DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP:  
Xem danh sách sinh viên thuộc khoa:  
Ghi chú về danh sách & cảnh báo KQHT, buộc thôi học.
TTHọ tên sinh viênSố CMNDSố thẻ SVLớpCB121CB122CB131CB132CB141CB142CB151CB152CB161CB162CB171Số lần bị CB