung105160147 187575457097523740216DCLC1Không đóng học phí9 450 000 
117Lê Tuân105160151 2311493880167272193016DCLC1Không đóng học phí9 720 000 
116Nguyễn Đình Thoại105160204 18765491798205307016TDHKhông đóng học phí2 160 000 
115Trần Viết Đạt105160223 20614438090586310416TDHCLC1Không đóng học phí9 450 000 
114Hoàng Hồng Quân105160248 1875235060166490383816TDHCLC1Không đóng học phí8 032 500 
113Hoàng Công Vinh105160261 187574775169340765816TDHCLC1Không đóng học phí9 720 000 
112Lê Văn Tâm105160263  090581918916D_B2Không đóng học phí4 075 500 
111Trần Đức Linh106160034 18776065598796768316DT1Không đóng học phí  X
110Hoàng Vĩnh Thái106160049 184293446164308721816DT1Không đóng học phí  
109Nguyễn Quốc Việt106160059 241674607163544693816DT1Không đóng học phí3 634 000 
108Đoàn Minh Nhật106160091 192054480120240887016DT2Không đóng học phí2 160 000 
107Lê Văn An106160112 201767686126210315116DTCLC1Không đóng học phí9 450 000 
106Phạm Văn Huy106160128 2060360340168439525216DTCLC1Không đóng học phí9 450 000 
105Nguyễn Quý Lộc106160133 201738882164690933316DTCLC1Không đóng học phí9 450 000 
104Nguyễn Đình Ánh106160146 201773126122945952216DTCLC2Không đóng học phí10 260 000 
103Trần Văn Thức106160172 231210204096339962916DTCLC2Không đóng học phí9 450 000 
102Trịnh Huỳnh Thiên Hương107160025 20174697191556043416H14Không đóng học phí2 970 000 
101Nguyễn Phan Huy107160093 2061443040126664968216H2Không đóng học phí2 160 000 
100Lê Văn Duy107160151 1877507330162610911116H5CLC1Không đóng học phí9 720 000 
99Lê Việt Quốc Duy107160152 192128861090194003616H5CLC1Không đóng học phí11 475 000 
98Bùi Công Hậu107160157 2123560040167618070416H5CLC1Không đóng học phí11 475 000 
97Lê Nguyễn Hoàng Long107160168 206266686128348998916H5CLC1Không đóng học phí  X
96Đinh Xuân Thiện107160187 2416854390165841659716H5CLC1Không đóng học phí11 475 000 
95Huỳnh Ngọc Thiên Ân108160002 20618792898204251716SKKhông đóng học phí  
94Đoàn Ngọc Lĩnh108160027 206187865167536628816SKKhông đóng học phí  
93Võ Hưng Tài108160040 206207994126650197216SKKhông đóng học phí  
92Mai Thái Khoa109160224 2017950950122667471716X3CLCKhông đóng học phí10 125 000 
91Lê Thanh Vũ109160246 206184903167853082816X3CLCKhông đóng học phí10 125 000 
90Nguyễn Văn Vũ110160273 18433042697906138316X1CKhông đóng học phí  
89Đặng Phước Hoàng Thiện117160070 191900414126449655216MTKhông đóng học phí3 780 000 
88Tô Hoàng Vũ117160083 20594309193576160616MTKhông đóng học phí2 835 000 
87Hà Thị Kiều Oanh118160038 19199209096286703216KX1Không đóng học phí4 050 000 
86Phạm Văn Vui118160117 187657339097818134216KX2Không đóng học phí4 050 000 
85Phạm Thị Thu Ba121160001 20179235090640084216KTCLC1Không đóng học phí9 045 000 
84Lê Hồng Phúc121160032 201795596128907985616KTCLC1Không đóng học phí9 045 000 
83Nguyễn Tấn Quốc121160034 206330506096780575616KTCLC1Không đóng học phí9 045 000 
82Nguyễn Quang Trung121160044 2017847750128266679616KTCLC1Không đóng học phí  X
81Trang Tuấn Vũ121160049 2017490450162727747416KTCLC1Không đóng học phí9 045 000 
80Nguyễn Thành Đạt122160004 206318242164486496416PFIEV-N1Không đóng học phí  X
79Đặng Quang Thông123160034 20178987193243549316ECE1Không đóng học phí  
78Hoàng Khắc Phúc101170131 184319602096818931517C1BKhông đóng học phí 3 430 000X
77Nguyễn Văn Phúc101170132 187755118096581068517C1BKhông đóng học phí 4 655 000X
76Nguyễn Văn Hoàng Đức101170232 1973621480169651131317CDT2Không đóng học phí3 842 000 
75Nguyễn Văn Quân102170182 184392138096155394917T3Không đóng học phí 5 439 000X
74Phan Thanh Hoàng Linh102170232 201800542090508920717TCLC1Không đóng học phí14 445 000 
73Đặng Ngọc Phú102170239 201797084096448564917TCLC1Không đóng học phí14 445 000 
72Bùi Duy Quang102170241 251180720093254865017TCLC1Không đóng học phí14 445 000 
71Nguyễn Thị Ngọc Duyên102170274 201740324093573749417TCLC2Không đóng học phí13 770 000 
70Văn Phú Lâm102170284 206263832090553566517TCLC2Không đóng học phí  
69Nguyễn Văn Nhơn102170292 197371543097560990217TCLC2Không đóng học phí13 770 000 
68Đinh Thị Thanh Thanh102170300 201764299096775546517TCLC2Không đóng học phí  X
67Thái Doãn Thông102170303 1876662520122859832417TCLC2Không đóng học phí13 770 000 
66Lê Nguyễn Quang Huy103170020 201784160090520011817C4AKhông đóng học phí2 346 000 
65Trương Văn Kiên103170022 2126767410164669517517C4AKhông đóng học phí3 915 000 
64Hồ Minh Hoàng103170074 2018047120122698288017C4BKhông đóng học phí2 430 000 
63Nguyễn Nhân103170142 1919932750166450296717C4CKhông đóng học phí 4 753 000X
62Vũ Viết Thương103170160 038099008304098788927117C4CKhông đóng học phí 872 0004 263 000
61Nguyễn Ngọc Hà103170179 187797241097398956317KTTTKhông đóng học phí3 915 000 
60Hồ Văn Quang105170123 2017974520120275538917D2Không đóng học phí2 835 000 
59Lưu Vĩnh Tín105170136 2332713980166449707317D2Không đóng học phí2 025 000 
58Phan Minh Quân105170192 1974054540166728752817D3Không đóng học phí 4 655 000X
57Phan Công Anh Tuấn105170214 1843564290167651953417D3Không đóng học phí  
56Khổng Minh Đức105170225 1973818770167815020217DCLCKhông đóng học phí13 837 500 
55Nguyễn Trần Thu Hà105170227 201797747091837134917DCLCKhông đóng học phí13 837 500 
54Đặng Lê Chí Công105170333 215448052091537078117TDH2Không đóng học phí2 897 000 
53Nguyễn Xuân Huy105170353 187757430096715340317TDH2Không đóng học phí3 240 000 
52Nguyễn Đức Cừ105170396 187850086097105203217TDHCLC1Không đóng học phí13 837 500 
51Lê Xuân Hùng106170021 0380990076730163236712117DT1Không đóng học phí2 025 000 
50Lương Vĩnh Hội106170093 201673163093593282717DT2Không đóng học phí3 510 000 
49Phạm Văn Sỹ106170126 2332728370165305042117DT2Không đóng học phí1 350 000 
48Huỳnh Duy Phương106170192 2124873000163476243617DT3Không đóng học phí 4 900 000X
47Nguyễn Phước Thuận106170208 206380396097943446217DT3Không đóng học phí2 430 000 
46Phan Quang Hợp106170235 201816462098280818817DTCLCKhông đóng học phí11 475 000 
45Trịnh Thị Phương106170255 191998552097284693017DTCLCKhông đóng học phí11 745 000 
44Lê Văn Hồng Sơn106170259 201784620098640150017DTCLCKhông đóng học phí11 745 000 
43Nguyễn Huỳnh Anh Thư106170263 201795692093488782217DTCLCKhông đóng học phí11 475 000 
42Nguyễn Phan Kiều Trinh107170069 2061891780164931410417H2Không đóng học phí 5 439 000X
41Phan Minh Hải107170085 2063523840167834421717H5CLCKhông đóng học phí15 120 000 
40Nguyễn Minh Hiếu107170087 2417656080165785091917H5CLCKhông đóng học phí14 850 000 
39Võ Hoàng107170088 1973686340165382217117H5CLCKhông đóng học phí  X
38Lê Hồng Lam107170092 201804686091335209817H5CLCKhông đóng học phí15 120 000 
37Trần Anh Sơn107170101 1877552540122859871017H5CLCKhông đóng học phí15 120 000 
36Huỳnh Khắc Tú107170110 1919076840126669250117H5CLCKhông đóng học phí15 120 000 
35Nguyễn Duy Anh107170115 187850420098919280317KTHH1Không đóng học phí2 970 000 
34Phạm Trần Minh Trung107170207 201779650091791322517KTHH2Không đóng học phí4 953 000 
33Trần Thị Thu Lài107170303 1920568960126384272317H2CLC1Không đóng học phí13 162 500 
32Hoàng Tiến Hải Đăng107170325 1919055010120615339217H2CLC2Không đóng học phí  X
31Nguyễn Thị Kim Dung107170327 2062417200164309295617H2CLC2Không đóng học phí13 162 500 
30Hồ Thị Minh Phượng107170347 201787820089949156917H2CLC2Không đóng học phí13 432 500 
29Nguyễn Quyết Thắng107170348 187713099091555056217H2CLC2Không đóng học phí13 432 500 
28Hoàng Thị Minh Thu107170349 272857524096351931117H2CLC2Không đóng học phí13 432 500 
27Nguyễn Thị Khánh Vân107170353 1919066150122261552617H2CLC2Không đóng học phí  X
26Trần Duy Anh108170001 2126732770163577101017SKKhông đóng học phí  
25Lê Thanh Hạnh109170007 197435243091935269117VLXDKhông đóng học phí4 185 000 
24Lê Thế Tuyền109170118 0380990075220163752714317X3Không đóng học phí2 430 000 
23Trần Minh Hoàng109170124 1946474620163642670217X3CLCKhông đóng học phí13 162 500 
22Nguyễn Đức Mạnh109170128 187708196 17X3CLCKhông đóng học phí13 162 500 
21Ngô Thị Hồng Ngọc110170130 225916078098614016317X1BKhông đóng học phí3 240 000 
20Đào Ngọc Vinh110170165 201796703090587424517X1BKhông đóng học phí2 492 000 
19Nguyễn Đại Bằng111170004 1878094710165226043517THXDKhông đóng học phí3 510 000 
18Lê Tấn Hoàng Hải111170016 2062968440120404891617THXDKhông đóng học phí3 780 000 
17Lê Đăng Quỳnh111170038 1974135680169235477917THXDKhông đóng học phí 5 390 000X
16Nguyễn Lam Trường111170050 197369931098849721617THXDKhông đóng học phí 4 410 000X
15Lê Thị Hồng Hạnh111170066 0441990012490125264170617X2Không đóng học phí3 105 000 
14Nguyễn Thị Hoàng Linh117170083 2062275300165307595317QLMTKhông đóng học phí2 700 000 
13Lê Minh Huy118170023 2018152010122857604917KX1Không đóng học phí1 890 000 
12Nguyễn Quang Huy118170024 194611387097388708517KX1Không đóng học phí2 430 000 
11Nguyễn Xuân Thông118170053 1843856030129266029317KX1Không đóng học phí2 430 000 
10Hồ Huệ Giang118170080 2017870400123501070117KX2Không đóng học phí2 160 000 
9Hà Minh Thành118170118 2060678400166396653317KX2Không đóng học phí3 375 000 
8Ngô Thanh Phạm Duy121170007 233285122 17KTCLC1Không đóng học phí13 095 000 
7Nguyễn Hồng Hiệp121170011 1920275080166422666417KTCLC1Không đóng học phí13 095 000 
6Phạm Quốc Việt121170048 241764780094709949117KTCLC1Không đóng học phí13 095 000 
5Đặng Văn Thành Công121170055 2017997110120816682717KTCLC2Không đóng học phí13 095 000 
4Nguyễn Công Khoa121170069 201786265091773066517KTCLC2Không đóng học phí13 095 000 
3Lê Hữu Phước121170079 1919151390125690052717KTCLC2Không đóng học phí13 095 000 
2Trần Duy Tuyên121170096 201776842093531481617KTCLC2Không đóng học phí13 095 000 
1Lê Tiến Sỹ103180001  0129449616818C4_B2Không đóng học phí  683 000