DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ KHÓA TÀI KHOẢN WEBSITE:

  Sinh viên thuộc khoa:
TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVSố CMNDĐiện thoạiLớpLý do bị khóaNợ học phí kỳ nàyNợ các kỳ trướcĐang ngừng học?
657Nguyễn Thanh Xuân1021120711592052922510164984681307T2Không đóng học phí 2 310 500
656Lê Văn Điệp101163101110183976571098850303310C1CKhông đóng học phí  741 000
655Lê Nhân Đức1101611011162056395270121552828210X1AKhông đóng học phí  
654Phạm Duy Hoàng110163101125205596007090196698310X1CKhông đóng học phí  296 000
653Nguyễn Quang Thạch1101631011691945018710120592724910X1CKhông đóng học phí 1 776 000
652Phạm Duy Nhựt1102411011362056154120167997031110KT1Không đóng học phí3 300 0005 770 000
651Trần Văn Hưng101110226 191778335098885911011C1AKhông đóng học phí4 530 000 
650Trần Văn Nam102110217 201655910093477304611T2Không đóng học phí 3 300 000
649Võ Bình Yên102110258 2016624360122241833811T4Không đóng học phí3 300 000 
648Trần Văn Minh102110316 1918258510166278536911T4Không đóng học phí3 300 0006 856 000
647Nguyễn Ngọc Tú102110335 187115494099402989311T4Không đóng học phí3 300 000 
646Phan Văn Tân106110180 1917926080166895466711DT2Không đóng học phí  
645Nguyễn Anh Tuấn109110153 1917498240164865062511X3AKhông đóng học phí  
644Nguyễn Văn Thái109110235 183972577093533228011X3BKhông đóng học phí  
643Trần Minh Khoa109110289 183994695097428737211X3CKhông đóng học phí3 300 0003 300 000
642Phạm Quang Dũng110110096 201653304094496102911KTKhông đóng học phí  770 000
641Lê Minh Hiếu110110109 205538814090553998611KTKhông đóng học phí  546 000
640Hoàng Nguyễn Tuấn Anh110110311 201675961090539783511X1BKhông đóng học phí3 300 0003 300 000
639Nguyễn Hữu Phước110110473 1973125330164751857311X1CKhông đóng học phí3 628 000 
638Võ Văn Thông117110135 205745757090572718611QLMTKhông đóng học phí 3 358 000
637Cao Quốc Bảo101120159 1918134790120614601112C1BKhông đóng học phí2 083 000 
636Nguyễn Xuân Thanh101120200 2055938240163666072112C1BKhông đóng học phí1 092 000 
635La Văn Tiến101120319 191827748097674542012CDT1Không đóng học phí  
634Nguyễn Văn Hoàng101120345 191794974098740457612CDT2Không đóng học phí 820 000 
633Lưu Đinh Hải Châu102120089 2058151190120407928512T1Không đóng học phí 655 000 
632Lê Minh102120104 2016863120120614604612T1Không đóng học phí3 300 000 
631Phan Tấn Minh102120148 2057132440169437173512T2Không đóng học phí  
630Trần Chí Thành102120153 2057285920169846479212T2Không đóng học phí3 300 0005 770 000
629Lê Thị Cẩm Tiên102120157 2057426920126285931412T2Không đóng học phí3 300 0003 300 000
628Nguyễn Quang Thịnh102120195 1920190060120610893512T3Không đóng học phí3 300 000 
627Phạm Văn Thiết103120096 184116199096434596212C4AKhông đóng học phí  
626Nguyễn Ngọc Tuấn103120106 1918512550164206077012C4AKhông đóng học phí 655 000 
625Nguyễn Ngọc Thành Quang103120206 197336374097763834412KTTTKhông đóng học phí  
624Phạm Hậu104120049 2058587660122351290412N1Không đóng học phí4 901 000 
623Nguyễn Viết Bình104120092 201666308097645208112N2Không đóng học phí 2 293 000
622Lê Công Khánh Toàn104120132 205771822090515019412N2Không đóng học phí3 300 0003 300 000
621Phan Hồng Việt104120182 2016004390121760850812NLKhông đóng học phí  
620Nguyễn Đức Hoàng105120373 174780409097634142012TDHKhông đóng học phí 2 163 000
619Lê Trần Nghĩa106120122 2016539200168698245512DT3Không đóng học phí  655 000
618Nguyễn Lê Vương106120151 2056969880164307891512DT3Không đóng học phí 1 331 000
617Lưu Đinh Hoàng Châu106120155 2058151410126298413812DT4Không đóng học phí  
616Trần Văn Lành106120177 201726812090654500812DT4Không đóng học phí3 300 000 
615Trần Thị Thu Hà107120123 187448011098647037412H2Không đóng học phí  
614Nguyễn Hạnh109120241 191779397093251065912X3BKhông đóng học phí  
613Lê Công Nghệ109120351 191815444097262414012X3CKhông đóng học phí4 284 000 
612Trần Duy Nhật Quang109120363 1916588940169319097012X3CKhông đóng học phí2 411 000 
611Nguyễn Công Quý109120366 1918085470120614616812X3CKhông đóng học phí3 300 000 
610Ngô Đình An110120159 2736362640164306676112X1BKhông đóng học phí3 300 000 
609Vũ Văn Điệp110120267 187431501098304201912X1CKhông đóng học phí 588 0005 593 000
608Bùi Thành Tài110120321 1918303630120240163812X1CKhông đóng học phí  
607Bùi Xuân Hoàng111120020 1841635300166824678712THXDKhông đóng học phí  
606Phạm Anh Tuấn111120058 194563508098122388712THXDKhông đóng học phí 1 420 000
605Nguyễn Phúc Hoà118120145 201702364092464410912QLCNKhông đóng học phí3 300 0005 770 000
604Huỳnh Phi Phụng118120172 2058771160168865182812QLCNKhông đóng học phí 1 926 000
603Bùi Viết Thành118120179 2058572240120614545912QLCNKhông đóng học phí1 558 000 
602Nguyễn Văn Trường Sơn121120086 201693797090508306412KTKhông đóng học phí 5 229 000
601Hồ Viết Như Cường101130010 1918540620163538342413C1AKhông đóng học phí  
600Đặng Bá Hưng101130028 205877334097396249413C1AKhông đóng học phí  
599Ngô Quốc Phong101130044 205822545096282835013C1AKhông đóng học phí2 050 000 
598Nguyễn Đình Phúc101130047 1872570500166775795813C1AKhông đóng học phí  
597Lê Ngọc Bảo Quốc101130050 184184923097651591313C1AKhông đóng học phí2 453 000 
596Trịnh Xuân Thành101130132 1749003360168823269813C1BKhông đóng học phí 820 000 
595Hoàng Khánh Bình101130152 201678379090509494713CDT1Không đóng học phí  
594Phạm Đức Toàn101130222 201744096096378361213CDT2Không đóng học phí  
593Nguyễn Đình Chung101139004  097334580713C1VAKhông đóng học phí5 532 00022 358 000
592Nguyễn Văn Chư101139005  097754933413C1VAKhông đóng học phí5 697 00015 096 000
591Thái Văn Đạt101139006  098791326513C1VAKhông đóng học phí6 339 00028 137 000
590Nguyễn Trần Vũ Hoàng101139012  098595787613C1VAKhông đóng học phí7 512 00025 647 000
589Trần Quốc Khánh101139016  098927614813C1VAKhông đóng học phí3 275 00018 052 000
588Nguyễn Hữu Nam101139017  097219217213C1VAKhông đóng học phí4 028 00026 827 500
587Đinh Viết Quang101139019  098273029013C1VAKhông đóng học phí1 243 00022 597 000
586Trần Đăng Quân101139020  098546733013C1VAKhông đóng học phí4 983 00024 476 500
585Nguyễn Văn Thành101139026  097965310013C1VAKhông đóng học phí5 273 00025 819 000
584Phan Thanh Toàn101139028  098418469313C1VAKhông đóng học phí2 636 0005 899 000
583Nguyễn Đăng Tú101139029  098842264913C1VAKhông đóng học phí 588 00014 040 000
582Đặng Hữu Tuyên101139032  096308087713C1VAKhông đóng học phí3 533 0008 026 000
581Hoàng Công Thịnh102130089 1918673020165891224713T2Không đóng học phí  
580Bùi Nam Giang102130154 2057106420169714011713T4Không đóng học phí 820 000 
579Nguyễn Đình Tiến102130181 1918624000121358127813T4Không đóng học phí1 640 000 
578Bùi Minh Nhật102130209 201704331093521878813TCLCKhông đóng học phí3 300 0008 684 000
577Dương Minh Quang102130212 201698586090840453213TCLCKhông đóng học phí  
576Lê Ngọc Tân102130213 2057443470167994226313TCLCKhông đóng học phí2 295 0008 500 000
575Hà Đăng Khánh103130135 1918157210168212607513C4BKhông đóng học phí  
574Nguyễn Văn Nam103130152 205934469090571546013C4BKhông đóng học phí3 300 0006 206 000
573Trần Minh Quyền103130171 2017296650121683910713C4BKhông đóng học phí  
572Nguyễn Phan Thanh103130178 2059537010169987509513C4BKhông đóng học phí  
571Trần Văn Sang104130114 1973248200168515763013NLKhông đóng học phí  
570Hoàng Hữu Thuận104130121 191850036096477744813NLKhông đóng học phí1 230 000 
569Nguyễn Ngọc Quỳnh105130053 2016742260122483777213D1Không đóng học phí3 369 000 
568Võ Anh Thạch105130058 212310427096526567613D1Không đóng học phí  
567Nguyễn Thị Hà Khuê105130369 201676976090999282513ESKhông đóng học phí  X
566Lê Văn Giáp105130928  0165964115913D1VAKhông đóng học phí2 881 000 
565Nguyễn Đăng Khánh105130934 184196168098161564513D1VAKhông đóng học phí6 551 00028 852 000
564Nguyễn Xuân Khánh105130935  096576098413D1VAKhông đóng học phí1 898 00023 617 000
563Trần Quang Hưng106130163 1918521530168663010013DT3Không đóng học phí 5 241 000
562Nguyễn Tấn Quyn106130189 2017105580121366574513DT3Không đóng học phí3 074 000 
561Nguyễn Võ Hoài Anh107130057 2016681820121552950513H2AKhông đóng học phí  
560Lê Ngọc Tiến108130036 205759490098715629013SKKhông đóng học phí  
559Nguyễn Ngọc Hùng109130065 1945388380166375457113X3AKhông đóng học phí  
558Đoàn Trần Tiến109130154 201733111090538889613X3BKhông đóng học phí 3 877 000
557Lương Hoàng Gia Khải109130187 2332025600169868298913X3CKhông đóng học phí8 690 0007 988 000
556Ngô Đức Phúc109130201 191840614098660433713X3CKhông đóng học phí2 849 000 
555Lê Văn Bôn110130080 191764112097809556213X1BKhông đóng học phí2 049 000 
554Nguyễn Hữu Thạch110130121 2057502560126341260613X1BKhông đóng học phí  
553Ngô Xị110130138 1918465070166424677813X1BKhông đóng học phí 2 184 000
552Trần Văn Tâm110130188 191778632096887884813X1CKhông đóng học phí  
551Nguyễn Thanh Tâm111130041 2057506300126401950513THXD1Không đóng học phí  
550Nguyễn Văn Truyền111130110 205864687098347865513THXD2Không đóng học phí4 592 000 
549Nguyễn Duy Chinh111130124 187491235097282662113X2Không đóng học phí1 640 000 
548Lê Đức Lớn111130145 197316860096737991713X2Không đóng học phí  
547Đồng Xuân Quý111130155 2414926430168546931713X2Không đóng học phí5 973 000 
546Nguyễn Thị Tình111130161 1973167870163367682713X2Không đóng học phí 7 094 000
545Lê Xuân Nhân117130035 197276691096473443213MTKhông đóng học phí  
544Võ Tá Anh117130078 184128898094660399513QLMTKhông đóng học phí  
543Phan Thị Thảo117130133 1842215520164712727713QLMTKhông đóng học phí  
542Phạm Văn Ối118130038 212376198096253231013KX1Không đóng học phí  
541Lê Phúc Hạnh118130144 1973126120162659346713QLCNKhông đóng học phí  
540Huỳnh Thu Hiền118130145 205896248096841602013QLCNKhông đóng học phí  
539Hồ Bảo Ngọc118130176 187489055097207504613QLCNKhông đóng học phí  
538Nguyễn Đình Nam121130029 201723247093519650113KT1Không đóng học phí3 955 000 
537Võ Thành Nhân121130032 205796789093564503713KT1Không đóng học phí  
536Nguyễn Đình Tuấn121130056 2057976370122343132913KT1Không đóng học phí  
535Nguyễn Đình Cường121130067 205920529093532523313KT2Không đóng học phí  
534Trần Thanh Hiếu121130078 201710595090567540413KT2Không đóng học phí  
533Nguyễn Khánh101140145 191879154097991875814CDT1Không đóng học phí 3 987 000
532Nguyễn Quốc Khoa101140187 2017349810122339936914CDT2Không đóng học phí 655 000 
531Đoàn Hồng Trung101140205 1945137960168875200514CDT2Không đóng học phí  
530Phạm Phú Vỹ101140210 2057997860122350259814CDT2Không đóng học phí  
529Lê Hồng Quân101140246  0168773515514C1VAKhông đóng học phí5 415 00013 856 000
528Nguyễn Võ Đăng102140012 1973035020167424350714T1Không đóng học phí1 747 000 
527Ngô Quang Đạt102140013 205822618097258109014T1Không đóng học phí  
526Nguyễn Ngọc Hải102140019 1918737170122648227414T1Không đóng học phí  
525Trần Đình Hoàng102140022 194533591096462656814T1Không đóng học phí5 351 000 
524Nguyễn Văn Trí102140048 201714288093595753014T1Không đóng học phí  
523Trần Minh Tường102140105 192115663096497317414T2Không đóng học phí  
522Đoàn Nghệ Thuật102140194 205885485096404117514TCLC1Không đóng học phí12 092 000 
521Đặng Quang Vinh102140200 2016927750165551053514TCLC1Không đóng học phí1 968 000 
520Nguyễn Trọng Hiếu102140207 201695083090516944814TCLC2Không đóng học phí9 066 0003 276 000
519Trần Hữu Tuấn102140231 1876193290169937765514TCLC2Không đóng học phí14 637 000 
518Nguyễn Đình Vũ102140232 2057984950120352248614TCLC2Không đóng học phí13 061 00031 939 000
517Huỳnh Nhật Hòa103140023 2122795120163837182014C4AKhông đóng học phí3 549 000 
516Võ Văn Hoan103140024 2416033460162676305614C4AKhông đóng học phí  
515Lê Đức Quang103140041 1973447960168286122214C4AKhông đóng học phí  
514Giang Văn Bảo103140069 1946024980166547802314C4BKhông đóng học phí4 641 000 
513Hoàng Thanh Bình103140071 2452861660163898083314THACOKhông đóng học phí6 006 000 
512Phạm Trung Kiên103140094 187491334097525357814C4BKhông đóng học phí3 931 000 
511Hoàng Anh Tuấn103140129 194533596091947746914C4BKhông đóng học phí4 587 000 
510Lê Sỹ Ái104140002 1841958020167630262714N1Không đóng học phí  
509Nguyễn Tấn Cần104140006 2416324740167261843614N1Không đóng học phí  
508Đậu Anh Phương104140041 187376645097409302014N1Không đóng học phí 3 829 000
507Nguyễn Minh Thắng104140109 2017154610122332415314N2Không đóng học phí  
506Nguyễn Văn Cường104140134 1875163040169490404414NLKhông đóng học phí4 721 000 
505Nguyễn Quang Thông105140072 212675309097299627914D1Không đóng học phí  
504Võ Quốc Khang105140124 205953412096882007914D2Không đóng học phí6 483 000 
503Lê Trọng Hoàng105140187 1973368650163402466114D3Không đóng học phí  
502Hoàng Công Huy105140192 191890144096614525714D3Không đóng học phí  
501Châu Khánh Minh105140200 1945135200167690070814D3Không đóng học phí  
500Thái Hoàng Thịnh105140222 201709483093557137814D3Không đóng học phí  
499Ngô Thái Hòa105140244 241549771093553761214DCLCKhông đóng học phí7 316 000 
498Trịnh Công Anh105140274 184189032098306582314TDH1Không đóng học phí3 931 000 
497Huỳnh Tấn Thuận105140367 206044555093376888914TDH2Không đóng học phí3 658 000 
496Nguyễn Hữu Danh105140385 201744570096681320814TDHCLCKhông đóng học phí8 408 00020 424 000
495Bùi Quang Huy105140394 2016981110165902952714TDHCLCKhông đóng học phí  
494Nguyễn Cao Kỳ105140397 2017446380122354462614TDHCLCKhông đóng học phí8 408 00021 488 000
493Lê Đức Mạnh105140399 1873945020164301229914TDHCLCKhông đóng học phí1 225 000 
492Hoàng Hữu Tài105140405 2017065830122750148314TDHCLCKhông đóng học phí12 475 5005 930 000
491Lê Thị Thảo Nguyên106140031 206197618091904397614DT1Không đóng học phí3 579 000 
490Nguyễn Như Trưởng106140059 205483297096213273314DT1Không đóng học phí  
489Võ Tấn Anh106140069 212794864096229618514DT2Không đóng học phí  
488Huỳnh Tăng Nhật Nguyên106140098 1918214710126845923414DT2Không đóng học phí1 230 000 
487Võ Công Tây106140174  0167758589314DT3Không đóng học phí  
486Phạm Cao Thắng106140177 2017185600120377387714DT3Không đóng học phí  
485Phan Xuân Trí106140182 2057984130126652851014DT3Không đóng học phí  
484Cao Tiến Trung106140183 1945387180168360635114DT3Không đóng học phí  
483Đỗ Thị Ngọc Ánh107140057 2057496350125712799914H2AKhông đóng học phí6 200 000 
482Hoàng Kim Nhân107140201 1945645930169310062514H5Không đóng học phí  
481Lê Hữu Phú107140205 201738721090551247514H5Không đóng học phí 2 520 000
480Dương Đình Quyết107140212 2057910480169242655614H5Không đóng học phí3 301 000 
479Trần Thanh Sơn107140217 192122619086960181114H5Không đóng học phí  
478Đỗ Xuân Thắng107140221 1872193490164656338414H5Không đóng học phí1 529 000 
477Trần Như Huân109140071 1918803860169524507014X3AKhông đóng học phí3 822 000 
476Nguyễn Đăng Quang109140093 2061751150166869670614X3AKhông đóng học phí  
475Lê Thanh Quốc Tiến109140108 1973741150163556793414X3AKhông đóng học phí3 822 000 
474Nguyễn Ngọc Anh Đức109140131 206107425096931571514X3BKhông đóng học phí  
473Nguyễn Lê Nhật Minh109140159 2058060080164425693014X3BKhông đóng học phí3 822 000 
472Hồ Văn Thức109140184  0164401051114X3BKhông đóng học phí 
471Lê Tấn Đoàn Viên109140195 2058709200166888311014X3BKhông đóng học phí4 214 000 
470Đặng Khắc Đường109140214 187571725097482600314X3CKhông đóng học phí  
469Nguyễn Văn Khánh109140231 2060445050168265126514X3CKhông đóng học phí  
468Dương Huỳnh Vĩnh Phúc109140246 191857146097826584514X3CKhông đóng học phí  
467Cao Thiên Trí109140267 2059069580126378265714X3CKhông đóng học phí  
466Đặng Tiểu Hiển110140012 1917622810166535551114X1LTKhông đóng học phí  
465Phan Hoàng Minh Huy110140018 205457098016614X1LTKhông đóng học phí  
464Hoàng Thế A110140020 197355627096251820514X1AKhông đóng học phí4 088 000 
463Hoàng Quí110140064 1920975980121962672714X1CKhông đóng học phí  X
462Trần Văn Diệu110140102 2017098570126967769614X1BKhông đóng học phí2 184 000 
461Huỳnh Bá Phúc110140130 201688003090646970514X1CKhông đóng học phí  X
460Lê Đức Trần Duy110140172 201748060093569001214X1CKhông đóng học phí  
459Lê Trường Hải110140173 206028268098994554114X1CKhông đóng học phí  
458Nguyễn Đình Hiển110140175 2415925710162718338714X1CKhông đóng học phí  
457Lê Hoàng Kim110140183 1918543000168655343714X1CKhông đóng học phí  X
456Đặng Hoàng Sơn110140200 1918903000167673599614X1CKhông đóng học phí  X
455Lê Văn Trí110140216 2016664850120526765014X1CKhông đóng học phí  X
454Võ Như Bảo Hòa117140021 2059431610121679618614MTKhông đóng học phí  
453Trần Thị Quỳnh Ny117140047 1919592470122325375814MTKhông đóng học phí  
452Võ Đức Trọng117140123 194598290097785930314QLMTKhông đóng học phí  X
451Lê Trung Hiếu117140134 205748487090657950114MTKhông đóng học phí  
450Bùi Thị Thiên Ngân118140032 201672516090528774514KX1Không đóng học phí  
449Nguyễn Vũ Quyền118140045 1945421770167206130314KX1Không đóng học phí  
448Trần Thị Bình Nguyên118140110 212479115097649245714QLCNKhông đóng học phí  
447Lâm Thành Nhân121140030 2331841510126662987114KT1Không đóng học phí  
446Võ Va Phương121140038 221398355091897545714KT1Không đóng học phí  
445Văn Phú Thịnh121140049 2059594040169916691614KT1Không đóng học phí  
444Lê Đăng Thuận121140050 197308157097285561414KT1Không đóng học phí  
443Nguyễn Văn Đức121140077 2058550530121608545414KT2Không đóng học phí1 911 000 
442Nguyễn Thùy Phúc Hạnh121140080 2017240880120330334914KT2Không đóng học phí  
441Lê Cảnh Lộc121140091 1973488240164401853614KT2Không đóng học phí 1 638 000
440Nguyễn Thanh Thuyên121140120 2017210600120274687614KT2Không đóng học phí  
439Huỳnh Thanh Tùng121140129 2017214030120246259514KT2Không đóng học phí  
438Nguyễn Chánh Lãm123140008 201719432094371630214ECEKhông đóng học phí  X
437Nguyễn Khoa Lân123140009 201666776090519099614ECEKhông đóng học phí  X
436Trần Phước Lộc123140010 201697120093487883514ECEKhông đóng học phí  X
435Nguyễn Đức Nguyên123140015 2016706330122240252614ECEKhông đóng học phí  X
434Trịnh Công Phan123140019 231026992096286953014ECEKhông đóng học phí  X
433Phạm Nhật Tiến123140035 2017103410128233135014ECEKhông đóng học phí  X
432Trần Bá Dương101150067 201764044093567871015C1BKhông đóng học phí  
431Đỗ Văn Pháp101150087 2060692900163883388615C1BKhông đóng học phí  
430Phạm Văn Phương101150091 184263231096730941415C1BKhông đóng học phí  
429Nguyễn Văn Thắng101150096 1875836210165313072215C1BKhông đóng học phí  
428Nguyễn Đình Linh101150127 187648080096343889515C1CKhông đóng học phí  
427Lê Thành Hưng101150168 2124866440167841632215CDT1Không đóng học phí3 986 000 
426Nguyễn Thanh Tùng101150196 1973774010166942625615CDT1Không đóng học phí  
425Trương Anh Đài101150201 205919653098228234315C1AKhông đóng học phí  
424Trần Đức Mạnh101150259  097687670015C1VAKhông đóng học phí3 822 0006 262 000
423Trần Ngọc Tuấn101150270  16889689515C1VAKhông đóng học phí 273 0005 256 000
422Nguyễn Tiến Vui101150272  096591190015C1VAKhông đóng học phí 819 0006 875 000
421Nguyễn Đức Vũ102150082 1843054550164500001415T1Không đóng học phí  
420Tống Minh Đức102150092 2017403290163602904215T2Không đóng học phí  
419Trần Phương Nam102150116 1946259390121934717415T2Không đóng học phí  
418Ngô Đình Phong102150121 2126762600166672580115T2Không đóng học phí  
417Nguyễn Hữu Quốc Cường102150216 2059480740121226025015TCLC1Không đóng học phí1 470 000 
416Hồ Quí Hoàng102150222 2060470820163895293915TCLC1Không đóng học phí  
415Võ Xuân Hùng102150225 201776336093507187615TCLC1Không đóng học phí  
414Nguyễn Viết Lũy102150229 2017484900126364998915TCLC1Không đóng học phí  
413Đặng Thanh Sơn102150241 194584501091456265715TCLC1Không đóng học phí  
412Hoàng Trọng Tâm102150245 1920488810166945005915TCLC1Không đóng học phí  
411Lê Xuân Trúc102150252 205798491093579872415TCLC1Không đóng học phí  
410Nguyễn Đức Thanh Hải102150270 2017660710128208175415TCLC2Không đóng học phí  
409Đặng Thị Hiệp Hậu102150271 2061317690121334509315TCLC2Không đóng học phí  
408Hoàng Xuân Khải102150276 2016973870511360717715TCLC2Không đóng học phí  
407Võ Tuấn Anh103150022 241592666091334564715C4AKhông đóng học phí 6 142 000
406Trần Quang Công103150028 192167727098137669715C4AKhông đóng học phí  
405Nguyễn Văn Khuê103150051 184240112098766519815C4AKhông đóng học phí2 184 000 
404Nguyễn Hữu Lãm103150054 1876177580167633848915C4AKhông đóng học phí  
403Lê Sỹ Linh103150055 174660649096257479515C4AKhông đóng học phí  
402Đặng Mậu Toàn103150090 2453124460168924479115C4AKhông đóng học phí  
401Nguyễn Trường Vĩnh103150097 2415643290168415983515C4AKhông đóng học phí2 100 000 
400Võ Tấn Kiệt103150130 1921238910120237053415C4BKhông đóng học phí  
399Nguyễn Thành Nghĩa103150139 241723469098170879415C4BKhông đóng học phí3 731 000 
398Hồ Ngọc Tú103150171 1876043470169455669215C4BKhông đóng học phí  
397Trần Văn Vinh103150175 1973447260163497321015C4BKhông đóng học phí3 992 000 
396Hoàng Đăng Nhật103150203 1874069080166509127915KTTTKhông đóng học phí 655 000 
395Phan Duy Tính103150223 233248456096535543115KTTTKhông đóng học phí  
394Phan Ngọc Ba103150236  0162796868315C4VAKhông đóng học phí4 553 000 
393Trần Quốc Duy103150238  0169330710715C4VAKhông đóng học phí 273 0003 549 000
392Nguyễn Công Hàm103150243  094131715815C4VAKhông đóng học phí4 361 0006 166 000
391Trần Quốc Lập103150246  097923447815C4VAKhông đóng học phí4 586 0003 986 000
390Lê Văn Sum103150252  0167844209415C4VAKhông đóng học phí3 815 0006 792 000
389Hồ Hải Tư103150256  0125895153315C4VAKhông đóng học phí4 361 000 
388Nguyễn Đức Anh104150002 1876995820124364499415N1Không đóng học phí  
387Phan Thanh Bách104150003 187645596096106505115N1Không đóng học phí  
386Phạm Quốc Khánh104150029 194588374098764131315N1Không đóng học phí  
385Phạm Hồng Lam104150032 194606451096846539615N1Không đóng học phí  
384Nguyễn Hùng104150097 2127940090164380715015N2Không đóng học phí  
383Bùi Minh Tú104150143 206070480096555461015N2Không đóng học phí  
382Trần Thế Huy105150033 2017613120122944039915D1Không đóng học phí4 423 000 
381Puih Thinh105150062  0166524619315D1Không đóng học phí4 969 000 
380Ngô Văn Hoàng105150091 201732500090568402715D2Không đóng học phí1 693 000 
379Lý Quảng Huỳnh105150094 1973538460167629270015D2Không đóng học phí2 457 000 
378Trương Thanh Công105150134 205969434096246288115D3Không đóng học phí2 457 000 
377Phú Trọng Đạt105150138 264464205097704840815D3Không đóng học phí5 851 000 
376Nguyễn Ngọc Sỹ105150167 206047881089997779715D3Không đóng học phí4 969 000 
375Thân Ngọc Khánh Huyền105150201 2332394170169689288815DCLCKhông đóng học phí  852 000
374Nguyễn Văn Khánh105150203 201749593096995595115DCLCKhông đóng học phí  
373Trần Văn Nhựt105150213 2017333950168461721915DCLCKhông đóng học phí  
372Hồ Quốc Phát105150214 201742593093548706315DCLCKhông đóng học phí  
371Châu Tấn Phong105150215 2332309170165577979515DCLCKhông đóng học phí  
370Đặng Văn Bảo105150232 187466954098192579215TDH1Không đóng học phí 3 549 000
369Trần Văn Hiệp105150257 192052907096275586915TDH1Không đóng học phí3 822 000 
368Lê Văn Hòa105150258 2060477890164279700215TDH1Không đóng học phí6 115 000 
367Nguyễn Tiến Thiện Tuấn105150306 184293014097870679115TDH1Không đóng học phí  
366Nguyễn Công Hồ Vỹ105150310 201745635096951857715TDH1Không đóng học phí  
365Lê Đức Huy105150325 191895250096329607415TDHCLCKhông đóng học phí  X
364Trần Nguyễn Hoàng Lâm105150333 201698574091130626615TDHCLCKhông đóng học phí  
363Lê Phước Lộc105150335 2017597700122966833115TDHCLCKhông đóng học phí  
362Ngô Đoàn Thuận Phong105150341 2017538780124684989815TDHCLCKhông đóng học phí  
361Bạch Thanh Thiên105150345 2125726150168888377915TDHCLCKhông đóng học phí  
360Nguyễn Hữu Thịnh105150346 2125768750169507125715TDHCLCKhông đóng học phí  
359Nguyễn Minh Trí105150352 206079571086876170215TDHCLCKhông đóng học phí  
358Đặng Văn Phúc105150388 2017529290126405675315TDH1Không đóng học phí4 750 000 
357Hồ Ngọc Huân106150022 2310677060162935057515DT1Không đóng học phí  X
356Trần Quang Hưng106150025 1918933610126960482715DT1Không đóng học phí  X
355Nguyễn Ngọc Y Nguyên106150040 1876176960169627776915DT1Không đóng học phí  
354Nguyễn Đức Thiện106150058 2017681290121665843915DT1Không đóng học phí  
353Trần Mạnh Tuấn106150076 187598841098573009515DT1Không đóng học phí3 990 000 
352Nguyễn Duy Minh Hải106150095 1918984630122226857415DT2Không đóng học phí 3 892 000
351Nguyễn Thị Hường106150104 2061319400126680487415DT2Không đóng học phí  
350Đặng Thị Kim Chi106150158 206263171093844559715DT3Không đóng học phí 874 000 
349Hồ Xuân Hương106150176 194615409091818959015DT3Không đóng học phí 3 702 000
348Phạm Văn Thuyết106150212 1945614890166701790815DT3Không đóng học phí  
347Nguyễn Quang Chức107150199 1920192940164998649115H5Không đóng học phí4 478 000 
346Nguyễn Ngọc Hải Hậu107150209 197336369091894839215H5Không đóng học phí  
345Nguyễn Đăng Hùng107150219 1920526110120272979715H5Không đóng học phí  
344Trần Nhật Quang107150243 1918938150120229229515H5Không đóng học phí  
343Võ Hồng Sơn107150246 206160991098224810415H5Không đóng học phí 4 806 000
342Nguyễn Thị Thảo Thuận107150256 2214385300166922474015H5Không đóng học phí  X
341Nguyễn Hoàng Phúc108150033 206120739096995112515SKKhông đóng học phí2 646 000 
340Hồ Đoàn Phước108150034 241614377096754951715SKKhông đóng học phí2 125 000 
339Mai Phúc Thạnh108150041 2059815030164467847615SKKhông đóng học phí 882 000 
338Nguyễn Ngọc Tuấn109150067 2416236870168637501015X3AKhông đóng học phí4 036 000 
337Trần Quốc Dũng109150082 197316592097997923415X3BKhông đóng học phí3 100 000 
336Tống Văn Thắng109150112 1748229960166610130615X3BKhông đóng học phí1 526 000 
335Trương Công Thanh Đạt109150133 206202312093512394215X3CKhông đóng học phí 2 294 000
334Nguyễn Trường Lộc109150149 1875299710164949180115X3CKhông đóng học phí 2 021 000
333Phan Lượng109150151 184310092093490534815X3CKhông đóng học phí  
332Trần Quang Nhật109150156 191894964093470844015X3CKhông đóng học phí  
331Đoàn Duy Quân109150160 2311454820167631162715X3CKhông đóng học phí  
330Đỗ Văn Toàn109150172 194545447096353272315X3CKhông đóng học phí3 877 000 
329Nguyễn Thế Vũ109150180 1973578370167481431615X3CKhông đóng học phí  
328Đặng Quốc Cường109150186 201709781094483172115X3CLCKhông đóng học phí  
327Nguyễn Đình Dũng109150187 201753858093537638115X3CLCKhông đóng học phí  
326Nguyễn Minh Hải109150189 2061189320166562542615X3CLCKhông đóng học phí  
325Nguyễn Đức Lộc109150198 191896647094623120815X3CLCKhông đóng học phí  
324Ngô Nhật Quý109150209 201753036093580710015X3CLCKhông đóng học phí  
323Lê Đức Thọ109150217 1876560140164358488115X3CLCKhông đóng học phí  
322Trương Văn Vũ109150224 184231177098403975415X3CLCKhông đóng học phí  
321Huỳnh Quốc Vỹ109150225 206079995093505170815X3CLCKhông đóng học phí  
320Nguyễn Thành An109150228 201740202093569974315VLXDKhông đóng học phí4 192 000 
319Đặng Quang Duy109150239 206283048093544715315VLXDKhông đóng học phí3 877 000 
318Trần Văn Duy109150241 2058407430120487380915VLXDKhông đóng học phí  
317Phan Cảnh Hảo109150244 191685432097117249615VLXDKhông đóng học phí1 995 000 
316Hồ Tấn Tài109150266 205959256098211139715VLXDKhông đóng học phí3 877 000 
315Nguyễn Minh Trí109150279 1973594570168755646915VLXDKhông đóng học phí4 204 000 
314Huỳnh Minh Tú109150281 201771172012821203215VLXDKhông đóng học phí4 423 000 
313Hồ Bùi Minh Tuấn109150284 1919610090165818983415VLXDKhông đóng học phí  
312Nguyễn Ngọc Nhân109150310 201764730090559419715X3CLCKhông đóng học phí  
311Nguyễn Quang Nguyên110150059 2124835890165340254615X1AKhông đóng học phí3 885 000 
310Ngô Quý Trung Nhân110150060 191895297093579635715X1AKhông đóng học phí4 750 000 
309Nguyễn Thanh Sơn110150070 205806146097956400515X1AKhông đóng học phí2 457 000 
308Tơ Ngôl Thắm110150076  096321876415X1AKhông đóng học phí 4 696 000
307Hồ Ngọc Ba110150103 1918542240167565405715X1BKhông đóng học phí 4 205 000
306Lê Xuân Lân110150134 201748112090549441315X1BKhông đóng học phí  
305Nguyễn Văn Phú110150144 2063129510121905683615X1BKhông đóng học phí  
304Đặng Quang Quyết110150149 184304078096244815615X1BKhông đóng học phí4 204 000 
303Lê Nguyên Thạch110150156 206081804096941971515X1BKhông đóng học phí3 738 000 
302Ngô Văn Tuấn110150175 194606064096423662315X1BKhông đóng học phí  
301Lê Quốc Tùng110150177 1918957720129678888515X1BKhông đóng học phí  
300Nguyễn Văn Huy110150205 2061382710128331045115X1CKhông đóng học phí4 750 000 
299Lê Nhất Quyết110150227 184260978097598561215X1CKhông đóng học phí  
298Huỳnh Văn Thảo110150238 1918967960126258897515X1CKhông đóng học phí3 413 000 
297Nguyễn Đăng Huynh111150027 2017566470165601381015THXDKhông đóng học phí  
296Trần Hồng Lân111150028 194533920091798202415THXDKhông đóng học phí  
295Phạm Phú Minh111150032 201744254090509572315THXDKhông đóng học phí5 406 000 
294Huỳnh Phúc Tài111150044 2453379980120238916815THXDKhông đóng học phí 3 877 000
293Võ Công Ty111150062 215395845096132109515THXDKhông đóng học phí 2 621 000
292Trần Duy Dũng111150076 2017712980126978177415X2Không đóng học phí  
291Nguyễn Hữu Thông111150108 2416829810166922092115X2Không đóng học phí  
290Trần Hữu Hoà111150130  0126846744115THXDKhông đóng học phí  
289Nguyễn Thị Thúy Nga117150014 194497080096283875815MTLTKhông đóng học phí3 300 000 
288Võ Huỳnh Trọng Nghĩa117150051 206104168096428557315MTKhông đóng học phí  X
287Nguyễn Bùi Thùy Thương117150070 2017138700121682436315MTKhông đóng học phí  X
286Đặng Thị Duyên117150094 2062657900166361615615QLMTKhông đóng học phí 993 000 
285Lại Văn Mỹ118150028 2063148840164509515315KX1Không đóng học phí  
284Nguyễn Chí Nhân118150031 2017771610121398415215KX1Không đóng học phí  
283Nguyễn Quỳnh Diệp118150108 1842587190168571003815QLCNKhông đóng học phí  
282Thái Phi Hoàng118150120 192049619098960340915QLCNKhông đóng học phí  
281Nguyễn Trọng Huấn118150122 184273091098128342215QLCNKhông đóng học phí4 477 000 
280Tôn Thất Hưng118150123 192021307097111409315QLCNKhông đóng học phí  
279Lê Trung Đức121150011 2017216530128695024515KT1Không đóng học phí  
278Huỳnh Thị Thanh Duyên121150012 2062157540164484524215KT1Không đóng học phí  
277Lê Thị Thu Hà121150015 192021618088839912815KT1Không đóng học phí  
276Nguyễn Đình Hiếu121150018 191854437097406214615KT1Không đóng học phí  
275Hà Lê Hoàng Huy121150022 201753204376000515KT1Không đóng học phí  
274Văn Đức Nghĩa121150042 1919599340162683181215KT1Không đóng học phí  
273Trần Nguyễn Anh Quân121150050 197440105094470890015KT1Không đóng học phí  
272Hà Lâm Anh121150077 2060795590168916822415KT2Không đóng học phí5 515 000 
271Đinh Thị Hoàng Nguyên121150116 206144427090561330415KT2Không đóng học phí  X
270Nguyễn Hoàng Khả Vy121150148 201750869090553242415KT2Không đóng học phí  
269Nguyễn Đăng Bảo123150007 201756263093508897215ECE1Không đóng học phí  
268Nguyễn Hữu Hồng Nguyên123150026 201698910 15ECE1Không đóng học phí  
267Đinh Quỳnh Như123150028 201713959097854505915ECE1Không đóng học phí  
266Huỳnh Nhật Huy123150062 201719482098992172715ECE2Không đóng học phí  X
265Phạm Anh Kiệt123150066 2017532870120814769915ECE2Không đóng học phí  
264Phan Văn Hậu123150104 201751776090539627215ESKhông đóng học phí  
263Trương Gia Khánh123150113 201771284 15ESKhông đóng học phí  
262Nguyễn Anh Tú123150131 201739336 15ESKhông đóng học phí  
261Nguyễn Đình Chính101160011 163460156098135167016C1AKhông đóng học phí2 009 000 
260Phạm Công Danh101160013 2060792860162948141416C1AKhông đóng học phí3 920 000 
259Lê Phước Tuyên101160069 20167182090563798716C1AKhông đóng học phí 3 938 000
258Lê Đăng Việt101160073 187749067165392158216C1AKhông đóng học phí 4 515 000
257Hoàng Mạnh Cường101160081 187744131097147136716C1BKhông đóng học phí3 773 000 
256Trần Văn Long101160101 23109449497782274416C1BKhông đóng học phí  
255Nguyễn Lâm Hải101160133 24526705297436901616CDT1Không đóng học phí 4 802 000
254Mai Xuân Mẫn101160143 20178324196346171316CDT1Không đóng học phí  X
253Nguyễn Văn Mạnh101160144 187685383165301613416CDT1Không đóng học phí  
252Phan Minh Nhật101160149 201757769090502290516CDT1Không đóng học phí  
251Lê Thạc Tuấn101160209 1877334490163727766316CDT2Không đóng học phí  
250Lê Thị Thu Hiền102160028 205382675090592922116TLTKhông đóng học phí  X
249Đỗ Viết Đăng Khoa102160184 201753048121455831216TCLC1Không đóng học phí  
248Trần Chấn Vũ102160205 241708175094158854716TCLC1Không đóng học phí  
247Nguyễn Thế Kiên102160249 18758661996470361316TCLC3Không đóng học phí  
246Trần Quốc Đạt103160026 2416393020168226141616C4AKhông đóng học phí3 497 000 
245Trần Thanh Nhàn103160054 206120958166925070816C4AKhông đóng học phí 3 486 000
244Phạm Thành Công103160087 187588837097799750216C4BKhông đóng học phí  
243Hồ Đức Liêm103160109 187750128163764883316C4BKhông đóng học phí  
242Lê Quang Lượng103160113 1973569670169670636316C4BKhông đóng học phí  
241Hồ Văn Tú103160142 192052332096211528116C4BKhông đóng học phí  
240Trần Khương Danh103160150 20177372090543867616KTTTKhông đóng học phí 3 675 000
239Trần Văn Nghĩa103160170 19744051396640887616KTTTKhông đóng học phí  
238Nguyễn Tiến Thành103160187 2061841710169766766516KTTTKhông đóng học phí  
237Lê Văn Quang103160204  0165942020716C4BKhông đóng học phí  
236Võ Văn Tiến103160206 1843326060165773758416C4BKhông đóng học phí2 436 0001 960 000
235Ngô Văn Tòng103160207  0169921232516C4BKhông đóng học phí 7 470 000
234Lê Văn Tư103160209 184305442091593821216C4BKhông đóng học phí4 753 0004 802 000
233Trần Quốc Cường104160057 20614881493512473016N2Không đóng học phí4 312 000 
232Nguyễn Văn Dũng104160063 18774972697387662616N2Không đóng học phí3 675 000 
231Lê Hoàng Anh105160002 184192542094808712516D1Không đóng học phí  
230Thiều Tịnh Đạt105160011 184348080169519751116D1Không đóng học phí  
229Nguyễn Xuân Hoàng105160022 18433920096835812516D1Không đóng học phí  
228Trần Văn Tiến105160047 1877198190163789868616D1Không đóng học phí  
227Lê Hữu Do105160117 197357408167392762216DCLC1Không đóng học phí  
226Huỳnh Đức Hòa105160125 20624114496469132016DCLC1Không đóng học phí  
225Phạm Thái Hùng105160129 187606512096825993916DCLC1Không đóng học phí  
224Trần Lê Thanh Liêm105160131 2017681520165290253116DCLC1Không đóng học phí2 940 000 
223Trần Hữu Thắng105160141 194649910096332701616DCLC1Không đóng học phí  
222Phan Quang Huy105160172 187757331162607411116TDHKhông đóng học phí5 390 000 
221Nguyễn Đức Lộc105160182 184312020169536207116TDHKhông đóng học phí  
220Phạm Mạnh Thắng105160255 20621743493240434016TDHCLC1Không đóng học phí  
219Lê Văn Tâm105160263  090581918916D_B2Không đóng học phí  
218Nguyễn Nho Minh Hiếu106160024 2017956130122581103516DT1Không đóng học phí  
217Nguyễn Anh Khoa106160032 2017327660121230255116DT1Không đóng học phí  
216Trần Đức Linh106160034 18776065598796768316DT1Không đóng học phí  X
215Huỳnh Công Nhạc106160038 206067241166785389516DT1Không đóng học phí  
214Bùi Đức Anh106160061 3809800050166383799816DT2Không đóng học phí  
213Võ Minh Quang106160096 233230080165779964616DT2Không đóng học phí 3 724 000
212Lê Văn An106160112 201767686126210315116DTCLC1Không đóng học phí  
211Ngô Trần Thiện Hưng106160127 191905170091338234416DTCLC1Không đóng học phí  
210Phạm Văn Huy106160128 2060360340168439525216DTCLC1Không đóng học phí  
209Nguyễn Quý Lộc106160133 201738882164690933316DTCLC1Không đóng học phí  
208Nguyễn Phước Tài106160139 2061788780120248368816DTCLC1Không đóng học phí2 206 000 
207Lê Xuân Vũ106160142 201745486093199578216DTCLC1Không đóng học phí  
206Hồ Hoàng Minh106160157 197402740169413668416DTCLC2Không đóng học phí  
205Võ Thanh Sơn106160167 19458593598836215316DTCLC2Không đóng học phí  
204Trần Thị Thanh Huyền107160028 2061963530165205205516H14Không đóng học phí  
203Nguyễn Quang Tâm107160062 2061913870164302230016H14Không đóng học phí2 058 000 
202Trịnh Ngọc Băng Thanh107160064 194599075165271303816H14Không đóng học phí  
201Trần Thị Minh Tâm107160130 201788142097291086716H2Không đóng học phí  
200Phan Mỹ Duyên107160153 191902342122791434116H5CLC1Không đóng học phí  X
199Hồ Trung Hải107160155 212576918164226584216H5CLC1Không đóng học phí  
198Lê Nguyễn Hoàng Long107160168 206266686128348998916H5CLC1Không đóng học phí  X
197Nguyễn Tư Nghĩa107160175 1945864250168318373716H5CLC1Không đóng học phí  
196Nguyễn Nam Nhật107160177 201756087163557657716H5CLC1Không đóng học phí  
195Huỳnh Phạm Công Thành107160186 2017716720120596731116H5CLC1Không đóng học phí  
194Trần Phi Thọ107160189 206266491120345663016H5CLC1Không đóng học phí  
193Trần Thái Phiên107160226 20593587096365579016SHKhông đóng học phí3 934 000 
192Lương Hữu Giang108160011 212462396167455064516SKKhông đóng học phí  
191Lê Thành Hưng108160019 212832350096404825116SKKhông đóng học phí  
190Võ Hưng Tài108160040 206207994126650197216SKKhông đóng học phí1 176 000 
189Lê Văn Hùng109160098 184341804165880797916X3AKhông đóng học phí  
188Hoàng Trọng Quý109160120 191903669096641338316X3AKhông đóng học phí4 522 000 
187Võ Nguyên Thịnh109160132 206131684089824631316X3AKhông đóng học phí  
186Trương Trần Bá Ngọc109160177 205896358166609917316X3BKhông đóng học phí4 183 000 
185Nguyễn Hoài Sơn109160188 206067414016443784130164416X3BKhông đóng học phí3 920 000 
184Hứa Đại Tâm Anh109160210 206178809166208457516X3CLCKhông đóng học phí 882 000 
183Mai Văn Đông109160212 194623976166511223916X3CLCKhông đóng học phí  
182Đỗ Quang Duy109160216 201759317128407842916X3CLCKhông đóng học phí  
181Nguyễn Đức Hải109160219 174757060167796732316X3CLCKhông đóng học phí  
180Phạm Sỹ Hân109160220 201678430090543580116X3CLCKhông đóng học phí  
179Phạm Đăng An Sơn109160233 2062675990165567862616X3CLCKhông đóng học phí  
178Nguyễn Quang Minh Tâm109160235 206148506126257558816X3CLCKhông đóng học phí  
177Phan Huy Tùng109160244 2417971340168894059716X3CLCKhông đóng học phí  
176Phạm Văn Hùng110160089 2017927830128346380516X1AKhông đóng học phí  
175Đoàn Ngọc Thoại110160124 205906584166247666216X1AKhông đóng học phí  
174Trần Phước Anh110160136 20175291390347059816X1BKhông đóng học phí4 557 000 
173Đặng Huỳnh Lâm110160168 2063490540162660191516X1BKhông đóng học phí  
172Võ Tôn Đình Trung110160200 20177296190505651916X1BKhông đóng học phí3 283 000 
171Trần Quang Anh110160206 201754893093579449616X1CKhông đóng học phí5 390 000 
170Lê Hữu Đức110160218 192054119096655830216X1CKhông đóng học phí2 205 000 
169Lê Văn Nguyên Hưng110160230 2063017460128748205116X1CKhông đóng học phí  
168Nguyễn Công Minh110160242 19465414791553705316X1CKhông đóng học phí4 018 000 
167Phạm Xuân Phong110160247 206195467162666514416X1CKhông đóng học phí 3 724 000
166Phạm Ngọc Lực111160034  096747702316THXDKhông đóng học phí  
165Nguyễn Song Toàn111160055 2017532750126854587116THXDKhông đóng học phí  
164Đỗ Hoàng An111160060 20631190397507753716X2Không đóng học phí  
163Phan Hồ Quốc Đạt111160068 201761512126446727316X2Không đóng học phí5 103 000 
162Nguyễn Văn Nhiều111160100 205994212096981914516X2Không đóng học phí 3 185 000
161Phạm Văn Nhớ111160101 2062022370168472149916X2Không đóng học phí3 486 000 
160Trần Tiến Việt111160121 1921207480120448465316X2Không đóng học phí  
159Phan Việt Anh Dũng117160014 194627779163331530916MTKhông đóng học phí 3 675 000
158Nguyễn Văn Hiếu117160020 206035088168704382716MTKhông đóng học phí 3 843 000
157Đặng Ngọc Huy117160031 201732673093128667416MTKhông đóng học phí  
156Nguyễn Thành Trung117160132 206205748162764888716QLMTKhông đóng học phí  
155Nguyễn Anh Tuấn117160133 2062968000126275044716QLMTKhông đóng học phí5 243 000 
154Liên Văn Vương117160138 2062075870165562736516QLMTKhông đóng học phí  X
153Ngô Trường Dương118160010 201767476096294264116KX1Không đóng học phí  
152Lê Ngọc Hiền118160015 201771074096912900116KX1Không đóng học phí  
151Lâm Quang Khang118160022 201766974090510575616KX1Không đóng học phí  
150Đào Thị Thùy Trang118160052 201745580093587059316KX2Không đóng học phí 4 361 000
149Nguyễn Đình Trung118160054 1877581500167231711516KX1Không đóng học phí  
148Phạm Quang Dũng118160068 184261070165536311416KX2Không đóng học phí3 528 000 
147Nguyễn Kiều Thương118160108 20604798690536180416KX2Không đóng học phí  
146Nguyễn Văn Tiến118160109 187437729168947166416KX2Không đóng học phí4 606 000 
145Nguyễn Văn Mừng118160141 21545739596395220516QLCNKhông đóng học phí  
144Đinh Nguyên Sang118160152 1946470590162539533316QLCNKhông đóng học phí  
143Nguyễn Vũ118160174 201790515096365001916QLCNKhông đóng học phí3 724 000 
142Văn Thị Lệ Chi121160002 197412674168824587616KTCLC1Không đóng học phí  X
141Nguyễn Đình Duy121160007 206245290096929983016KTCLC1Không đóng học phí  
140Hồ Trung Hiếu121160011 206284363093549306616KTCLC1Không đóng học phí  
139Tôn Thất Nhật Huy121160017 19190209893470502016KTCLC1Không đóng học phí  
138Võ Đại Huy121160018 192122402169521351016KTCLC1Không đóng học phí1 230 000 
137Lê Hồng Phúc121160032 201795596128907985616KTCLC1Không đóng học phí  
136Nguyễn Trung Thắng121160038 20618909996940139116KTCLC1Không đóng học phí  
135Trần Tình Thương121160040 2415677470165773452316KTCLC1Không đóng học phí  
134Nguyễn Viết Toán121160041 1919647700125817259916KTCLC1Không đóng học phí  
133Dương Thiên Vân Trà121160042 2061209490165972811116KTCLC1Không đóng học phí  
132Nguyễn Quang Trung121160044 2017847750128266679616KTCLC1Không đóng học phí  X
131Mai Văn Truyền121160045 19735693096256448316KTCLC1Không đóng học phí  
130Lê Phước Mỹ121160074 206088915091200485916KTCLC2Không đóng học phí  
129Nguyễn Thành Đạt122160004 206318242164486496416PFIEV-N1Không đóng học phí  X
128Nguyễn Văn Hà122160010 1843289820166456121216PFIEV-N1Không đóng học phí  
127Lê Quang Phú122160027 201750482128747157116PFIEV1Không đóng học phí  
126Đặng Quang Thông123160034 20178987193243549316ECE1Không đóng học phí  
125Nguyễn Hữu Quang123160064 201752876093481308116ESKhông đóng học phí  
124Phan Văn Công101170008 1877962280164567792617C1AKhông đóng học phí4 655 000 
123Lê Văn Bắc101170082 231194794096504309417C1BKhông đóng học phí4 900 000 
122Nguyễn Hữu Giáp101170099 1877432980162849145017C1BKhông đóng học phí4 410 000 
121Hoàng Khắc Phúc101170131 184319602096818931517C1BKhông đóng học phí3 430 000 X
120Nguyễn Văn Phúc101170132 187755118096581068517C1BKhông đóng học phí4 655 000 X
119Đỗ Trọng Vỹ101170164 201806244090642854617C1BKhông đóng học phí  
118Nguyễn Văn Tâm101170208 1973701350168730288017CDT1Không đóng học phí4 655 000 
117Nguyễn Cảnh Tú101170219 1877962380167755813417CDT1Không đóng học phí4 655 000 
116Nguyễn Nhật Anh101170281 1876410930168328048017CDT3Không đóng học phí4 459 000 
115Lê Phước Định102170011 2062833450163581053817T1Không đóng học phí2 009 000 
114Phạm Thanh Lâm102170031 2063756500168927479717T1Không đóng học phí4 949 000 
113Ngô Minh Nhật102170041 201772143093572480317T1Không đóng học phí3 724 000 
112Kiều Việt Anh Tín102170060 206210422093511823117T1Không đóng học phí4 949 000 
111Phạm Thị Thùy Dương102170081 2453787270125732427017T2Không đóng học phí  
110Nguyễn Lộc102170099 206260771086890998017T2Không đóng học phí 245 000 
109Nguyễn Văn Quân102170182 184392138096155394917T3Không đóng học phí5 439 000 X
108Sivilay Sompasith102170187  0165888886417T3Không đóng học phí4 789 000 
107Bùi Duy Quang102170241 251180720093254865017TCLC1Không đóng học phí  
106Văn Phú Lâm102170284 206263832 17TCLC2Không đóng học phí  
105Đinh Thị Thanh Thanh102170300 201764299096775546517TCLC2Không đóng học phí  X
104Thái Doãn Thông102170303 1876662520122859832417TCLC2Không đóng học phí  
103Trần Đình Nhân102170314   17T_B2Không đóng học phí 3 812 000
102Hà Văn Du103170007 1747985370164715496017C4AKhông đóng học phí4 753 000 X
101Hồ Gia Bảo103170060 2310924770168291914617C4BKhông đóng học phí  
100Lê Quốc Trung103170108 2017779370122957948117C4BKhông đóng học phí  
99Nguyễn Nhân103170142 1919932750166450296717C4CKhông đóng học phí4 753 000 X
98Vũ Viết Thương103170160 038099008304098788927117C4CKhông đóng học phí4 263 000 X
97Võ Minh Anh103170173 197401420096846068217KTTTKhông đóng học phí  
96Trần Mai Long103170194 1973713350168411934917KTTTKhông đóng học phí2 009 000 
95Huỳnh Văn Danh104170077 2061988670123796202717N2Không đóng học phí4 704 000 
94Tống Xuân Bảo105170004 201789368093549108817D1Không đóng học phí4 410 000 
93Lê Viết Hoàng105170092 1919065480124493828217D2Không đóng học phí4 655 000 
92Ngô Ngọc Tài105170127 2061224880166769468517D2Không đóng học phí3 675 000 
91Hoàng Kim Anh Đức105170156 1973706030169979773517D3Không đóng học phí3 430 000 X
90Lê Nhật Huy105170168 2062884940122311195417D3Không đóng học phí3 675 000 X
89Phan Minh Quân105170192 1974054540166728752817D3Không đóng học phí4 655 000 X
88Khổng Minh Đức105170225 1973818770167815020217DCLCKhông đóng học phí  
87Trần Hoàng105170232 1973940150120276778917DCLCKhông đóng học phí  
86Trần Vũ Hải Nam105170244 231300150097186498417DCLCKhông đóng học phí  
85Vũ Hoàng Thương105170261 241769714093572489417DCLCKhông đóng học phí  
84Đặng Lê Chí Công105170333 215448052091537078117TDH2Không đóng học phí  
83Đoàn Ngọc Duy105170338 206184883090564240817TDH2Không đóng học phí2 695 000 
82Nguyễn Đức Cừ105170396 187850086097105203217TDHCLC1Không đóng học phí  
81Nguyễn Thị Hải Ly105170410 1876882650169920410817TDHCLC1Không đóng học phí  
80Phạm Đình Quý105170419 201814756094512114517TDHCLC1Không đóng học phí1 230 000 
79Đặng Duy Trung105170424 184344211 17TDHCLC1Không đóng học phí  
78Trần Đình Hoan105170437 184322227096578337817TDHCLC2Không đóng học phí  
77Silavy Mailo105170461  125636050317D2Không đóng học phí4 495 000 
76Nguyễn Minh Hiếu106170015 1843224930125967680217DT1Không đóng học phí4 900 000 X
75Lê Xuân Hùng106170021 0380990076730163236712117DT1Không đóng học phí  
74Hồ Đình Phúc106170044 1921013820166453396917DT1Không đóng học phí4 704 000 X
73Lê Ngọc Tài106170053 1974300250121659214117DT1Không đóng học phí3 675 000 
72Đỗ Văn Thắng106170057 206269671098272669517DT1Không đóng học phí  
71Nguyễn Phú Hiếu106170088 2017805670127878784017DT2Không đóng học phí4 410 000 
70Lê Thanh Trung106170141 201795324090574282517DT2Không đóng học phí4 655 000 
69Huỳnh Duy Phương106170192 2124873000163476243617DT3Không đóng học phí4 900 000 X
68Hoàng Xuân Đức106170230 197368682098246326817DTCLCKhông đóng học phí  
67Nguyễn Phan Kiều Trinh107170069 2061891780164931410417H2Không đóng học phí5 439 000 X
66Hoàng Minh Đức107170083 038099008489096348152817H5CLCKhông đóng học phí  
65Nguyễn Minh Hiếu107170087 2417656080165785091917H5CLCKhông đóng học phí  
64Võ Hoàng107170088 1973686340165382217117H5CLCKhông đóng học phí  X
63Ngô Đức Hy107170090 2017804360121424901317H5CLCKhông đóng học phí  
62Phan Ngọc Anh Nguyên107170096 191907537093498075017H5CLCKhông đóng học phí  
61Phan Mạnh Tiến107170106 2062418860122950067617H5CLCKhông đóng học phí  
60Nguyễn Duy Anh107170115 187850420098919280317KTHH1Không đóng học phí  
59Nguyễn Quang Khánh Huy107170130 1919087750123837749617KTHH1Không đóng học phí  
58Lê Bá Nguyên107170136 2017461710163540010917KTHH1Không đóng học phí  
57Trần Thị Như107170143 2063604390162883554517KTHH1Không đóng học phí4 410 000 X
56Phạm Thị Thanh Hằng107170174 1919088060128443609817KTHH2Không đóng học phí5 047 000 
55Trần Thanh Hữu107170178 197413338097450591717KTHH2Không đóng học phí5 292 000 
54Nguyễn Thanh Thanh Huyền107170180 2154521580169561506917KTHH2Không đóng học phí4 263 000 
53Phạm Thị Thanh Vân107170211 1919088070125393462017KTHH2Không đóng học phí4 557 000 
52Trương Vi107170286 2062630610125609764517SHKhông đóng học phí3 969 000 
51Nguyễn Hữu Lộc107170304 2017672130128325580817H2CLC1Không đóng học phí  
50Hồ Văn Tâm107170315 2017962240125250910317H2CLC1Không đóng học phí  X
49Hoàng Tiến Hải Đăng107170325 1919055010120615339217H2CLC2Không đóng học phí  X
48Nguyễn Thị Kim Dung107170327 2062417200164309295617H2CLC2Không đóng học phí  
47Phạm Quang Minh107170338 191909802094687884217H2CLC2Không đóng học phí  X
46Nguyễn Văn Xuân Mỹ107170339 2062070430166333992017H2CLC2Không đóng học phí  
45Nguyễn Thị Khánh Vân107170353 1919066150122261552617H2CLC2Không đóng học phí  X
44Võ Văn Vỹ107170354 201811842089864443717H2CLC2Không đóng học phí  
43Nguyễn Ngọc Kha109170016 2615467550167730989717VLXDKhông đóng học phí 245 000 
42Phạm Viết Dũng109170050 044099000793096555695117X3Không đóng học phí  
41Huỳnh Văn Ngọc Nhân109170085 2155244880163643535017X3Không đóng học phí  
40Phạm Đình Triều109170105 2016915460122748716717X3Không đóng học phí  
39Lê Thế Tuyền109170118 0380990075220163752714317X3Không đóng học phí  
38Hồ Viết Văn109170119 2418278570162636394217X3Không đóng học phí5 880 000 
37Hồ Xuân Vinh109170131   17X3_B2Không đóng học phí 4 388 000
36Lê Bá Đông110170011 206390323093553236017X1AKhông đóng học phí  
35Trần Thanh Phương110170053 044099001752086845142017X1AKhông đóng học phí4 165 000 
34Lê Anh Quốc110170055 197400241096946003817X1AKhông đóng học phí4 165 000 X
33Võ Hoàng Vũ110170084 197356037097493627517X1AKhông đóng học phí5 390 000 
32Đào Ngọc Vinh110170165 201796703090587424517X1BKhông đóng học phí4 410 000 
31Ngô Nguyễn Cường110170177 2061208090168862152117X1CKhông đóng học phí4 900 000 
30Trà Tiến Ngọc110170216 206210850096719345517X1CKhông đóng học phí1 230 000 
29Trần Minh Sinh110170227 2154906020166448769017X1CKhông đóng học phí4 165 000 
28Lê Tấn Hoàng Hải111170016 2062968440120404891617THXDKhông đóng học phí  
27Lê Đăng Quỳnh111170038 1974135680169235477917THXDKhông đóng học phí5 390 000 X
26Nguyễn Văn Thiện111170042 1878501470167717163717THXDKhông đóng học phí5 145 000 
25Nguyễn Lam Trường111170050 197369931098849721617THXDKhông đóng học phí4 410 000 X
24Mai Phước Cường117170005 2017996960120322552017MTKhông đóng học phí  
23Mai Xuân Đạt117170006 2062274970169555069717MTKhông đóng học phí4 165 000 
22Châu Ngọc Dinh117170007 201814689090540191717MTKhông đóng học phí4 900 000 
21Trần Minh Nhựt117170033 2018047570126478884517MTKhông đóng học phí  
20Nguyễn Quang Trung117170051 1973666700164869851917MTKhông đóng học phí  
19Trần Võ Anh Tú117170053 2018203660126491206517MTKhông đóng học phí3 920 000 
18Nguyễn Thị Hiền117170071 1878082190169427065817QLMTKhông đóng học phí  
17Nguyễn Việt Hoàng117170074 201787150093552932117QLMTKhông đóng học phí  
16Đinh Thị Kim Huệ117170075  0167757561517QLMTKhông đóng học phí  
15Nguyễn Duy Minh Quang117170097 192103607097564428117QLMTKhông đóng học phí3 920 000 X
14Lê Văn Trung117170108 206374849090574426417QLMTKhông đóng học phí4 165 000 
13Lê Thị Lâm Hậu118170016 1919647470166377840417KX1Không đóng học phí3 920 000 
12Lê Nguyên Kha118170025 206208761093556768117KX1Không đóng học phí  
11Bùi Phước Thái118170048 2017961250128803099717KX1Không đóng học phí  
10Bùi Viết Thanh118170049 2018204510122554931417KX1Không đóng học phí  
9Trần Ngọc Linh118170172 1974532880166934380017QLCNKhông đóng học phí3 724 000 
8Huỳnh Văn Tất118170196 2062118730164318352217QLCNKhông đóng học phí1 230 000 
7Phạm Ngọc Thạch118170197 2124326870169716074917QLCNKhông đóng học phí  
6Nguyễn Ý118170218 2018146940121564715417QLCNKhông đóng học phí4 214 000 
5Trương Công An121170001 206371478 17KTCLC1Không đóng học phí  
4Ông Bửu Khánh121170019 201787208090264216817KTCLC1Không đóng học phí  
3Văn Quang Anh Tú121170044 197380009093482925317KTCLC1Không đóng học phí  
2Nguyễn Công Khoa121170069 201786265091773066517KTCLC2Không đóng học phí  
1Lê Tiến Sỹ103180001  0129449616818C4_B2Không đóng học phí