DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ KHÓA TÀI KHOẢN WEBSITE:

  Sinh viên thuộc khoa:
TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVSố CMNDĐiện thoạiLớpLý do bị khóaNợ học phí kỳ nàyNợ các kỳ trướcĐang ngừng học?
351Nguyễn Thanh Xuân1021120711592052922510164984681307T2Không đóng học phí 2 310 500
350Nguyễn Văn Lĩnh105143091134191713805098948015309D3Không đóng học phí 8 792 000
349Lê Văn Lực1072410911471972252820169686360609SHKhông đóng học phí 6 512 000
348Nguyễn Ngọc Sơn1074310911381944339420169277610209CNVLKhông đóng học phí 2 470 000
347Nguyễn Dương Vĩnh Lộc111132091123241104503097879757409X2BKhông đóng học phí  355 000
346Nguyễn Văn Hiền1011621011202057170800167862453910C1BKhông đóng học phí 10 196 000
345Lê Văn Điệp101163101110183976571098850303310C1CKhông đóng học phí  741 000
344Nguyễn Anh Ngọc102151101131187191334098599036310T1Không đóng học phí 1 092 000
343Nguyễn Văn An1021521011012017436560120277072610T2Không đóng học phí 6 260 000
342Dương Hữu Đức102154101111183958557097318013410T4Không đóng học phí 1 243 000
341Ngô Văn Dương103151101109197298318091887710210C4AKhông đóng học phí  888 000
340Mai Định104162101110191734579098404820210N2Không đóng học phí 3 300 000
339Huỳnh Kim Thông1051631011602056726680122841234810D3Không đóng học phí 2 960 000
338Trần Công Nhất1072611011402056669870169256205610SHKhông đóng học phí 2 470 000
337Nguyễn Sỹ Đức1077511011141838596450165903161910H5Không đóng học phí 6 480 000
336Phạm Duy Hoàng110163101125205596007090196698310X1CKhông đóng học phí  296 000
335Nguyễn Quang Thạch1101631011691945018710120592724910X1CKhông đóng học phí 1 776 000
334Hồ Văn Mừng1102411011311917768250165504119210KT1Không đóng học phí 5 770 000
333Phạm Duy Nhựt1102411011362056154120167997031110KT1Không đóng học phí 5 770 000
332Phạm Phúc Thịnh110242101153205693716094130003910KT2Không đóng học phí  588 000
331Võ Hoàng Phi Hùng111142101126197305268098644756611X2BKhông đóng học phí  819 000
330Đinh Quan Luyến101110374 205765511097211468011CDT1Không đóng học phí 1 065 000
329Nguyễn Thanh Nam102110142 2016750710122337061411T1Không đóng học phí 1 428 000
328Võ Văn Thanh102110164 1917912040165786870711T1Không đóng học phí  710 000
327Trần Văn Nam102110217 201655910093477304611T2Không đóng học phí 3 300 000
326Trần Văn Minh102110316 1918258510166278536911T4Không đóng học phí 6 856 000
325Nguyễn Cao Kỳ105110211 1917583440165873656711D2Không đóng học phí 6 260 000
324Đoàn Xuân Lộc105110214 197272268096971540411D2Không đóng học phí  769 500
323Lê Quốc Phong105110227 2056968130169763454011D2Không đóng học phí 6 260 000
322Đặng Bửu Pháp105110321 2058061530165903224311D3Không đóng học phí  819 000
321Lê Thanh Sơn105110330 2016696340165902964611D3Không đóng học phí 6 260 000
320Đoàn Ngọc Linh105110410 2016725690167716213511D2CLCKhông đóng học phí 8 970 000
319Trần Thư Văn106110279 1838812100165444501911DT3Không đóng học phí 1 236 000
318Nguyễn Quốc Việt109110342 205581296096765268011X3CKhông đóng học phí 2 088 000
317Lê Việt Anh109110439 1737275920165991197911VLXDKhông đóng học phí  494 000
316Phạm Quang Dũng110110096 201653304094496102911KTKhông đóng học phí  770 000
315Lê Minh Hiếu110110109 205538814090553998611KTKhông đóng học phí  546 000
314Lê Văn Kiên110110130 1973192790168729762011KTKhông đóng học phí 3 300 000
313Vũ Duy Thành110110168 197318705099693238711KTKhông đóng học phí 2 470 000
312Hoàng Nguyễn Tuấn Anh110110311 201675961090539783511X1BKhông đóng học phí 3 300 000
311Võ Văn Thông117110135 205745757090572718611QLMTKhông đóng học phí 3 358 000
310Triệu Xuân Tiên118110061 205599157090565554311KX1Không đóng học phí 4 283 000
309Nguyễn Văn Quang118110187 1973183990165903197411QLCNKhông đóng học phí 4 229 000
308Nguyễn Thành Dương101120221 2128205240166678738312C1CKhông đóng học phí 4 675 500
307Trần Chí Thành102120153 2057285920169846479212T2Không đóng học phí 5 770 000
306Lê Thị Cẩm Tiên102120157 2057426920126285931412T2Không đóng học phí 3 300 000
305Trần Đức Hùng102120180 1973193740166725232012T3Không đóng học phí  655 000
304Lê Tiến Anh103120113 1944921220166745588612C4BKhông đóng học phí 1 606 000
303Phạm Hướng103120197 191749541097279446312KTTTKhông đóng học phí 4 485 000
302Hoàng Anh Quốc104120070 233193122098869284712N1Không đóng học phí 2 864 000
301Nguyễn Viết Bình104120092 201666308097645208112N2Không đóng học phí 2 293 000
300Lê Công Khánh Toàn104120132 205771822090515019412N2Không đóng học phí 3 300 000
299Nguyễn Phước Nam104120161 2058190860166496828912NLKhông đóng học phí 5 598 000
298Phan Hồng Việt104120182 2016004390121760850812NLKhông đóng học phí  
297Nguyễn Đức Hoàng105120373 174780409097634142012TDHKhông đóng học phí 2 163 000
296Lê Trần Nghĩa106120122 2016539200168698245512DT3Không đóng học phí  655 000
295Nguyễn Lê Vương106120151 2056969880164307891512DT3Không đóng học phí 1 331 000
294Lưu Đinh Hoàng Châu106120155 2058151410126298413812DT4Không đóng học phí  
293Trần Thị Thu Hà107120123 187448011098647037412H2Không đóng học phí 6 362 000
292Nguyễn Văn Công Thành107120225 1918085050121522738712H5Không đóng học phí  947 000
291Huỳnh Đức Diệp109120321 2056266730126844540712X3CKhông đóng học phí 1 775 000
290Ngô Đình An110120159 2736362640164306676112X1BKhông đóng học phí 3 300 000
289Trần Văn Trường110120342 1840543760164913461612X1CKhông đóng học phí  709 000
288Phạm Anh Tuấn111120058 194563508098122388712THXDKhông đóng học phí 1 420 000
287Hồ Văn Nhật117120064 1918133260169773056412MTKhông đóng học phí 3 275 000
286Võ Chí Thành117120077 2016740550122895787312MTKhông đóng học phí 3 549 000
285Nguyễn Văn Duy Tùng117120166 201680759093479378712QLMTKhông đóng học phí  882 000
284Nguyễn Ngọc Linh118120087 205703748090559394312KX2Không đóng học phí 2 764 000
283Nguyễn Phúc Hoà118120145 201702364092464410912QLCNKhông đóng học phí 5 770 000
282Huỳnh Phi Phụng118120172 2058771160168865182812QLCNKhông đóng học phí 1 926 000
281Lê Đức Thành118120181 2016957290128940779912QLCNKhông đóng học phí 2 130 000
280Nguyễn Văn Trường Sơn121120086 201693797090508306412KTKhông đóng học phí 5 229 000
279Nguyễn Nên101130039 241411790098701562113C1AKhông đóng học phí  
278Ngô Quốc Phong101130044 205822545096282835013C1AKhông đóng học phí  656 000
277Trần Đình Quyết101130052 184123824098644286113C1AKhông đóng học phí  
276Trần Xuân Thống101130063 2057357410165469997313C1AKhông đóng học phí  
275Hồ Sỹ Toàn101130066 1840626190165970262413C1AKhông đóng học phí  
274Đào Duy Phú101130119 2309945130166866299113C1BKhông đóng học phí  
273Hồ Xuân Thắng101130130 187364338096263409813C1BKhông đóng học phí  
272Lê Đức Tuấn101130146 201654266093589487613C1BKhông đóng học phí  
271Hoàng Khánh Bình101130152 201678379090509494713CDT1Không đóng học phí  X
270Phạm Đức Toàn101130222 201744096096378361213CDT2Không đóng học phí  
269Lê Văn Tịnh102130048 1840038530168869142813T1Không đóng học phí 1 826 000
268Hoàng Công Thịnh102130089 1918673020165891224713T2Không đóng học phí  
267Dương Minh Quang102130212 201698586090840453213TCLCKhông đóng học phí  
266Lê Ngọc Tân102130213 2057443470167994226313TCLCKhông đóng học phí 8 500 000
265Đỗ Bá Nhựt103130060 2058557480163270082013C4AKhông đóng học phí 3 161 000
264Nguyễn Văn Nam103130152 205934469090571546013C4BKhông đóng học phí 6 206 000
263Trần Đình Nhật103130217 1918630290121690940813KTTTKhông đóng học phí 4 479 000
262Hoàng Anh Triệu103130232 191848011093576828013KTTTKhông đóng học phí 2 730 000
261Tạ Chí Công104130079 1945274060167567598613NLKhông đóng học phí  
260Trần Viết Bửu105130012 191862526093539234713D1Không đóng học phí 1 092 000
259Trần Xuân Hào105130023 191825807090504546713D1Không đóng học phí 4 424 500
258Đặng Phước Nhớ105130047 2057190700169995341713D1Không đóng học phí  
257Nguyễn Thị Hà Khuê105130369 201676976090999282513ESKhông đóng học phí  X
256Nguyễn Văn Huy106130025 20595389201673696650213DT1Không đóng học phí 3 851 000
255Trần Quang Hưng106130163 1918521530168663010013DT3Không đóng học phí 5 241 000
254Nguyễn Võ Hoài Anh107130057 2016681820121552950513H2AKhông đóng học phí  
253Nguyễn Hoàng Minh107130073 2016718090120344439513H2AKhông đóng học phí 3 753 000
252Nguyễn Thị Quỳnh Nhi107130112 191850055092733170513H2BKhông đóng học phí 4 805 000
251Trần Thành Công108130005 2058299980165833193513SKKhông đóng học phí 3 550 000
250Ngô Triều Vỹ109130047 2058150540122242827713VLXDKhông đóng học phí 3 713 000
249Nguyễn Thanh Hoàng109130064 1918138210164420122913X3AKhông đóng học phí  
248Nguyễn Ngọc Hùng109130065 1945388380166375457113X3AKhông đóng học phí  
247Đoàn Trần Tiến109130154 201733111090538889613X3BKhông đóng học phí 3 877 000
246Hoàng Nghĩa Anh109130169 1873203060166466880213X3CKhông đóng học phí 4 050 000
245Nguyễn Sỹ Dinh109130176 2016889810121574250713X3CKhông đóng học phí  
244Ngô Xị110130138 1918465070166424677813X1BKhông đóng học phí 2 184 000
243Đinh Văn Thông110130904 1866412990168398070313X1_B2Không đóng học phí 8 792 000
242Trần Đức Phương111130033 191857097097603120113THXD1Không đóng học phí  
241Hồ Hồng Nguyên117130033 201727119090645757213MTKhông đóng học phí  
240Phan Thị Thảo117130133 1842215520164712727713QLMTKhông đóng học phí  
239Huỳnh Thu Hiền118130145 205896248096841602013QLCNKhông đóng học phí  
238Hồ Bảo Ngọc118130176 187489055097207504613QLCNKhông đóng học phí  
237Phan Đăng Quốc118130184 205785608098379438713QLCNKhông đóng học phí  
236Trần Quang Hải121130011 1945510570165843233313KT1Không đóng học phí  
235Nguyễn Đình Tuấn121130056 2057976370122343132913KT1Không đóng học phí  
234Nguyễn Hữu Đạt101140014 2017452210121460065014C1AKhông đóng học phí 2 075 000
233Lê Văn Tài101140054 1874517910168875993914C1AKhông đóng học phí  
232Nguyễn Khánh101140145 191879154097991875814CDT1Không đóng học phí 3 987 000
231Nguyễn Văn Nở101140195 205987460096461813714CDT2Không đóng học phí 2 238 000
230Nguyễn Xuân Huân101140229  096597534614C1VAKhông đóng học phí 5 755 000
229Nguyễn Phước Nhật Bình102140009 1921141190169805481414T1Không đóng học phí  
228Lê Vĩnh Định102140065 197339874096355754914T2Không đóng học phí  
227Nguyễn Văn Hoàng102140126 192019581093512171514T3Không đóng học phí 4 001 000
226Nguyễn Đình Vũ102140232 2057984950120352248614TCLC2Không đóng học phí 31 939 000
225Đậu Anh Phương104140041 187376645097409302014N1Không đóng học phí 3 829 000
224Nguyễn Văn Đại105140172 1875314120163422469914D3Không đóng học phí  
223Lê Trọng Hoàng105140187 1973368650163402466114D3Không đóng học phí  
222Hoàng Công Huy105140192 191890144096614525714D3Không đóng học phí  
221Thái Hoàng Thịnh105140222 201709483093557137814D3Không đóng học phí  
220Nguyễn Hữu Danh105140385 201744570096681320814TDHCLCKhông đóng học phí 20 424 000
219Nguyễn Cao Kỳ105140397 2017446380122354462614TDHCLCKhông đóng học phí 21 488 000
218Nguyễn Nhật Thái105140407 174654628096245953714TDHCLCKhông đóng học phí 29 919 000
217Trương Văn Sang106140042 205863452096654995214DT1Không đóng học phí 2 717 000
216Nguyễn Như Trưởng106140059 205483297096213273314DT1Không đóng học phí  
215Võ Tấn Anh106140069 212794864096229618514DT2Không đóng học phí  
214Lê Hữu Phú107140205 201738721090551247514H5Không đóng học phí 2 520 000
213Hoàng Phi Long108140021 2857001190121550759714SKKhông đóng học phí 2 130 000
212Huỳnh Thanh Việt108140036 206200533091831785314SKKhông đóng học phí  394 000
211Đặng Phước Đức109140059 191988702098430500514X3AKhông đóng học phí 3 787 000
210Trần Dũ Linh109140154 206121063097510304414X3BKhông đóng học phí 4 297 000
209Trần Minh Phong109140166 2058383530168591617414X3BKhông đóng học phí  
208Nguyễn Đức Vương110140011 205506910090641071114X1LTKhông đóng học phí 9 220 000
207Đặng Tiểu Hiển110140012 1917622810166535551114X1LTKhông đóng học phí  
206Phan Hoàng Minh Huy110140018 205457098016614X1LTKhông đóng học phí  
205Nguyễn Công Phú110140019 1917730580163404121214X1LTKhông đóng học phí  
204Hoàng Quí110140064 1920975980121962672714X1CKhông đóng học phí  X
203Trần Hoàng Vũ110140094 205924642093486607714X1AKhông đóng học phí 3 457 000
202Huỳnh Bá Phúc110140130 201688003090646970514X1CKhông đóng học phí  X
201Phạm Xuân Thắng110140139 194582780096708161314X1BKhông đóng học phí 3 457 000
200Lê Hoàng Kim110140183 1918543000168655343714X1CKhông đóng học phí  X
199Đặng Hoàng Sơn110140200 1918903000167673599614X1CKhông đóng học phí  X
198Lê Văn Trí110140216 2016664850120526765014X1CKhông đóng học phí  X
197Nguyễn Quốc Tuấn110140221 2017270810127444719614X1CKhông đóng học phí 4 120 000
196Lê Minh Hoàng111140082 1973400430163331196814X2AKhông đóng học phí 4 741 000
195Đoàn Thị Trang111140110 2058858940166534410214X2AKhông đóng học phí 4 100 000
194Nguyễn Anh Tuấn111140116 2312040040169630370814X2AKhông đóng học phí 3 902 000
193Nguyễn Văn Trung117140067  093874189514MTKhông đóng học phí 1 420 000
192Nguyễn Đức Chí117140076 201668364090578181414QLMTKhông đóng học phí  
191Võ Đức Trọng117140123 194598290097785930314QLMTKhông đóng học phí  X
190Lê Trung Hiếu117140134 205748487090657950114MTKhông đóng học phí  
189Bùi Thị Thiên Ngân118140032 201672516090528774514KX1Không đóng học phí  X
188Nguyễn Thị Phương Linh121140022 201714752090568519614KT1Không đóng học phí  
187Võ Va Phương121140038 221398355091897545714KT1Không đóng học phí  
186Lê Cảnh Lộc121140091 1973488240164401853614KT2Không đóng học phí 1 638 000
185Nguyễn Chánh Lãm123140008 201719432094371630214ECEKhông đóng học phí  X
184Nguyễn Khoa Lân123140009 201666776090519099614ECEKhông đóng học phí  X
183Trần Phước Lộc123140010 201697120093487883514ECEKhông đóng học phí  X
182Nguyễn Đức Nguyên123140015 2016706330122240252614ECEKhông đóng học phí  X
181Trịnh Công Phan123140019 231026992096286953014ECEKhông đóng học phí  X
180Phạm Nhật Tiến123140035 2017103410128233135014ECEKhông đóng học phí  X
179Võ Văn Long101150030 2060810720169585146815C1AKhông đóng học phí 4 743 000
178Lục Văn Chiến101150061 187509309097911074315C1BKhông đóng học phí  
177Đỗ Văn Pháp101150087 2060692900163883388615C1BKhông đóng học phí  
176Nguyễn Văn Thành101150097 1945650820165372372415C1BKhông đóng học phí 3 713 000
175Nguyễn Thanh Tùng101150196 1973774010166942625615CDT1Không đóng học phí  
174Lê Công Chinh101150200 191994570098840493015CDT2Không đóng học phí  
173Phan Văn Cường102150024 2128298740165434120015T1Không đóng học phí  
172Hồ Khắc Nam Phúc102150059 1918808250122454600115T1Không đóng học phí  
171Nguyễn Đình Phước102150061 2063120830164821198915T1Không đóng học phí 2 047 500
170Trần Công Khoa102150173 201761567090571218715T3Không đóng học phí  
169Hồ Ngọc Luyến102150178 206032669096450790715T3Không đóng học phí  
168Nguyễn Hữu Quốc Cường102150216 2059480740121226025015TCLC1Không đóng học phí  
167Đặng Thanh Sơn102150241 194584501091456265715TCLC1Không đóng học phí  
166Hoàng Trọng Tâm102150245 1920488810166945005915TCLC1Không đóng học phí  
165Nguyễn Đức Thanh Hải102150270 2017660710128208175415TCLC2Không đóng học phí  
164Hoàng Xuân Khải102150276 2016973870511360717715TCLC2Không đóng học phí  
163Hồ Lê Minh102150282 2214421320167281158715TCLC2Không đóng học phí  
162Phan Công Minh102150283 201714592090565735115TCLC2Không đóng học phí  
161Trần Thiện Phát102150288 2059800940166672883815TCLC2Không đóng học phí  
160Võ Tuấn Anh103150022 241592666091334564715C4AKhông đóng học phí 6 142 000
159Nguyễn Thanh Quang103150067 2309936930167889693515C4AKhông đóng học phí  
158Lê Văn Đức103150110 1842304060167545832415C4BKhông đóng học phí 3 493 000
157Võ Tấn Kiệt103150130 1921238910120237053415C4BKhông đóng học phí  
156Trương Vũ103150178 2059530040166400781515C4BKhông đóng học phí 3 639 000
155Hà Lê Thanh Trường103150226 212577902098803395715KTTTKhông đóng học phí 6 742 000
154Lê Minh Tuấn103150227 1843123290164868713615KTTTKhông đóng học phí  
153Đinh Như Vĩ103150258  0164257355515C4VAKhông đóng học phí  
152Trần Văn Đường104150015 1875915370165514122215N1Không đóng học phí 3 550 000
151Trần Thư Hùng104150023 1842532610162899384415N1Không đóng học phí 4 594 000
150Phạm Quốc Khánh104150029 194588374098764131315N1Không đóng học phí  
149Nguyễn Văn Hướng104150099 2060869710167292960615N2Không đóng học phí  
148Nguyễn Văn Tâm104150132 2062605420169862262115N2Không đóng học phí 3 755 000
147Bùi Xuân Hoàng105150090 2128314260169359245615D2Không đóng học phí 2 865 000
146Nguyễn Tôn Cao Nguyên105150104 2310711960123984953315D2Không đóng học phí 1 775 000
145Hồ Quốc Phát105150214 201742593093548706315DCLCKhông đóng học phí  
144Lê Công Bằng105150231 1876484130169383789715TDH1Không đóng học phí  
143Đặng Văn Bảo105150232 187466954098192579215TDH1Không đóng học phí 3 549 000
142Võ Hồng Sơn105150293 1843097330168759268915TDH1Không đóng học phí 6 006 000
141Nguyễn Tiến Thiện Tuấn105150306 184293014097870679115TDH1Không đóng học phí  
140Nguyễn Công Hồ Vỹ105150310 201745635096951857715TDH1Không đóng học phí  
139Lê Đức Huy105150325 191895250096329607415TDHCLCKhông đóng học phí  X
138Trần Gia Khang105150331 2255827360120814130715TDHCLCKhông đóng học phí  
137Ngô Đoàn Thuận Phong105150341 2017538780124684989815TDHCLCKhông đóng học phí  
136Bạch Thanh Thiên105150345 2125726150168888377915TDHCLCKhông đóng học phí  
135Huỳnh Công Hải106150016 201783495093548883615DT1Không đóng học phí 2 519 000
134Hồ Ngọc Huân106150022 2310677060162935057515DT1Không đóng học phí  X
133Nguyễn Quốc Hưng106150024 1973339110164619538615DT1Không đóng học phí 4 213 000
132Trần Quang Hưng106150025 1918933610126960482715DT1Không đóng học phí  X
131Nguyễn Duy Minh Hải106150095 1918984630122226857415DT2Không đóng học phí 3 892 000
130Võ Đức Tiến Huy106150107 1918963080128227903615DT2Không đóng học phí 1 926 000
129Nguyễn Trần Thanh Nhân106150121 2062635260167525089715DT2Không đóng học phí 4 205 000
128Nguyễn Đức Quân106150127 191962051098662598715DT2Không đóng học phí 4 260 000
127Trần Nhật Thuyên106150142 1918933770122828289615DT2Không đóng học phí 2 173 000
126Hồ Xuân Hương106150176 194615409091818959015DT3Không đóng học phí 3 702 000
125Nguyễn Sỹ Anh Tuấn106150220 187662143098996341415DT3Không đóng học phí  
124Tạ Quang Vũ106150225 206029424096817021715DT3Không đóng học phí 2 835 000
123Mai Phước Lân107150026 2060700510122226106415H1,4Không đóng học phí 4 791 000
122Võ Hồng Sơn107150246 206160991098224810415H5Không đóng học phí 4 806 000
121Nguyễn Thị Thảo Thuận107150256 2214385300166922474015H5Không đóng học phí  X
120Thái Kiều Thanh Tú107150268 2154189850164755617215H5Không đóng học phí 5 236 000
119Vũ Thị Hải Yến108150058 201713393098177489715SKKhông đóng học phí  
118Nguyễn Văn Sỹ109150054 2060473310120279454215X3AKhông đóng học phí  
117Phạm Quốc Tuấn109150068 1946204490120705634215X3AKhông đóng học phí  
116Nguyễn Văn Kết109150090 205979538090570156615X3BKhông đóng học phí 6 527 000
115Trần Đình Tuấn Kiệt109150092 1919909520126844580915X3BKhông đóng học phí  546 000
114Nguyễn Văn Trung109150119 192124362090647516115X3BKhông đóng học phí 2 922 000
113Võ Đình Danh109150132 2059680830162704044615X3CKhông đóng học phí 1 638 000
112Trương Công Thanh Đạt109150133 206202312093512394215X3CKhông đóng học phí 2 294 000
111Đặng Minh Khôi109150146 206204898094146180215X3CKhông đóng học phí 2 271 000
110Nguyễn Trường Lộc109150149 1875299710164949180115X3CKhông đóng học phí 2 021 000
109Nguyễn Văn Mạnh109150152 184315775096351515715X3CKhông đóng học phí 4 259 000
108Trần Đình Trình109150173 184194866096123824115X3CKhông đóng học phí 1 598 000
107Nguyễn Đình Trung Anh109150183 2058969650162637364515X3CLCKhông đóng học phí  
106Tưởng Thế Anh109150184 201722050096694074115X3CLCKhông đóng học phí  
105Nguyễn Minh Hải109150189 2061189320166562542615X3CLCKhông đóng học phí  
104Trần Phan Huy109150194 2017832070128352450515X3CLCKhông đóng học phí  
103Lê Anh Khôi109150196 2154837470164495261515X3CLCKhông đóng học phí  
102Trần Minh Quân109150208 197380418094925779415X3CLCKhông đóng học phí  
101Nguyễn Ngọc Quý109150210 241546874097248406315X3CLCKhông đóng học phí  
100Võ Thanh Tùng109150223 2017100370126538483415X3CLCKhông đóng học phí  
99Đậu Văn Ý109150227 184276505094753792715X3CLCKhông đóng học phí  
98Nguyễn Văn Cường109150234 205838022096939402215VLXDKhông đóng học phí 4 067 000
97Phạm Văn Nhãn109150260 1946236570167253435515VLXDKhông đóng học phí 4 544 000
96Nguyễn Hoàng Vinh109150311 201734112093577595215X3CLCKhông đóng học phí  
95Tơ Ngôl Thắm110150076  096321876415X1AKhông đóng học phí 4 696 000
94Bùi Xuân Tiến110150088 1920519350122757737115X1AKhông đóng học phí 2 272 000
93Hồ Ngọc Ba110150103 1918542240167565405715X1BKhông đóng học phí 4 205 000
92Nguyễn Huy110150204 1919891490165785760415X1CKhông đóng học phí 4 297 000
91Huỳnh Phúc Tài111150044 2453379980120238916815THXDKhông đóng học phí 3 877 000
90Võ Công Ty111150062 215395845096132109515THXDKhông đóng học phí 2 621 000
89Nguyễn Bá Lĩnh117150045 1973536360165934521915MTKhông đóng học phí 4 041 000
88Võ Huỳnh Trọng Nghĩa117150051 206104168096428557315MTKhông đóng học phí  X
87Nguyễn Bùi Thùy Thương117150070 2017138700121682436315MTKhông đóng học phí  X
86Lê Thị Lệ117150104 2058876050162638744115QLMTKhông đóng học phí 4 594 000
85Lại Văn Mỹ118150028 2063148840164509515315KX1Không đóng học phí  
84Nguyễn Quỳnh Diệp118150108 1842587190168571003815QLCNKhông đóng học phí  
83Nguyễn Mậu Duy Lam121150029 201759263096937442015KT1Không đóng học phí 3 986 000
82Đinh Thị Hoàng Nguyên121150116 206144427090561330415KT2Không đóng học phí  X
81Trần Thị Trúc Quỳnh121150127 2059692370167262549515KT2Không đóng học phí 2 130 000
80Đỗ Hồng Sơn121150128 2416210220164369376415KT2Không đóng học phí 4 075 500
79Nguyễn Đoan Trang121150141 2017483870122408357215KT2Không đóng học phí 3 822 000
78Hà Minh Trung121150142 2061382330126679671715KT2Không đóng học phí  
77Nguyễn Đăng Bảo123150007 201756263093508897215ECE1Không đóng học phí  
76Nguyễn Hữu Hồng Nguyên123150026 201698910 15ECE1Không đóng học phí  
75Đinh Quỳnh Như123150028 201713959097854505915ECE1Không đóng học phí  
74Huỳnh Nhật Huy123150062 201719482098992172715ECE2Không đóng học phí  X
73Phạm Anh Kiệt123150066 2017532870120814769915ECE2Không đóng học phí  
72Phan Văn Hậu123150104 201751776090539627215ESKhông đóng học phí  
71Trương Gia Khánh123150113 201771284 15ESKhông đóng học phí  
70Nguyễn Anh Tú123150131 201739336 15ESKhông đóng học phí  
69Lê Phước Tuyên101160069 20167182090563798716C1AKhông đóng học phí 3 938 000
68Lê Đăng Việt101160073 187749067165392158216C1AKhông đóng học phí 4 515 000
67Trần Văn Long101160101 23109449497782274416C1BKhông đóng học phí  
66Nguyễn Lâm Hải101160133 24526705297436901616CDT1Không đóng học phí 4 802 000
65Mai Xuân Mẫn101160143 20178324196346171316CDT1Không đóng học phí  X
64Phan Minh Nhật101160149 201757769090502290516CDT1Không đóng học phí  X
63Lê Thị Thu Hiền102160028 205382675090592922116TLTKhông đóng học phí  X
62Hồ Hoàng Minh Trí102160309  093581779116T_B2Không đóng học phí  
61Nguyễn Văn Vấn102160310  090559955416T_B2Không đóng học phí  
60Nguyễn Vũ Thành Trung102160311  0121355351516T_B2Không đóng học phí  
59Trần Thanh Nhàn103160054 206120958166925070816C4AKhông đóng học phí 3 486 000
58Lê Quang Lượng103160113 1973569670169670636316C4BKhông đóng học phí  
57Trần Khương Danh103160150 20177372090543867616KTTTKhông đóng học phí 3 675 000
56Thiều Tịnh Đạt105160011 184348080169519751116D1Không đóng học phí  
55Trần Văn Tiến105160047 1877198190163789868616D1Không đóng học phí  
54Huỳnh Đức Hòa105160125 20624114496469132016DCLC1Không đóng học phí  
53Phạm Thái Hùng105160129 187606512096825993916DCLC1Không đóng học phí  
52Trần Hữu Thắng105160141 194649910096332701616DCLC1Không đóng học phí  
51Lê Kim Quốc Cường105160221 20174526294922879616TDHCLC1Không đóng học phí  
50Hồ Văn Khang105160238 24171239697603678216TDHCLC1Không đóng học phí  
49Phạm Mạnh Thắng105160255 20621743493240434016TDHCLC1Không đóng học phí  
48Nguyễn Thế Xuân Thước105160257 20175985990351517516TDHCLC1Không đóng học phí  
47Nguyễn Lương Toàn105160258 19190285394452140816TDHCLC1Không đóng học phí  
46Huỳnh Đắc Vinh105160262 201756879164719192516TDHCLC1Không đóng học phí  
45Trần Đức Linh106160034 18776065598796768316DT1Không đóng học phí  X
44Huỳnh Công Nhạc106160038 206067241166785389516DT1Không đóng học phí  
43Võ Minh Quang106160096 233230080165779964616DT2Không đóng học phí 3 724 000
42Lê Văn An106160112 201767686126210315116DTCLC1Không đóng học phí  
41Lê Xuân Vũ106160142 201745486093199578216DTCLC1Không đóng học phí  
40Nguyễn Pha Phin107160050 19209860498329070516H14Không đóng học phí  
39Trần Thị Minh Tâm107160130 201788142097291086716H2Không đóng học phí  
38Phan Mỹ Duyên107160153 191902342122791434116H5CLC1Không đóng học phí  X
37Lê Nguyễn Hoàng Long107160168 206266686128348998916H5CLC1Không đóng học phí  X
36Nguyễn Tư Nghĩa107160175 1945864250168318373716H5CLC1Không đóng học phí  
35Nguyễn Nam Nhật107160177 201756087163557657716H5CLC1Không đóng học phí  
34Huỳnh Phạm Công Thành107160186 2017716720120596731116H5CLC1Không đóng học phí  
33Đào Tố Uyên107160240 191914390123305028516SHKhông đóng học phí  
32Lê Thị Mỹ Hằng107160252 24152974998173334316H2CLCKhông đóng học phí  
31Lương Hữu Giang108160011 212462396167455064516SKKhông đóng học phí  
30Nguyễn Phạm Đình Sơn109160022   16X3_B2Không đóng học phí 2 470 000
29Lê Đức Đạt109160154 19459548794576842716X3BKhông đóng học phí  
28Trần Văn Thọ109160199 187639500097567845016X3BKhông đóng học phí  
27Đỗ Quang Duy109160216 201759317128407842916X3CLCKhông đóng học phí  
26Phạm Đăng An Sơn109160233 2062675990165567862616X3CLCKhông đóng học phí  
25Phạm Xuân Phong110160247 206195467162666514416X1CKhông đóng học phí 3 724 000
24Nguyễn Song Toàn111160055 2017532750126854587116THXDKhông đóng học phí  
23Nguyễn Văn Nhiều111160100 205994212096981914516X2Không đóng học phí 3 185 000
22Nguyễn Văn Tư111160118 206244060121940647016X2Không đóng học phí  
21Trần Tiến Việt111160121 1921207480120448465316X2Không đóng học phí  
20Phan Việt Anh Dũng117160014 194627779163331530916MTKhông đóng học phí 3 675 000
19Nguyễn Văn Hiếu117160020 206035088168704382716MTKhông đóng học phí 3 843 000
18Liên Văn Vương117160138 2062075870165562736516QLMTKhông đóng học phí  X
17Đào Thị Thùy Trang118160052 201745580093587059316KX2Không đóng học phí 4 361 000
16Nguyễn Văn Mừng118160141 21545739596395220516QLCNKhông đóng học phí  
15Văn Thị Lệ Chi121160002 197412674168824587616KTCLC1Không đóng học phí  X
14Hồ Trung Hiếu121160011 206284363093549306616KTCLC1Không đóng học phí  
13Tôn Thất Nhật Huy121160017 19190209893470502016KTCLC1Không đóng học phí  
12Lê Hồng Phúc121160032 201795596128907985616KTCLC1Không đóng học phí  
11Trần Tình Thương121160040 2415677470165773452316KTCLC1Không đóng học phí  
10Nguyễn Quang Trung121160044 2017847750128266679616KTCLC1Không đóng học phí  X
9Mai Văn Truyền121160045 19735693096256448316KTCLC1Không đóng học phí  
8Lê Phước Mỹ121160074 206088915091200485916KTCLC2Không đóng học phí  
7Nguyễn Thành Đạt122160004 206318242164486496416PFIEV-N1Không đóng học phí  X
6Nguyễn Văn Hà122160010 1843289820166456121216PFIEV-N1Không đóng học phí  
5Lê Quang Phú122160027 201750482128747157116PFIEV1Không đóng học phí  
4Đặng Quang Thông123160034 20178987193243549316ECE1Không đóng học phí  X
3Nguyễn Hữu Quang123160064 201752876093481308116ESKhông đóng học phí  
2Trần Đình Nhân102170314   17T_B2Không đóng học phí 3 812 000
1Hồ Xuân Vinh109170131   17X3_B2Không đóng học phí 4 388 000