TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ NHU CẦU HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT:
TTMã học phầnTên học phầnSố lượng sáng T2Số lượng chiều T2Số lượng sáng T3Số lượng chiều T3Số lượng sáng T4Số lượng chiều T4Số lượng sáng T5Số lượng chiều T5Số lượng sáng T6Số lượng chiều T6Số lượng sáng T7Số lượng chiều T7
10130011GDTC 1            
20130191GDTC 2 Nam            
30130201GDTC 2 Nữ            
40130211GDTC 2 YSK            
50130580GDTC 3 BB Nam            
60130540GDTC 3 BB Nữ            
70130131GDTC 3 BBNC            
80130111GDTC 3 BC Nam            
90130510GDTC 3 BC Nữ            
100130460GDTC 3 BCNC            
110130101GDTC 3 BD Nam            
120130470GDTC 3 BDNC            
130130570GDTC 3 BN Nam            
140130560GDTC 3 BN Nữ            
150130121GDTC 3 BR Nam            
160130520GDTC 3 BR Nữ            
170130480GDTC 3 BRNC            
180130590GDTC 3 CL Nam            
190130530GDTC 3 CL Nữ            
200130091GDTC 3 CLNC            
210130061GDTC 3 Nam            
220130550GDTC 3 NĐ Nữ            
230130071GDTC 3 Nữ            
240130490GDTC 3 Vovinam Nam            
250130500GDTC 3 Vovinam Nữ            
260130081GDTC 3 YSK            
270130301GDTC 4 BBNC            
280130151GDTC 4 BC Nam            
290130181GDTC 4 BC Nữ            
300130281GDTC 4 BCNC            
310130161GDTC 4 BĐ Nam            
320130311GDTC 4 BDNC            
330130141GDTC 4 BR Nam            
340130451GDTC 4 BR Nữ            
350130271GDTC 4 BRNC            
360130291GDTC 4 CLNC            
370130171GDTC 4 YSK            
380130441GDTC 5 BBNC            
390130401GDTC 5 BC Nam            
400130431GDTC 5 BC Nữ            
410130381GDTC 5 BCNC            
420130411GDTC 5 BĐ Nam            
430130351GDTC 5 BĐNC            
440130391GDTC 5 BR Nam            
450130461GDTC 5 BR Nữ            
460130361GDTC 5 BRNC            
470130371GDTC 5 CLNC            
480130321GDTC 5 Nam            
490130331GDTC 5 Nữ            
500130341GDTC 5 YSK